FinD - Aktualno - Z novelo ZDavP-2I tudi novi roki in obrazci
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

20.1.2016

mag. Mojca Kunšek

Z novelo ZDavP-2I tudi novi roki in obrazci

Novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I) je prinesla vrsto vsebinskih novosti, sprememb na področju pobiranja in obravnave davkov ter izvajanja davčnih postopkov. Čeprav se spremembe pretežno nanašajo na pobiranje davkov za leto 2016, je potrebno določene spremembe upoštevati že zdaj in v določenih primerih tudi že za podatke iz leta 2015.

S spremembo 58. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se po novem za plačnika davka šteje tudi fizična oseba, ki je rezident Slovenije, ki izplačuje dohodke iz zaposlitve rezidentu ali nerezidentu na podlagi delovnega razmerja po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Pri tem velja opozoriti, da so se s spremembo 288. člena ZDavP-2, ki se začne uporabljati že za odmero akontacij dohodnine za leto 2016, določili enotni roki za vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, dohodke iz drugih pogodbenih razmerij in pokojnin, če dohodka ne izplača plačnik davka.

Pri tem namreč velja novo splošno pravilo glede roka za vložitev navedenih napovedi, saj se mora napoved odslej vložiti do petnajstega (prej do desetega) dne v mesecu za pretekli mesec. Izjema velja za nerezidente, ki morajo napoved za odmero akontacije dohodnine vložiti v petnajstih dneh(prej sedmih) od dneva izplačila dohodka.

S spremembo tretjega odstavka 288. člena ZDavP-2 se tako določa, da mora davčni zavezanec za redni mesečni dohodek, prejet iz delovnega razmerja, ali za pokojnino, vložiti pri davčnem organu napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve v petnajstih dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino. Prav tako mora davčni zavezanec med davčnim letom vložiti novo napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve v petnajstih dneh od dneva, ko je prejel spremenjeno višino rednega mesečnega dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine, ali ko se spremenijo drugi pogoji, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, če ta sprememba znaša več kot 10 %.

V ta namen se od 1. januarja uporablja nov Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Pravilnik), ki določa tudi nove obrazce.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente določa obrazec v Prilogi 1 k omenjenemu Pravilniku (torej na novem DOHZAP št.1).

S spremembo 337. člena ZDavP-2, ki se začne uporabljati za odmero dohodnine za leto 2016, se zaradi dopolnitve 58. člena tega zakona določa obveznost dajanja podatkov tudi za nerezidente, ki imajo v skladu z zakonodajo, ki ureja ustanovitev in poslovanje v Republiki Sloveniji, podružnico v Republiki Sloveniji, in za fizično osebo – rezidenta Republike Slovenije, v zvezi z dohodki iz zaposlitve, ki jih izplača kot delodajalec po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Nerezidenti predložijo Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za nerezidente na obrazcu v Prilogi 2 k Pravilniku (nov DOHZAP št. 2) v 15 dneh, ko prejmejo dohodek.

Pravilnik pa določa tudi obrazec Napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente (novi obrazec DOHZAP št. 3), ki ga do 15. v mesecu za vse dohodke prejete v minulem mesecu predloži davčni zavezanec za dohodke za opravljene storitve kot so avtorska dela in dohodki iz naslova osebnega dopolnilnega, ki jih je prejel od osebe, ki ni plačnik davka po 58. členu ZDavP-2.

Spremembe 289. člena ZDavP-2 tudi določajo, da bo odslej lahko davčni zavezanec rezident, ki dosega dohodek iz drugega pogodbenega razmerja pri plačniku davka, ki izračuna akontacijo dohodnine kot davčni odtegljaja (v REK-u) že pred izdajo informativnega izračuna dohodnine uveljavljal dejanske stroške v zvezi z opravljanjem dela in storitev pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja (npr. dohodki dijakov in študentov, preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja) v skladu s četrtim odstavkom 41. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Davčni zavezanec bo lahko dejanske stroške uveljavljal najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto s pisnim zahtevkom s podatki, ki jih davčni organ potrebuje za pravilno upoštevanje dejanskih stroškov, ki se bodo upoštevale že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine. Obrazec »Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine« (DEJSTR) predpisuje Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov v Prilogi 3.

Slednji pravilnik pa predpisuje tudi nova obrazca, ki jih davčni zavezanec davčnemu organu predloži do 5. februarja:

Tako kot do sedaj, pa bo davčni zavezanec lahko uveljavljal dejanske stroške tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Med Hitrimi povezavami na portalu FinD-INFO so na voljo Aktualni obrazci Dohodnine


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?

Arhiv

Zadnji članki

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober