Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Zadnji članki
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Zadnji članki

11.12.2018 0.00

S 1. januarjem 2019 se začne uporabljati novela Zakona o DDV (ZDDV-1J)

Z novelo ZDDV-1J se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive Sveta (EU) 2016/1065 in nekatere določbe Direktive Sveta (EU) 2017/2455. S tem se uvaja enotna evropska obravnava kuponov z vidika DDV in odpravljajo določene administrativne ovire pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci v drugih državah članicah. Odpravljajo se tudi nekatera druga administrativna bremena.

> Več...

10.12.2018

Darila ob novem letu

Vsako leto se ob koncu leta srečujemo z istim problemom: kako pravilno obravnavati darila zaposlenim ob novem letu, darila njihovim otrokom, darila poslovnim partnerjem, pogostitve ipd. Do kakšne višine so ta darila neobdavčena? So ti stroški davčno priznani? Lahko odbijamo DDV od teh stroškov? > Več...

7.12.2018

Na portal e-VEM tudi po potrdilo A1 za voznike, monterje in serviserje

Po novem je na portalu e-VEM vzpostavljena tudi e-storitev za oddajo vloge in pridobitev potrdila A1 za delavce s področij izvajanja montaž in servisov ter opravljanja mednarodnega cestnega prometa (vozniki).

> Več...

7.12.2018

Dohodnina in prispevki od prejemka iz delovnega razmerja

Avtorica članka obravnava vprašanje, ali se od prejemka zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka plačajo dohodnina in prispevki oziroma ali sodišče v delovnem sporu (kot sporu med delavcem in delodajalcem) odloča tudi o tem, ali je delodajalec ob prisojenem prejemku delavcu iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem dolžan obračunati in plačati davke ter prispevke oziroma od katerih osnov jih je dolžan obračunati in plačati.

> Več...

6.12.2018

Aktiviranje osnovnega sredstva, ki ga bomo odplačevali postopoma in dobivali račune postopoma

Zamislimo si primer, da smo vgradili sistem hlajenja po celotni zgradbi. Izvajalec bo izvedel posodobite, v pogodbi pa smo se dogovorili, da smo 10% vrednosti investicije plačali takoj, ostalih 90% vrednosti pa bomo odplačevali v enakomernih obrokih v naslednjih 24 mesecih. Izvajalec nam bo sproti izstavljal račune. Oprema bo usposobljena za uporabo preden bomo začeli postopoma odplačevati preostalih 90% vrednosti investicije. Vprašanje je kako aktivirati osnovno sredstvo - opremo v trenutku ko bo le ta usposobljena za uporabo, glede na to, da bomo račune dobivali postopoma, tako kot teče investiranje?

> Več...

5.12.2018

Inventura

Organizacije morajo vsaj enkrat letno popisati sredstva in obveznosti. Popis se načeloma izvede ob koncu leta ali čim bliže koncu poslovnega leta, saj si tako zagotovijo kakovostnejše podatke za sestavo letnega poročila. Gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih pravnih oseb in samostojni podjetniki popisujejo po stanju na katerikoli dan v letu. Za društva in invalidske organizacije zahtevajo SRS 33 popisovanje ob koncu leta. > Več...

4.12.2018

Z novelo ZDDPO-2P nad izogibanje plačila davka

Temeljni cilj predloga novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2P), ki je v zadnji fazi sprejema po nujnem postopku, je zajeziti prakse izogibanja davkom, ki vplivajo na davčno osnovo države in na delovanje notranjega trga. Navedeni cilj pa se sklada tudi z nameni in cilji Direktive 2016/1164/EU, ki določa obveznost sprejema pravila, da bodo vodila do okrepitve povprečne ravni zaščite pred agresivnim davčnim načrtovanjem na notranjem trgu.

> Več...

3.12.2018

Davčno priznavanje odhodkov, povezanih z odkupom terjatev od povezane osebe

Družba A bo odkupila terjatve brez regresne pravice od podrejene družbe B. Predmet pogodbe bodo že zapadle terjatve, zato jih je družba A pripravljena odkupiti po ceni, ki bo nižja od nominalne vrednosti. Kupci katerih terjatve bodo predmet prenosa, bodo obveščeni, da svojo obveznost poravnajo družbi A. Skladno s pogodbo družba B ne jamči za tveganje, ki ga bo prevzela družba A v zvezi z morebitnim neplačilom odkupljenih terjatev.

> Več...

30.11.2018

IZ SODNE PRAKSE: Izraba letnega dopusta

Delodajalčeva dolžnost zagotoviti izrabo letnega dopusta je omejena na zagotavljanje pogojev za izrabo letnega dopusta, v domeni delavca pa je odločitev ali bo to pravico uveljavljal ali ne.

> Več...

30.11.2018

Evrosistem bo zagnal sistem poravnave takojšnjih plačil

Evropska centralna banka (ECB) in centralne banke območja evra (evrosistem) bodo danes, 30. novembra, zagnale sistem, ki bo omogočal neprekinjeno poravnavo takojšnjih plačil po območju skupne valute, odprt pa bo tudi za druge članice EU. Gre za naslednji korak v integraciji plačilnih sistemov, ki naj bi prinesel koristi potrošnikom, podjetjem in bankam.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober