Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Zadnji članki
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Zadnji članki

19.10.2018

Prepoved razpolaganja s poslovnim deležem ni ovira za redno povečanje osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo

Družba z omejeno odgovornostjo namerava povečati osnovni kapital. Tik pred sklenitvijo pravnega posla, katerega posledica bi bila dokapitalizacija družbe, je bila v sodnem registru na podlagi začasne odredbe vpisana prepoved odtujitve in obremenitve (poslovnega deleža), ki imetniku poslovnega deleža, ki ima v družbi vpisan 100-odstotni poslovni delež - ustanovitelju in edinemu družbeniku - prepoveduje odtujitev in obremenitev poslovnega deleža, in sicer zaradi zakonske domneve o obsegu in deležu zakoncev na skupnem premoženju, saj zakonec imetnika poslovnega deleža (zaradi razveze zakonske zveze) uveljavlja pravico do polovice poslovnega deleža.

> Več...

18.10.2018

Oderuški krediti s sodno prakso

Čeprav ima kreditojemalec, ki vstopa v kreditno razmerje z banko oziroma z drugo kreditno institucijo, po zakonu o bančništvu sicer manj možnosti, da bo soočen z oderuškim kreditom oziroma z oderuško obrestno mero, pa taki pojavi vendarle niso nemogoči. V ne tako oddaljeni preteklosti so take kredite namreč ponujale tudi nekatere banke, ki so na prvi pogled delovale kot zaupanja vredne kreditne institucije.

> Več...

17.10.2018

DDV obravnava tako imenovanega dropshippinga

Vedno več spletnih prodaj vključuje tako imenovani dropshipping. To je prodaja blaga kupcu in dostava blaga kupčevemu kupcu. V nadaljevanju pojasnjujemo DDV obravnavo transakcije, ko spletni prodajalec proda blago kupcu v drugo državo članico, odpošlje pa ga kupčevemu kupcu. 

> Več...

16.10.2018

Posebnosti obdavčitve prenosa nepremičnine

V skladu z letos noveliranim pojasnilom Finančne uprave RS glede Obdavčitve prometa z nepremičninami (Pojasnilo FURS) je potrebno biti pri prenosu lastninske pravice na nepremičnini ob razdelitvi solastnine še posebno previden, saj lahko različne situacije oz vrste prenosa solastnine privedejo tudi do različnih vrst obdavčitve.

> Več...

15.10.2018

Izobraževanje z vidika delovnih razmerij

Pravice in dolžnosti delavcev ter delodajalcev glede izobraževanja se urejajo v Zakonu o delovnih razmerjih ter v drugih delovnopravnih predpisih, v kolektivnih pogodbah dejavnosti, podjetniških kolektivnih pogodbah in splošnih aktih delodajalcev, najbolj konkretno pa lahko v individualnih pogodbah o izobraževanju.

> Več...

12.10.2018

Izredna odpoved delavca brez predhodnega postopka

Delavec je vročil izredno odpoved, pri čemer podjetje ni niti predhodno pozval k odpravi kršitev niti ni o njih obvestil Inšpektorata RS za delo. Kako naj se delodajalec zoper vročeno izredno odpoved brani, saj je prepričan, da razlog, ki ga delavec navaja, ni utemeljen. Kako se izogniti plačilu odpravnine?

> Več...

10.10.2018

Najemi po novih pravilih računovodenja

S 1.1.2019 stopi v veljavo MSRP 16, ki ureja najeme. Posledično se spreminjajo tudi SRS in sicer Uvod v SRS, SRS 1, SRS 2 in SRS 6 zaradi najemov. Do sedaj smo pri računovodenju obravnavali na različne načine finančni in poslovni najem. Finančni najem se je pripoznali v poslovnih knjigah tako na strani sredstva kot na strani obveznosti. Za poslovni najem pa smo stroške najema pripoznavali sproti, tako kot so nastajali. Prav zaradi različne obravnave po vsebini podobnih transakcij za poslovne in finančne najeme, je bilo zaznati pomankanje informacij o kreditni in premoženjski izpostavljenosti tveganju najemnika, je bila sprejeta odločitev, da se tudi poslovni najemi obravnavajo na enak način kot finančni.

> Več...

9.10.2018

Davčna obravnava vrednostnih bonov na prireditvi

Kot organizator prireditve bomo na dan dogodka prevzeli prodajo vrednostnih bonov na treh blagajnah. Gosti oz. končni kupci bodo na blagajnah lahko kupili bone za pijačo v katerih bo vključen 22% DDV in bone za hrano v katerih bo vključen 9,5% DDV, za njih prejeli fiskaliziran račun in bone.

> Več...

9.10.2018

Vlada sprejela noveli zakonov o davku na dodano vrednost in o davku od dohodkov pravnih oseb

Vlada je na 3. redni seji z dne, 4. 10. 2018 potrdila predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost in predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. S predlogoma se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive, ki smo jih dolžni prenesti do konca letošnjega leta.

> Več...

8.10.2018

Posojilo družbenika, danega v času krize

Upoštevaje dejstva, da so obresti davčno priznan odhodek, se marsikateri družbenik odloči za dolžniško financiranje. Potrebna finančna sredstva družbi zagotovi sam ali v obliki posojila, lahko pa tudi v obliki odloga vračila posojila pri že odobrenih posojilih. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober