IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Marec 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Marec 2015
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.3.2015 do 31.3.2015

31.3.2015

Uporaba službenega vozila s strani zunanjega izvajalca

Podjetje omogoča zunanjemu izvajalcu uporabljati službeno vozilo, saj za njih opravlja storitve po pogodbi (1. možnost: s. p., 2. možnost: d. o. o., zaposleni v tem d. o. o.-ju). Ali morajo izdati potni nalog za službeno osebno vozilo? Ali je obvezen Pravilnik o uporabi službenih vozil in kaj vse mora vsebovati?

> Več...

30.3.2015

Odpravnina za določen čas v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas s strani delavca

Zaposleni je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas do konca maja 2015, pred dnevi pa je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ali ob prenehanju delovnega razmerja delavcu pripada odpravnina ali ne?

> Več...

27.3.2015

Ponovno in večkratno odločanje o izplačilu nerazporejenega bilančnega dobička

V korporacijski praksi se delničarji in družbeniki pogosto odločijo, da s sklepom o uporabi bilančnega dobička (vsaj) dela tega dobička v celoti ne razdelijo in ga opredelijo kot kategorijo prenesenega dobička. Vendar si pozneje zaradi različnih interesov in razlogov mnogokrat premislijo. Ali lahko takšno zamisel korporacijskopravno gledano sploh uresničijo, s kakšnimi postopki ter v kakšnih časovnih obdobjih?

> Več...

25.3.2015

Zakon o potrjevanju računov naj bi uvedel davčne blagajne že jeseni 2015

Na straneh Ministrstva za finance je objavljen osnutek Zakona o potrjevanju računov in odprta javna razprava o davčnih blagajnah od začetka marca do 3. aprila 2015. Z davčnimi blagajnami se bo Vlada RS lotila problema sive ekonomije, ki je po statističnih podatkih še posebej pereč pri dejavnostih, kjer se posluje z gotovino, ker ta promet pogosto ni prikazan v poslovnih knjigah.

> Več...

24.3.2015

Oddaja posebnega obračuna DDV za zavezance, ki uporabljajo mini VEM

Davčni zavezanci, ki uporabljajo posebno ureditev mini VEM, morajo predložiti posebni obračun DDV prek sistema  e-davki v elektronski obliki, in sicer za vsako koledarsko četrtletje. Prvi obračun morajo tako davčni zavezanci oddati do 20. aprila 2015. > Več...

23.3.2015

Objava letnih poročil

Podjetje zanima, kako se pri predložitvi letnega poročila AJPES-u izogniti javni objavi finančnih podatkov? Ali bi banka odobrila kredit glede na to, da ni objave?

> Več...

20.3.2015

Upniška prisilna poravnava

Ureditev prisilne poravnave je bila z zadnjo novelo ZFPPIPP-F dopolnjena s posebnimi pravili o prisilni poravnavi nad srednjo ali veliko družbo. V tem prispevku so pojasnjena pravna stališča o uporabi posameznih novih procesnih institutov, ki so se oblikovala v postopkih, v katerih je bil postopek prisilne poravnave začet na predlog upnikov.

> Več...

18.3.2015

Atipični davčni zavezanec pri opravljanju storitev davčnemu zavezancu iz EU

Obveznost registracije za namene DDV se skladno z ZDDV-1 ne nanaša samo na zavezance, ki presežejo prag 50.000 EUR obdavčljivega prometa, ampak tudi na zavezance, ki skladno opravijo storitev davčnemu zavezancu iz EU.

> Več...

17.3.2015

Oddajanje nepremičnin v najem v okviru dejavnosti podjetnika

Samostojni podjetnik, ki ga ima v lasti stanovanje kot fizična oseba, želi urediti oddajanje stanovanja v okviru dejavnosti (svetovanje). Z oddajanjem stanovanja kot  s.p. želi uveljavljati strošek amortizacije, kot tudi stroške vzdrževanja, ogrevanja, vode in elektrike.

> Več...

16.3.2015

Diskriminacija pri plačilu dodatka

Delavci opravljajo enako delo na domu tudi zunaj rednega delovnega časa in prejemajo dodatek za nadurno delo. Delavcu, ki je prišel zadnji, pa delodajalec namesto dodatka omogoča koriščenje prostih ur. Ali je delavec upravičen do dodatka za nadurno delo in za koliko časa za nazaj ga lahko zahteva? > Več...

13.3.2015

Vračilo presežka DDV in pritožba zaradi molka organa

Prispevek obravnava možnosti davčnih zavezancev, če jim davčni organ na njihovo zahtevo za vračilo presežka DDV, le tega ne vrne v 21 dneh.

> Več...

11.3.2015

Izračun akontacije davka temelji na podatkih o poslovanju v minulem letu

Glede na to, da se je v zadnjem času v praksi pojavila vrsta dilem glede obračuna akontacije davka za leto 2015, posebej pri normirancih, v nadaljevanju pojasnjujemo temeljne določbe njenega izračuna. > Več...

10.3.2015

Iz sodne prakse: Odpis davčnega dolga

Davčni zavezanec mora za odpis davčnega dolga kumulativno izpolnjevati pogoje tako glede nizkih dohodkov kakor tudi premoženja. Če eden izmed navedenih pogojev ni izpolnjen, odpisa davčnega dolga ni mogoče dovoliti.

> Več...

9.3.2015

Uravnoteženje javnih financ občin

Zakon o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) s spreminjanjem drugih zakonov določa ukrepe za uravnoteženje javnih financ občin, ki so povezani s prihranki občin na različnih področjih.

> Več...

8.3.2015

Pojasnilo FURS: Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež dolžnika

Družba A je z diskontom odkupila terjatev do družbe B. V svojih knjigah je terjatev pripoznala po nabavni vrednosti, razliko do nominalne vrednosti terjatve pa je evidentirala izven-bilančno. Upnica družba A in dolžnica družba B sta se dogovorili, da bosta terjatev konvertirali v osnovni kapital družbe B oziroma, da bo družba A družbo B dokapitalizirala s stvarnim vložkom. Zanima vas davčna obravnava konverzije.

> Več...

6.3.2015

Uporaba tujega prava v pogodbi o zaposlitvi

Prvi odstavek 3. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da se ZDR-1 uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji. Ali se je mogoče s pogodbo o zaposlitvi dogovoriti za uporabo avstrijskega prava?

> Več...

4.3.2015

Enainpetdeseti odtenek sive (ekonomije)

V teh dneh blagajne kinodvoran polni film 50 odtenkov sive. Koliko je snemanje filma stalo in koliko denarja se steče v blagajne, lahko na spletnih straneh preberemo vsi. Tudi sprejemanje proračuna v Sloveniji lahko v živo pred TV zasloni spremljamo vsi. Koliko denarja ne pride v proračun, ker se obrača v sivi ekonomiji, pa zgolj ugibamo.

> Več...

3.3.2015

Posebnosti pri sestavljanju obračuna DDPO za poslovno leto 2014

Podjetja so sedaj v procesu priprave obračuna davka od dohodka pravnih oseb, in vsako leto je veliko vprašanj, kako ga pripraviti in katere novosti je potrebno upoštevati.

> Več...

2.3.2015

Razlaga 184. člena ZUJF o omejitvah pri sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb

Zakon za uravnoteženje javnih financ v 184. členu določa omejitve za sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb. Postavlja se vprašanje, ali te omejitve veljajo le za pogodbe, ki jih je mogoče podrediti pod pojem avtorska in podjemna pogodba, ali za vse vrste pogodb.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober