FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 2 / 55
Dokumenti od 26 do 50 (od skupaj 1370)
Naslovnica

Popravek napake - praktičen primer

FinD-INFO članki, 4.6.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 04.06.2019Uvod v Slovenske računovodske standarde v 5 točki obravnava računovodsko napako. Napake lahko nastanejo pri pripoznavanju, merjenju, predstavljanju in/ali razkrivanju postavk računovodskih izkazov.
Naslovnica

Izplačilo minimalne plače zaposlenemu delavcu z izvršbo na plačo

FinD-INFO članki, 3.6.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 03.06.2019Podjetje ima zaposlenega delavca za polovični delovni čas (4 ure), ki ima izvršbo. Ta mesec bi dobil izplačilo, brez izvršbe, cca 600,00€. Sedaj pa smo v dilemi: ali je potrebno upoštevati 76% minimalne plače (886,63€ * 76%) = 673,83€ ali vzamemo polovičko, torej ((886,63€/2)*76%) = 336,91€.
Naslovnica

Delavec in nadurno delo

FinD-INFO članki, 3.6.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 03.06.2019Kljub temu, da naj bi bil delovni čas omejen na 40 ur tedensko, pa je naš delovnik vedno daljši. Delovni čas ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Polni delovni čas tako ne sme biti daljši od 40 ur na teden.(1) Z zakonom oziroma kolektivno pogodbo je lahko določen krajši delovni čas, vendar ne sme biti krajši od 36 ur na teden.
Naslovnica

Po novem izplačilo denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust

FinD-INFO članki, 3.6.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 03.06.2019V času gospodarskega razcveta in posledično povečanega obsega dela delodajalci zaradi realizacije naročil le s težavo omogočijo delavcem izrabo letnega dopusta. Dodatne težave jim povzroča tudi dejstvo, da določenih panožnih delavcev, (npr. v strojništvu, gradbeništvu) zaradi velikega povpraševanja primanjkuje na trgu dela.
Naslovnica

Plačilo konkurenčne prepovedi zaposlenemu

FinD-INFO članki, 3.6.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 03.06.2019V podjetju želijo delavcu plačevati konkurenčno prepoved (ne konkurenčno klavzulo), in sicer mesečno, z aneksom na dogovorjeni znesek. Konkurenčno prepoved bi izplačevali ves čas zaposlitve, ob prenehanju zaposlitve pa zaposleni dobil izplačano konkurenčno klavzulo.
Naslovnica

IZ SODNE PRAKSE: Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kaznivega dejanja

FinD-INFO članki, 3.6.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 03.06.2019Odpovedni razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je podan, če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja. Kot taka se šteje tudi podaja napačnih informacij delodajalcu z goljufivim namenom.
Naslovnica

Zadnje zakonske spremembe veljajo za vsa izplačila regresa v letu 2019

FinD-INFO članki, 20.5.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.05.2019V teh dneh, ko je izplačilo regresa pogosta tema pogovorov, velja izpostaviti temelje pravne podlage, ki izplačilo regresa urejajo. Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2U) in novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F) pa so se spremenile tudi določbe, ki določajo obremenitev...
Naslovnica

IZ SODNE PRAKSE: Ureditev dodatka na delovno dobo v kolektivnih pogodbah

FinD-INFO članki, 20.5.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.05.2019Vrhovno sodišče je po petih letih negotovosti podalo odločitev glede vprašanja, koliko svobode imajo socialni partnerji pri urejanju dodatna na delovno dobo v kolektivnih pogodbah.
Naslovnica

Promocija zdravja na delovnem mestu - kaj pa davki?

FinD-INFO članki, 20.5.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.05.2019Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Pri tem se v praksi hitro pojavijo problemi in dvomi o tem, kako te aktivnosti obravnavati z vidika davčne zakonodaje.
Naslovnica

Podatki za obračun plač za maj 2019

FinD-INFO članki, 15.5.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.5.2019Podatki za obračun plač za maj 2019
Naslovnica

Nova davčna obravnava regresa - spremembe pri poročanju na obrazcih: REK-1, REK-1f, PniPD, OPSVT

FinD-INFO članki, 9.5.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 9. 5. 2019Spremembe pri poročanju na obrazcih obračuna davčnih odtegljajev (REK-1 in REK-1f), obračuna prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka (PniPD), ter obračuna prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT).
Naslovnica

Nova davčna obravnava regresa - spremembe pri poročanju na obrazcih: REK-1 in REK-1f

FinD-INFO članki, 9.5.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 9. 5. 2019Spremembe pri poročanju na obrazcih obračuna davčnih odtegljajev (REK-1 in REK-1f).
Naslovnica

Nova davčna obravnava regresa za letni dopust po noveli ZDoh-2 in noveli ZPIZ-2

FinD-INFO članki, 9.5.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 9. 5. 2019V Uradnem listu RS, št. 28/2019, z dne 3. 5. 2019, sta bili objavljeni noveli Zakona o dohodnini - ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2F, ki davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za...
Naslovnica

Regres - vračilo z odločbo in sestava REK obrazca

FinD-INFO članki, 26.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 26. 4. 2019Finančna uprava sporoča, da bo zaradi zakonskih sprememb pri obdavčitvi regresa in posledično potrebnih prilagoditev programskih podpor na FURS bo vlaganje REK obrazcev za izplačilo regresa z datumom izplačila v letu 2019, v obdobju od 4. 5. 2019 do predvidoma 10. 5. 2019 v celoti onemogočeno.
Naslovnica

Pravica do plačanega letnega dopusta glede na delovno dobo delavca pri delodajalcu

FinD-INFO članki, 19.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.04.2019Avstrijsko vrhovno sodišče je Sodišču Evropske unije (EU) postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ali avstrijska nacionalna ureditev, ki določa, da ima delavec s 25 leti delovne dobe, ki pa je ni dopolnil pri istem avstrijskem delodajalcu, pravico le do petih tednov letnega dopusta (ker se za...
Naslovnica

Letni dopust in regres za letni dopust

FinD-INFO članki, 19.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.04.2019Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti je na svoji spletni strani objavijo pogosta vprašanja in odgovore nanje glede ZDR-1 s področja letnega dopusta in regresa, ki jih posredujemo v nadaljevanju.
Naslovnica

Odškodninska odgovornost delodajalca

FinD-INFO članki, 19.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.04.2019Na podlagi 1. odst. 179. čl. ZDR-1 mora delodajalec delavcu, ki je utrpel škodo pri delu ali v zvezi z delom, le-to povrniti po splošnih pravilih civilnega prava. Krivdno odgovarja delodajalec(1) če so izpolnjene predpostavke odgovornosti: nastala je škoda, povzročena z nedopustnim ravnanjem delodajalca...
Naslovnica

Zavarovalno kritje

FinD-INFO članki, 19.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.04.2019Vrhovno sodišče je v svoji sodbi presojalo sporno določilo zavarovalnice, ki naj bi omejevalo zavarovalno kritje glede na to, ali je oseba, ki se je poškodovala pri zavarovancu, njegov gost (ki je bil pri zavarovancu na zasebnem stiku) oziroma tretja oseba (ki je pri zavarovancu opravljal kakšno delo ipd.).
Naslovnica

Podatki za obračun plač za april 2019

FinD-INFO članki, 15.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.4.2019Podatki za obračun plač za april 2019
Naslovnica

Delovna doba in dodatek na minulo delo

FinD-INFO članki, 12.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 12.04.2019Pišete, da je zaposleni star 56 let in ima 26 let delovne dobe ter, da ima v pogodbi o zaposlitvi zapisano, da ima 20 dni dopusta. Zanima vas, če mu mora podjetje priznati še tri dodatne dni kot starejšemu zaposlenemu ter dodatnih 6 dni glede na delovno dobo.
Naslovnica

Kako pravilno odmeriti letni dopust in kako bo letos z izplačilom regresa za letni dopust?

FinD-INFO članki, 12.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 12.04.20191. Letni dopust
Naslovnica

Plačilo prispevka delodajalca pri zaposlitvi tujca

FinD-INFO članki, 10.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 10.04.2019Zanima me ali pri zaposlitvi tujca veljajo kakšne omejitve glede uporabe 39. člena ZUTD-A? Lahko za tujca iz EU ali izven EU uporabim določbo tega člena, tako za zaposlitev za določen čas kot za zaposlitev za nedoločen čas?
Naslovnica

Dohodnina, prispevki za socialno varnost in regres za letni dopust - kaj prinašajo predvidene spremembe?

FinD-INFO članki, 10.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 10.04.2019Na spletni strani Državnega zbora Republike Slovenije je objavljen Vladni predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini z dne 28. 3. 2019 (trenutno na portalu državnega zbora poimenovan ZDoh-2V). Gre za Vladni predlog spremembe dohodninske zakonodaje, ki temeljito prenavlja dohodninsko obravnavo regresa za letni dopust.
Naslovnica

Sodba Vrhovnega sodišča in dodatek za delovno dobo

FinD-INFO članki, 9.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 09.04.2019Konec leta 2018 je bila izdana sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije VIII Ips 168/2018, s katero je sprejelo pomembno odločitev glede razlage pravil dodatka za delovno dobo. Na podlagi omenjene sodbe se tako dosedanje razumevanje dodatka v določenih okoliščinah spreminja.
Naslovnica

Spremembe pri izdaji potrdil A1 za državljane tretjih držav na podlagi sodne prakse Sodišča EU

FinD-INFO članki, 9.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 09.04.2019Po novem bo mogoče potrdilo A1 pridobiti za državljane tretjih držav, ki v okviru delovnega razmerja s slovenskim delodajalcem opravljajo delo v dveh ali več državah članicah EU (razen Veliki Britaniji in Danski), tudi v primeru, ko v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega prebivališča.
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 55 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(269) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(1100) Mnenja in pojasnila FURS(1)

Datum objave

2019(60) 2018(126) 2017(171) 2016(126)
2015(133) 2014(135) 2013(117) 2012(118)
2011(104) 2010(81) 2009(95) 2008(69)
2007(4) 2006(31)