FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja > 2018 > Februar
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Naslovnica

Zaposlitev hrvaškega državljana s strani slovenske družbe za opravljanje dela na ozemlju Hrvaške

FinD-INFO članki, 26.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 26.02.2018Stranka, slovenska družba (d.o.o.), želi zaposliti hrvaškega državljana, ki bi delo po pogodbi o zaposlitvi opravljal izključno na ozemlju Republike Hrvaške in ostal še nadalje vključen v sistem socialnega zavarovanja v Republiki Hrvaški. Stranka sprašuje, ali za takšno zaposlitev velja kakšna posebn...
Naslovnica

Dostop do arhivskega gradiva ZPIZ

Pravna praksa, št. 7-8, 22.2.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2018Pobudnik je v zvezi z dokumentacijo, ki jo hrani Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), zatrjeval kršitev Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Raziskoval je življenjsko pot svojega pokojnega očeta, pri tem pa je želel dostopati do upravne zadeve, v zvezi s katero so bile odločbe izdane leta 1970.
Naslovnica

Določanje števila dni letnega dopusta direktorju

Pravna praksa, št. 7-8, 22.2.2018

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7-8/2018Smo javni zavod, ki deluje na področju kulture. Zanima nas, kako določiti število dni letnega dopusta direktorju.
Naslovnica

Preizkus delavca pred zaposlitvijo in vrnitev stroškov

Pravna praksa, št. 7-8, 22.2.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 7-8/2018Naša družba se ukvarja z gostinstvom. Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi delavca pošljemo na zdravstveni pregled, opraviti mora usposabljanje za varno delo, izpit za HACCP, šele nato z njim sklenemo pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Velikokrat se nam zgodi, da delavec po nekaj dneh dela reče, da je delo zanj prezahtevno, in zaposlitev prekine. To postopanje delavcev nas kar nekaj stane.
Naslovnica

EU-Napotitve delavcev - spremembe pri napotitvah delavcev od 1. januarja 2018

Pravna praksa, št. 7-8, 22.2.2018

Naja Miklavc, Pravna praksa, 7-8/2018S 1. januarjem 2018 je v veljavo stopil 27. februarja 2017 sprejeti Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki je prinesel bistvene spremembe na področju opravljanja storitev slovenskih delavcev in samostojnih podjetnikov v drugih državah članicah EU. Razlog za sprejem omenjenega zakona je predvsem prenos Direktive Evropskega parlamenta 2014/67/EU o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev, s ciljem preprečevanja zaznanih zlorab, izogibanj in omejevanj na področju napotitve, ki so se pojavljali v preteklosti. Pri tem gre največkrat za zlorabo službenega potovanja, ki so se ga delodajalci zaradi davčne obravnave povračil stroškov prehrane, prenočišča ali prevoza posluževali tudi takrat, kadar je po vsebini opravljenega dela dejansko šlo za napotitev v tujino.
Naslovnica

Začasne odredbe v kolektivnih delovnih sporih

Pravna praksa, št. 7-8, 22.2.2018

dr. Janez Novak, Pravna praksa, 7-8/2018Začasna odredba (v nadaljevanju ZO) je odločitev sodišča, ki pred uvedbo sodnega postopka ali med njim na predlog upnika (ali po uradni dolžnosti) zaradi zavarovanja terjatev (predlagatelja ZO) s sklepom odloči o kateri izmed vrst ZO, ki so za denarne terjatve določene v 271. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), za nedenarne terjatve pa v 273. členu. Upnik (predlagatelj ZO) mora verjetno izkazati, da so podani pogoji za izdajo ZO. V kolektivnih delovnih sporih (v nadaljevanju KDS) je pri izdaji ZO treba v prvi vrsti uporabiti določbe Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1). Postopek v povezavi z izdajo ZO je hiter (prvi odstavek 11. člena ZIZ), urejeni sta pravni sredstvi ugovora in pritožbe (9. člen ZIZ).
Naslovnica

Kako nagrajevanje vpliva na delovno uspešnost zaposlenih?

Pravna praksa, št. 7-8, 22.2.2018

mag. Andreja Hojnik-Šlamberger, Pravna praksa, 7-8/2018Zaposleni so pomemben člen v vsakem podjetju, zato je pomembno oziroma bi moralo biti pomembno, da se obravnavajo kot investicija, in ne kot strošek. Hkrati pa so zaposleni, ki imajo poleg znanja in sposobnosti še motivacijo, da svoje delo opravljajo nadpovprečno, ključna prednost podjetja - ali povedano drugače: poslovna uspešnost podjetja je v veliki meri odvisna od delovne uspešnosti zaposlenih.
Naslovnica

Pozabili smo napisati razlog sklenitve pogodbe za določen čas - popravek zaradi spremembe sodne prakse VS

Pravna praksa, št. 6, 15.2.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 6/2018V PP št. 3-4/2018, str. 29, sem odgovorila na naslednje vprašanja bralca:
Naslovnica

Kadrovska služba in zahtevanje zdravstvenih izvidov delavcev

Pravna praksa, št. 6, 15.2.2018

Matej Vošner, Pravna praksa, 6/2018Delavec je v kadrovsko službo podjetja prinesel potrdilo osebnega zdravnika, da mora zaradi zdravstvenih težav (zelo povišan holesterol) začeti s striktno dieto. Kadrovsko službo je o tem obvestil in prosil, da se mu nadomestilo za prehrano povrne v denarnem nadomestilu v višini, ki mu dnevno pripada za malico, saj ne bo več jedel v službeni menzi.
Naslovnica

Dohodek iz delovnega razmerja (vprašanja in odgovori)

Pravna praksa, št. 6, 15.2.2018

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2018Pojasnilo FURS, 1. izdaja, dopolnjena vprašanja št. 17, 22, 26 in 29, ter dodano vprašanje št. 31. Vprašanje 17: Sprememba odstotka akontacije dohodnine pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja (10. april 2015, dopolnitev velja od 1. januarja 2018)
Naslovnica

Kdaj je 58-letni delavec v kategoriji, varovani pred odpovedjo?

Pravna praksa, št. 6, 15.2.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 6/2018Z delavcem smo imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas dveh let, ki se je iztekla marca letos, delavec pa je februarja dopolnil 58 let. Z delavcem smo takoj (brez prekinitve) sklenili novo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
Naslovnica

Podatki za obračun plač za februar 2018

FinD-INFO članki, 15.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.2.2018Podatki za obračun plač za februar 2018
Naslovnica

S spremembo delovne zakonodaje do več spodbud in boljše urejenosti evidenc

FinD-INFO članki, 7.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 07.02.2018Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki velja od 21. oktobra 2017, uporablja pa se od 21. januarja 2018, uvaja vrsto sprememb, med katerimi je zagotovo tudi ta, da ne more biti brezposelna oseba tista oseba, ki je družbenik in hkrati poslovodna oseba ali ustanovitelj...
Naslovnica

Posebnosti pogodbe o zaposlitvi pri opravljanju dela v tujini

FinD-INFO članki, 7.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 07.02.2018ZDR-1 v 208. členu določa pogoje, pod katerimi lahko delodajalec napoti delavca na delo v tujino. Ta pravila veljajo tako za začasno napotitev, za katero delodajalci pridobijo A1 obrazce po 12. členu Uredbe ES 883/2004 ter Uredbe ES 987/2009, kot tudi za napotitev z A1 obrazcem po 13. členu Uredbe.
Naslovnica

Informacija o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti

FinD-INFO članki, 6.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 06.02.2018Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), sodne prakse, Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 16.12.1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L, št. 18 z dne 21.1.1997; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 96/71/ES) ter Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti podaja informacijo o uporabi instituta napotitve na delo v tujino.
Naslovnica

Napotitev delavca na delo v tujino po 1.1.2018

FinD-INFO članki, 6.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 06.02.2018Spremembe na področju čezmejnega izvajanja storitev uvaja Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki je stopil v veljavo 1. januarja 2018 in prinaša pomembne spremembe na področju čezmejnega izvajanja storitev ter napotovanja delavcev na delo v druge države članice EU in EFTA.
Naslovnica

Socialno-davčni vidik dela v dveh državah članicah

FinD-INFO članki, 6.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 06.02.2018Delavec sprašuje: »S slovenskim delodajalcem bom sklenil pogodbo o zaposlitvi, po kateri bom 3 dni na teden delal v Sloveniji, 2 dni pa v Avstriji. Kako oziroma kje bom v tem primeru vključen v sistem socialne varnosti in kakšne bodo moje davčne obveznosti?«
Naslovnica

Štrajkam

Pravna praksa, št. 5, 1.2.2018

Primož Cencelj, Pravna praksa, 5/2018"Hočem večjo plačo. Dvignimo minimalno plačo. Za opravljeno delo dostojno plačilo," in podobne misli je bilo moč zaslediti v medijih v zadnjem času. Je bilo to zame nepričakovano? Niti najmanj. Veliko na temo trga dela sem napisal že v kolumni Zdravo odpuščanje, zato se bom sedaj osredotočil bolj na ekonomsko implikacijo določenih sloganov. Slovenija ima v tem trenutku pozitivno proizvodno vrzel, kar v preprostem jeziku pomeni, da ekonomija raste hitreje, kot je dolgoročno sposobna. Če bi želeli gospodarsko rast ohraniti na trenutnih nivojih, bi bilo treba sprejeti različne strukturne reforme. V nasprotnem primeru je pričakovati postopno ohladitev ekonomske aktivnosti v naslednjih letih.
Naslovnica

Veriženje pogodb za določen čas in rok za izplačilo odpravnine

Pravna praksa, št. 5, 1.2.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 5/2018V podjetju imamo dva primera v povezavi s pogodbami za določen čas in izplačilom odpravnine. V prvem primeru je bila delavka zaposlena na podlagi pogodbe za določen čas zaradi povečanega obsega dela v trajanju tri mesece, nato štiri mesece zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke in nato ponovno tri mesece zaradi povečanega obsega dela. V drugem primeru imamo delavko, ki se ji bo iztekla že tretja pogodba, sklenjena za določen čas - pri vseh je bil razlog povečan obseg dela.
Naslovnica

Pravica delavcev do dodatnega izobraževanja - v teoriji in praksi

Pravna praksa, št. 5, 1.2.2018

dr. Andraž Teršek, Jernej Medved, Pravna praksa, 5/2018V današnji družbi ima izobraževanje zelo pomembno vlogo. Šolanje do prve zaposlitve ni več dovolj, od ljudi se - meniva, da upravičeno - pričakuje in zaželeno je, da se izobražujejo(-mo) vse življenje. V tem članku zato obravnavava teoretične definicije izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ustavnopravna izhodišča pravice do izobraževanja ter zakonodajo na področju dodatnega izobraževanja zaposlenih v Sloveniji.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(7) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(13)

Datum objave

< Vsi 2018 Februar