IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: November 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: November 2016
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.11.2016 do 30.11.2016

30.11.2016

Osnova za izvedbo inventure za poslovno leto 2016

Poslovno leto 2016 se neusmiljeno bliža koncu in s tem tudi dodatna opravila v organizacijah, ki jih je potrebno opraviti pred pripravo končnih računovodskih izkazov.

> Več...

29.11.2016

Davčne implikacije odkupa terjatev

Fizična oseba je kupila terjatev od podjetja, ki je bila ovrednotena na 100.000 evrov. Od podjetja jo je dejansko odkupila po 50.000 evrov in jo kasneje prodala za 80.000 evrov. Zanimajo nas davčne implikacije odkupa terjatve?

> Več...

28.11.2016

Učinkovitejši nadzor nad pranjem denarja?

Področje preprečevanja pranja denarja in nekoliko kasneje tudi preprečevanje financiranja terorizma je bilo v slovenskem pravnem redu urejeno že precej časa, vendar so bile zaradi globalizacije kriminala ter novih mednarodnih standardov potrebne spremembe obstoječega zakona.

> Več...

25.11.2016

Delovna doba dijakov in študentov, ki opravljajo začasno in občasno delo

Na podlagi novele Zakona za uravnoteženje javnih financ - ZUJF-C, ki se je začela uporabljati s 1. februarjem 2015, je bilo uvedeno plačevanje polnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dohodkov na podlagi študentske napotnice, ki jih ob izplačilu dohodka obračuna in plača pooblaščena organizacija (študentski servis), in sicer prispevek zavarovanca po stopnji 15,5 odstotka oziroma prispevek delodajalca po stopnji 8,85 odstotka.

> Več...

23.11.2016

Verižni posli in DDV

Verižne posle uvrščamo med neprave tristranske posle. Zanje je značilno, da jih obravnavamo ločeno od primera do primera. V DDV zakonodaji ne najdemo konkretnega člena, ki bi navajal, kako z vidika DDV pravilno obravnavati neprave tristranske posle. Ključni problem pri verižnih poslih oz. nepravih tristranskih poslih je pravilna določitev kraja obdavčitve z DDV.

> Več...

22.11.2016

Del plače za poslovno uspešnost

S spremembo > Zakona o dohodnini se uvaja posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost. FURS je objavil podrobnejši opis davčne obravnave in podal odgovore na prejeta vprašanja zavezancev, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

> Več...

21.11.2016

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi alkoholiziranosti

Delavec je prišel na delovno mesto pod vplivom alkohola. Opravljen je bil test alkoholiziranosti, ki je sum potrdil. Družba nima sprejetega pravilnika o prepovedanem uživanju alkohola na delovnem mestu in načinu ugotavljanja alkoholiziranosti delavcev. Ali je delodajalec, čeprav nima sprejetega pravilnika in delavec še ni začel delati, upravičen delavcu podati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

> Več...

18.11.2016

Pridobitev vozila iz tujine in obveznost predložitve obrazca DDV-PPS

V zvezi z obveznostjo predložitve obrazca DDV-PPS (prijava pridobitve vozila iz tujine) v primeru, ko davčni zavezanec iz Slovenije kupi vozilo v drugi državi članici Unije od drugega davčnega zavezanca, pri čemer je vozilo v osnovi namenjeno nadaljnji prodaji in ni zavedeno v osnovnih sredstvih podjetja, vendar ga ta zavezanec registrira na svoje ime, da pridobi prometno dovoljenje, FURS v nadaljevanju podaja pojasnilo.

> Več...

17.11.2016

Odpis terjatev fizični osebi

V nadaljevanju podajamo dogovor na dve vprašanji v zvezi z odpisom terjatev fizični osebi, in sicer: Ali je potrebno takšen odpis obravnavati kot dohodek, ki je obdavčen po ZDoh-2?; Ali je takšen odpis terjatev davčno priznani odhodek za namene DDPO?

> Več...

16.11.2016

Priglasitev normiranosti v primeru rezidentov Slovenije, ki v tujini dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji opredelijo kot dohodki iz naslova opravljanja dejavnosti

Od 1.1.2017 dalje veljajo nova pravila v zvezi s priglasitvijo normiranosti za zavezance – rezidente Slovenije, ki v tujini dosegajo dohodke, ki se v Sloveniji obdavčijo v okviru davka od dohodka iz dejavnosti in v Sloveniji še niso poskrbeli za vpis dejavnosti v davčni register.

> Več...

15.11.2016

»Normiranec.si« Kaj je prinesla praksa?

Obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov je v veljavi od leta 2015. Kaj je v tem času prinesla praksa? Ali je ta način obdavčitve zanimiv za podjetnike? Odgovor na slednje vprašanje je vsekakor pritrdilen. Za obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov se odloča veliko podjetnikov.

> Več...

14.11.2016

Za nižjo dohodnino več otrok ali varčevanje za dodatno pokojnino

Poleg splošne olajšave, do katere so upravičeni vsi zavezanci za plačilo dohodnine, je v Sloveniji najbolj pogosto uveljavljena posebna olajšava za vzdrževane družinske člane, ki jo podrobneje določa 115. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in jo večina izkoristi zaradi svojih otrok. Zavezanec si lahko za enega otroka zniža svojo dohodninsko osnovo za 2.436€, za drugega otroka za 2.649€ in tako naprej. Velika večina ljudi dobro pozna to olajšavo in jo zagotovo izkoristi – po navadi jo uveljavlja tisti starš, ki ima višje prihodke.  

> Več...

11.11.2016

Dohodninska obravnava delavcev napotenih v Slovenijo za namene izobraževanja

V tokratnem mnenju se bomo lotili vprašanja davčne obravnave v primeru napotitve delavcev tuje družbe v Slovenijo. Konkretneje se bomo lotili vprašanja, ali se stroški, ki bodo nastali v času bivanja napotene osebe v Sloveniji (tj. nastanitev, transport in drugi stroški) ter jih bo poravnala slovenska družba, štejejo za dohodek tujega zaposlenca v Sloveniji.

> Več...

9.11.2016

Del plače iz naslova poslovne uspešnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) prinaša novosti glede dohodninske obravnave dela plače delavca iz naslova poslovne uspešnosti. Na podlagi ZDoh-2R se del plače delavca iz naslova poslovne uspešnosti ne všteva v delavčevo davčno osnovo, če so za to izpolnjeni določeni pogoji. Ta sprememba dohodninske zakonodaje se nanaša na davčna leta po 1. januarju 2017.

> Več...

9.11.2016

Novosti na področju obdavčitve z davkom od dohodkov pravnih oseb

Spremembe in dopolnitve > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) , ki so začele veljati 5.11.2016, uporabljati pa se bodo začele s 1. 1.2017, prinašajo naslednje novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb.

> Več...

8.11.2016

Dohodninska obravnava napotenih delavcev v tujino na izobraževanje

V tokratnem mnenju nas bo zanimalo, ali se v primeru napotitve delavcev družbe za obdobje treh mesecev v tujo državo stroški, ki bodo nastali v času bivanja napotene osebe v tujini (tj. nastanitev, transport in drugi stroški) ter jih bo poravnala tuja družba, štejejo za dohodek zaposlenca.

> Več...

7.11.2016

Vlaganje v razširitev nepremičnine, ki je v lasti fizičnih oseb

Solastnika podjetja z gradbenim dovoljenjem za povečanje objekta zanima, ali lahko investicijo financira podjetje, glede na to, da je gradbeno dovoljenje na fizični osebi, saj se investicija izvaja izključno zaradi podjetja? Ali se vložek, če investicijo financira podjetje, knjiži kot vlaganje v tuja opredmetena sredstva?

> Več...

4.11.2016

Izzivi učinkovitejše ureditve postopka skupnega dogovora v davčnih zadevah

Postopek skupnega dogovora (angl. Mutual agreement procedure - MAP) je v praksi pogosto uporabljeno sredstvo za odpravo dvojnega obdavčevanja. Zaradi okrepljenega sodelovanja med državami in boja proti davčnemu izogibanju v prihodnje pričakujemo povečanje števila primerov dvojne obdavčitve.

> Več...

3.11.2016

Sklepi o davčni izvršbi: eVročanje podjetnikom za izterjavo dolga njihovih zaposlenih

V zvezi z eVročanjem je finančna uprava prejela nekaj vprašanj, ki se nanašajo na izterjavo davčnega dolga posameznikov, ki so zaposleni pri podjetnikih. V zvezi s tem je FURS podala pojasnilo, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

> Več...

2.11.2016

Pravne osebe do sklepa o davčni izvršbi le še elektronsko

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je sporočila, da bo od 1. novembra 2016 veljal elektronski način vročanja tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti.

> Več...

1.11.2016

Storitve v zvezi z nepremičninami in DDV po 1.1.2017 (2. del)

V praksi se v zvezi s storitvami, ki so povezane z nepremičnino, pojavljajo številne dileme. Zato Uredba v 2 in 3. odstavku 31.a člena opredeljuje primere storitev, ki so neposredno povezane z nepremičnino, in tiste, ki niso.  Za lažje razumevanje določb Uredbe smo pri obrazložitvi posamezne storitve dodali tudi pojasnila Evropske komisije.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober