IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: December 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: December 2017
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.12.2017 do 31.12.2017

29.12.2017

Dodatno pojasnilo glede obravnave storitev, ki so neposredno povezane z mednarodnim trgovanjem, po ZDDV-1

V zvezi s sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi C-288/16 v povezavi z že izdanim pojasnilom št. 4230-582/2017- 2 z dne 13. septembra 2017 ter sodbo C-33/16 so na FURS prejeli številna vprašanja z različnimi primeri. Zato v nadaljevanju dodatno pojasnjujejo DDV obravnavo storitev, povezanih z izvozom ter tudi nekatere druge dileme, ki so se izpostavile v okviru dodatnih vprašanj in odgovore na vprašanja.

> Več...

26.12.2017

Z inšpektorji za delo odslej prej do zaposlitve?

Po noveli Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A), ki se uporablja od oktobra 2017 dalje, lahko Inšpektorat RS za delo odslej strožje pristopa do kršiteljev delovne zakonodaje.

> Več...

22.12.2017

Davčna obravnava izplačil potnih stroškov fizični osebi iz tujine

Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi z davčno obravnavo izplačil potnih stroškov fizični osebi iz Belgije. Pri tem naročnica dodaja, da bodo ti potni stroški nastali v Sloveniji v okviru kongresa. Pojasnilo v zvezi s tem podajamo v nadaljevanju.

> Več...

20.12.2017

Z novim letom se bodo prihodki od pogodb evidentirali po MSRP 15

Od 1. januarja 2018 bodo zavezanci za uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja morali upoštevati nov MSRP 9 in MSRP 15.

> Več...

19.12.2017

Izplačila dnevnic napotenim delavcem po noveli ZDoh-2S

 Ali novela dohodnine napotenim delavcem zagotavlja pravico do izplačila dnevnic?

> Več...

18.12.2017

Dodatek za delovno dobo

V podjetju nameravajo skleniti pogodbo o zaposlitvi z vodilnim delavcem. Ker bo njegova plača visoka, bi se radi z njim dogovorili, da mu dodatek za delovno dobo, ki ga določa kolektivna pogodba, ne pripada. Ali je to dopustno?

> Več...

15.12.2017

Davčna obravnava pogostitve in ogleda gledališke predstave s poslovnimi partnerji

Podjetja pogosto za svoje poslovne partnerje organizirajo družabna srečanja s pogostitvijo in darili. V nadaljevanju bomo na konkretnem primeru iz prakse obravnavali stroške pogostitve in ogled gledališke predstave z vidika treh različnih davkov: dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb in DDV.

> Več...

13.12.2017

Obdavčitev daril

Prihaja čas obdarovanj in tema obdavčitve daril je spet aktualna. O obdavčitvi daril smo že pisali, in sicer v letu 2014, ko smo obdavčitev daril predstavili precej na široko. Kaj se je od takrat spremenilo in kako je z obdavčitvijo daril, ki jih podarite prejemnikom v tujino?

> Več...

13.12.2017

Novosti, ki jih prinaša novela ZDDPO-2O

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2O), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.

> Več...

13.12.2017

Novosti, ki jih prinaša novela ZDavP-2K

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/17, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2K), ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 9. 12. 2017.

> Več...

13.12.2017

Novosti, ki jih prinaša novela ZDavPR-A

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (novela ZDavPR-A), ki začne veljati 1. 1. 2018.

> Več...

12.12.2017

Novosti, ki jih prinaša novela ZDoh-2S

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2S), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018.

> Več...

12.12.2017

Odkup blagovne znamke od fizične osebe

Podjetje želi kupiti blagovno znamko od fizične osebe (ki je hkrati lastnica in direktorica tega podjetja), in sicer bi v celoti kupilo poslovno idejo, zaščiteno blagovno znamko, domeno, celostno grafično podobo, recepture in načrt proizvodnega procesa produkta od fizične osebe. Zanima jih, kakšni davki se odvedejo ob nakupu te blagovne znamke in kaj je treba storiti ob nakupu blagovne znamke?

> Več...

11.12.2017

Kdo "odpusti" direktorja

Problematična so zlasti vprašanja, povezana s prenehanjem statusnopravnega položaja in posledičnim prenehanjem pogodb o zaposlitvi poslovodnih oseb, ter razmerje med tema položajema. Eno takih, ki doslej v teoriji ni bilo deležno podrobnejše obravnave, je vprašanje, kdo oziroma kateri subjekt ali organ je tisti, ki v imenu in za račun družbe (delodajalca) nastopa pri podaji odpovedi pogodbe o zaposlitvi poslovodni osebi.

> Več...

8.12.2017

Konec leta in možnosti nagrajevanja delavcev

Ob koncu koledarskega leta številni delodajalci ugotavljajo, kako uspešno leto je za njimi ter se na tej podlagi odločajo ali bodo delavcem izplačali nagrado za njihovo delo in »so-prispevek« k uspešnosti družbe. V takšnih primerih gre vsebinsko za izplačilo, ki se nanaša na uspešno delovanje delodajalca kot celote, v praksi pa je to izplačilo običajno poimenovano kot 13. plača, božičnica, letna nagrada …

> Več...

6.12.2017

Novela Zakona o dohodnini – ZDoh-2S

28. 11. 2017 je bila v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeta novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2S). V času priprave tega prispevka novela ZDoh-2S še ni bila objavljena v Uradnem listu RS, pričakovati pa je, da bo do objave prišlo sredi decembra 2017. Novela ZDoh-2S bo stopila v veljavo dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se bo začela s 1. 1. 2018.

> Več...

5.12.2017

Predstavitev knjiženja dolgoročnih sredstev po SRS in MSRP

Pri poslovanju podjetja nastajajo vsakodnevni poslovni dogodki in so že rutina glede evidentiranja in poslovni dogodki, ki se le občasno pojavijo v podjetju in moramo o njihovi vsebini in posledicah razmisliti. Več o tem boste lahko izvedeli danes, če se prijavite na  razpisan spletni seminar: Predstavitev knjiženja dolgoročnih sredstev po SRS in MSRP.

> Več...

4.12.2017

Plačilo v gotovini

Zanima nas, ali lahko plačamo račun fizični osebi v gotovini, in sicer v znesku, višjem od 420 evrov. Plačilo bi izvedli z blagajniškim izdatkom, ker je s. p. že zaprl in noče prejeti denarja na svoj zasebni transakcijski račun. Službeni transakcijski račun je zaprl ob zaprtju s. p.

> Več...

1.12.2017

Možnosti koriščenja oziroma izplačilo nadur

V podjetju imajo nekateri delavci, ki delajo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa, po zaključku šestmesečnega referenčnega obdobja višek ur, nekateri pa celo njihov manko. Delodajalca zanima, na kakšen način lahko delavcem nadure izplačajo oziroma ali jih lahko izkoristijo. Kako je z delavci, ki imajo manko ur, ali jim lahko odtrgajo od plače?

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober