FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja > 2009
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 95)
Naslovnica

Določenost navedbe nadomeščenega delavca

Pravna praksa, št. 49-50, 17.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 49-50/2009Delavka je sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas. V pogodbi je kot razlog sklenitve navedeno nadomeščanje sodelavke, vendar ta sodelavka ni navedena poimensko.
Naslovnica

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in premija kot dodatek k plači

Pravna praksa, št. 48, 10.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2009Podjetje je s Skupno pokojninsko družbo podpisalo Pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-SK-01. Podpisalo je tudi Pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z reprezentativnim sindikatom v podjetju, tj. SKEI. V 2. členu te pogodbe piše: "Pogod...
Naslovnica

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - direktor

Pravna praksa, št. 48, 10.12.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2009Sodba VIII Ips 104/2008, 7. september 2009 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Pdp 1321/2006) ZDR - 1. alineja prvega odstavka 88. člena, drugi odstavek 88. člena ZGD-1 - člen 262
Naslovnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga - pisno opozorilo delavcu

Pravna praksa, št. 48, 10.12.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2009Tožeča stranka za dneva, ko iz zdravstvenih razlogov ni bila sposobna za delo, ni potrebovala tudi sočasne odobritve letnega dopusta s strani delodajalca. Zato njegovo pisno opozorilo iz prvega odstavka 83. člena ZDR ni bilo utemeljeno. Pogoj za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ni b...
Naslovnica

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas nosečnici

Pravna praksa, št. 47, 3.12.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 47/2009Delavka, ki ima zaradi povečanega obsega dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas dvanajstih mesecev, je v času trajanja te pogodbe zanosila. Pogodba ji bo prenehala veljati, ko bo v sedmem mesecu nosečnosti.
Naslovnica

Regres za letni dopust

Pravna praksa, št. 47, 3.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2009Z delavcem je bila sklenjena pogodba za določen čas od 4. julija 2007 do 3. julija 2009. Kolikšna višina regresa mu pripada za leto 2009?
Naslovnica

Pravna vprašanja predvidenih reform pokojninskega zavarovanja

Pravna praksa, št. 46, 26.11.2009

Delovna razmerja

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 46/2009Dejanska razmerja v družbi se nenehno spreminjajo. V zadnjem času se poudarjajo zlasti predvidena negativna gibanja demografskih dejavnikov,1 ki se jim je predvsem letos pridružila še recesija. Tem spremembam je dolžan slediti tudi zakonodajalec. Ustavno sodišče namreč poudarja, da je načelo prilaga...
Naslovnica

Delovna razmerja za določen čas za dramske igralce

Pravna praksa, št. 46, 26.11.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2009Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave ni pristojno presojati medsebojne skladnosti dveh zakonov, razen če bi bila zaradi njunega neskladja kršena načela pravne države. Ureditev delovnih razmerij, ki je veljala pred uveljavitvijo Zakona o delovnih razmerjih, je prav tako dopušč...
Naslovnica

Določitev letnega dopusta

Pravna praksa, št. 46, 26.11.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 46/2009Javni uslužbenec je nastopil delovno razmerje kot pripravnik 22. januarja 2009 za določen čas deset mesecev. Med letom se mu skrajša pripravništvo na sedem mesecev (21. avgust 2009) in se ga razporedi na uradniško delovno mesto za nedoločen čas.
Naslovnica

Odpoved pogodbe vodilnemu delavcu

Pravna praksa, št. 45, 19.11.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 45/2009V podjetju je leta 2001 direktor sklenil pogodbo o zaposlitvi z vodilnim delavcem, t. i. delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. To pomeni, da so bile v pogodbi dogovorjene nekatere bonitete, med drugim pa pogodba vsebuje posebno določilo o "odpoklicu". Določeno je, da uprava lahko odpokl...
Naslovnica

Varstvo nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

Pravna praksa, št. 44, 12.11.2009

Delovna razmerja

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 44/2009V zakonodajnem postopku v EU je Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo,1 katere besedilo se spreminja tudi...
Naslovnica

Reforma pokojninskega sistema - navidezni računi ali točke?

Pravna praksa, št. 44, 12.11.2009

Delovna razmerja

mag. Andraž Rangus, Pravna praksa, 44/2009V Sloveniji v zadnjih mesecih poteka živahna razprava o predvideni modernizaciji oziroma reformi veljavnega pokojninskega sistema, ki po mnenju strokovnjakov ne bo več mogel kljubovati demografskim gibanjem prebivalstva. Zaradi negativnih učinkov rasti izdatkov za pravice iz obveznega zavarovanja na...
Naslovnica

Porodniški dopust in izraba letnega dopusta

Pravna praksa, št. 44, 12.11.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2009Delavka bo na porodniškem dopustu od 6. januarja 2010 do 5. januarja 2011. Pripada ji ves dopust za leto 2010, vendar pa delodajalec delavki ne more omogočiti, da bi dva tedna letnega dopusta izrabila v letu 2010, ker bo v tem letu dejansko delala zgolj tri delovne dni, vse preostale dni pa bo na po...
Naslovnica

Vrnitev dokumentov ob prenehanju delovnega razmerja

Pravna praksa, št. 43, 5.11.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 43/2009 V službi je delavec delodajalcu vročil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odpovedni rok se je iztekel, delodajalec pa mu ne želi vrniti njegovih dokumentov ter delovne knjižice. • Kaj naj delavec v takem primeru stori? • Ali lahko delavec za neizrabljen letni dopust zahteva tudi odškodnino? De...
Naslovnica

Posebni primeri zastopanja prokuristov in poslovodstva - Težave in nejasnosti v praksi

Pravna praksa, št. 43, 5.11.2009

Delovna razmerja

Vid Leskovec, Simon Žgavec, Pravna praksa, 43/2009Podelitev prokure je v slovenski praksi razmeroma pogost pojav. Kljub temu pa je v zakonodaji skopo urejena, saj so v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 le štirje členi v okviru skupnih določb, ki se nanašajo na prokuro.2 Posledično se v zvezi s prokuro, še zlasti v primerih, ko prokuristi zasto...
Naslovnica

Odpravnina ob upokojitvi

Pravna praksa, št. 42, 29.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2009 Delavec je bil do leta 2001 zaposlen kot direktor podjetja, nato je zaradi bolezni v letu 2002 postal invalid III. kategorije invalidnosti in je bil prerazporejen na drugo ustrezno delovno mesto. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) mu je kot invalidu po Zakonu o pokojninskem in i...
Naslovnica

Varstvo pravic delavcev, ki niso člani sindikata

Pravna praksa, št. 42, 29.10.2009

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2009Tretji odstavek 8. člena, 84. in 85. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in 103/07) so v neskladju z Ustavo.
Naslovnica

Pridobitev letnega dopusta v času koriščenja starševskega dopusta

Pravna praksa, št. 40-41, 16.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 40-41/2009 Delavka je bila na porodniškem dopustu od novembra 2008 do avgusta 2009. • Ali ji pripada ves dopust za leto 2009, glede na to, da do 30. junija 2009 ni izrabila niti enega dne dopusta? Druga delavka je na porodniškem dopustu od decembra 2008 do 15. decembra 2009. • Ali delavki pripada ves dopus...
Naslovnica

Krajši delovni čas zaradi starševstva

Pravna praksa, št. 39, 8.10.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 39/2009Delavka ima otroka, starega 14 mesecev, in bi želela nekaj časa delati krajši delovni čas zaradi starševstva. Ali ji delodajalec lahko prepreči izrabo te pravice?
Naslovnica

Reaktivacija in odpravnina ob upokojitvi

Pravna praksa, št. 39, 8.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 39/2009Prvi odstavek 132. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) določa, da ima delavec, če se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine ob upokojitvi. V drugem odstavku istega člena pa zakon določa, da delavec ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se delavec po upok...
Naslovnica

Poziv Računskega sodišča za razrešitev odgovorne osebe

Pravna praksa, št. 38, 1.10.2009

Delovna razmerja

Peter Zmagaj, Pravna praksa, 38/2009V prispevku obravnavam najstrožjo sankcijo, ki jo lahko izreče Računsko sodišče Republike Slovenije, to je poziv za razrešitev odgovorne osebe. Pri tem predstavim normativno urejenost področja in izvajanje v praksi od uveljavitve Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1)1 iz leta 2001. Izhajam iz teze, d...
Naslovnica

Pokojninska reforma

Pravna praksa, št. 38, 1.10.2009

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 38/2009Minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik ter generalni direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Peter Pogačar sta 25. septembra predstavila predlog izhodišč za modernizacijo pokojninskega sistema. Predvideni sta dve fazi prenove pokojninskega sistema, in sicer...
Naslovnica

Prerazporejanje delovnega časa in obveznosti delavcev v primeru spremembe delodajalca

Pravna praksa, št. 38, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2009Pri delodajalcu je v letu 2009 direktor zaradi ekonomskih težav prerazporejal delovni čas. S 1. januarjem 2010 naj bi drug delodajalec prevzel določeno število delavcev.
Naslovnica

Pravica do letnega dopusta in regresa za letni dopust

Pravna praksa, št. 38, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2009Delavka se upokoji s 1. julijem 2010. Razumemo, da ji po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) pripadata cel dopust in cel regres za letni dopust. Letni dopust lahko v celoti izkoristi do 30. junija 2010.
Naslovnica

Poteptano dostojanstvo delavcev

Pravna praksa, št. 38, 1.10.2009

Delovna razmerja

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 38/2009Nekoč se je domovina glede standardov varstva osebnega dostojanstva delavcev na delovnem mestu in v zvezi z delom upravičeno lahko kosala s skandinavskimi deželami. Zadnje čase se zdi, da drsimo v močvirje delavskega trpljenja, ki vse bolj spominja na bedo, v kateri je životaril proletariat iz časov...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(95)

Datum objave

< Vsi
2009(95)
> Januar(3) > Februar(6) > Marec(10) > April(13) > Maj(13) > Junij(13) > Julij(4) > Avgust(5) > September(3) > Oktober(10) > November(9) > December(6)