IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Februar 2009
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Februar 2009
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.2.2009 do 28.2.2009

27.2.2009

Kako konsolidirati (uskupinjevati) računovodske izkaze

Vsako leto pristop h postopku konsolidacije računovodskih izkazov povzroča pri računovodjih kar precej zadreg, zato naj opozorimo na temeljne elemente konsolidiranja kot jih opredeljuje 13. točka Uvoda k slovenskim računovodskim standardom (SRS 2006).
> Več...

25.2.2009

Plačilni zastopniki morajo posredovati tudi podatke o izplačanih obrestih

Plačilni zastopnik mora do 28. februarja generalnemu davčnemu uradu posredovati podatke o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti, ki so bila opravljena ali prejeta oziroma zagotovljena v letu 2008. > Več...

23.2.2009

Revizorji bodo letos revidirali že v skladu z novimi pravili

Pri revidiranju letnih poročil za leto 2008 bodo revizorji že morali upoštevati vse spremembe ZRev-2, ZGD-1, mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), slovenskih računovodskih standardov (SRS 2006), kot tudi nova priporočila dobre prakse Inštiuta za revizijo.
> Več...

20.2.2009

Ne pozabite pravočasno napovedati kapitalskih dobičkov in obresti

Do 28. februarja morajo davčni zavezanci napovedati davčni upravi dobiček, ki so ga dosegli iz naslova odsvojitve kapitala, prejete obresti na denarne depozite, pri podaritvi kapitala pa lahko priglasijo odlog ugotavljanja davčne obveznosti za podarjeni kapital.
> Več...

20.2.2009

Odbitni delež pri osnovnih sredstvih

Prihaja čas popravka odbitnega deleža DDV, pri čemer pa je dobro poznati tudi posebnosti določanja odbitnega deleža pri osnovnih sredstvih. > Več...

18.2.2009

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava morajo oddati letno poročilo za leto 2008 do konca februarja

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava morajo oddati letno poročilo za leto 2008 do 28.februarja 2009 in pri tem upoštevati že spremenjena pravila za oddajo letnega poročila.
> Več...

16.2.2009

Kako bomo letos izdelali letno poročilo

Pri izdelavi letnega poročila za leto 2008 bodo morale gospodarske družbe upoštevati spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), slovenskih računovodskih standardov (SRS 2006) in mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), kot tudi spremembe kontnih okvirov. > Več...

11.2.2009

Prihaja čas za poračun odbitnega deleža vstopnega DDV

Določanje odbitnega deleža vsako leto poraja vrsto dilem glede (ne)vključenosti DDV v sam obračun, pri čemer pa bo letos potrebno upoštevati tudi spremembe Pravilnika. > Več...

9.2.2009

Obračun akontacije davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2009

S spremembami ZDavP-2, katerih namen je povečanje likvidnosti gospodarstva,  se pri obračunu akontacije davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2009 upošteva 21% davčna stopnja, kar davčni zavezanci lahko upoštevajo tudi že pri obračunu akontacije za januar in februar.
> Več...

5.2.2009

Odslej možno subvencioniranje delovnega časa

Od 15. januarja velja Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ), ki subvencionira delodajalca , če delodajalec izpolnjuje vse zakonsko zahtevane pogoje in vloži vlogo za dodelitev subvencije do 30. septembra 2009. > Več...

3.2.2009

(Ne)priznavanje olajšave za prekomejne donacije - primer sodbe EU

Sodišče Evropskih skupnosti je v primeru C-318/07 presodilo, da se za prekomejne donacije uporabljajo določbe Pogodbe ES o prostem pretoku kapitala in da se navedene donacije ne priznajo.
> Več...

2.2.2009

Osnove izdelave letnega poročila pravnih oseb javnega prava

Do konca meseca februarja bodo morale pravne osebe javnega prava izdelati in oddati letno poročilo za leto 2008 in poglejmo si, kaj vse bodo morale pri tem upoštevati.
> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober