IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Januar 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Januar 2018
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.1.2018 do 31.1.2018

31.1.2018

Delo v tujini – izdana že prva potrdila A1 po 12. in 13. členu Uredbe ES 883/04 in Uredbe ES 987/2009

Pravni okvir na področju izvajanja storitev z napotenimi delavci v okviru EU so zakonodaja Evropske unije na področju napotenih delavcev, in sicer Direktiva 96/71/ES, Direktiva 2014/67/ES ter predpisi s področja koordinacije sistemov socialne varnosti; hkrati pa tudi zakonodaja Republike Slovenije na področju napotenih delavcev: Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki se je začel uporabljati 1.januarja 2018, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ter Zakon o tujcih (ZTuj-2).

> Več...

30.1.2018

Socialno - davčni vidik dela v dveh državah članicah

Delavec sprašuje:»S slovenskim delodajalcem bom sklenil pogodbo o zaposlitvi, po kateri bom 3 dni na teden delal v Sloveniji, 2 dni pa v Avstriji. Kako oziroma kje bom v tem primeru vključen v sistem socialne varnosti in kakšne bodo moje davčne obveznosti?«

> Več...

29.1.2018

Rok za zahtevek za ugotovitev obstoja delovnega razmerja

V podjetju so imeli dlje časa delavca "zaposlenega" prek s.p. Pred kratkim so poslovno razmerje z njim prekinili, sedaj pa jih skrbi, ali jih lahko toži na ugotovitev obstoja delovnega razmerja za ves čas za nazaj?

> Več...

26.1.2018

Sodišče EU o prenosu podjetja in delavcev

Evropsko sodišče je ugotavljalo, ali se lahko izbor novega izvajalca v okviru javnega naročila šteje za "prenos podjetja" in posledično predstavlja obveznost prenosa delavcev iz starega na novega pogodbenika.

> Več...

24.1.2018

Storitve po 30.d členu ZDDV-1: Storitve, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež izven EU

Za pravilno obdavčitev storitev z DDV, moramo poznati tako splošna pravila (25. člen ZDDV-1), kot tudi posebna pravila (od 26. do 30.e člena ZDDV-1). V praksi so zavezanci pogosto v dvomu ali je določena storitev obdavčena po splošnem ali po enem izmed posebnih pravil. Za pravilno obdavčitev konkretne storitve svetujemo, da zavezanci najprej preverijo ali konkretna storitev zapade pod obdavčitev po posebnih pravilih. Šele, ko ugotovijo, da določeno storitev ni mogoče uvrstiti v eno izmed posebnih pravil, obravnavajo storitev v skladu s splošnim pravilom.

> Več...

23.1.2018

Rezervacije za davčne obveznosti

V letu 2016 so imeli v podjetju davčno kontrolo dohodkov fizičnih oseb za leto 2015 glede napotenih delavcev. Dobili so odločbo o doplačilo prispevkov in dohodnine, ki jih bodo plačali v letu 2017. Zanima jih, ali lahko oblikujejo rezervacije (100 %), oziroma ali lahko sami določijo v kolikšni višini bodo oblikovali rezervacije za te prispevke in dohodnino v letu 2016, da bi s tem zmanjšali dobiček?

> Več...

22.1.2018

Izračun odpravnine, če je bil delavec ves čas v bolniškem staležu

Delavcu je podjetje konec maja redno odpovedalo pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Delavec je že dlje časa v bolniškem staležu in bo verjetno tudi ves čas odpovednega roka. Delavcu se odpovedni rok izteče v sredini julija. Avgusta bo delavec dopolnil 10 let delovne dobe v podjetju. Kako zanj pravilno izračunajo višino odpravnine?

> Več...

19.1.2018

Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev v času stavke

V času napovedanih stavk bo potrebno upoštevati temeljne določbe Zakona o stavkah (ZStk), ki določa temeljne pravice in obveznosti stavkajočih kot tudi delodajalcev.

> Več...

17.1.2018

Pomembne novosti pri obračunu DDPO za leto 2017 v primerjavi z letom 2016

Pri obračunu DDPO za leto 2017 je nekaj novosti, ki so posledica novel ZDDPO-2L, ZDDPO-2M, ZDDPO-2N in ZDDPO-2O. Ker smo o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2O že pisali v nadaljevanju povzemamo spremembe, ki vplivajo na obračun DDPO-2 ostalih dveh novel.

> Več...

16.1.2018

Vpis dejanskih lastnikov pravnih subjektov v register pri AJPES

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je začel veljati 19. novembra 2016, nalaga zavezancem izvajanje ukrepov glede ugotavljanja, spremljanja in poročanja o plačilnih storitvah preko zastopnika oziroma neposredno.

> Več...

15.1.2018

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2018

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih prejemkov upošteva veljavno davčno zakonodajo, in sicer Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 117/2006, in veljata od 1. 1. 2007 dalje.

> Več...

12.1.2018

Napotitev delavca na delo v tujino po 1.1.2018

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki je stopil v veljavo 1. januarja 2018, prinaša pomembne spremembe na področju čezmejnega izvajanja storitev ter napotovanja delavcev na delo v druge države članice EU in EFTA. V zvezi z izvajanjem ZČmIS sta bili na portalu eVem s 1.1.2018 vzpostavljeni nova elektronska vloga za pridobitev potrdila A1 in nova vloga za predčasno prekinitev potrdila A1.

> Več...

10.1.2018

Finančne instrumente je potrebno od 1. januarja 2018 izkazovati po MSRP 9

Od 1. januarja 2018 morajo zavezanci za uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja upoštevati nova MSRP 9 in MSRP 15.

> Več...

9.1.2018

Vključevanje taks v obdavčljivi promet malega davčnega zavezanca

Ali se plačilo sodne takse, ki jo nezavezanec za DDV plača v imenu svojega naročnika, upošteva v njegovem obdavčljivem prometu? Gre za nezavezanca, ki se ukvarja z izterjavo dolgov. Ali je obdavčljiva samo njegova storitev?

> Več...

8.1.2018

Informacija o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), sodne prakse, Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 16.12.1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L, št. 18 z dne 21.1.1997; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 96/71/ES) ter Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti podaja informacijo o uporabi instituta napotitve na delo v tujino.

> Več...

5.1.2018

Informacija o novostih REK obrazcev v letu 2018

V Uradnem listu RS, št. 79/2017, z dne 28. 12. 2017, je objavljen Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK), ki je začel veljati 1. januarja 2018.

> Več...

3.1.2018

Spremembe v letu 2018 na področju davka od dohodkov pravnih oseb in davčnega postopka

1.1.2018 prinaša kar nekaj sprememb na področju davčne zakonodaje. Veljati začnejo namreč novela na področju dohodnine, ZDDPO-2 in ZDavP-2. V nadaljevanju predstavljamo pomembnejše spremembe s področja ZDDPO-2 in ZDavP-2.

> Več...

3.1.2018

Z novim letom novosti pri obračunu prispevkov samozaposlenih oseb in zaposlenih pri tujih delodajalcih

Od 1. januarja 2018 bodo morali vsi zavarovanci, ki so na podlagi opravljanja dejavnosti obvezno zavarovani kot samozaposlene osebe, zaposleni pri tujih delodajalcih in tisti, ki izvajajo dejavnost kot postranski poklic, upoštevati novi Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki določa nove obrazce in navodila za predložitev podatkov.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober