FinD - Aktualno - Med dohodke iz zaposlitve sodijo le občasni dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

24.5.2017

mag. Mojca Kunšek

Med dohodke iz zaposlitve sodijo le občasni dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

Čeprav je bilo v zvezi z dohodki iz drugega pogodbenega razmerja že marsikaj napisanega, še vedno v praksi obstajajo dileme pri obračunu dajatev glede na razmejevanje teh dohodkov iz naslova opravljanja občasnih ali stalnih aktivnosti na eni strani ter vrste in obsega obremenitve teh dohodkov z dajatvami na drugi strani.

V skladu z 38. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se dohodki iz drugega pogodbenega razmerja uvrščajo med dohodke iz zaposlitve, če dohodki iz dela in storitev niso del opravljanja dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo in izhajajo iz enkratnih ali zgolj občasnih poslov. Po mnenju Finančne uprave RS je namreč potrebno v primeru stalnega izvajanja teh storitev registrirati opravljanje dejavnosti.

Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja so praviloma prejeti za opravljeno delo ali storitev, ustvarjeno v odvisnem razmerju (ki ni delovno razmerje) med izplačevalcem in fizično osebo, kjer gre po 35. členu ZDoh-2 za delovno ali vsako drugo pogodbeno razmerje, ki glede nadzora in navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, načina opravljanja dela ali storitev, plačila za opravljanje dela ali storitev, zagotavljanja sredstev in pogojev za opravljanje dela ali storitev in drugih pravic ter odgovornosti fizične osebe in delodajalca kaže na odvisno pogodbeno razmerje med delodajalcem in fizično osebo.

Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja zajemajo zlasti naslednje dohodke:

- dohodek za opravljeno delo na podlagi podjemne pogodbe oziroma druge iz te izvedene pogodbe, kot je mandatna pogodba, pogodba o naročilu in podobno,

- dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (primeroma delo na podlagi imenovanja ali izvolitve, kot je npr. pogodba o prokuri, če je prokurist pooblaščen le za zastopanje družbe, pa tudi dohodki sodnih cenilcev, tolmačev in stečajnih upraviteljev, razen če oseba to storitev opravi v okviru samostojnega opravljanja dejavnosti),

- dohodek za opravljeno delo ali storitev, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo,

- dohodek za opravljeno delo iz naslova osebnega dopolnilnega dela po določbah 12. člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1),

- dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela po določbah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP),

- dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse,

- dohodek dijakov in študentov za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščenega študentskega servisa ali organizacije, ki opravlja posredovanje dela,

- dohodek prejet s prodajo odpadnega materiala, ki ni dosežen v okviru opravljanja dejavnosti,

- dohodek upokojencev za opravljeno začasno ali občasno delo po določbah 27.a člena Zakona o urejanju trga dela (ZUTD)

- dohodek iz opravljenega dela ali storitve, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo (primeroma posamezni posel),

- dohodek verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, ki nima vseh elementov delovnega razmerja.

Davčna osnova dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je prejet dohodek, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami. Vse ugodnosti, ki jih delodajalec nudi zavezancu pa se vrednotijo po pravilih vrednotenja bonitet po 43. členu ZDoh-2.

V skladu z 41. členom ZDoh-2 je davčna osnova dohodek zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec po 18. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in 55.a členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ter za normirane stroške v višini 10 % od doseženega dohodka.

Prav tako se zavezancu priznajo stroški prevoza in prehrane na podlagi predložitve dokazil o njihovem nastanku, pod pogoji in do višin, določenih z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Dejanske stroške prevoza in nočitve nerezident lahko uveljavlja v 15 dneh od izplačila dohodka s pisnim zahtevkom pri pristojnem davčnemu organu. Rezident uveljavlja dejanske stroške v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine in sicer tako, da davčnemu organu najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto pošlje pisni zahtevek z ustreznimi podatki. Če dohodek iz drugega pogodbenega razmerja izplača oseba, ki ni plačnik davka, lahko davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške prevoza in nočitve v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve.

Akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja se izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 % (deseti odstavek 127. člena ZDoh-2). Če dohodek iz drugega pogodbenega razmerja izplača oseba, ki je plačnik davka, izračun akontacije dohodnine opravi plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja (REK-2 obrazcu). Če dohodek iz drugega pogodbenega razmerja izplača oseba, ki ni plačnik davka, pa akontacijo dohodnine ugotovi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve mora davčni zavezanec vložiti do desetega dne v mesecu za pretekli mesec pri pristojnem finančnem uradu. Zavezanec napoved lahko vloži tudi prek sistema eDavki.

Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja so obremenjeni tudi s prispevki. Tako so se vsi tisti prejemniki, ki niso zavarovani na osnovi delovnega razmerja, družbeniki in samozaposlene osebe dolžni zavarovati po 18. členu ZPIZ-2. Tako se po 18. členu ZPIZ-2 obvezno zavarujejo osebe, ki:

  • niso uživalci pokojnine (ne velja za uživalce družinske pokojnine),
  • ne opravljajo začasnega in občasnega dela dijakov in študentov preko študentskih servisov,
  • niso obvezno zavarovane ali so obvezno zavarovane s krajšim delovnim/zavarovalnim časom.

Prav tako pa so prejemniki dohodkov iz drugega pravnega razmerja v skladu z 20. členom ZPIZ-2, zavarovani za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter plačujejo prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 %. Za ta namen so v skladu z 143. členom ZPIZ-2 zavarovani tudi dijaki in študentje pri opravljanju prostovoljnega in obveznega dela oz. prakse in sicer v pavšalnem znesku, ki ga določi zavod in znaša 9,89 evra mesečno od 1. 4. 2017 dalje.

Poleg drugih prispevkov, ki so določeni v odstotku od prejemkov (glej tabelo) velja izpostaviti tudi pavšalno obdavčitev dohodkov upokojencev iz naslova opravljanja začasnega ali občasnega delo, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe, pri katerih ti upokojenci delajo mesečno.

Tabela: Obdavčitev dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, če je prejemnik dohodka vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti in ni zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2

Vrsta dohodka

Normirani stroški

Akontacija dohodnine

Prispevek PIZ 20. čl. ZPIZ-2 - bremeni plačnika davka*          

Prispevek ZZ - bremeni prejemnika dohodka

Prispevek ZZ za poškodbe - bremeni plačnika davka

Posebni davek na določene prejemke

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (podjemna pogodba, tudi posamezni posel)

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za prispevke delojemalca (ZZ 6,36 %) in normirane stroške

8,85 % od dohodka

6,36 % od dohodka

0,53 % od dohodka

po stopnji 25 % od dohodka, v breme plačnika davka

- Dohodek za opravljeno delo ali storitve na drugi podlagi (npr. sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači)

- Dohodek za opravljeno avtorsko delo iz drugega pogodbenega razmerja

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za prispevke delojemalca (ZZ 6,36 %) in normirane stroške

8,85 % od dohodka

6,36 % od dohodka

0,53 % od dohodka

NE

Dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za normirane stroške

Pavšalni znesek

6,36 % od dohodka

Pavšalni znesek

 

DA

Dohodek dijakov in študentov od začasnega in občasnega dela na podlagi napotnice (npr. tujci, družbeniki, samostojni podjetniki posamezniki)

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za normirane stroške

8,85 % od dohodka

6,36 % od dohodka – bremeni plačnika davka

0,53 % od dohodka

NE

Dohodek prejet na podlagi prodaje odpadnega materiala

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za normirane stroške

8,85 % od dohodka

NE

NE

NE

Dohodek iz začasnega in občasnega dela upokojencev

10 %

25 % od dohodka zmanjšanega za prispevke delojemalca (ZZ 6,36 %) in normirane stroške

8,85 % od dohodka

6,36 % od dohodka

Pavšalni znesek

NE, plača pa se dajatev od začasnega in občasnega dela upokojencev po stopnji 25 %

Vir: Finančna uprava RS

Oglejte si še druge članke s področja Prispevki za socialno varnost

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati registriran uporabnik?Arhiv

Zadnji članki

2019

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober