IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Oktober 2017
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.10.2017 do 31.10.2017

30.10.2017

Davčna osnova za obračun DDV za donirano hrano je lahko enaka nič

Zakonodajalec je s spremembo Pravilnika o izvajanju ZDDV-1, ki je stopila v veljavo 12.9.2017, omogočil doniranje hrane brez obveznosti obračuna DDV. V kolikor želite donirati hrano brez obračuna DDV, pa morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Kateri, pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

27.10.2017

Reorganizacija centrov za socialno delo

Bodo reorganizacija centrov za socialno delo ter kasneje poenostavitev nekaterih postopkov in uvedba socialne aktivacije omogočili hitrejše in učinkovitejše delo centrov?

> Več...

25.10.2017

Storitve neodvisne skupine oseb za banke in zavarovalnice ne bodo več oproščene DDV

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju Sodišče) je dne 21.9.2017 izdalo tri sodbe, ki bodo pomembno spremenile način poslovanja bank in zavarovalnic v EU. > Več...

24.10.2017

Posojila družbi

Podjetje zanima obračunavanje obresti za posojilo lastnika podjetja - podjetju. Do sedaj obresti niso obračunavali, ker je bila takšna praksa (tudi z vidika davčnih inšpektorjev), saj se je s tem samo zmanjševala davčna osnova podjetja, za kar pa tudi lastnik ni imel interesa. Prosimo za razlago, kako je s tem v letu 2017, kajti dobili smo informacijo, da je obračunavanje obvezno zaradi dohodnine fizičnih oseb.

> Več...

23.10.2017

Sprejeta je novela Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev

S sprejeto novelo > Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) se v slovenski pravni red delno prenašata še dve novi direktivi EU, medtem ko so druge spremembe delno redakcijske narave oziroma se z njimi odpravlja določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona.

> Več...

20.10.2017

Lažje uresničevanje pravic v primerih množičnih oškodovanj

Nov Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), ki bo začel veljati 21. oktobra in se začel uporabljati pol leta zatem, bo posameznikom, ki jih je oškodovalo isto podjetje ali organizacija, omogočil, da vložijo skupinsko tožbo. Kolektivna tožba lajša dostop do sodnega varstva zlasti v zadevah, v katerih je posamezna škoda tako majhna, da se potencialnim tožnikom ne bi zdelo vredno uveljavljati posamičnega zahtevka.

> Več...

18.10.2017

Kdaj lahko potne stroške izplačate v gotovini?

Osnovni pogoj za izplačilo potnih stroškov je verodostojna knjigovodska listina. Le na podlagi verodostojne knjigovodske listine lahko izplačevalci potnih stroškov te izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Ne glede na navedeno, pa obstajajo izjeme, ko lahko izplačevalci potne stroške izplačajo v gotovini. Katere so te izjeme, pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

17.10.2017

Pomembno obvestilo za računovodje: Akademija IR polni zadnja prosta mesta

Če je bilo računovodstvo nekoč le podporna dejavnost v podjetju, je zdaj aktiven dejavnik pri sprejemanju odločitev kateregakoli podjetnika ali vlagatelja. Od sodobnega računovodje se tako ne pričakuje več le obvladovanje lastnega strokovnega področja, temveč informirano reševanje davčnopravnih problematik in sposobnost svetovanja.

> Več...

17.10.2017

Sprememba v načinu vročanja sklepov o registraciji s.p.

Na podlagi sprememb Zakona o Poslovnem registru Slovenije AJPES od 14.10.2017 dalje sklepov o vpisu samostojnega podjetnika in sklepov o vpisu spremembe pri samostojnem podjetniku, ki je bila vpisana na podlagi vložene prijave samostojnega podjetnika, ne bo več vročal z osebno vročitvijo, pač pa bo sklep poslal z navadno poštno pošiljko ali ga bo na željo samostojnega podjetnika izročil osebno na izpostavi AJPES. > Več...

16.10.2017

Vabilo k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja oziroma računovodja

Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine vabi vse knjigovodje in računovodje, vpisane v register računovodske poklicne skupine, k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR).

> Več...

16.10.2017

Nezgoda pri delu

Zaposleni, ki dela na terenu, je sporočil delodajalcu, da se je poškodoval pri delu. V podjetju sumijo, da do njegove poškodbe dejansko ni prišlo pri delu. Kaj lahko v tem primeru storijo? > Več...

13.10.2017

Zeleno javno naročanje kmalu po novem

Namen, pred kratkim sprejete Uredba o zelenem javnem naročanju (v nadaljevanju Uredba) je zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) z okoljsko manj obremenjujočim blagom, storitvami in gradnjami, izboljšati okoljske značilnosti obstoječe ponudbe in spodbujati razvoj okoljskih inovacij in krožno gospodarstvo ter dajati zgled zasebnemu sektorju in potrošnikom.

> Več...

11.10.2017

Z novelo ZPRS-1B do sprememb tudi pri delovanju točk VEM

Od 14. oktobra veljata noveli Zakona o sodnem registru (ZSReg-G) in Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B), ki spreminjata pristojnosti delovanja in poimenovanje točk VEM v točke »za podporo poslovnim subjektom«.

> Več...

10.10.2017

Finančna uprava z izterjavo praviloma začne v nekaj dneh po zapadlosti terjatve

Ministrstvo za finance je zaradi pojavljanja določenih netočnih informacij v zvezi s postopki izvršbe objavilo sporočilo, v katerem so pojasnili, da je bil od leta 2014 na področju učinkovitosti pobranih dajatev in obvladovanja davčnega dolga dosežen velik napredek, usmerjen v povečanje prostovoljnega plačevanja dolga in tudi v ažurnost postopkov izvršbe.

> Več...

9.10.2017

Odpravnina ob upokojitvi

Zaposleni se namerava v letošnjem letu starostno upokojiti in ga zanima, kakšna je višina ter kakšni so pogoji za izplačilo odpravnine. Ali je dopustno, da delodajalec delavcu ob upokojitvi izplača nižjo odpravnino, kot je določena z zakonom.

> Več...

6.10.2017

Vlada z novelo vpeljuje informativni izračun za pravice iz javnih sredstev

Vlada RS je na včerajšnji 151. redni seji sprejela predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

> Več...

6.10.2017

Tujci in nepremičnine v Sloveniji

Novi Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1) dodatno olajšuje tujcem nakup nepremičnin v Sloveniji, samo ugotavljanje vzajemnosti pridobitve lastninske pravice na nepremičninah je bilo pri nas nazadnje opredeljeno pred 16 leti, od takrat pa se je normativna ureditev precej spremenila.

> Več...

5.10.2017

Slovenija pred Sodišče EU, ker ni v celoti prenesla evropskih predpisov o revizijah v svoj pravni red

Pravočasno izvajanje Direktive 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze je po navedbah komisije pomemben korak za okrepitev in izboljšanje zakonodaje EU o obveznih revizijah, saj obravnava številne pomanjkljivosti, ki so bile med zadnjo krizo ugotovljene na revizijskem trgu. > Več...

4.10.2017

Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in napotitev delavcev na delo v tujino

V začetku letošnjega leta je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS). Zakon je stopil v veljavo že sredi marca 2017, njegova uporaba pa je bila odložena do 1. 1. 2018. S 1. 1. 2018 bodo tako slovenski delodajalci pri opravljanju storitev v drugih državah članicah EU, EGP in v Švici morali paziti tudi na pravila novega ZČmlS

> Več...

3.10.2017

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost objavljenih v Uradnih listih RS, št. 86/16 in 50/17

V Uradnih listih Republike Slovenije, št. 86/16 z dne 29. 12. 2016 in 50/17 z dne 15. 9. 2017 sta bila objavljena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. FURS v nadaljevanju podrobneje pojasnjuje spremembe Pravilnika.

> Več...

2.10.2017

Razvrščanje finančnih naložb

Podjetje (d.o.o.) kupuje delnice, ki kotirajo na borzi z namenom trgovanja/prodaje. V trenutku nakupa podjetje težko presodi ali bo prodajo izvedlo v kratkem roku ali ne. Sedaj imamo dilemo v razvrščanju finančnih naložb, in sicer pri razlagi SRS (3.42). Zanima nas, kaj lahko razumemo kot kratek rok in, ali so delnice, ki kotirajo na borzi, kupljene za namene prodaje, neizpeljano finančno sredstvo?

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober