FinD - Aktualno - Od 1. julija tudi spremembe pri REK obrazcih
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

11.6.2013

mag. Mojca Kunšek

Od 1. julija tudi spremembe pri REK obrazcih

Novi ZPIZ-2 in novela ZUTD-A sta prinesla vrsto sprememb, ki se odražajo tudi v novostih pri REK obrazcih.
Zadnje spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu prinašajo vrsto sprememb pri REK obrazcih, kot odraz nove pokojninske zakonodaje, ki jo je prinesel Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter Zakon o urejanju trga dela (ZUTD).

O pripravah na spremembe obrazca REK-1 in iREK obrazcev ter Pravilnika smo lahko prebrali tudi v Pojasnilu DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, z dne 9. 4. 2013, ki med drugim govori tudi o tehničnih pripravah DURS na oddajo obrazcev po novem.

Spremembe se nanašajo na Prilogo 1 in so naslednje:
A poglavje:
•    306 Osnova za prispevke – zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam za sofinanciranje plač (1)
•    307 Osnova za prispevke – zaposleni po programu za zagotavljanje sredstev družbam za sofinanciranje plač (2)
•    309 (novo) Osnova za prispevke – delavci, ki so dopolnili 60 let starosti – obrazložitev: V skladu s 156. členom ZPIZ-2 je delodajalec oproščen plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev v višini 30 % tega prispevka od dohodkov zavarovancev – delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki so dopolnili 60 let starosti.
•    310 (novo) Osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine – obrazložitev: V skladu s 156. členom ZPIZ-2 je delodajalec oproščen plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalcev v višini 50 % tega prispevka od dohodkov zavarovancev – delavcev v delovnem razmerju – iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena ZPIZ-2, ki izpolnjujejo pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine.
•    311 (novo) Osnova za prispevke – vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2obrazložitev: V skladu s 157. členom ZPIZ-2 lahko delodajalec zahteva vračilo prispevkov delodajalca za prvo leto zaposlenosti v višini 50 %, za drugo leto pa v višini 30 % prispevkov delodajalca, če gre za zaposlitev osebe, ki še ni dopolnila 26 let starosti in mater, ki skrbi za otroka do tretjega leta starosti, če gre za prvo zaposlitev za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti.
•    312 (novo) Osnova za prispevke – zaposleni za določen čas po 39. členu ZUTD-Aobrazložitev: delodajalec, ki z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačuje prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnost v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.
•    313 (novo) Osnova za prispevke – zaposleni za nedoločen čas po 39. členu ZUTD-A - Vpiše se osnova za prispevke delodajalcev za primer brezposelnosti od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za nedoločen čas in zanje velja oprostitev plačila tega prispevka.

B poglavje - Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov (novo):
•    A017 - delavec, ki je dopolnil 60 let starosti
•    A018 - delavec, ki izpolnjuje starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2
•    A019 - delavec, za katerega delodajalec uveljavlja vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2
•    A020 - delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (drugi odstavek 39. člena ZUTD-A)
•    A021 - delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in od sklenitve pogodbe še ni preteklo dve leti (prvi odstavek 39. člena ZUTD-A)

Pri uveljavljanju delne oprostitve plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce po 156. členu ZPIZ-2 velja opozoriti, da se uveljavljanje oprostitve plačila prispevkov delodajalcev glede na starost ali gelde na možnost predčasne upokojitve medsebojno izključujeta, prav tako pa se določba 156. člena ZPIZ-2 ne uporabljajo za invalidska podjetja, ki imajo celotne prispevke obračunane, vendar ne plačane, temveč odstopljene delodajalcu kot namenska sredstva. Navedena določba se tudi ne uporablja v primeru, ko ima delojemalec status invalida nad kvoto.

ZUTD-A v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti in sicer za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene po uveljavitvi zakona (torej po 12. 4. 2013) in določa:
•    oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
•    obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.
Na tej podlagi je REK-1 obrazec dopolnjen z dvema novima poljema za vpisovanje osnove za izračun prispevkov delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti, in sicer 312 in 313.

mag. Mojca Kunšek

Arhiv

Zadnji članki

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober