IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Oktober 2015
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.10.2015 do 31.10.2015

30.10.2015

Podatki o ustanoviteljih in nadzornikih podjetij odslej javni

Čeprav novela Zakona o poslovnem registru (ZPRS-1A) velja že od začetka aprila, pa so šele v zadnjih mesecih začele veljati določbe, ki prinašajo vpogled v sklepe in ustanovitelje podjetij.

> Več...

28.10.2015

Nov interni akt

V skladu z novo sprejetim Zakonom o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR in Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov smo davčni zavezanci primorani k izdelavi in sprejetju čisto novega internega akta. Kako ga bomo imenovali, nam zakonodajalec ni predpisal.

> Več...

27.10.2015

Poklicno zavarovanje in ureditev dvojnega statusa upokojencev

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), ki se nanaša na poklicno zavarovanje in na ureditev dvojnega statusa upokojencev. V nadaljevanju objavljamo predstavitev kompromisnega predloga ureditve dvojnega statusa za vse vrste zavarovancev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev in bi želeli prejemati pokojnino, hkrati pa nadaljevati z delom oz. dejavnostjo.

> Več...

26.10.2015

Odškodnina in popravilo/nadomestitev osnovnih sredstev

Podjetje ima v najemu poslovno stavbo - delavnico. Najemodajalec je fizična oseba in obenem solastnik podjetja. V letu 2014 je prišlo do požara, a je bil objekt po najemni pogodbi požarno zavarovan. Ali podjetje lahko za prejeto odškodnino namesto prikaza prihodkov zmanjša obseg vlaganj v najete poslovne prostore kot zmanjšanje vlaganj ali kot takojšnji popravek vrednosti vlaganj?

> Več...

23.10.2015

Zakaj morajo enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo imeti knjigo sklepov?

Ne prav redko na točko VEM pride družbenik družbe, katere edini družbenik je, z namenom vložitve vloge za vpis v sodni register, in na referentovo vprašanje, v kakšni obliki ima družba odprto knjigo sklepov, odgovori: kaj pa sploh je knjiga sklepov? Čemu je knjiga sklepov namenjena, kaj se vanjo vpisuje in zakaj jo enoosebne družbe pri nas morajo imeti zato pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

20.10.2015

Pregledno o računovodstvu v javnem sektorju

Računovodstvo javnega sektorja uvrščamo v Sloveniji v eno izmed štirih temeljnih področij javnih financ (zbiranje javnofinančnih prihodkov, upravljanje z javnofinančnimi sredstvi, zagotavljanje zadovoljevanja javnih potreb, ugotavljanje učinkov porabe javnofinančnih sredstev), in sicer v področje upravljanja z javnofinančnimi sredstvi. V slednje poleg računovodstva uvrščamo tudi pripravo in izvrševanje proračuna, enotni zakladni račun, plačilni promet, itn. Z drugimi besedami sodi računovodstvo javnega sektorja v širše področje javnih financ in ožje področje finančnega managementa javnega sektorja. > Več...

20.10.2015

Kdo mora imeti davčno blagajno in kdaj lahko pričakujete obisk inšpektorja?

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) in Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (PZDavPR) predpisujeta obvezno uporabo davčnih blagajn z 2.1.2016. V nadaljevanju pojasnjujemo, kdo so zavezanci, komu ni potrebno imeti davčnih blagajn in kdo lahko med prvimi pričakuje obisk inšpektorja. 

> Več...

19.10.2015

Izplačilo dohodka dijaku na obvezni praksi

V podjetju bodo dobili dijaka na obvezno delovno prakso. Po Kolektivni pogodbi za papirno in papirno predelovalno dejavnost to ureja 64. člen. Dijaka bodo v času prakse zavarovati za primer poškodb pri delu na obrazcu M-12. Zanima pa jih, kam točno se nakaže znesek za poškodbo: na kateri TRR in kakšen je sklic, ter kako je treba poročati na FURS, če mu bodo izplačali nagrado?

> Več...

16.10.2015

Zloraba pravice do povračila potnih stroškov kot podlaga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delavec je v pogodbi o zaposlitvi navedel prebivališče v kraju, v katerem dejansko ni prebival. Ob vnovičnem delodajalčevem preverjanju delavčevega prebivališča je delavec navedel, da prebiva na naslovu, ki je naveden v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je posumil, da delavec dejansko ne prebiva na naslovu, ki ga je sporočil, zaradi česar je pooblastil detektiva. Na podlagi večtedenskega poizvedovanja in opazovanja je bilo ugotovljeno, da delavec dejansko ni prebival na naslovu, ki ga je navedel v pogodbi o zaposlitvi, temveč v kraju sedeža delodajalca. Poglejmo, ali lahko delodajalec delavcu na podlagi teh okoliščin (izredno) odpove pogodbo o zaposlitvi.

> Več...

14.10.2015

Še vedno preveč dela na črno

Minuli mesec je Finančna uprava RS objavila poročilo o postopkih nadzora dela na črno, kjer je v enoletnem obdobju izvedla 11.385 postopkov nadzora dela in zaposlovanja na črno ter nedovoljenega oglaševanja. Največji delež kršitev je bil ugotovljen pri nadzoru nedovoljenega oglaševanja (24 %), sledita nadzor dela na črno (14 %) in zaposlovanja na črno (11 %).

> Več...

13.10.2015

Prenehanje članstva ustanovitelja v zavodu in obračun premoženja

V članku so obravnavane situacije prenehanja članstva ustanovitelja v zavodu in obračun premoženja z izločenim ustanoviteljem. Razčlenjena je umestitev zasebnih zavodov v obstoječem pravnem redu, s poudarkom na pravni naravi ustanoviteljevega deleža. Pravna praznina zaradi odsotnosti določb v Zakonu o zavodih je zapolnjena s sklicevanjem na pravna pravila družbene pogodbe, podredno na pravila ZGD-1.

> Več...

12.10.2015

Storitve posredovanja za hrvaškega naročnika

Hrvaška klinika opravlja zdravstvene storitev  in sodeluje s slovenskem podjetjem, ki ji posreduje paciente. Fizične osebe storitev plačajo na naslovu naročnika prek terminala POS slovenskemu podjetju. Podjetje za svoje storitve od naročnika dobi provizijo, ki se poravna tako, da se odtegne od plačil, ki jih zbira od fizičnih oseb v imenu in za račun hrvaških zdravstvenih ustanov. Ali se račun za posredniško provizijo izda brez DDV (posredniška storitev) ali ne? Katera klavzula je pravilna na računu, če je brez DDV-ja? Kaj mora biti opredeljeno v pogodbi o posredovanju? > Več...

9.10.2015

Preiskava sektorja elektronskega trgovanja

Evropska komisija je na svojih spletnih straneh objavila novico, da začenja konkurenčnopravno preiskavo sektorja elektronskega trgovanja na področju celotne EU. Preiskava, ki je le eno od orodij za izpolnitev programa tako imenovanega Enotnega evropskega digitalnega trga, naj bi prečesala evropski trg, iščoč pri tem ovire, ki stojijo na poti temu cilju. Kakšne prakse pri elektronskem poslovanju je s konkurenčnopravnega vidika Komisija obsojala doslej? Ali bo preiskava posvetila luč na nove vrste prepovedanih praks? Bo botrovala spremembi regulacije? Navsezadnje, kaj si lahko od preiskave obetajo gospodarske družbe?

> Več...

7.10.2015

Davčne blagajne - Obveznost potrjevanja avansnih računov, izdanih računov v primeru internetne prodaje ter dobropisov in bremepisov

V zvezi z uvedbo sistema davčnih blagajn, se postavlja vprašanje ali je treba postopek potrjevanja računov izvesti tudi za avansne račune, račune izdane pri prodaji preko spleta in dobropise oziroma bremepise? Odgovor podajamo v nadaljevanju prispevka.

> Več...

6.10.2015

DDV pri storitvah podizvajalcev (javna naročila)

Davčni zavezanec načrtuje, da bo z naročnikom kot ponudnik v okviru javnega naročila sklenil pogodbo za opravljanje inženirskih storitev v Sloveniji. Za izvedbo teh storitev bo angažiral podizvajalca s sedežem podjetja na Hrvaškem. Ponudnika zanima, kako je z obračunom DDV ali je treba obračunati hrvaški PDV in katere klavzule je potrebno navesti na računu? Ali se je kljub obligaciji, da naročnik plačuje podizvajalca, mogoče pogodbeno dogovoriti, da ponudnik po pogodbi sam plačuje podizvajalca? > Več...

5.10.2015

Porodniški dopust in delo po avtorski pogodbi

Oseba je zaposlena v svojem podjetju, kjer opravlja predavanja oziroma storitve svetovanja. Aprila bo nastopila porodniško. Rada bi predavala tudi v času porodniškega dopusta. Ali si lahko v tem obdobju izplačuje avtorski honorar in pod kakšnimi pogoji? > Več...

2.10.2015

Iz sodne prakse: Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec je v odpovedi dolžan dovolj konkretno (vsebinsko in časovno) navesti in obrazložiti okoliščine, iz katerih je razvidno, kaj je dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober