IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2009
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Oktober 2009
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.10.2009 do 31.10.2009

30.10.2009

Harmonizacija plačilnega prometa v EU

1. novembra se bo začel uporabljati nov Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), katerega glavni namen je implementacija evropske direktive o plačilnih storitvah ter s tem poenotenje plačilnega prometa v celotnem evropskem prostoru. > Več...

29.10.2009

Izključitev manjšinskih delničarjev z vidika ZGD-1

Izključitev manjšinskih delničarjev je relativno nov institut, pri izvedbi le-tega pa je potrebno poznati postopke in normative, ki jih je potrebno pri tem izpolnjevati.
> Več...

28.10.2009

Določena so pravila rednega letnega poročanja revizijskih družb

Po določbah novega Pravilnika morajo revizijske družbe prvič izdelati letno poročilo o svojem delovanju do 31. maja 2010.
> Več...

27.10.2009

Davčne posledice prehoda javnih podjetij na nov način izkazovanja sredstev

Z 31. 12. 2009 poteče štiriletno prehodno obdobje, ko morajo tudi javna podjetja v skladu s prehodnimi določbami SRS 35 prenehati z izkazovanjem infrastrukture kot sredstvi v upravljanju. > Več...

26.10.2009

Davčni vidiki izplačil poslovodjem družb z omejeno odgovornostjo

Dohodki poslovodjem so, ne glede ali opravljajo svoje delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na podlagi pogodbe o poslovodenju, obdavčeni kot dohodki iz delovnega razmerja.
> Več...

23.10.2009

DDV pri dobavah iz Švice

Pri obračunu DDV pri poslovanju s poslovnimi partnerji izven meja EU je potrebno upoštevati tako zakonodajo kot tudi posebnosti posla.
> Več...

22.10.2009

Družba z omejeno odgovornostjo v dvojni družbi

Družba z omejeno odgovornostjo ima svoje zakonitosti delovanja, če je le-ta organizirana kot dvojna družba pa postane zanimiva korporacijska zmes pravil in posebnosti delovanja.
> Več...

21.10.2009

Novela ZEPT prinaša tudi spremembe kazenskih določb

Po noveli ZEPT bodo nekatere pristojnosti izvajala le sodišča, kar je ustreznejše z vidika jasnosti in predvidljivosti, prav tako pa so natančneje opredeljene tudi določbe in razmejitve uporabe ZEPT od Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).
> Več...

20.10.2009

Izkaz vseobsegajočega donosa že v letnem poročilu 2009

Že danes vemo, da bodo morala vsa podjetja, ki uporabljajo MSRP pri poročanju za leto 2009, poročati tudi o drugem vseobsegajočem donosu. Podjetja, ki uporabljajo SRS pa le, če bo predlog standardov, ki je v javni razpravi, sprejet. > Več...

19.10.2009

Dobiček iz kapitala in zmanjševanje davčne osnove iz naslova realiziranih izgub

Kakšni so davčni učinki odsvojitve kapitala z vidika davčnih zavezancev, ki so fizične osebe in kakšne so njihove možnosti zmanjševanja davčne osnove za dobiček iz kapitala iz naslova realiziranih izgub?
> Več...

16.10.2009

Knjiženje obresti

Računovodski nasvet potrjuje način knjiženja različnih vrst prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja finančnih storitev.
> Več...

15.10.2009

Delitev družbe z ustanovitvijo novih družb

Postopek delitve družbe z ustanovitvijo novih družb zahteva vrsto korakov, ki morajo biti tudi pravilno izvedeni.
> Več...

14.10.2009

Z novelo ZKP tudi nad organizirani kriminal

Spremembe in dopolnitve Zakona o kazenskem postopku (ZKP) omogočajo ustanovitev specializiranih preiskovalnih skupin za pregon organiziranega kriminala in urejajo določene spremembe, ki so potrebne zaradi odločb Ustavnega sodišča RS ter uskladitve zakona z drugimi zakoni.
> Več...

13.10.2009

Tudi podjetniki morajo razkriti poslovanje s povezanimi osebami

Čeprav ZGD-1 ne zahteva poročanja o poslovanju s povezanimi osebami za podjetnike, pa AJPES in davčni predpisi zahtevajo tudi to poročanje.
> Več...

12.10.2009

Odvetnik in njegova primerljivost s podjetnikom (statusni in davčni vidik)

Ali se lahko odvetnik (materialno) statusno preoblikuje v skladu s pravili ZGD-1, ki sicer urejajo preoblikovanje podjetnikov? Ali je njegovo preoblikovanje davčno nevtralno?
> Več...

9.10.2009

Dolgoročne rezervacije

Kako obravnavati dolgoročne rezervacije z računovodskega in davčnega vidika, kdaj jih pripoznamo in kdaj odpravimo in kdaj so le-te tudi davčno priznane?
> Več...

8.10.2009

Odškodninska odgovornost organov vodenja in nadzora ob pripojitvah

Tako kot za materialno in poslovno škodo ob rednem poslovanju, odgovarja poslovodstvo in organivodenja tudi za pravilnost izvedbe pripojitve ter oškodovanje upnikov.
> Več...

6.10.2009

Poslovodstva in nadzorni sveti bodo dodatno obdavčeni že v letu 2009

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO), ki se uporablja že od 1. januarja 2009 dalje uvaja obveznost plačevanja dodatnega davka od dohodkov poslovodstev in nadzornih organov podjetij, ki so prejela sredstva za blažitev posledic finančne in gospodarske krize. > Več...

5.10.2009

Davčni vidiki prenehanja soudeležbe fizične osebe v d.o.o.

Pri prenehanju "članstva" fizične osebe v solastništvu d.o.o. gre za izplačilo deleža po določbah obdavčitve dobička iz kapitala.
> Več...

2.10.2009

Prejemki fizične osebe, obdavčeni kot dohodek iz zaposlitve

Samostojni podjetniki so pogosto v dilemi kako in iz katerega naslova so upravičeni do povračil stroškov ter kakšne davčne obveznosti pri tem imajo.
> Več...

1.10.2009

Knjiženje izključitve manjšinskih lastnikov v glavni knjigi

Poleg postopka izključitve mora delniška družba poznati tudi postopek knjiženja izključitve manjšinskih delničarjev.
> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober