IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: April 2012
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: April 2012
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.4.2012 do 30.4.2012

30.4.2012

Knjiženje krepitve zalog in naknadnega vplačila kapitala

Po SRS 4 zalog ni dovoljeno krepiti, dolg podjetja do družbenika pa se lahko kompenzira z vplačilom kapitala. > Več...

26.4.2012

Varstvo potnikov v primeru stečaja organizatorja

Sodišče EU je dosodilo, da varstvo potnikov za primer insolventnosti organizatorja paketnega potovanja velja tudi, kadar je razlog za insolventnost njegovo goljufivo ravnanje. > Več...

25.4.2012

Člani nadzornih organov lahko uveljavljajo dejanske stroške v ugovoru na informativni izračun dohodnine

Člani nadzornih svetov lahko stroške povračil stroškov iz pogodbenega razmerja uveljavljajo šele v ugovoru na informativni izračun dohodnine. > Več...

24.4.2012

Prodaja in povratni najem – opredelitev vrste najema

Predstavljamo vam prvi članek o računovodenju najemov, ki je povezan z načinom pripoznavanja dobičkov in izgub (prevrednotovalnih poslovnih odhodkov/prihodkov) ob prodaji sredstva v okviru posla prodaje in povratnega najema, ki ga bomo predstavili v eni od naslednjih številk Tednika. Več o tem pa tudi v posnetku spletnega seminarja Računovodenje najemov (1. del - vidik najemojemalcev). > Več...

23.4.2012

Knjiženje franšizne pogodbe

Ne računovodski ne davčni predpisi ne določajo posebnih pogojev glede vodenja poslovnih knjig za franšizo in čeprav neposredna raba mednarodnih računovodskih standardov ni predpisana se predlaga uporabo SRS in MSRP. > Več...

20.4.2012

Iz sodne prakse: Uporaba osebnega službenega vozila v privatne namene

Ker evidenca uporabe službenega vozila ni bila izkazana, so bili potni nalogi utemeljeno ocenjeni kot neverodostojni, zaradi narave privatnosti uporabe službenega vozila pa je davčni organ fizični osebi odredil plačilo pripsevkov in dodatne dohodnine. > Več...

19.4.2012

Tečajne razlike pri posojilih na bilančni presečni dan

Tečajnih razlik, nastalih v minulem letu ali s preračunom stanja dolga, ni mogoče odložiti v prihodnje leto prek postavk časovnih razmejitev. > Več...

17.4.2012

Spodbujanje prodaje s karticami zvestobe - računovodski vidik pri izdajatelju kartic

V okviru spletnega seminarja o ključnih vprašanjih pri zaključevanju poslovnega leta smo predstavili tudi ugodnosti, ki jih imetnik kartice pridobi z izpolnjevanjem določenih pogojev imajo vpliv na računovodske izkaze izdajatelja kartic. > Več...

13.4.2012

Prvo kvartalno poročanje POSL-P/ČL do 30. aprila 2012 že po novem

Poročanje za namene POSL-P/ČL je letos postavljeno na novih temeljih, aplikacija ČPPS in navodila pa so že na spletni strani AJPES. > Več...

12.4.2012

Iz sodne prakse: Ničen sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Pristanek delavca na sporazumno prenehanje, pod pogojem nedoseženega plana, je v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli, zato je tak sporazum ničen. > Več...

10.4.2012

Do 30. aprila imate čas, da podate ugovor na informativni izračun dohodnine

Ob karšnihkoli nepravilnostih v informativnem izračunu dohodnine je davčni zavezanec dolžan vložiti ugovor. > Več...

6.4.2012

Spremembe pri določanju transfernih cen šele za davčno leto 2012

Zadnje spremembe Pravilnika o transfernih cenah prinašajo nekaj sprememb pri uporabi metod, ki temeljijo predvsem na ekonomski presoji vsakega primera posebej in jih bo potrebno upoštevati pri določanju transfernih cen in pripravi dokumentacije za davčno leto 2012. > Več...

5.4.2012

Trgovanje z investicijskim srebrom

Prodaja premičnin, kamor sodi srebro, ni obdavčena, vendar pa je v vsakem primeru posebej potrebno preverjati pogostost, okoliščine in razmere doseganja dohodkov od prodaje investicijskega zlata. > Več...

3.4.2012

Investicijske olajšave za ekološka vozila bo možno koristiti do konca leta 2013

Z novelo ZDoh-2I in ZDDPO-2G se podaljšuje možnost koriščenja investicijskih olajšav za ekološka vozila do konca leta 2013. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober