FinD - Aktualno - Novosti posredovanja obrazca M4 sledijo ZPIZ-2
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Članek
 

          - +   *  

Aktualni članki iz poslovnega sveta

22.4.2014

mag. Mojca Kunšek

Novosti posredovanja obrazca M4 sledijo ZPIZ-2

Izplačevalci dohodkov morajo v skladu z ZMEPIZ-1 do 30. aprila posredovati obrazec M4 Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju Zavod) podatke in spremembe podatkov o osnovah, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja v letu 2013.

Nov Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) in nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je uvedel spremembe pri nekaterih kategorijah zavarovanja, sta vplivala tudi na spremembe pri posredovanju podatkov na obrazcu M4, kot ga določa  Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju Pravilnik).

Obrazec M-4 po tem pravilniku se uporablja za sporočanje podatkov o osnovah, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja za obdobja od 1. januarja 2013 dalje. Pri tem velja opozoriti, da je Zavod že v letu 2009 uvedel elektronsko posredovanje podatkov o plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih na obrazcih M-4, tako da posredovanje podatkov na računalniških oziroma ročnih obrazcih od 19. aprila 2013 dalje ni več mogoče. Vse od 5. maja 2013 naprej namreč Zavod omogoča vsem poročevalcem, da podatke za vsa obdobja od vključno leta 1970 dalje posredujejo elektronsko. Elektronsko se podatki posredujejo v predpisani elektronski obliki preko spletne aplikacije M-4, ki je dostopna preko spletne strani http://m4.zpiz.si.

Tudi letos je Zavod na svoji spletni strani objavil vrsto navodil za izpolnjevanje obrazca M4.

Pri posameznih rubrikah obrazca je potrebno upoštevati posebnosti zavarovanca, pri čemer v nadaljevanju opozarjamo na nekatere posebnosti:

  • v rubriki A – podatki o zavezancu in zavarovancu je potrebnoglede na vrsto prijave navesti ustrezno šifro in ustrezno registrsko številko (RŠ) zavezanca za posredovanje podatkov – to so pravne in fizične osebe, ki imajo v skladu z določbami ZMEPIZ-1 dolžnost posredovanja podatkov o osnovah za izračun pokojninske osnove ter obračunanih in plačanih prispevkih. RŠ zavezanca je razvidna iz obrazca M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti). Pri navajanju tedenske obveznosti je potrebno upoštevati, da imajo lahko zavarovanci pri istem zavezancu različen polni delovni/zavarovalni čas. Če se med letom spremeni polni delovni čas zavezanca, je treba spremembo polnega delovnega časa za vse zavarovance sporočiti tako, da se z obrazcem M-2 (odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanju, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti) vloži odjava iz zavarovanja (zaključek obdobja starega polnega delovnega časa) in nato z obrazcem M-1 nova prijava v zavarovanje (začetek obdobja novega polnega delovnega časa). V tem primeru se za obdobje veljavnosti novega polnega delovnega časa posebej izpolni nov obrazec M-4 za prijavo podatkov o osnovah, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja v skladu s temi navodili.
  • V rubriki B – podatki o osnovi za obdobje, za katero so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačani se vpisujejo podatki o osnovah in nadomestilih plače, ki se vštevajo v pokojninsko osnovo, za obdobja zavarovanja, za katera so bili prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačani v skladu s 30. do 34. členom v povezavi s 144. do 150. členom ZPIZ-2. To pomeni, da se v to rubriko vpisujejo tudi podatki za zavarovance, ki se jim ne izplačuje plača (npr. delo po podjemni pogodbi), vendar pa so bili od izplačanega zneska obračunani prispevki, ki se vštevajo v pokojninsko osnovo. V primerih, ko se v koledarskem letu izmenjujejo obdobja zavarovanja, ko so bili prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačani in obdobja zavarovanja, ko niso bili plačani, je treba vsako obdobje zavarovanja, za katero so bili tu prispevki plačani, vpisati ločeno v svojo vrstico. Prav tako pa je potrebno za zavarovanca, ki je v poročevalskem letu delal z različnim delovnim oziroma zavarovalnim časom (npr. prve tri mesece 25 ur na teden, nato 35 ur na teden), oz. je pri istem zavezancu delal v več obdobjih s prekinitvami,  za vsako obdobje posebej vložiti prijavo v zavarovanje (z obrazcem M-1) in v primeru zaključka obdobja odjavo iz zavarovanja (z obrazcem M-2). V tem primeru se za vsako obdobje zavarovanja (z novim delovnim oziroma zavarovalnim časom zavarovanca ali po prekinitvi) izpolni nov obrazec M-4. Pri navajanju števila ur rednega dela je tako potrebno za zavarovanca, ki se mu izplačuje plača vpisati število ur rednega delovnega časa, za katere je bila izplačana plača in nadomestilo plače, za zavarovanca, ki se mu ne izplačuje plača, pa število ur, ki ustreza osnovi, od katere so bili plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obdobju, za katero so bili ti prispevki plačani. Navodila pa navajajo tudi vrsto posebnosti pri navajanju števila ur, še posebno v primerih nadurnega dela, koriščenja očetovskega dopusta in v drugih primerih.

Pred posredovanjem podatkov Zavod priporoča tudi pregled Tehničnih navodil za elektronsko oddajo obrazcev M-4, ki so namenjena predvsem pripravi na posredovanje teh podatkov, med tem ko so Navodila za posredovanje podatkov namenjena zavezancem za poročanje po tem, ko so vse podatke že pripravili in je prišel čas za dejansko posredovanje podatkov.

Pri tem velja omeniti, da se vsi tisti, ki so podatke posredovali že minulo leto, prijavijo v aplikacijo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, v kolikor pa jim je digitalno potrdilo med letom poteklo, pa zaprosijo Zavod za dodelitev nove avtentikacijske kode za prenos pooblastil uporabnika na novo kvalificirano digitalno potrdilo in se z novo avtentikacijsko kodo prijavijo kot »Prvi uporabnik«. Navodila v nadaljevanju podrobneje opisujejo tako vnos podatkov, kot pregledovanje in popravljanje podatkov in končno oddajo podatkov.

Za konec velja omeniti, da se kaznuje za prekršek delodajalec, ki v predpisanem roku ne vloži prijave v zavarovanje, odjave ali prijave spremembe med zavarovanjem za zavarovanca v predpisanem roku, ki ne vloži prijave ali sprememb prijave podatkov o osnovah v preteklem koledarskem letu za vsakega zavarovanca ali če v prijavah sporoči napačne podatke. Tako se za omenjeni prekršek s plačilom globe od 5000 do 10.000 evrov kaznuje veliki delodajalec, od 2500 do 5000 evrov srednji delodajalec, od 1250 do 2500 evrov mali delodajalec, s plačilom v višini 1250 se kaznuje mikro delodajalec, delodajalec izvajalec samostojne kmetijske dejavnosti, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik pa s plačilom globe v višini 1000 evrov.

Arhiv

Zadnji članki

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober