FinD - Aktualno - Predlagani ukrepi davčnega prestrukturiranja s konkretnim naborom možnih rešitev
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

14.4.2016

Portal FinD-INFO

Predlagani ukrepi davčnega prestrukturiranja s konkretnim naborom možnih rešitev

Ministrstvo za finance je v procesu oblikovanja ukrepov za davčno prestrukturiranje posredovalo variante možnih rešitev, s katerimi bi želeli zagotoviti predvsem zmanjšanje obremenitev dela. Nabor možnih rešitev je rezultat posvetovanj prvega kroga, kjer smo si sogovorniki izmenjali poglede in pričakovanja glede sprememb na davčnem področju, ki ga želi ministrstvo za finance izpeljati v letošnjem letu.

Posredovano delovno gradivo predstavlja podlago za nadaljevanje posvetovanj, s katerimi bo ministrstvo začelo v prihodnjem tednu. Z gradivom želimo sogovornike seznaniti s smermi našega razmišljanja na osnovi posvetovanj prvega kroga ter jim omogočiti pripravo na pogovore, ki bodo lahko vsebinsko konkretnejši. Na pogovorih si želimo resne razprave o variantnih predlogih možnih rešitev in jih vidimo tudi kot priložnost za spreminjanje, dopolnjevanje ter izboljšanje v gradivu predstavljenih variant možnih rešitev. Cilj tega kroga pogovorov je, da pridemo do dogovora glede tistih rešitev, ki so sprejemljive za kar najširši krog gospodarstva in sindikatov ter bi jih lahko v nadaljevanju procesa preoblikovali v končne zakonske predloge.

Pri pripravi variant možnih rešitev je ministrstvo za finance sledilo cilju davčnega prestrukturiranja in sicer s spremembo porazdelitve davčnega bremena zmanjšati ključne nadpovprečne obremenitve in s tem okrepiti gospodarsko rast ter posredno prispevati k vzdržni javnofinančni konsolidaciji, pri čemer se zasleduje tudi cilj ohranitve ravni socialne varnosti.

Ministrstvo za finance je na podlagi zaključkov prvega kroga posvetovanj in predlogov gospodarstva ter sindikatov pripravilo več različic možnih rešitev. Na strani razbremenitve dela so predstavljene tri možnosti:

-       sprememba dohodninske lestvice:

o    Rešitev 1: uvedba dodatnega dohodninskega razreda med trenutnim 2. in 3. davčnim razredom, pri meji neto davčne osnove 55.000 evrov in stopnjo 31 % ter hkratnem znižanju davčne stopnje zadnjih dveh dohodninskih razredov, iz 41 % na 37 % in iz 50 % na 45 %.

o    Rešitev 2: uvedba dodatnega dohodninskega razreda med trenutnim 2. in 3. davčnim razredom, pri meji neto davčne osnove 60.000 evrov in s stopnjo 30 %, pri čemer ostale davčne stopnje in davčne olajšave ostanejo nespremenjene oz. enake kot veljajo v letu 2016.

o    Predlog 3: zvišanje meje dohodninskega razreda med trenutnim 2. in 3. davčnim razredom iz meje v višini 20.400 evrov na 21.500 evrov neto davčne osnove ter hkratnem zvišanju meje tudi med 3. in 4. davčnim razredom iz 70.907 evrov na 95.000 evrov neto davčne osnove.

-         ugodnejša davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost:

o    Rešitev 1: del plače za poslovno uspešnost se davčno obravnava kot regres. Z ukrepom bi razbremenili izredna izplačila v obliki t.i. božičnice oz. 13. plače na enak način, kot je sedaj razbremenjen regres (to pomeni oproščena plačila prispevkov za socialno varnost v višini 70 % povprečne mesečne plače v RS).

o    Rešitev 2: Za del plače za poslovno uspešnost se opredeli posebno davčno obravnavo na ravni dohodnine. Ni posebne davčne obravnave na ravni prispevkov za socialno varnost.

o    Rešitev 3: Za del plače za poslovno uspešnost se opredeli posebno davčno obravnavo na ravni dohodnine. Ni posebne davčne obravnave na ravni prispevkov za socialno varnost.

-         ugodnejša davčna obravnava delitve dobička:

o    Rešitev 1: nadgradnja veljavnega Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

Poleg tega pa ministrstvo za finance ocenjuje, da so sprejemljivi tudi naslednji predlogi naših sogovornikov, zato bi bilo primerno pripraviti spremembe zakonodaje:

-         bonitete vezane na ukrepe delodajalcev v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu,

-         bonitete vezane na zdravstveno zavarovanje na službeni poti,

-         rezidentski status dvojnih rezidentov,

-         oprostitev dohodnine od denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo, prejeto na podlagi sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice,

-         uskladitev ZDoh-2 z novimi rešitvami v sistemu ugotavljanja katastrskega dohodka in zahtevami, da se del primerne predelave v omejenem obsegu zajame v pavšalno ocenjen dohodek,

-         črtanje drugega odstavka 33. člena (tj. oprostitve dohodnine od dohodka od prihrankov nerezidentov) in 141. člena ZDoh-2 (polni odbitek) zaradi razveljavitve Direktive o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti,

-         prejemki, izplačani po Zakonu o urejanju trga dela (pogojno),

-         redakcijski popravki v ZDoh-2,

-         uskladitev določb ZDDPO-2 in ZDoh-2 z veljavno zakonodajo – ukinitev olajšave za donacije političnim strankam in črtanje ugodnosti glede družb tveganega kapitala,

-         davčno nepriznavanje amortizacija dobrega imena v ZDDPO-2,

-         sprememba obravnave nadomestil za uporabo lastnih sredstev pri delu na delovnem mestu in nadomestil za uporabo lastnih sredstev za delo na domu.

Na strani dodatnih možnih virov, ki bi omogočili davčno prestrukturiranje v višini 90 do 100 milijonov evrov pa so možne rešitve predvsem:

-         zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za 3 odstotne točke (iz 17 na 20 %),

-         povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev,

-         poenotenje prispevnih osnov, 

-         povečana zasebna potrošnja.

Podrobnejša razlaga rešitev je razvidna iz priloženega gradiva.

Naslednji krog pogovorov bo ministrstvo začelo prihodnji teden in sicer s posameznimi skupinami deležnikov, zaključilo pa ga bo s sejo Usmerjevalnega odbora za spremljanje in usmerjanje izvajanja Celovitega načrta projektov na davčnem področju.

Ministrstvo za finance želi ta nov krog posvetovanj skleniti do konca aprila ter se potem posvetiti pripravi končnih zakonskih predlogov, ki bi jih vladi v obravnavo predložilo predvidoma ob začetku poletja, državnemu zboru pa še pred poletnimi počitnicami. Na ta način bi zagotovili dovolj časa, da gospodarstvo spremembe davčne zakonodaje vključi v poslovne načrte in se pripravi na njihovo uveljavitev z začetkom leta 2017, pri čemer pa dopuščamo tudi možnost, da se določeni ukrepi sicer sprejmejo letos, uveljavijo pa postopno.

Povezane vsebine: Gradivo za drugi krog posvetovanj o davčnem prestrukturiranju


Vir: Ministrstvo za finance

Arhiv

Zadnji članki

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober