FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja > 2006
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Naslovnica

Spodbujanje mobilnosti trga delovne sile s fleksibilnim zaposlovanjem

Pravna praksa, št. 48, 14.12.2006

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, izredni profesor na Univerzi v Mariboru, direktor Inštituta za delovna razmerja v Ljubljani Eno od temeljnih vprašanj slovenskih gospodarskih reform in Lizbonske strategije EU je doseganje večje mobilnosti delovne sile. Pa smo v primerjavi z že ustaljeno prakso v državah...
Naslovnica

Položaj brezposelne osebe po spremembah ZZZPB in ZSV

Pravna praksa, št. 48, 14.12.2006

Delovna razmerja

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Prispevek je povzetek uvodne predstavitve avtorja na strokovnem srečanju članov Društva za delovno pravo in socialno varnost 13. novembra 2006. Države članice Evropske unije (EU) so v razgibanem času doseganja cilja - postati najbolj...
Naslovnica

Razlike med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo

Pravna praksa, št. 47, 7.12.2006

Delovna razmerja

Barbara Mazovec, Pravna praksa, 47/2006univ. dipl. pravnica, Slovenska odškodninska družba, d.d. S pogodbo o zaposlitvi se delavec in delodajalec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki pa so večinoma kogentno določene v veljavni zakonodaji.1 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) namreč predpisuje minimum pravic, ki morajo ...
Naslovnica

Pomen dela na daljavo za zagotavljanje večje svobode dela in zdravega življenjskega prostora

Pravna praksa, št. 47, 7.12.2006

Delovna razmerja

mag. Raj Hartner, Pravna praksa, 47/2006mag. pravnih znanosti, Trenutno v državah članicah Evropske unije več kot sedem odstotkov vseh delavcev dejansko opravlja delo na daljavo.2 Sorazmerni delež delavcev na daljavo v svetu hitro narašča.3 Po nekaterih napovedih strokovnjakov, ki proučujejo naravo in razvoj dela na daljavo, bo delo ...
Naslovnica

Dvakratni regres in obdavčitev

Pravna praksa, št. 46, 30.11.2006

Delovna razmerja

mag. Boštjan Petauer, Pravna praksa, 46/2006Družba je zaposlila delavko, ki ji prejšnji delodajalec ni izplačal regresa in je tudi posredoval izjavo, da regresa delavka ni prejela. Po šestih mesecih je delavki regres nakazal novi delodajalec, a nekaj dni pozneje delavka regres prejela tudi od prejšnjega delodajalca. * Ali je glede na to,...
Naslovnica

Socialna varnost napotenih delavcev v EU – obrazec E 101

Pravna praksa, št. 44, 16.11.2006

Delovna razmerja

Janja Hojnik, Pravna praksa, 44/2006univ. dipl. pravnica in univ. dipl. ekonomistka, asistentka in mlada raziskovalka na PF Univerze v Mariboru Prispevek obravnava pravno veljavo obrazca E 101, ki potrjuje uporabo pravnih pravil socialnih zavarovanj glede delavcev, ki so napoteni na delo v drugo državo članico, in dokazuje dejstvo...
Naslovnica

Enakost obravnave zavarovancev

Pravna praksa, št. 43, 9.11.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 43/2006Odločba US RS, št. U-I-358/04 z dne 19. 10. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 112/06 Prvi odstavek 58. člena in drugi odstavek 178. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l.
Naslovnica

Vloga upraviteljev insolvenčnih postopkov pri odpuščanju delavcev

Podjetje in delo, št. 6-7, 19.10.2006

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Podjetje in delo, 6-7/2006mag. Luka Tičar ? 1. UVOD 2. NARAVA INSOLVENČNIH POSTOPKOV 3. VLOGA INSOLVENČNEGA UPRAVITELJA PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV 3.1. Obveznosti stečajnega upravitelja pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi 3.1.1. Posvetovanje z delavskimi predstavniki in obveznost izdelave programa razreševanja presež...
Naslovnica

Delovna doba kot element za določanje plače

Pravna praksa, št. 39-40, 13.10.2006

Delovna razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 39-40/2006B.F. Cadman proti Health & Safety Executive (C-17/05 z dne 3. 10. 2006) Pritožnica Cadman je zaposlena v uradu za zdravje in varovanje (HSE) kot nadzornik naziva 2, kar je vodstveno delovno mesto. Ker so štirje moški kolegi, nadzorniki z istim nazivom, prejemali višje plače, je pred delovnim sodi...
Naslovnica

Vojni veterani

Pravna praksa, št. 38, 5.10.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 38/2006Odločba US RS, št. U-I-89/04 z dne 14. 9. 2006 V 2.a členu zakona o vojnih veteranih (Ur. l. RS, št. 63/95, 108/99, 76/03, 110/03 - UPB, 38/06 in 59/06 - UPB) se razveljavi del sedmega odstavka, ki se glasi: »oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnost...
Naslovnica

Ali lahko (zgolj) zakonodaja zagotavlja fleksibilnost na področju delovnih razmerij?

Pravna praksa, št. 37, 28.9.2006

Delovna razmerja

Urban Vrtačnik, Pravna praksa, 37/2006Aktualna razprava, ki spremlja napovedane spremembe delovne zakonodaje, pogosto poudarja pojem fleksibilnosti na področju delovnih razmerij. Pri tem ni povsem jasno, kakšna fleksibilnost je predmet razprave in na katere subjekte se nanaša. V tem prispevku se želim od aktualne razprave povsem odmakni...
Naslovnica

Pravica do minimalnega dnevnega in tedenskega počitka

Pravna praksa, št. 36, 21.9.2006

Delovna razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 36/2006Komisija ES proti Veliki Britaniji (C-484/04 z dne 7. 9. 2006) Komisija ES je s tožbo Sodišču ES predlagala, naj ugotovi, ali Velika Britanija ni izpolnila obveznosti iz 17. člena direktive št. 93/104/ES o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa. Direktivo, ki ureja minimalni čas dnevnega i...
Naslovnica

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Pravna praksa, št. 36, 21.9.2006

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 36/2006Izguba zaposlitve oz. dela predvsem proti volji delavca je ena od najhujših posledic odpovedi pogodbe o zaposlitvi in s tem vzpostavljenega delovnega razmerja. Z novo ureditvijo se v teoriji in zlasti v praksi kažejo nekatere težave v zvezi z razlago veljavnih določb in potem njihovo uporabo pri del...
Naslovnica

Virtualno MDDZS

Pravna praksa, št. 35, 14.9.2006

Delovna razmerja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 35/2006Od konca letošnjega junija delujejo spletne strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS na novem naslovu (www.mddsz.gov.si), pri čemer pa ni šlo zgolj za preselitev, temveč so urejevalci dodali tudi več novih vsebin. Že uvodna stran dokazuje, da je delovno področje ministrstva izred...
Naslovnica

Odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za vzajemno zavarovanje

Pravna praksa, št. 34, 7.9.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 34/2006Sodba G 1/2006 z dne 13. 6. 2006 Zzavar - prvi odstavek 26. člena, 27. člen, 2. točka prvega odstavka 28. člena, 37. člen, prvi in drugi odstavek 44.a člena, 47. in 58. člen ZZVZZ-UPB2 - prvi odstavek 62. člena ZZVZZ-H - peti odstavek 15. člena URS - 28. člen V. je v zvezi z odprtjem ...
Naslovnica

Jubilejna nagrada

Pravna praksa, št. 33, 31.8.2006

Delovna razmerja

mag. Boštjan Petauer, Pravna praksa, 33/2006V podjetniški kolektivni pogodbi (KP) je glede jubilejne nagrade določeno, da: * pripadajo delavcem nagrade ob delovnih jubilejih, ko dosežejo 10, 20 in 30 let skupne delovne dobe (nato sledijo opredelitve višin jubilejnih nagrad); * da pripada zaposlenim v podjetju jubilejna nagrada ob delovnem j...
Naslovnica

Sprememba delodajalca v insolvenčnih postopkih1

Podjetje in delo, št. 5, 29.8.2006

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Podjetje in delo, 5/2006 1. UVOD 2. DIREKTIVA 2001/23/EC 2.1. Namen direktive in obseg varstva delavcev 2.2. Pravna relevantnost direktive v insolvenčnih postopkih 3. PRIMERJALNOPRAVNI VIDIK IZVRŠEVANJA DIREKTIVE ES 3.1. Nemčija 3.2. Velika Britanija 3.3. Nizozemska 3.4. Sklepne ugotovitve 4. PRAVNA RELEVAN...
Naslovnica

Spremembe ZPIZ in razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja v EU

Pravna praksa, št. 31-32, 24.8.2006

Delovna razmerja

mag. Andraž Rangus, Pravna praksa, 31-32/2006Državni zbor je 23. junija sprejel novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta je v slovenski pravni red prenesla zahteve direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (v nadaljevanju direktiva 2003/41).
Naslovnica

Spremembe ZDR glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Pravna praksa, št. 31-32, 24.8.2006

Delovna razmerja

mag. Ivan Robnik, Pravna praksa, 31-32/2006Spremembe zakona o delovnih razmerjih (ZDR),1 ki so v pripravi, so bile zahtevane v okviru sedanjih reformnih prizadevanj, da bi omogočile fleksibilnejši trg dela. Ob hkratnih spremembah v zaposlovanju, izobraževanju in drugih sistemih socialne varnosti je to gotovo legitimen cilj. Ustava RS zagotav...
Naslovnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi bolezni

Pravna praksa, št. 28, 20.7.2006

Delovna razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 28/2006S. C. Navas proti Eurest Colectivididesu SA (C-13/05 z dne 11. 7. 2006) Navasova je bila zaposlena v družbi Eurest, ko je zbolela in bila odsotna z dela 8 mesecev. Na podlagi odsotnosti z dela zaradi bolezni je podjetje delavko odpustilo ter ji ponudilo odškodnino. Ker bolezen pogosto povzroči tr...
Naslovnica

Neugodno obravnavanje žensk v delovnem razmerju zaradi nosečnosti ali materinstva

Pravna praksa, št. 27, 13.7.2006

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 27/2006Na podlagi direktive Sveta Evrope o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev z dne 9. 2. 1976 (št. 76/207/EGS)1 je Sodišče ES odločalo o številnih predhodnih vprašanjih držav članic. Večkra...
Naslovnica

Delodajalski pogled na spremembe ZDR

Pravna praksa, št. 27, 13.7.2006

Delovna razmerja

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 27/2006Gospodarska zbornica Slovenije Vladne reforme napovedujejo spremembe na trgu dela, predlog besedila sprememb pa ne. Socialni partnerji do aprila letos uradno nismo bili pozvani k predložitvi predlogov za spremembe. Vendar smo se napovedanih sprememb lotili z vso skrbnostjo, kot jo zasluži tako po...
Naslovnica

Odpravnina

Pravna praksa, št. 21, 8.6.2006

Delovna razmerja

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 21/2006Odpravnina je strokovni izraz s področja delovnega prava in pomeni enkratni denarni znesek, ki ga mora delodajalec nameniti delavcu v (določenem) primeru prenehanja delovnega razmerja. Pri nas je ta institut urejen v zakonu o delovnih razmerjih.
Naslovnica

Izračun pokojninske osnove

Pravna praksa, št. 19-20, 25.5.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19-20/2006Sklep US RS, št. U-I-269/04 z dne 13. 4. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 7. člena in prvega odstavka 8. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bivših vojaških zavarovancev (Ur. l.
Naslovnica

Reševanje kolektivnih delovnih sporov in kadrovska funkcija

Pravna praksa, št. 19-20, 25.5.2006

Delovna razmerja

Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 19-20/2006Na Fakulteti za organizacijske vede (FOV) Univerze v Mariboru je 5. aprila doktorsko disertacijo Vloga delovnega prava pri razvoju kadrovske funkcije, skozi prizmo reševanja kolektivnih delovnih sporov uspešno zagovarjal mag. Bojan Kukec, odvetnik z Vrhnike. Že iz naslova naloge je mogoče razbrati, ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(31)

Datum objave

< Vsi
2006(31)
> Februar(1) > Marec(1) > April(3) > Maj(3) > Junij(1) > Julij(3) > Avgust(4) > September(5) > Oktober(3) > November(3) > December(4)