IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: November 2019
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: November 2019
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.11.2019 do 30.11.2019

19.11.2019 0.00

Z novelo ZDDV-1K do novih obveznosti za uvoznike avtomobilov

Novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K) na novo ureja status skladiščenja na odpoklic in zaporednih dobav, od 1. januarja pa bodo veljale nove obveznosti uvoznikov avtomobilov.

> Več...

18.11.2019

Videonadzor v poslovnih prostorih in meje nedopustnih posegov v zasebnost zaposlenih

V sodobnih časih je videonadzor nekaj tako običajnega kot delo z računalnikom, ali brskanje po spletu. Tako rekoč nepogrešljiva dejavnost številnih poslovnih subjektov, pa tudi upravnikov, fizičnih oseb in drugih. Je tipičen relikt časa, v katerem živimo, in nedvomno zelo koristno sredstvo za zagotovitev nadzora in varnosti. Vendar pa je pri tem treba paziti, da njegovi izvajalci ne zapadejo v ekstreme. Marsikdo svari, da se lahko prekomerno izvajanje videonadzora, če le ta ni ustrezno zakonsko reguliran in sankcioniran, hitro izrodi v totalno kontrolo vsakogar izmed nas v stilu Orwellovega Velikega brata.

> Več...

15.11.2019

Višina povračila stroška prehrane pri polovičnem delovnem času

V podjetju imajo zaposlene delavce, ki delajo s polovičnim delovnim časom. Zanima jih, kakšna višina nadomestila prehrane med delom jim pripada?

> Več...

14.11.2019

Znižanje plače pri spremembi sistemizacije delovnih mest

Pri aktu o sistemizaciji delovnih mest (v nadaljevanju: Akt o sistemizaciji) gre za pogovorni izraz in je po prvem odstavku 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) obvezen organizacijski akt v primeru, da delodajalec zaposluje enajst ali več delavcev. Z njim delodajalec določi pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za določeno vrsto dela, kot to določa 22. člen ZDR-1. Tako gre za neke vrste organizacijsko kadrovski akt, ki zapisuje organizacijo podjetja in nanjo sistemizira delovna mesta. 

> Več...

13.11.2019

Še je čas, da najemniki uredijo svoje računovodske in davčne evidence

Spremembe Slovenskih računovodskih standardov SRS (2016) in zadnje davčne spremembe, ki se nanašajo na najeme sredstev, se uporabljajo za celotno leto 2019, kar pomeni, da morajo najemniki sredstev pohiteti, da uskladijo knjigovodske evidence in obračunajo ustrezno amortizacijo za celotno leto 2019 ter ustvarijo ustrezne podlage za kasnejšo pripravo davčnega obračuna 2019.

> Več...

13.11.2019

Katere spremembe DDV nas čakajo v letu 2020?

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2019, je bil v Uradnem listu RS objavljen 4.10.2019. Razen nekaj redakcijskih popravkov, ki se že uporabljajo, se spremembe, ki jih uvaja novela ZDDV-1K začnejo uporabljati 1.1.2020. V nadaljevanju na kratko povzemamo ključne novosti, ki jih bomo natančneje pojasnili v okviru spletnega seminarja, in sicer 20.11.2019 ob 10 uri. Vabljeni!

> Več...

12.11.2019

Spremembe SRS 2019 in MSRP 16 prve izkušnje – praktični primeri s predstavitvijo pripomočka za izračun vrednosti sredstva iz naslova najema

S 1. 1. 2019 so se začele uporabljate spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost. V zvezi s tem se v praksi pojavlja nekaj ključnih dilem, ki se nanašajo na to, kako določiti dobo uporabe v primeru, ko je sklenjena pogodba za nedoločen čas in kako določiti diskontno stopnjo, če ta v pogodbi ni določena in še druga vprašanja, ki jih obravnavamo v  prispevku. Nekatere dileme je poskušala stroka rešiti s tem, ko je zavzela strokovne razlage, nekatere dileme pa ostajajo odprte.

> Več...

11.11.2019

Izplačilo nagrade dijaku na obvezni praksi in predložitev REK-1a obrazca

Dijak je na praksi v podjetju v mesecu oktobru dobil 400,00 evrov nagrade za njegovo delo. Torej, znesek za 228 eur presega neobdavčen del po Uredbi, ki znaša 172,00 evrov. Kako izpolnimo obrazec REK-1a?

> Več...

8.11.2019

Novi postopki skladno z Zakonom o davčnem postopku

Novela M > Zakona o davčnem postopku prinaša nekatere postopkovne rešitve, ki se navezujejo na novelo Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Prav tako bo davčnemu organu po prenovi registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin omogočeno, da bo kot eden izmed kvalificiranih upravičencev vpise v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin opravljal sam.

> Več...

7.11.2019

Uvedba elektronskega bolniškega lista - informacija za delodajalce

ZZZS s 1. 2. 2020 uvaja elektronski bolniški list, ki bo postal obvezen in ga bodo zato morali delodajalci za svoje zaposlene od 1. 2. 2020 obvezno prevzemati le še v elektronski obliki prek spletnega sistema SPOT (prej eVEM), kar pomeni, da od zaposlenih ne bodo več zahtevali, da jim morajo bolniški list dostaviti v papirni obliki.

> Več...

6.11.2019

Spremembe v obdavčitvi dela, kapitala in podjetij 2020

Z današnjim dnem veljajo spremenjene in nove določbe zakonov s področja davkov, to so spremembe novel zakona o dohodnini (ZDoh-2V), zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R), zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A) kot tudi zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M). Spremembe zakonov se uporabljajo od 01.01.2020, razen določb o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovnih najem, ki se uporabljajo že od 1.1.2019. V tem sestavku ne bomo obravnavali določb, ki se nanašajo na prenos direktiv EU v domačo zakonodajo.

> Več...

5.11.2019

Trajanje najema pri pogodbi za nedoločen čas

S 1. 1. 2019 so se začele uporabljati spremenjene določbe računovodenja, ki se nanašajo na obravnavno najemov. V skladu z novimi pravili računovodenja je potrebno tudi poslovni najem pripoznati v poslovnih knjigah kot pravico do uporabe in obveznost. V zvezi s tem se v praksi pojavlja nekaj ključnih dilem, ki se nanašajo na to, kako določiti dobo uporabe v primeru, ko je sklenjena pogodba za nedoločen čas in kako določiti diskontno stopnjo, če ta v pogodbi ni določena. > Več...

4.11.2019

Poskusno delo in odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 125. členu ureja institut poskusnega dela. Poskusno delo mora biti med delavcem in delodajalcem dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi in je namenjeno preizkusu primernosti oz. ustreznosti delavca za določeno delovno mesto, preizkusu njegovih delovnih sposobnosti, upoštevaje pričakovanja delodajalca. V času poskusnega dela delodajalec ugotovi, ali delavec izpolnjuje njegova pričakovanja oz. ali delavec dosega pričakovane delovne rezultate na delovnem mestu, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Nenazadnje pa je poskusno delo namenjeno tudi temu, da delavec oceni ali je neko delovno mesto zanj ustrezno ali ne.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober