FinD - Aktualno - Pojasnila in navodila po Zakonu o davčnem postopku
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

12.8.2015

dr. Jernej Podlipnik

Pojasnila in navodila po Zakonu o davčnem postopku

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v 13. členu ureja dva na videz zelo podobna instituta, in sicer pojasnilo in navodilo. Glede na naziv člena, v okvir katerega sta ta dva instituta vključena, je mogoče sklepati, da je njun namen seznanjati zavezance z njihovimi pravicami in obveznostmi, ki se nanašajo na obdavčenje. 

Ker je na spletnih straneh Finančne uprave RS (FURS) mogoče najti cel kup dokumentov z nazivom »pojasnilo«, pisec tega prispevka pa ni našel nobenega dokumenta, ki bi imel naziv »navodilo«, se zastavlja vprašanje, kakšno je razmerje med njima in ali je katero od pojasnil po svoji vsebini pravzaprav navodilo. To razlikovanje je pomembno, ker so navodila obvezna za ravnanje davčnega organa, kar glede na trenutno vsebino ZDavP-2 ne velja za pojasnila. Odgovor na to vprašanje je v eni od nedavno izdanih sodb dalo Vrhovno sodišče.

Po 1. točki prvega odstavka 13. člena ZDavP-2 ima zavezanec za davek ima pravico, da »…mu davčni organ pravočasno, najpozneje pa v 30 dneh po predložitvi vprašanja in vseh informacij, ki so relevantne za pripravo pojasnila, posreduje pojasnila o načinu izvajanja posameznih določb predpisov o obdavčenju.« Iz citiranega izhaja, da so pojasnila torej individualni odgovori na vprašanja zavezancev, ki pa jih je treba ločiti od zavezujočih informacij po 14. členu ZDavP-2.[1]

Drugi odstavek 13. člena ZDavP-2 določa, da so navodila, objavljena na spletnih straneh, ki jih za zagotovitev enotne uporabe predpisov z delovnega področja davčnega organa izda minister za finance in predstojnik FURS, zavezujoča za ravnanje davčnega organa v davčnem postopku.[2] Iz te vsebine izhaja, da navodila nimajo narave odgovorov na vprašanja zavezancev, ampak gre za splošno razlago predpisov, ki jo samoiniciativno izda FURS. Enako pooblastilo imajo ministri na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (ZDU-1), ki določa, da se z navodilom predpiše način ravnanja, predstojnik FURS pa na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o finančni upravi (ZFU), ki predpisuje, da daje ta oseba za zagotovitev enotne uporabe predpisov in enotnega opravljanja nalog uprave finančnim uradom navodila za delo z njihovega delovnega področja.

Iz zapisanega gre sklepati, da naj bi bila pojasnila individualni odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne okoliščine, pri čemer ne gre za natančno obravnavo davčnih posledic bodočih poslovnih dogodkov, med tem ko naj bi bila navodila splošna in abstraktna razlaga posameznih institutov, ki ni prilagojena konkretnemu davčnemu zavezancu in konkretnim okoliščinam. Mejo med njima je pogosto težko določiti, kajti FURS pogosto objavlja anonimizirana pojasnila na svojih spletnih straneh in v tem primeru se zastavlja vprašanje njihove pravne narave.

Stališče Vrhovnega sodišča

V sodbi X Ips 76/2014 z dne 23. aprila 2015 se je z vprašanjem, ali ima dokument, naslovljen kot pojasnilo, pravno naravo in učinek navodila, ukvarjalo Vrhovno sodišče. V 14. in 15. točki obrazložitve je navedlo, da kadar pojasnila, objavljena na spletnih straneh, ne glede na poimenovanje, na splošen in abstrakten način razlagajo posamezne zakonske določbe, ustrezajo definiciji navodila iz drugega odstavka 13. člena ZDavP-2. Davčni zavezanci se na tovrstna pojasnila utemeljeno zanašajo in upravičeno pričakujejo, da bo davčni organ v konkretnem primeru ravnal skladno z razlago, ki iz njih izhaja. Gre torej za zapis ustaljene davčne prakse,[3] od katere je mogoče odstopiti le iz utemeljenih razlogov, ki morajo biti ob odstopu obrazloženi.

S to sodbo je Vrhovno sodišče (poenostavljeno zapisano) pravzaprav izenačilo tista pojasnila, ki so anonimizirana in objavljena na spletnih straneh FURS, z navodili. Obema je namreč dalo enak pravni učinek.

Sklep

Zdi se, da je stališču Vrhovnega sodišča sledilo tudi Ministrstvo za finance v predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku z dne 1. junija 2015, saj predlaga, da se vsebina drugega odstavka 13. člena ZDavP-2 nanaša tudi na pojasnila, ki so objavljena na spletnih straneh FURS. Če bo novela sprejeta, bodo torej pravni učinki pojasnil, ki so objavljena na spletnih straneh, in objavljenih navodil tudi formalno popolnoma enaki. Razlikovanje bo torej postalo nepomembno. Zdi se, da se pojem pojasnila v drugi odstavek 13. člena ZDavP-2 dodaja le zato, ker je cela množica pojasnil že objavljenih in je bilo lažje spremeniti to določbo, kot pa vsa objavljena pojasnila preimenovati v navodila. Morda ne bi bilo slabo, če bi se poimenovanje navodilo in pojasnilo povsem opustilo in bi enostavno zapisali besedo »dokument«, kajti zdaj FURS na spletnih straneh objavlja publikacije z nazivom »podrobnejši opis«[4] in nepotrebno bi bilo, da bi se dodatni postopki ponovno sprožali zgolj zaradi različnosti poimenovanja, čeprav je vsebinsko popolnoma jasno, da gre za objavljena navodila. Druga možnost seveda je, da bi FURS prenehal z novimi poimenovanji in te »podrobnejše opise« enostavno imenoval »navodila«.[1] Tone Jerovšek in drugi: Zakon o davčnem postopku s komentarjem. Davčno izobraževalni inštitut in Davčno-finančni raziskovalni inštitut, Ljubljana in Maribor 2008, str. 43.

[2] V predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku z dne 1. junija 2015 (http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Predlogi_predpisov/ZDavP-2I-1._JUNIJ_2015__2_.pdf) je v obrazložitvi 3. člena navedeno, da ni potrebe, da bi ZDavP-2 še naprej določal, da morajo davčni organi upoštevati navodila, saj to izhaja že iz 94. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF). Vsekakor pa novela pomeni odstop od sedanje ureditve, ko so bila obvezna navodila vselej obvezna za uslužbence FURS, med tem ko so po 94. člen ZJU zgolj pogojno obvezna in lahko v določenih primerih javni uslužbenec od njihove uporabe odstopi.

[3] Tu se Vrhovno sodišče torej ne strinja z mnenjem pravne teorije, da imajo navodila učinek predpisa (Tone Jerovšek in drugi, prav tam, str. 44).

[4] Npr. http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_promet_nepremicnin/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Obdavcitev_z_davkom_na_promet_nepremicnin.pdf

Oglejte si še druge članke s področja Davčni postopek in davčna služba


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?Arhiv

Zadnji članki

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober