Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

13.10.2017

mag. Mojca Kunšek

Zeleno javno naročanje kmalu po novem

Namen, pred kratkim sprejete Uredba o zelenem javnem naročanju (v nadaljevanju Uredba) je zmanjšati negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) z okoljsko manj obremenjujočim blagom, storitvami in gradnjami, izboljšati okoljske značilnosti obstoječe ponudbe in spodbujati razvoj okoljskih inovacij in krožno gospodarstvo ter dajati zgled zasebnemu sektorju in potrošnikom.

Po Uredbi je še vedno obvezno javno naročanje električne energije, živil in gostinskih storitev, pisarniškega papirja in higienskih papirnatih proizvodov, elektronske pisarniške opreme, televizorjev, gospodinjskih aparatov, ki se uporabljajo v neprofesionalne namene (hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave), projektiranje in/ali izvedbe gradnje stavb, pohištva, čistil, storitev čiščenja in pranja perila, cestnih vozil, pnevmatik in električne sijalke ter svetilke. Po novem pa bo zeleno javno naročanje obvezno med drugim tudi za tekstilne izdelke, projektiranje in/ali izvedbo gradnje cest, vodne grelnike, sanitarne armature, opremo za stranišča na splakovanje in opremo za pisoarje, stenske plošče, razsvetljavo v notranjih prostorih, ulično razsvetljavo in prometno signalizacijo, vrtnarske izdelke, opremo in stroje ter vrtnarske storitve in tovornjake za zbiranje odpadkov. Obvezne predmete zelenega javnega naročanja sicer določa 4. člen Uredbe, podrobneje pa Priloga I k Uredbi.

Pri izvedbi zelenega javnega naročanja bo moral naročnik zasledovati okoljske vidike kot so:

  • energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih oziroma alternativnih virov energije;
  • učinkovita in ponovna raba vode;
  • učinkovita raba virov;
  • preprečevanje nevarnosti za zdravje ali okolje, zlasti onesnaževanje zraka, voda in tal ter zmanjševanje biotske raznovrstnosti;
  • ponovna raba surovin in preprečevanje ter zmanjševanje nastajanja odpadkov, vključno s spodbujanjem priprave odpadkov za ponovno uporabo ter recikliranje;

Medtem ko 2. odstavek 6. člena Uredbe določa konkretne cilje, ki jih mora zasledovati naročnik pri posameznih javnih naročilih, pa mora naročnik v primeru ko je naročilo vezano na manjšo porabo energije upoštevati tudi določbe 7. člena Uredbe. Pri tem lahko naročnik spodbuja zmanjšanje okoljskih obremenitev tudi tako, da:

  • kot posebno pogodbeno določilo določi, da mora gospodarski subjekt v času izvedbe naročila vzpostaviti sistem ravnanja z okoljem ali pridobiti znak za okolje tipa I ali začeti postopek za vzpostavitev sistema ravnanja z okoljem ali pridobitev znaka za okolje tipa I,
  • kot posebno pogodbeno določilo določi, da mora gospodarski subjekt, ki nima vzpostavljenega sistema ravnanja z okoljem, med trajanjem pogodbe za nekaj odstotkov izboljšati ogljični odtis svoje organizacije ali izdelka, ki je predmet javnega naročanja, ali
  • ponudbo ponudnika, ki ima vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem, ali ponudbo z izdelki z znakom za okolje tipa v sklopu meril za oddajo javnega naročila oceni kot boljšo, ali
  • s posebnim orodjem pred začetkom postopka javnega naročanja, tekom postopka ali po njegovem zaključku izračuna oziroma pridobi izračun emisij CO2 oziroma stroškov v življenjski dobi blaga, storitve ali gradnje, ki je predmet javnega naročanja, ter ugotovitve primerja s predhodnimi podatki ali konkurenčnim blagom, storitvami ali gradnjami in jih po potrebi uporabi pri nadaljnjem javnem naročanju.

Zlasti kadar si naročnik prizadeva spodbuditi okoljske inovacije, pa naj bi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v tehničnih specifikacijah namesto tehničnih standardov opredelil predvsem funkcionalne zahteve predmeta javnega naročila.

V primeru javnem naročanju cestnega vozila, razen tovornjaka za zbiranje odpadkov, pa naročnik kot merilo za oddajo javnega naročila uporabi metodologijo za oceno operativnih stroškov v življenjski dobi vozila iz Priloge 2 k Uredbi. Kadar metodologije za oceno operativnih stroškov v življenjski dobi vozila ni mogoče uporabiti zaradi pomanjkljivih informacij o emisijah CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev, pa lahko naročnik namesto metodologije v tehničnih specifikacijah opredeli minimalne tehnične zahteve za energetsko in okoljsko sprejemljivost, zlasti glede emisij CO2, NOx, NMHC in trdnih delcev.

Še vedno velja, da se Uredba ne uporablja, kadar se blago, storitve ali gradnje naročajo v humanitarne namene in je potrebno zaradi varnostnih ali higienskih zahtev upoštevati drugačne standarde, ali pa v primeru, ko je predmet javnega naročanja stavbno pohištvo, ki se zamenja, z namenom zagotavljanja pasivne protihrupne zaščite, ki je posledica prekomerne hrupne prometne obremenjenosti na zasebni lastnini.

V skladu z določbami 8. člena Uredbe morata Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za javno upravo pripraviti in objaviti primere okoljskih zahtev in meril, ki jih lahko naročnik vključi v postopek javnega naročanja, da bi dosegel cilje iz drugega odstavka 6. člena Uredbe ter jih vsaki dve leti posodobiti. Prav tako pa bo Ministrstvo za javno upravo v skladu z 9. členom Uredbe spremljalo izvajanje zelenih javnih naročil ter najpozneje do 30. septembra tekočega leta pripravilo statistično poročilo o oddanih zelenih javnih naročilih, ki ga bo vključilo v statistično poročilo iz tretjega odstavka 107. člena ZJN-3.

Uredba se bo uporabljala od 1. januarja 2018, v skladu s prehodnimi določbami pa se vsi začeti postopki pred tem datumom lahko zaključijo po že dogovorjenih pravnih podlagah.

Oglejte si še druge članke s področja Javne finance in javna naročila

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?
Arhiv

Zadnji članki

2018

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober