IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: December 2012
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: December 2012
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.12.2012 do 31.12.2012

28.12.2012

Odslej preglednejše javno naročanje

ZJN-2D poleg prenosa evropske direktive v slovenski pravni red tudi ureja preglednejši, enostavnejši ter informacijsko podprt postopek javnega naročanja. > Več...

27.12.2012

Jubilejna nagrada

Niti po ZDR, niti po kolektivnih pogodbah, ni predvidena jubilejna nagrada javnega uslužbenca za 40 let delovne dobe. > Več...

24.12.2012

Odslej tudi obdavčitev finančnih storitev

Po ZDFS bodo obdavčene finančne in zavarovalne storitve, ki so bile sicer plačila davka na dodano vrednost oproščene. > Več...

21.12.2012

Delovna knjižica je še vedno osnovni dokument delavca

Kljub temu, da delovna knjižicia kot fizični dokument ne obstaja več, pa v drugi obliki ostaja kot temeljni dokument delavca. > Več...

20.12.2012

Izplačilo fizični osebi v ZDA za urejanje strokovnega članka

Pri davčni obravnavi izplačila je potrebno poleg pravil iz ZDoh-2 upoštevati še določbe mednarodnega sporazuma, pridobiti podatke o nerezidentu ter pred prejemom dohodka predložiti DURS zahtevek za oprostitev tega dohodka na obrazcu KIDO 5. > Več...

18.12.2012

Naravne nesreče in njihov vpliv na računovodske izkaze

Pri izdelavi letošnjih letnih računovodskih izkazov, bo potrebno upoštevati tudi vpliv novembrskih poplav na izgubljene poslovne priložnosti ali ogrožanje obstoja podjetja. > Več...

14.12.2012

Adaptacija nepremičnine v lastni režiji

Po opravljeni adaptaciji nepremičnine bo nastopil primer povečanja gospodarskih koristi, kar pomeni, da se bo nabavna vrednost nepremičnine povečala.

> Več...

13.12.2012

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Poleg časovne omejitve opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas, je potrebno upoštevati tudi vsebinske omejitve za sklenitev takšne pogodbe. > Več...

11.12.2012

Nepremičnine v računovodskih izkazih - razlike med SRS in MSRP

Članek opozarja na pomembne presoje pri vlaganjih v nepremičnine, ki se odražajo v uporabi ustreznih računovodskih standardov in posledično v računovodskih izkazih, pri čemer pa nekatere rešitve obravnavajo slovenski SRS nekoliko drugače kot MSRP. > Več...

7.12.2012

Povezane osebe in transferne cene

Čeprav gre za povezani osebi – rezidenta, odstopanja transfernih cen glede na primerljivo tržno ceno ni treba ugotavljati in tudi ne popravljati davčne osnove, če obe družbi poslujeta z dobičkom oziroma ena od njiju nima nepokrite davčne izgube iz preteklih obdobij, saj ti dve pravni osebi skupno ne prikrajšata proračuna.

> Več...

6.12.2012

Pravila popisa sredstev in obveznosti so za vsa podjetja in organizacije podobna

Ne glede na vrsto podjetja in organizacije so si pravila izvajanja popisa podobna. In čeprav je popis namenjen predvsem uskladitvi računovodskega s knjižnim stanjem, je ob likvidaciji popisnih razlik potrebno upoštevati tudi DDV. > Več...

4.12.2012

Računovodsko evidentiranje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev kot osnova koriščenja davčnih olajšav

Nadomestne dele, ki se uporabljajo samo v povezavi z določenim opredmetenim sredstvom, je potrebno z vidika uveljavljanja davčnih olajšav obravnavati kot investicije, njihovo amortizacijo pa kot davčno priznan odhodek. > Več...

3.12.2012

Sorazmerno izplačilo božičnice – primer iz sodne prakse

Če interni akti podjetja ne določajo sorazmernega izplačila božičnice glede na čas zaposlitve v podjetju ali če so interni akti oz. sklepi uprave glede izplačila božinice v nasprotju z določili kolektivne pogodbe, je izplačevalec božičnice v prekršku. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober