IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Januar 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Januar 2017
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.1.2017 do 31.1.2017

31.1.2017

Prenos s. p.-ja in koriščenje davčnih ugodnosti

Mati je prenesla s. p. na sina, v prejšnjih letih je imela izgube. Ali se sinu priznajo pri prvem davčnem obračunu po prenosu? Na katerih obrazcih je to razvidno: samo na bilanci oziroma na davčnem obračunu novega prevzemnika?

> Več...

30.1.2017

Ustno dogovorjen drugi kraj opravljanja dela

Delodajalec se je z delavcem ustno dogovoril o spremembi kraja opravljanja dela. Delavec na novi lokaciji v drugi poslovni enoti opravlja delo že več kot dve leti, vendar v tem času še ni prišlo do sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi v delu, ki ureja kraj opravljanja dela. Zaradi poslovnega razloga bo v tej enoti prišlo do odpuščanj. Ali delodajalec lahko poda delavcu redno odpoved iz poslovnega razloga, čeprav z njim ni sklenil nove pisne pogodbe o zaposlitvi, iz katere bi bilo razvidno, da delavec opravlja delo v drugi enoti?

> Več...

27.1.2017

Kritični pogled na opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

Slovenska zakonodaja omogoča celo vrsto posebnih oblik dela. Če izvzamemo zlorabo instituta samostojnega podjetnika, se nobena ni razširila tako hitro kot dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Gre za fleksibilno obliko zaposlovanja, ki omogoča hitrejše prehajanje v stanje zaposljivosti, a hkrati tudi lažje odpuščanje.

> Več...

25.1.2017

Posojanje delovne sile v Nemčijo

Napotitev delavca v ožjem smislu ali zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku v Nemčijo je ključna dilema slovenskega podjetja, ki sklene pogodbo o delu z nemškim naročnikom. V primeru zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku oziroma posojanja delovne sile mora slovenski delodajalec predhodno pridobiti Dovoljenje nemške agencije za delo. Z aprilom 2017 se uvajata dve omejitvi: obdobje 18 mesecev in princip enakega plačila za enakovrstno delo. > Več...

24.1.2017

Popravek odbitka DDV in koriščenje olajšave za investiranje v primeru prodaje rabljenega OS

V zvezi z obveznostjo popravka odbitka DDV od osnovnih sredstev v nadaljevanju odgovarjamo na vprašanje, ki se nanaša na prodajo rabljenega osnovnega sredstva.

> Več...

23.1.2017

Račun za stroške vodenja fiduciarnega računa

Odvetniška družba (d. o. o.) dobi nakazana sredstva za odškodnino svoje stranke na fiduciarni račun. Banka zaračuna prilivno provizijo. Odvetniška družba prenakaže sredstva za odškodnino svoji stranki, vendar pri tem odšteje prilivno provizijo in odlivno provizijo, ki jo zaračuna banka. Ali mora za provizijo izstaviti račun ali je dovolj, da samo odšteje to provizijo in stranki nakaže razliko?

> Več...

20.1.2017

Določitev časa prenehanja obresti

Preživninska obveznost je nastala 30. januarja 2002, sklep o izvršbi je bil izdan 14. februarja 2007, pravnomočen je postal 27. februarja 2007. Ali dolžnikov dolžnik (gospodarska družba) obračuna obresti le do višine glavnice ali ne glede na višino glavnice, tj. za ves čas?

> Več...

18.1.2017

Vpliv SRS 2016 na obračun DDPO

Zaradi uvedbe novih računovodskih standardov (SRS 2016) in sprememb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L) je bilo potrebno prilagoditi računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov v  letu 2016. Novi SRS 2016 in spremembe ZGD-1 posledično vplivajo tudi na obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO). Več o ključnih spremembah, ki jih prinašata SRS 2016 in ZGD-1L lahko preberete v članku Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1L in novih SRS 2016). V tokratnem članku se bomo osredotočili predvsem na novosti pri pripravi DDPO obračuna za leto 2016.

> Več...

17.1.2017

Popravek obračunanega DDV po zaključku stečajnega postopka

Stečajni postopek je trajal več let in se zaključil brez poplačila. Terjatev je bila priznana in vsebuje obračunani 20-odstotni DDV. Ker so v podjetju informacijo o zaključku spregledali, jih zanima razlaga 39. člena ZDDV-1: Ali še lahko popravijo izhodni DDV oziroma so pravico izgubili, ker niso davčne osnove popravili v mesecu, ko je bil zaključen stečajni postopek?

> Več...

16.1.2017

Novosti letnega poročila socialnih podjetij za leto 2016

Socialno podjetje je v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) nepridobitna organizacija, ki pridobi status socialnega podjetja zaradi opravljanja dejavnosti in zaposlovanja, ki temelji na načelih delovanja socialnega podjetništva in ki svojo naravnanost dokazuje z višino prihodkov iz naslova opravljanja socialne dejavnosti, ki po drugem letu delovanja predstavlja več kot 50 % vseh izkazanih prihodkov. > Več...

13.1.2017

Učinki pridobitve in odtujitve nepremičnin

Podjetje, ki je naložbeno nepremičnino izkazovalo po modelu nabavne vrednosti, želi v začetku letošnjega leta spremeniti model vrednotenja in jo izkazati po pošteni vrednosti, ki bi bila višja od knjigovodske vrednosti po modelu nabavne vrednosti. Fizična oseba pa bi nepremičnino prenesla iz gospodinjstva v podjetje. Kakšen bi bil vpliv na obdavčitev?

> Več...

12.1.2017

Vračilo trošarine za energente, za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2016

Finančna uprava je sporočila, da lahko fizične osebe do 30. 6. 2017 vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2016.

> Več...

11.1.2017

Prave in neprave oprostitve po ZDDV-1

Pri oproščenih transakcijah razlikujemo med tako imenovanimi nepravimi in pravimi oprostitvami. V nadaljevanju pojasnjujemo razliko med njimi in podajamo obseg pravih oprostitev.

> Več...

10.1.2017

Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodkom iz delovnega razmerja za delo v tujini od 1. 1. 2017

Finančna uprava je v novo izdanem pojasnilu - Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve, z dne 10.1.2017 opredelila spremembe glede uveljavljanja stroškov v zvezi z dohodkom iz delovnega razmerja, ki ga zavezanec prejema za delo v tujini od 1.1.2017.

> Več...

10.1.2017

Ureditev prodaje blaga na daljavo znotraj Evropske unije

O prodaji blaga na daljavo oziroma pošiljčnih poslih govorimo, kadar dobavitelj (sam ali druga oseba za njegov račun) odpošlje blago iz ene države članice v drugo državo članico osebi, ki ni davčni zavezanec (t.i. končnemu kupcu), oziroma davčnemu zavezancu, katerega pridobitve blaga znotraj Unije niso predmet DDV. Najpogostejše oblike pošiljčnih poslov so prodaja blaga preko interneta, telefona, TV prodaja in kataloška prodaja.

> Več...

9.1.2017

V letu 2017 več plačanih dni očetovskega dopusta

Očetje bodo imeli na voljo skupno 25 dni plačanega očetovskega dopusta in 25 dni neplačanega očetovskega dopusta. > Več...

6.1.2017

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2017

ZPIZ (v nadaljevanju zavod) pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno davčno zakonodajo, in sicer Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 117/2006 in veljata od 1. 1. 2007 dalje.

> Več...

6.1.2017

Prodaja premičnin

Lastnik in direktor podjetja je kot fizična oseba kupil večjo količino blaga na dražbi stečaja. Zdaj bi rad blago kot fizična oseba prodal v svoje podjetje po višjih cenah. Blago bi knjižil na podjetju kot zalogo, terjatev do sebe kot fizične osebe bi kompenziral s kreditom, ki ga je dobil od podjetja. Ali bo potreboval status samostojnega podjetnika in kakšne dajatve bo moral plačati?

> Več...

5.1.2017

Vnaprejšnji cenovni sporazumi

Vnaprejšnji cenovni sporazum je dogovor, s katerim se še pred izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določijo metodologija, kritične predpostavke in druga primerna merila za določanje transfernih cen za določene transakcije v določenem obdobju.

> Več...

4.1.2017

Letno poročilo pravnih oseb javnega prava letos le z manjšimi spremembami

Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu (ZR) in drugimi predpisi, kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi.

> Več...

4.1.2017

Novosti glede vlaganja samoprijav

Na podlagi spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, objavljene v Uradnem listu RS, št. 85/16, je Finančna uprava pripravila novosti pri obrazcih za vlaganje samoprijav za obračune davkov, ki začnejo veljati z letom 2017.

> Več...

3.1.2017

Predizpolnjeni obračuni prispevkov za nekatere davčne zavezance

Že deseta novela zakona o davčnem postopku prinaša nekaj poenostavitev postopkov pobiranja davkov in zmanjšanje administrativnega bremena zavezancev, spreminja se davčna izvršba in še dodatno razširja področje avtomatične izmenjave informacij med državami članicami EU.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober