IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: December 2014
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: December 2014
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.12.2014 do 31.12.2014

31.12.2014

Omejitev davčne izvršbe zaradi stečaja

V želji, da bi čim prej dosegli poplačilo davčnih terjatev, davčni organi, ki se izvajajo davčne izvršilne postopke, pred izdajo sklepa o izvršbi pogosto ne preverijo, ali se je zoper davčne dolžnike morda začel stečajni postopek in ali zaradi sploh lahko izdajo sklep o izvršbi.

> Več...

30.12.2014

Bonitete in davčno priznani strošek

Ali lahko štejemo med davčno priznane stroške dodatno zdravstveno zavarovanje in drugi steber pokojninskega zavarovanja, ki ga direktorju plačuje podjetje. Direktor podjetja je vpisan v sodni register, ni pa zaposlen v tem podjetju.

> Več...

29.12.2014

Upokojenci in hkratno opravljanje dela ali dejavnosti

Zavarovanec pridobi pravico iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja z dnem, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravic. Poleg izpolnjevanja pogojev dopolnjene pokojninske dobe in določene starosti je eden izmed pogojev za pridobitev pravice do pokojnine tudi prenehanje obveznega zavarovanja. > Več...

26.12.2014

Povrnitev stroškov pooblaščenca, ki ni odvetnik

Stranki s pooblaščencem, ki ni odvetnik, v primeru uspeha v upravnem sporu, ki sledi davčnemu postopku, ne pripada enak pavšalni znesek stroškov kot stranki, ki jo zastopa  odvetnik. Ali je takšna ureditev skladna z Ustavo RS?

> Več...

24.12.2014

Iz sodne prakse: Vpliv lastnega deleža družbe na izračun vrednosti poslovnega deleža družbenika ob pridobitvi

V zvezi z obdavčitvijo dobička iz kapitala po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki nastane pri prodaji poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo, se v praksi pri izračunu davčne osnove pogosto pojavi problem ugotavljanja vrednosti kapitala ob pridobitvi.

> Več...

23.12.2014

Ugotovitev rezidentskega statusa za davčne namene v Sloveniji – odhod iz Republike Slovenije

Trend seljenja v tujino je v zadnjem času vedno bolj izrazit. Z vidika davkov je, v primeru selitve rezidenta iz Slovenije, pomembno, da le-ta uredi svoj rezidentski status za davčne namene v Sloveniji. V nasprotnem primeru je zavezan k plačilu dohodnine od vseh dohodkov, tudi tistih prejetih v tujini.  

> Več...

22.12.2014

Izvršba na plačo po noveli ZIZ-J

Glede izvršbe na plačo so se v zadnjih letih pojavljala številna vprašanja, in sicer predvsem glede obsega izvršbe na plačo, vrstnega reda in tudi učinka upravne izplačilne prepovedi. Prav novela ZIZ-J prinaša pri ureditvi izvršbe na plačo največ novosti in sprememb ter dopolnitev.

> Več...

18.12.2014

Kaj vse šteje za osebno dopolnilno delo

Z novim letom bo stopil v veljavo še zadnji del določb spremenjenega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki uvaja sistem vrednotnic. Razširil se bo nabor del, ki jih bo mogoče opravljati v okviru osebnega dopolnilnega dela in jih opredeljuje Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo.
> Več...

17.12.2014

Na pragu nove ureditve obdavčitve Slovencev na delu v tujini

V minulih mesecih je Ministrstvo za finance za sprejem po nujnem oz. skrajšanem postopku pripravilo predlog novele > Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L), katere namen je po eni strani olajšati davčno breme rezidentom, ki dosegajo dohodke iz delovnega razmerja pri tujem delodajalcu v tujini in jih spodbuditi k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti v Sloveniji, po drugi strani pa zakon uskladiti z zakonodajo EU, zlasti z določbami o prostem gibanju oseb in delavcev.

> Več...

16.12.2014

Samoobdavčitev posredniških storitev

Hrvaško podjetje, ki ni zavezanec za DDV, izstavi slovenskemu podjetju, zavezancu za DDV, račun za posredniško provizijo. Na računu ni obračunan DDV in vsebuje klavzulo »Podjetje ni davčni zavezanec.« Ali slovensko podjetje tak račun lahko knjiži neposredno v stroške ali je potrebna samoobdavčitev?

> Več...

15.12.2014

Odpoved med poskusnim delom

Ali se lahko delavcu po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) kadarkoli v času poskusnega dela odpove pogodbo o zaposlitvi?


> Več...

12.12.2014

Novela ZUJF: Obvezne starostne upokojitve v javni upravi

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je prvotno določal, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

> Več...

10.12.2014

Obdavčitev daril

Prihaja čas obdarovanj in hkrati vprašanja v zvezi z obdavčitvijo daril. Kdaj darila niso predmet dohodnine, kdaj jih je potrebno obravnavati kot boniteto, kdaj so stroški daril davčno priznani odhodki za namene DDPO in kdaj darila niso predmet DDV, razkrivamo v nadaljevanju.

> Več...

9.12.2014

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Najemodajalci – fizične osebe, v sklenjenih pogodbah z najemniki, pri oddajanju nepremičnin pogosto ločujejo najemnino na »stanovanjski« del in na del, ki se nanaša na uporabo pohištva, s katerim je stanovanje opremljeno. Ali je takšno ločevanje najemnine z vidika obdavčitve dopustno? > Več...

8.12.2014

Prenos dejavnosti s. p. na drug s. p.

Pojasnjen je postopek prenosa podjetja dosedanjega s. p. na drug s. p., ki je mogoč v skladu z 72.a členom ZGD-1 .

> Več...

5.12.2014

Spremembe na področju študentskega dela in na področju zaposlovanja mladih

Vlada je konec novembra sprejela predlog zakonske spremembe na področju študentskega dela in zaposlovanja mladih za nedoločen čas. Eden ključnih ciljev vlade je zmanjšati brezposelnost in prekernost dela med mladimi. Temu cilju so namenjeni tudi ukrepi in spremembe na dveh področjih: na področju študentskega dela in na področju zaposlovanja mladih. > Več...

3.12.2014

Priprave na davčni obračun tudi letos z nekaterimi spremembami

Čeprav nas do konca davčnega leta loči le še nekaj dni, pa je še vedno čas, da preverite vhodne parametre in evidence, ki jih bomo potrebovali pri izdelavi in predložitvi davčnega obračuna ter pri tem upoštevate letošnje posebnosti.

> Več...

2.12.2014

Odmevni nedavni primeri izogibanja davkom

V zadnjem času je v Evropski uniji izogibanje davkom izredno aktualna tema. Tako so v zadnjih nekaj letih v tujini odmevali številni primeri domnevnega izogibanja davkom s strani multinacionalnih podjetij.

> Več...

1.12.2014

Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo

V podjetju delavcem vštevajo delovno dobo v plačo tako, da za isto vsoto, kot se jim poviša dodatek za delovno dobo, znižajo bruto plačo. Ali je tako obračunavanje pravilno? Kako naj delavci ravnajo?

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober