FinD - Aktualno - Zloraba pravice do povračila potnih stroškov kot podlaga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

16.10.2015

Portal FinD-INFO

Zloraba pravice do povračila potnih stroškov kot podlaga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Delavec je v pogodbi o zaposlitvi navedel prebivališče v kraju, v katerem dejansko ni prebival. Ob vnovičnem delodajalčevem preverjanju delavčevega prebivališča je delavec navedel, da prebiva na naslovu, ki je naveden v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je posumil, da delavec dejansko ne prebiva na naslovu, ki ga je sporočil, zaradi česar je pooblastil detektiva. Na podlagi večtedenskega poizvedovanja in opazovanja je bilo ugotovljeno, da delavec dejansko ni prebival na naslovu, ki ga je navedel v pogodbi o zaposlitvi, temveč v kraju sedeža delodajalca. Poglejmo, ali lahko delodajalec delavcu na podlagi teh okoliščin (izredno) odpove pogodbo o zaposlitvi.

Zakonske dolžnosti delavca

Med temeljnimi dolžnostmi delavca sta obveznost obveščanja po 36. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in prepoved škodljivega ravnanja po 37. členu ZDR-1.
V prvem odstavku 36. člena ZDR-1 je določeno, da mora delavec obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja.
Dolžnost obveščanja izhaja iz temeljnega načela obligacijskega prava o vestnosti in poštenju. Kaj se šteje za bistvene okoliščine, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, v ZDR-1 ni navedeno, zato je treba to presojati v vsakem primeru posebej. Ena od okoliščin, s katero je delavec dolžan seznaniti delodajalca, je tudi naslov prebivališča oziroma njegova sprememba. Pravilna navedba prebivališča, s katerega delavec prihaja na delo, je namreč pomembna pri povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter pri vročanju delodajalčevih pisanj v primeru, ko jih delavcu ni mogoče vročiti na delovnem mestu.
Iz 37. člena ZDR-1 izhaja, da se je delavec dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca. S tem členom se od delavcev zahteva splošna lojalnost do delodajalca, ki je izpeljava enega temeljnih načel obligacijskega prava, načela prepovedi povzročanja škode. Prepoved škodljivega ravnanja se nanaša tako na povzročitev materialne ali moralne škode kot tudi na druga ravnanja, ki škodujejo ali bi lahko škodovala delodajalcu. To pomeni, da ni nujno, da škoda že nastane, dovolj je že verjetnost, da bi neko dejanje delodajalcu lahko škodilo. Če torej delavec stori škodljivo dejanje, lahko odgovarja disciplinsko in odškodninsko, delodajalec pa mu glede na težo kršitve lahko tudi redno ali izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.
Ravnanje delavca, ki v fazi sklepanja delovnega razmerja oziroma v času njegovega trajanja (če se delavčevo prebivališče spremeni) delodajalcu ne sporoči pravilnega naslova, zaradi česar pride do neupravičenega izplačevanja potnih stroškov za prevoz na delo in z dela, je mogoče opredeliti kot kršitev 36. in 37. člena ZDR-1. Praktična posledica tega, da delavec delodajalcu ne posreduje podatkov o njegovem dejanskem prebivališču, je namreč ta, da lahko pri tem pride do povračila potnih stroškov v znesku, do katerega delavec sicer ne bi bil upravičen. Delavec je tako neupravičeno obogaten, delodajalcu pa nastane škoda.
Da neobvestitev delodajalca glede kraja, s katerega bo delavec prihajal na delo, pomeni ravnanje v nasprotju s prvim odstavkom 36. člena ZDR-1 in torej pomeni bistveno okoliščino, ki vpliva na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, je potrdilo tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije v sodbi VIII Ips 149/2010 z dne 17. oktobra 2011:

"[Z]a odločitev o pravočasnosti odpovedi kot za presojo obstoja utemeljenega odpovednega razloga, to je znakov očitanega kaznivega dejanja, je bistvena ugotovitev, da tožnik toženi stranki ni dal resničnih, točnih in popolnih podatkov o tem, od kje bo prihajal na delo."

Ravnanje delavca, ki v fazi sklepanja delovnega razmerja oziroma v času trajanja delovnega razmerja (če se delavčevo prebivališče spremeni) delodajalcu ne sporoči pravilnega naslova, zaradi česar pride do neupravičenega izplačevanja potnih stroškov za prevoz na delo in z dela, je mogoče opredeliti kot kršitev 36. in 37. člena ZDR-1.

Izbira ustreznega postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec se mora v primeru, ko ugotovi, da je delavec kršil pogodbene oziroma zakonske obveznosti, odločiti za ustrezen postopek sankcioniranja. V praksi se najpogosteje postavi vprašanje, ali je ugotovljena kršitev lahko podlaga za redno ali morebiti celo za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odgovor na to vprašanje je pomemben predvsem z vidika pravilnega vodenja postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
V opisanem primeru bi lahko v poštev prišli dve možnosti, in sicer redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi po prvi oziroma drugi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1.
Če se delodajalec odloči za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, mora najpozneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najpozneje v šestih mesecih od nastanka kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec vnovič kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila. Predpogoj za redno odpoved iz krivdnega razloga je namreč pisno opozorilo delavcu. Šele v primeru vnovične kršitve, ki mora biti storjena v zakonsko predpisanem roku, lahko delodajalec delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga.
Druga možnost je, da se delodajalec odloči za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Tudi primeri iz sodne prakse potrjujejo, da je mogoče v primeru, ko delavec delodajalcu ne sporoči dejanskega prebivališča, na podlagi česar bi lahko delodajalec pravilno povrnil stroške za prihod delavca na delo in z dela, delavcu izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi. V nadaljevanju si poglejmo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

V nadaljevanju…

Vsebinski razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Postopkovna izvedba izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Celoten članek na portalu FinD-INFO: Luka Pust: Zloraba pravice do povračila potnih stroškov kot podlaga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, Pravna praksa, letnik 2015, št. 29-30


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite prebrati članek do konca?

Registriraj se s testnim dostopom in preberi celoten članek.

Arhiv

Zadnji članki

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober