IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Februar 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Februar 2018
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.2.2018 do 28.2.2018

28.2.2018

Povračilo stroškov zaposlenim za uporabo električnih vozil

Vedno več so v uporabi vozila na električni pogon. Posledično se takšna vozila pojavljajo tudi kot službena vozila. Na tej podlagi se postavlja vprašanje, kako zaposlenemu povrniti stroške za polnjenje službenega vozila na električni pogon, ko zaposleni napolni vozilo doma.

> Več...

27.2.2018

Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem javnih uslužbencev

V okviru pristojnosti Ministrstva za javno upravo in zaradi zagotavljanja pravilnega in enakega odločanja uporabnikov proračuna, v nadaljevanju ministrstvo podaja odgovore na najbolj pogosta in aktualna vprašanja s področja ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev in njihovega napredovanja v plačne razrede.

> Več...

27.2.2018

Obvestilo in poročilo CbCR

Bliža se oddaja DDPO obračunov. Kot vsako leto imamo tudi letos »nov« DDPO obrazec in posledično novo verzijo Silvester Pelias. Obračun DDPO za leto 2017 zadnjič oddajamo na programu Silvester. Naslednje leto bomo dobili nov program in upajmo, da bo sprememba na bolje (uvoz določenih podatkov, saj trenutni program tega ne omogoča). Novost letošnjega DDPO obrazca je obvestilo CbCR (country by country reporting), ki je priloga k DDPO obračunu.

> Več...

26.2.2018

Pojasnilo glede plačila stavke

MJU je prejel vprašanja v zvezi z obveznostjo plačila stavke javnim uslužbencem in podaja stališče glede plačila stavke. > Več...

26.2.2018

Družbe na zalogo, plaščne družbe in veriženje podjetij

Akterji na trgu podjetništva praviloma ustanavljajo gospodarske družbe zaradi pridobivanja dobička. Najbolj priljubljena je družba z omejeno odgovornostjo. Primerna je za koncentracijo manjšega kapitala. Ni pa nujno, da je razlog za ustanovitev d. o. o. pridobivanje dobička - lahko se ustanovi tudi na zalogo in aktivira kasneje. Prispevek predstavlja primerjalnopravne rešitve kontrolirane dopustnosti družb na zalogo in plaščnih družb s poudarkom na družbi z omejeno odgovornostjo.

> Več...

23.2.2018

Regulativa virtualnih valut in žetonov v nastajanju

Inovacija tehnologije veriženja podatkov postavlja posamezne kontinente oziroma države v prav posebno izhodišče, saj ne samo da države različno dojemajo to novo priložnost, tudi samo razumevanje je različno. Vseeno pa je ne glede na predznak razvidno, da bomo letos priča nastajanju regulative novega investicijskega razreda, ki naj bi opredelila pravila vseh deležnikov.

> Več...

22.2.2018

Sprejeta novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih odpravlja začasni varčevalni ukrep na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov, ki je bil uveden z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, in sicer cenzus pri upravičenosti do pomoči ob rojstvu otroka. > Več...

21.2.2018

Prihaja čas predložitve letnih poročil

Koledarsko leto 2017 je za nami in prihaja čas, ko bo potrebno predložiti letno poročilo Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Pri tem naj spomnimo na nekatere posebnosti, ki so bile uvedene že v lanskem letu, pri izdelavi in predložitvi letnih poročil samostojnih podjetnikov ter podjetij zavezanih reviziji, pri katerih je letos nekaj sprememb.

> Več...

20.2.2018

Nakup in prodaja deleža

Družba X, d. o. o., ima naložbo v družbo Y, d. o. o., ki jo vrednoti po nabavni vrednosti. V letu 2016 je prišlo najprej do odsvojitve dela poslovnega deleža, nato do nakupa novega deleža in nazadnje še do vnovične odsvojitve poslovnega deleža. Zanima nas, kako je treba v knjigovodskih evidencah izkazati nakup in prodajo deleža ter ali se ob drugi prodaji deleža upošteva nabavna vrednost prvotno pridobljenega deleža ali deleža, ki je bil kupljen v letu 2016.

> Več...

19.2.2018

Zaposlitev hrvaškega državljana s strani slovenske družbe za opravljanje dela na ozemlju Hrvaške

Stranka, slovenska družba (d.o.o.), želi zaposliti hrvaškega državljana, ki bi delo po pogodbi o zaposlitvi opravljal izključno na ozemlju Republike Hrvaške in ostal še naprej vključen v sistem socialnega zavarovanja v Republiki Hrvaški. Stranka sprašuje, ali za takšno zaposlitev velja kakšna posebnost/ovira.

> Več...

16.2.2018

DDV obravnava zdravstvenih storitev

Oproščene dejavnosti v javnem interesu opredeljuje Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 v 42. členu. Davčni zavezanci, ki opravijo transakcije, navedene v 42. členu ZDDV-1, od teh transakcij ne obračunajo DDV, po drugi strani pa nimajo pravice, da uveljavljajo odbitek DDV, ki so ga plačali pri nabavi blaga ali prejemu storitev, ki jih uporabljajo za namene opravljanja dejavnosti, oproščene plačila DDV po tej določbi.

> Več...

14.2.2018

Obračun obresti od posojila povezani osebi

V praksi so pogoste situacije, ko podjetje odobri posojilo lastniku podjetja ali drugi povezani osebi. Pojavljajo se tudi obratne situacije, ko lastnik podjetja ali druga povezana oseba odobri posojilo podjetju.

> Več...

13.2.2018

Obračun DDV pri darilnih bonih

Podjetje je sklenilo sodelovanje s plačilno kartico in poteka prek podjetja A, ki zastopa reklamiranje tujega partnerja plačilnih kartic. Izdani boni so bili vročeni in zaračunani neposredno podjetju A. Darilne bone bodo koristili naključno izbrani prejemniki - tisti, ki uporabljajo plačilno kartico. Vprašanje je, kako naj v podjetju pravilno zvedejo promet na obrazcu DDV-O - v tem primeru račun za darilne bone. Kako naj ob dejanski prodaji blaga pravilno zapirajo predhodno obračunani DDV ob unovčenju darilnega bona?

> Več...

12.2.2018

S spremembo delovne zakonodaje do več spodbud in boljše urejenosti evidenc

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki velja od 21. oktobra 2017, uporablja pa se od 21. januarja 2018, uvaja vrsto sprememb, med katerimi je zagotovo tudi ta, da ne more biti brezposelna oseba tista oseba, ki je družbenik in hkrati poslovodna oseba ali ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v kapitalski družbi ali zavodu. > Več...

9.2.2018

Davčna utaja in njena finančna preiskava

Popolno ali delno izogibanje davčnim obveznostim ter nepravočasno izpolnjevanje teh obveznosti in drugih povezanih obveznosti (dajatev) ne pomeni le kršitve pravnih norm, ampak povzroča tudi nedopustne posledice in protipravna stanja. Zaradi tega vse sodobne zakonodaje predvidevajo sistem davčnih kaznivih dejanj in kazenskih sankcij.

> Več...

7.2.2018

Do 28. februarja bo potrebno prijaviti finančne prihodke in kapitalske dobičke

Prihaja čas, ko bodo morali davčni zavezanci davčnemu organu predložiti napoved dohodkov iz naslova obresti, dividend in kapitalskih dobičkov. Tako kot vsako leto bo potrebno pri tem upoštevati zakonske določbe, letos pa je nekoliko več dilem tudi glede obdavčitve kapitalskih dobičkov pri trgovanju s kriptovalutami.

> Več...

7.2.2018

Posebnosti pogodbe o zaposlitvi pri opravljanju dela v tujini

ZDR-1 v 208. členu določa pogoje, pod katerimi lahko delodajalec napoti delavca na delo v tujino. Ta pravila veljajo tako za začasno napotitev, za katero delodajalci pridobijo A1 obrazce po 12. členu Uredbe ES 883/2004 ter Uredbe ES 987/2009, kot tudi za napotitev z A1 obrazcem po 13. členu Uredbe. Delo v tujini pomeni delo zunaj matične države, tudi v državi, za katero ni treba pridobiti A1 potrdila (t.i. »tretje države«).

> Več...

6.2.2018

Davčni vidik poslovanja s kriptovalutami

FURS je v začetku januarja 2018 izdal podrobnejše pojasnilo k davčni obravnavi poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS. Večjih novosti sicer ni, gre pa za celovito obravnavo davkov povezanih s kriptovalutami, kot so Bitcoin, Ethereum, Ripple in kriptožetoni.

> Več...

5.2.2018

Veriženje pogodb za določen čas in rok za izplačilo odpravnine

V podjetju imajo primera v povezavi s pogodbami za določen čas in izplačilom odpravnine. V prvem primeru je bila delavka zaposlena na podlagi pogodbe za določen čas zaradi povečanega obsega dela v trajanju tri mesece, nato štiri mesece zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke in nato ponovno tri mesece zaradi povečanega obsega dela. V drugem primeru pa imajo delavko, ki se ji bo iztekla že tretja pogodba, sklenjena za določen čas - pri vseh je bil razlog povečan obseg dela. Kdaj smo delavki v prvem in drugem primeru dolžni izplačati odpravnino zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas?

> Več...

2.2.2018

Izplačilo letnega dodatka v letu 2018

Letni dodatek za leto 2018 bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) večini uživalcev izplačal skupaj z julijskimi pokojninami 31. julija 2018. Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja bo letni dodatek izplačan na podlagi 69. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/2017; v nadaljevanju ZIPRS1819). > Več...

2.2.2018

FURS po novem pristojen za sankcioniranje zaradi neizplačila plač

Finančna uprava RS je z letom 2018 na podlagi novega 134.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), poleg Inšpektorata RS za delo, pristojna, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, pri katerih v postopku nadzora ugotovi, da obračunov davčnega odtegljaja, na katerem opravijo tudi obračun prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazci) niso predložili iz razloga, ker plač delavcem niso izplačali.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober