FinD - Aktualno - Slovenski računovodski standardi 2016 bodo res samo slovenski
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

19.8.2015

Silva Koritnik Rakela

Slovenski računovodski standardi 2016 bodo res samo slovenski

Komisija za SRS je na seji 1. julija 2015 sprejela Osnutke SRS 2016, čeprav je bila novela ZGD-1I še v parlamentarnem prostopku. Čas, potreben za javno obravnavo, se namreč izteče 1. oktobra 2015. Dobra novica je zapisana že v naslovu tega prispevka, saj bodo SRS 2016 samostojni in se ne bodo sklicevali na zbirko Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP).

Uvod

Naj za uvod še enkrat ponovimo: SRS 2016 bodo res samo slovenski. Kaj to pomeni? Zbirka SRS 2006 je povezana z zbirko MSRP – torej lahko rečemo, da so SRS v enem delu tudi mednarodni. Povezanost se kaže na dva načina, ki v praksi oba povzročata težave.

Prva povezava z zbirko MSRP je opisana v uvodu vsakega standarda posebej. Posamezni standardi se opirajo na več standardov iz zbirke MSRP. Ker se ti pogosto spreminjajo, so potrebne tudi spremembe SRS. ZGD-1 v 54. členu (še vedno) zahteva, da SRS 'v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z MSRP', čeprav je Slovenski inštitut za revizijo kot organizacija, ki ima zakonska pooblastila za sprejem SRS, predlagal, da se ta zakonska določba črta, saj ni bila izpolnjena niti doslej in prav gotovo ne bo v prihodnje.

Druga povezava je ta, da zbirka SRS 2006 na nekaterih zahtevnejših področjih napotuje na neposredno uporabo zbirke MSRP (slabitev sredstev, poslovne združitve, prodaja in povratni najem …). Tako morajo uporabniki zbirke SRS vzeti v roke tudi MSRP. Ker v Sloveniji nihče sistematično ne opozarja na spremembe v zbirki MSRP, za računovodsko stroko to pomeni problem.

Katere družbe v Sloveniji bodo morale ali smele uporabljati MSRP

Po Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ES (Uredba) z dne 19. julija 2002 o uporabi MSRP morajo družbe, ki jih določa zakonodaja države članice, pripraviti svoje konsolidirane računovodske izkaze skladno z MSRP, če so njihovi vrednostni papirji na datum bilance stanja sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu katere koli države članice. Države članice pa lahko dovolijo ali zahtevajo, da te in tudi druge družbe pripravijo tudi posamične računovodske izkaze v skladu z MSRP.

Slovenija je to storila v 10. in 11. odstavku 54. člena ZGD-1. H konsolidaciji zavezane družbe – to pa so vse velike skupine – morajo torej obvezno sestaviti konsolidirano letno poročilo v skladu z MSRP. To pa pomeni, da se bo število uporabnikov zbirke MSRP v Sloveniji povečalo. V praksi namreč vse družbe v skupini, ki sestavlja konsolidirane izkaze, preidejo tudi v posamičnih izkazih na uporabo iste zbirke.

Kaj bo v zbirki SRS 2016 drugače

Ker je zdaj z zakonodajo EU jasno predpisano razmerje med MSRP in nacionalno zakonodajo, se je Komisija za SRS (enako tudi nekatere druge države) odločila, da bodo SRS 2016 samostojni nacionalni standardi, ki se ne sklicujejo več na določbe MSRP. Zato je bilo treba posamezne SRS 2016 dopolniti v vseh tistih primerih, ko so se SRS 2006 sklicevali na določbe MSRP.

Tak primer sklicevanja je bilo področje finančnih najemov, ki je zdaj v celoti urejeno v SRS 1 – Opredmetna osnovna sredstva in v SRS 15 – Prihodki. Tisti, ki poznate številke posameznih standardov iz zbirke 2006, ste verjetno opazili, da je standard Prihodki dobil novo številko. To je posledica nove sistematike. Na povezavi Priloga  si lahko ogledate rezultat nove sistematike v zbirki SRS 2016.

Poenostavitev in lažja uporaba standardov sta bili osnovni vodili pri postavitvi nove sistematike. V doslej veljavni zbirki so bile nekatere gospodarske kategorije obravnavane v več standardih. Nekatere določbe so se tudi ponavljale, včasih v nekoliko spremenjenem besedilu. Tak primer je bil SRS 13 – Amortizacija (2006), ki je bil brez potrebe samostojen standard; zdaj je vključen v SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva (2016) in SRS 2 – Neopredmetena sredstva (2016). In to ni edini primer.

Poleg tega, da je bilo nekaj standardov opuščenih oziroma so bili deli posameznih standardov preneseni v druge standarde in zato nekateri standardi preimenovani, smo dobili tudi dva nova. Po zgledu sistematike MSRP bosta v zbirki zdaj SRS 16 – Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti (2016) in SRS 17 – Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (2016). Merjenje poštene vrednosti in oslabitev sredstev je obravnavalo več standardov v zbirki SRS 2006.

Zbirka SRS 2016 ne ureja več konsolidiranja računovodskih izkazov, kajti po ZGD-1 se bodo družbe konsolidirale po MSRP. Torej SRS 2016 določajo le pravila za posamične računovodske izkaze.

Pravila skrbnega računovodenja (PSR)

Če si še niste ogledali priloge k temu prispevku, si jo oglejte zdaj Prilogo PDF na povezavi. Opazili boste, da je zbirka sestavljena iz uvoda in okvira, nato pa sledijo SRS. Standardi od 1 do 17 obravnavajo metodiko vsebinskega izkazovanja gospodarskih kategorij (Standardi I), standardi od 20 do 23 računovodske izkaze o zunanjem računovodskem poročanju (Standardi II), standardi od 30 do 39 pa posebnosti računovodenja za organizacije v posameznih dejavnostih (Standardi III) in posebnosti računovodenja v primerih, ko niso upoštevane temeljne računovodske predpostavke, na katerih so zasnovani Standardi I in Standardi II.

Nova sistematika je število standardov zmanjšala, saj so tisti, ki pri zunanjem poročanju niso bili obvezni, zdaj vključeni v Pravila skrbnega računovodenja (PSR). Večina teh pravil je bila formalno v SRS 2006 še poimenovana kot standardi, vendar je bilo v 2. točki Uvoda v SRS 2006 zapisano, da gre le za njihovo formalno poimenovanje, vsebinsko pa so to splošno sprejeta pravila skrbnega računovodenja. Minister, pristojen za gospodarstvo, in minister, pristojen za finance, k njim ne dajeta soglasja. Tudi PSR se po sprejetju objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporaba PSR ne bo obvezna, temveč priporočljiva predvsem pri notranjem poročanju.

Čeprav smo zapisali, da SRS 2016 ne urejajo konsolidiranja, pa je temu namenjen PSR 10 –  Konsolidiranje. Družbe, ki niso zavezane sestavitvi konsolidiranih izkazov na podlagi ZGD-1, bodo lahko izbirale, ali bodo uporabile MSRP ali pa PSR 10.

Sklep

Zbirka 2016 bo prav gotovo prijaznejša do uporabnikov. Zaradi opisanih sprememb bodo uporabniki zbirke vse, kar potrebujejo, našli na enem mestu. Ni odveč poudariti tudi, da pojasnila k SRS lahko sprejemamo v Sloveniji, medtem ko je treba pojasnila k MSRP iskati drugje. To pa je lahko včasih pomembno tudi na področju obdavčitve. Računovodski izkazi, sestavljeni na podlagi SRS, so namreč izhodišče za določitev davčne osnove. Zato je pomembno, da se morebitne nejasnosti glede uporabe pravil računovodenja lahko hitro odpravijo.

 

O tej tematiki boste lahko še kaj prebrali in tudi slišali. Naročniki portala FIND INFO v živo že v četrtek, 27. 8. 2015 na spletnem seminarju: Novela ZGD-1I in SRS 2016 s poudarkom na mikro in malih podjetjih, drugim pa bo na voljo posnetek.


Oglejte si še druge članke s področja Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?

Arhiv

Zadnji članki

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober