IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Januar 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Januar 2016
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.1.2016 do 31.1.2016

29.1.2016

Tretje četrtletje

Dileme, ali je bolj smiselno opazovati drevo ali gozd, na kapitalskih trgih ne bi smelo biti. Opazovati je treba namreč oboje, je pa res, da so sem in tja obdobja, ko vlagatelji več pozornosti namenjajo posameznemu sklopu informacij.

> Več...

27.1.2016

Dokumentacija o transfernih cenah - kdo kdaj in kako

Slovenske družbe, ki poslujejo s povezanimi osebami, družbami s sedežem v drugih državah (16. člen ZDDPO-2), so zavezane k dokumentaciji o transfernih cenah. Z dokumentacijo je potrebno dokazati, da povezane osebe med seboj poslujejo po primerljivih tržnih cenah oziroma transfernih cenah. K pripravi dokumentacije o transfernih cenah so zavezane tudi slovenske družbe, ko ena od povezanih družb izkazuje izgubo.

> Več...

26.1.2016

DDV pri prefakturiranju stroškov storitev

Občina kot lastnica stanovanj je naročila obnovo oken, torej vzdrževanje oziroma investicijo v stanovanje.  Podjetje, ki izvaja storitev upravljanja in rednega vzdrževanja zanima, kakšna je v tem primeru obdavčitev z davkom na dodano vrednost, in sicer, ko od dobavitelja prejme račun z davkom za storitev menjave oken in ga nato prefakturira naprej v enakem znesku naročniku.

> Več...

25.1.2016

Obračun in izplačilo plače v primeru neupravičenega izostanka z dela

Smo družba, za katero velja Kolektivna pogodba elektrogospodarstva, in naša podjetniška kolektivna pogodba. V PKP ni navedeno, kaj se obračuna v primeru neopravičenega izostanka z dela. Zaposleni je bil štiri dni neopravičeno odsoten z dela. Pri obračunu plače nas sedaj zanima, ali naj obračunamo celotno plačo, ali le prispevke delojemalca in delodajalca, razen Zaposlovanja in Poškodb pri delu, enako kot na primer pri dogovorjenem neplačanem dopustu?

> Več...

22.1.2016

Pogodba o poslovodenju in povračilo potnih stroškov

V neprofitnem zavodu je zaposlena ena oseba, ki je tudi direktor tega zavoda. Poleg njega delajo prostovoljci, direktor pa stvari organizira, postavlja, išče in koordinira donatorje. Mesečno mu bo izplačanih 100 evrov prek pogodbe o poslovodenju. Ker oseba ne deluje samo kot prostovoljec, ampak prejema tudi dohodek po pogodbi o poslovodenju, nas zanima, ali ji lahko povrnemo stroške v zvezi s službeno potjo (potne naloge), ne da bi jih bilo treba obdavčiti. Kako bi bilo to sploh obdavčeno (če je)?

> Več...

21.1.2016

IRSD zagotovil vpogled pristojnim organom glede prekrškov, ki omejujejo ustanavljanje novih družb

S 1. januarjem letos so se začele uporabljati določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki med drugim določajo, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) oziroma Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno. > Več...

20.1.2016

Z novelo ZDavP-2I tudi novi roki in obrazci

Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I) je prinesla vrsto vsebinskih novosti, sprememb na področju pobiranja in obravnave davkov ter izvajanja davčnih postopkov. Čeprav se spremembe pretežno nanašajo na pobiranje davkov za leto 2016, je potrebno določene spremembe upoštevati že zdaj in v določenih primerih tudi že za podatke iz leta 2015.

> Več...

19.1.2016

Koncesijske dajatve za študentske koncesionarje tudi v letu 2016 nespremenjene

Novela ZUJF-D je razveljavila predvideno znižanje deleža in stopnje koncesijske dajatve, ki naj bi se na podlagi novele ZUJF-C začela uporabljati z januarjem 2016. Tudi v letu 2016 ostajata v veljavi delež in stopnja, ki se uporabljata od februarja 2015 dalje.

> Več...

19.1.2016

Prodaja izdelkov na »Amazonu« - plačilo davka v Sloveniji

Posameznik, kot fizična oseba, prodaja izdelke na Amazonu. Izdelki so bili proizvedeni v Evropski uniji in se prodajajo samo na ameriškem trgu. V Ameriki posameznik plača vse potrebne davke, plačilo za izdelke pa se izvede na transakcijski račun fizične osebe, in sicer enkrat mesečno. Zanima vas, kako je pri tem s plačilom davka v Sloveniji?

> Več...

18.1.2016

Elementi delovnega razmerja

V podjetju imajo namen skleniti pogodbo o sodelovanju z zunanjim sodelavcem, ki je registriran kot samostojni podjetnik. Kako se lahko zaščitijo pred ugotovitvijo obstoja delovnega razmerja zaradi elementov delovnega razmerja?

> Več...

15.1.2016

Do oprostitve plačila prispevkov z zaposlitvijo starejše brezposelne osebe

Novi Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD) določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb, s katerimi se sklene pogodba o zaposlitvi od 1. januarja 2016 dalje. Začasen ukrep velja do 31. decembra 2017.

> Več...

13.1.2016

Računovodenje v letu 2016 (vpliv novele ZGD-1I in novih SRS 2016)

Računovodske direktive dajejo splošen okvir za računovodsko poročanje v EU. Krovni direktivi s tega področja sta bili četrta direktiva Sveta (78/660/EGS) in sedma direktiva Sveta (83/349/EGS), ki sta bili 26.6.2013 nadomeščeni z enotno direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2013/34/EU. Države članice so morale enotno direktivo implementirani v svojo zakonodajo najkasneje do 20.7.2015, uporabljati pa se mora za računovodske izkaze v poslovnih letih, ki se začnejo 1.1.2016 ali med koledarskim letom 2016.

> Več...

12.1.2016

Novela Direktive o skupnem sistemu DDV glede spoštovanja najnižje splošne stopnje

Vlada je prejšnji teden na redni seji sprejela stališče Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje.

> Več...

11.1.2016

Vlada določila predlog novele Zakona o trgu finančnih instrumentov

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov in ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku.

> Več...

8.1.2016

Uporaba kapitalskih postavk

Podjetje zanima, ali lahko druge rezerve iz dobička uporabijo kot vir financiranja naložb v opredmetena osnovna sredstva (zgradbe in oprema) in kako se to pripozna v poslovnih knjigah.

> Več...

6.1.2016

Računovodska usmeritev, ocena ali napaka?

Ni ga podjetja, ki ne bi bilo v situaciji izvesti določene spremembe v svojih računovodskih evidencah in posledično v računovodskih izkazih. V večini primerov so spremembe majhne, tako da ne povzročajo dodatnih skrbi ali preglavic. Včasih pa se zgodi, da lahko določene spremembe pomembno vplivajo na računovodske izkaze podjetja.

> Več...

5.1.2016

Novela Zakona o davku na dodano vrednost – samoobdavčitev DDV pri uvozu in stopnja DDV

Z dne 27. 11. 2015 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I), ki začne veljati 1. januarja 2016. Z novelo zakona se opredeljuje že uveljavljena višina stopenj DDV v ZDDV-1, ki sistemsko ureja obveznost obračunavanja in plačevanja DDV, na raven, ki se uporablja že od julija 2013. DDV se obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % in nižji stopnji 9,5 %. > Več...

4.1.2016

Začasna spodbuda za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb

S 1.1.2016 je začel veljati Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPDT), s katerim se zaradi spodbujanja zaposlovanja, določa začasna spodbuda za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb v obdobju od  1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

> Več...

4.1.2016

Finančna uprava bo s pomočjo davčnih blagajn nadzirala tudi delo in zaposlovanje na črno

Finančna uprava želi seznaniti lastnike davčnih blagajn in njihove zaposlene, da bodo izdani računi v sistemu davčnih blagajn pomemben element za namene nadzora dela in zaposlovanja na črno. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave je namreč sestavni del računa. Podatki o tej osebi se bodo za vsak izdan račun pošiljali na finančno upravo, ki bo z analizo tveganja v okviru svojih pristojnosti preverjala morebitne kršitve obsega opravljenega dela legalnih zaposlitev in davčne zakonodaje, prav tako pa bo na terenu preverjala dejansko identifikacijo fizičnih oseb, ki izdajajo račune.

> Več...

2.1.2016

Opravljanje dela pri društvih in izdajanje računov

Finančna uprava je izdala dodatno pojasnilo, kdaj lahko član društva za društvo opravlja delo brezplačno in ne gre za delo na črno.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober