IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Februar 2019
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Februar 2019
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.2.2019 do 28.2.2019

27.2.2019

Stroški prevoza na delo

Skladno s Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije so delavcem v podjetju dolžni plačati minimalno 70 odstotkov zneska javnega prevoza od kraja, od koder delavec prihaja na delo, do kraja, kjer delavec opravlja svoje delo. V internem aktu imajo določeno, da imajo delavci pravico do 100-odstotnega povračila stroška mesečne vozovnice za medkrajevni prevoz in/ali mestni prevoz. Zanima jih, ali lahko v primeru daljše bolniške odsotnosti  mesečno vozovnico delijo po dnevih glede na prisotnost na delovnem mestu?

> Več...

26.2.2019

Davčna reforma za razbremenitev dela

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog davčnih sprememb, s katerimi želi razbremeniti delo in posledično z višjo potrošnjo podpreti gospodarsko rast. Na drugi strani bi izpad delno pokrilo z višjo obdavčitvijo kapitala in boljšim pobiranjem davkov. Spremembe pri regresu želi uveljaviti še letos, glavnino sprememb pa v letu 2020.

> Več...

26.2.2019

DDV obravnava dodelave blaga, ki je last zavezanca iz druge države članice EU

Prejeli smo vprašanje naročnice, v katerem navaja, da kot DDV zavezanec s sedežem v Sloveniji opravlja storitve šivanja za avstrijskega zavezanca za DDV. Storitev se izvaja v Sloveniji. Material, ki se šiva, je last avstrijskega zavezanca. Slovenski zavezanec prejme že krojena oblačila in jih nato v Sloveniji samo sešije ter vrne nazaj zavezancu v Avstrijo. Slovenski zavezanec zaračuna samo storitev šivanja.

> Več...

25.2.2019

Kratko in jedrnato o odloženih davkih

Pri opredelitvi o odločenih davkih govorimo o odloženih terjatvah za davke in odloženih obveznostih za davke. Nanašajo se zgolj na davek iz dobička (davek od dohodka pravnih oseb). Ne glede na ročnost jih knjigovodsko in bilančno vedno izkazujemo kot dolgoročne (konto skupine 09 in 98). > Več...

22.2.2019

IZ SODNE PRAKSE: Neprimerno obnašanje na delovnem mestu

Če je delavec pri odreditvi naloge razburjen in ima pripombe v zvezi z odrejeno nalogo, to še ne pomeni neprimernega obnašanja do nadrejene delavke, ki bi ga lahko šteli za kršitev pogodbenih obveznosti in na podlagi katerega bi mu lahko odpovedali pogodbo o zaposlitvi.

> Več...

21.2.2019

Prenos celotnih sredstev podjetja ali dela sredstev podjetja in DDV

Sodišče ES je v Sodbi C-17/18 odgovorilo na dve vprašanji v povezavi s prenosom sredstev podjetja ali dela sredstev podjetja in DDV. V nadaljevanju povzemamo odločitev Sodišča ES.

> Več...

20.2.2019

Popravljanje napak v računovodstvu

Kljub vsem računovodskim in drugih kontrolam se lahko primerijo napake, ki jih je treba popraviti. Napake so lahko posledica pomot pri prepisovanju podatkov, njihovem povzemanju, seštevanju podatkov in drugih povsem človeških zmot, lahko so posledica neznanja, slabe komunikacije, nedostopnosti listin ob pravem času, napačnih nastavitev v programu in mnogih drugih človeških dejavnikov. Način odprave napak je odvisen od njihove teže. Ločiti je seveda treba napake (pomote) od prevar, ki jih v članku ne obravnavamo.

> Več...

19.2.2019

Novosti davčnega obračuna 2018 za "normirance"

Za davčne zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (v nadaljevanju »normiranci«), veljajo številne »bonitete« (48. in 59. člen ZDoh-2). S pojmom »bonitete« imamo v mislih poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov ter poenostavljeno vodenje poslovnih knjig oz. predpisanih evidenc. V skladu s 4. odstavkom 73. člena ZGD-1 jim tudi ni potrebno sestavljati letnega poročila za objavo pri Ajpes.

> Več...

18.2.2019

Jubilejna nagrada pri delu s krajšim delovnim časom (ne na podlagi posebnih predpisov)

Delavka je zaposlena v podjetju, ki ga zavezuje Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva. Štiri leta je bila zaposlena s polovičnim delovnim časom (ne po posebnih predpisih), zadnjih šest let pa je zaposlena za polni delovni čas. Ali delavki pripada jubilejna nagrada za 10 let dela ali bo morala počakati, da dopolni 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu?

> Več...

16.2.2019

Vas čaka oddaja napovedi, ker oddajate stanovanje v najem? Za pomoč objavljamo primere izpolnjenih napovedi

Do 28. 2. 2019 je treba vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2018, in sicer na novem obrazcu: Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

> Več...

15.2.2019

Knjigovodske listine - kaj vse je potrebno opredeliti v notranjih aktih podjetja

Področje knjigovodskih listin urejajo Pravila skrbnega računovodenja 1 in je ločeno od Slovenskih računovodskih standardov. Ta pravila obravnavajo knjigovodske listine kot podlago za vpisovanje poslovnih dogodkov v računovodske razvide.

> Več...

14.2.2019

Pogodbe o obvezni reviziji odslej najmanj za obdobje treh let

Novela Zakona o revidiranju (ZRav-2A), ki velja od 12. januarja 2019, prenaša v slovenski pravni red določbe Direktive 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze in Uredbe 537/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa. Prav tako pa odločno posega tudi v dosedanje uravnavanje dela revizorjev, katerih usposabljanje, delovanje in nadzor bo odslej izključno v domeni Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. > Več...

13.2.2019

Letni dopust

Delodajalec mora vročiti obvestilo o odmeri letnega dopusta za leto 2019 najpozneje do 31. marca. Obvestilo mora biti vročeno v pisni obliki, lahko je vročeno tudi preko elektronskega naslova, če gre za elektronski naslov, katerega uporabo delodajalec zagotavlja delavcu, ali če je delavec podal delodajalcu soglasje za uporabo službenega elektronskega naslova.

> Več...

12.2.2019

DDV obravnava članarin nepridobitne organizacije in odbitni delež

Prejeli smo vprašanje naročnika, zasebnega zavoda, registriranega za namene DDV, ki navaja, da se bo zavod financiral s članarinami. Del članarin bo namenjen financiranju zavoda, del pa financiranju seminarjev in konferenc, ki se izvajajo v Sloveniji. > Več...

11.2.2019

Evidentiranje poroštva za najeti kredit drugi pravni osebi in vnovčitev

Podjetje A je porok za najeto posojilo druge pravne osebe v skladu s posojilno pogodbo sklenjeno med drugim podjetjem (podjetje B) in banko. Podjetje B je od banke prejelo kratkoročno posojilo za namen financiranja investicije v višini 500.000 EUR. Ker podjetje B zaradi finančnih težav obveznosti ni plačevalo, je obveznost za plačilo prešlo na podjetje A, ki je posojilo moralo poplačati. > Več...

7.2.2019

O zlatu

V zadnjem času je v naslovih in pogovorih čutiti zanimanje o zlatu. Zato naj poskusim odgovoriti vsem, ki vprašajo - slišal sem, da bo zdaj prava stvar zlato, ali je res?

> Več...

7.2.2019

Inšpektorat za delo s poostrenim nadzorom izplačila regresa in plač

Inšpektorat za delo je v teh dneh začel z usmerjenim nadzorom pri delodajalcih glede izplačila regresa za lansko leto. Delodajalce, ki delavcem še niso izplačali vseh prejemkov, poziva, naj to storijo še pred obiskom inšpektorjev. V tem primeru jim bodo ti izrekli le opomin ali opozorilo, so sporočili iz inšpektorata.

> Več...

6.2.2019

Do konca februarja je treba napovedati tudi dohodke od obresti

V skladu s 15. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) so z dohodnino obdavčeni dohodki fizičnih oseb, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu in za katere ZDoh-2 ne določa, da so plačila dohodnine oproščeni. V skladu z 80. členom ZDoh-2 so tako obdavčeni tudi dohodki iz kapitala – torej obresti, dividende in kapitalski dobički.

> Več...

5.2.2019

Izvedba arhitekturnih storitev na Hrvaškem in obračun DDV

Na območju EU velja, da so storitve na nepremičninah obdavčene v državi kjer nepremičnina stoji. V nekaterih državah članicah EU to pomeni, da se morajo izvajalci in podizvajalci storitev na nepremičnini registrirati za namene DDV v državi, kjer nepremičnina stoji, v nekaterih pa ne. Zanima nas, ali ima Hrvaška mehanizem obrnjene davčne obveznosti (kot Avstrija, Italija…)? > Več...

4.2.2019

Dopolnilno delo več kot 8 ur na teden

V podjetju imajo delavko, ki na podlagi dopolnilnega dela 4 ure na teden opravlja vzgojno-izobraževalna dela. Zaradi narave dela bi radi delovni proces uredili tako, da bi nekaj mesecev delala po 40 ur na teden, nato pa nekaj mesecev ne bi delala. Ali je to dopustno?

> Več...

1.2.2019

Diskontna stopnja za najeme pri prehodu na 1.1.2019

Na dan 1.1.2019 oz. kasneje, če se poslovno leto začne po tem datumu, morajo podjetja in druge organizacije v poslovnih knjigah vzpostaviti stanje za že sklenjene najemne pogodbe, če so za to izpolnjeni pogoji iz SRS/MSRP in ne gre za izjeme (npr. najeme majhne vrednosti). Pri izračunu sedanje vrednosti najemnin je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera, če jo je mogoče določiti, v nasprotnem primeru pa predpostavljena obrestna mera za izposojanje, ki jo mora plačati najemnik.

> Več...

1.2.2019

Uskladitev mej dohodkov za letne pravice za leto 2019

Z Odredbo o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2019 se na podlagi 21. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) s 1. februarjem 2019 usklajujejo meje dohodkov pri posameznih pravicah, in sicer za 1,4%.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober