IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Februar 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Februar 2016
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.2.2016 do 29.2.2016

29.2.2016

DDV pri storitvah izobraževanja v tujini

Slovenski davčni zavezanec A organizira izobraževanje (seminar) pri podjetju C, za naročnika, davčnega zavezanca B, identificiranega za DDV v Italiji. Podjetje B in C sta poslovna partnerja. Podjetje A zaračuna storitve izobraževanja podjetju B. Zanima nas, ali se storitev obravnava v skladu s 25. ali 29. členom ZDDV-1?

> Več...

26.2.2016

Vlada določila besedilo Zakona o izvajanju carinske zakonodaje EU

Vlada je na zadnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.

> Več...

26.2.2016

Vabilo na zagovor v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Po izdanem vabilu na zagovor v odpovednem postopku smo ugotovili nove delavčeve kršitve. Ali jih lahko delavcu predočimo neposredno na že napovedanem zagovoru ali mu moramo dati nov termin za zagovor?

> Več...

24.2.2016

Obračun davka od dohodka iz dejavnosti in izračun akontacije dohodnine za leto 2016

Bliža se čas letnih obračunov davčnih obveznosti, zato v nadaljevanju pojasnjujemo, kako samostojni podjetniki, odvetniki, notarji in novinarji pripravijo obračun davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2015.

> Več...

23.2.2016

Odbitek vstopnega DDV od osebnih in tovornih vozil


Kako je z odbitkom DDV pri operativnem lizingu za osebno vozilo in tovorno vozilo?

> Več...

22.2.2016

Pregled najpomembnejših sprememb v novem priporočenem kontnem načrtu

19.2.2016

Predlog direktive glede spremembe obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja

Vlada Republike Slovenije je na zadnji redni seji sprejela Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja.

> Več...

19.2.2016

IZ PRAKSE: Začasno ali občasno delo upokojenca v primerjavi z drugimi oblikami dela in pravica do prejemanja polne pokojnine

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) je vpeljal institut tako imenovanega začasnega ali občasnega dela, ki omogoča osebam s statusom upokojenca opravljanje dela na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem.

> Več...

17.2.2016

Pri oddaji letnih poročil letos le spremembe pri podjetjih v stečaju

Novela Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1I je prinesla vrsto sprememb pri računovodenju, ki se bodo začele uporabljati od 1. januarja 2016 dalje, pri oddaji letnih poročil za leto 2015 pa večinoma vse ostaja tako, kot je bilo do zdaj.

> Več...

16.2.2016

Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih in družbenikov v letu 2016

Finančna uprava je objavila minimalno osnovo za prispevke v letu 2016.

> Več...

16.2.2016

Spremenjeni postopek urejanja rezidentskega statusa za davčne namene v Sloveniji

Kot smo že pisali v enem izmed prispevkov, je, za posameznika, ki zapusti Slovenijo zaradi dela, je smiselno pomisliti tudi na ureditev rezidentskega statusa v Sloveniji. Ker se je postopek urejanja rezidentskega statusa v Sloveniji s Sodbo Vrhovnega sodišča UPRS I U 173/2014, z dne 11.6 2015, spremenil, v nadaljevanju pojasnjujemo kako lahko uredite rezidentski status po novem.  

> Več...

15.2.2016

Kaj prinašajo vnaprejšnji cenovni sporazumi

Z novelo Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se v slovenski pravni red uvaja institut vnaprejšnjega cenovnega sporazuma med davčnim zavezancem in davčnim organom (angl. advance pricing agreement - APA). Novi institut prinaša poleg številnih koristi tudi kar nekaj pasti. Poglejmo si jih.

> Več...

12.2.2016

Spremenjeno bilančno - računovodsko pravo po noveli ZGD-1I

S sprejetjem novele ZGD-1I, s katero je Slovenija implementirala novo združeno računovodsko direktivo EU št. 2013/34/EU z dne 26. junija 2013, je prišlo tudi do spremembe bilančnega prava in sprememb na področju računovodenja. S tega vidika so najpomembnejše novosti povezane z vprašanjem vrednotenja postavk v računovodskih izkazih, pri čemer se posebej poudarja načelo vrednotenja izvirne vrednosti, dopuščeni pa sta dve nadomestni metodi, to je vrednotenje po revalorizacijskih zneskih ter vrednotenje po pošteni vrednosti.

> Več...

11.2.2016

Urejanje zavarovanj prek portala e-Vem - od 1. januarja 2016 obvezno za vse poslovne subjekte

Od 1.1.2016 bodo morali vsi zavezanci za prijavo, ki so kot fizične ali pravne osebe (samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, gospodarske družbe, zavodi, organi državne uprave, itd.) vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM.

> Več...

10.2.2016

Pravni učinki odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja na izterjavo davčnih obveznosti

Postopki odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja zaradi različnosti življenjskih situacij odpirajo vedno nova vprašanja in na številna sodna praksa še ni odgovorila. Na nekatera pa odgovore imamo, a ti niso objavljeni ali pa se objavljajo z velikim zamikom.

> Več...

9.2.2016

Iz sodne prakse: Odsvojitev poslovnega deleža in davek od dobička iz kapitala

Glede (ugotavljanja) vrednosti kapitala ob odsvojitvi je v primeru njegove prodaje za davčno odmero relevantna vrednost kapitala (poslovnega deleža) v času sklenitve pogodbe. Ta je bila v konkretnem primeru sklenjena pred vložitvijo davčne napovedi ter nato spremenjena. > Več...

9.2.2016

Vlada določila besedilo predloga Zakona o sistemu jamstva za vloge

S predlaganim Zakonom o sistemu jamstva za vloge se v nacionalni pravni red prenaša Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge. Z njim se nadomešča zdaj veljavni sistem jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, katerega značilnost je zlasti, da se sredstva za izplačilo jamstva zagotovijo ex post, torej v primeru, da pride do uvedbe stečaja nad banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je vključena v skupno jamstveno shemo.

> Več...

5.2.2016

Ugotovitev zdravstvene nezmožnosti za delo

Na zdravstvenem pregledu, na katerega je bil napoten delavec, je naš pooblaščeni zdravnik medicine dela ugotovil, da delavec zdravstveno ni zmožen opravljati dela po pogodbi o zaposlitvi. Ali lahko temu delavcu odpovemo pogodbo o zaposlitvi?

> Več...

3.2.2016

Prihaja čas za prijavo obresti, dividend ali kapitalskih dobičkov

Tudi letos morajo davčni zavezanci do konca februarja predložiti davčnemu organu napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, razen davčnega zavezanca, ki je nerezident. Nerezident mora namreč vložiti napoved v petnajstih dneh od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, razen kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu. V tem primeru lahko nerezident vloži napoved do 28. februarja za preteklo leto. > Več...

2.2.2016

Davčna obravnava dohodkov študenta v tujini

Študent, ki je redno vpisan na magistrski študij v Švici, bo opravljal prakso v tej državi. Pogodbo o opravljanju dela bo sklenil prek posrednika. Naši davčni upravi je treba sporočiti podatke o prejetih plačilih: na katerem obrazcu in v kakšnem roku? Predvidevamo, da je treba plačati razliko v dohodnini. Ali je treba v naši državi plačati še kakšne druge dajatve? Ali je treba biti pozoren še na kaj, česar nismo navedli?

> Več...

1.2.2016

Davčne blagajne: s 1. februarjem strožji nadzor

S 1. februarjem bodo nadzorniki finančne uprave začeli s strožjim nadzorom in tudi doslednim izrekanjem glob vsem zavezancem, ki še ne bodo vključeni v sistem davčnih blagajn. Sankcionirane bodo tudi vsebinske in programske nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov. Prekrškovni postopki se bodo vodili tako zoper zavezance, ki bodo kršili zakonodajo, kot tudi zoper programske hiše, ki računalniških programov niso izdelali v skladu z določbami zakona. Posebna pozornost bo namenjena neizdajanju računov.

> Več...

1.2.2016

Javna obravnava Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu

Ministrstvo za finance je prejšnji teden na svoji spletni strani objavilo predlog Zakona o javnih financah in predlog Zakona o računovodstvu. Ministrstvo je zainteresirano javnost pozvalo, da do 29. februarja 2016 posreduje morebitne pripombe in predloge na objavljena predloga zakonov. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober