FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja > 2016
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 126)
Naslovnica

Efektivno delo

Pravna praksa, št. 49-50, 22.12.2016

Miha Šercer, Pravna praksa, 49-50/2016• Ali se v delovni čas zaposlenih šteje tudi čas vožnje do naročnika in nazaj, ki ga delavci opravijo že izven rednega delovnega časa?
Naslovnica

Zasebno varovanje kot del možnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Pravna praksa, št. 49-50, 22.12.2016

mag. Leon Vedenik, mag. Jožef Kovač, Pravna praksa, 49-50/2016Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcem v organizacijah ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). V skladu z njegovim 5. členom mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu.
Naslovnica

Spremembe ZDR-1, ZID-1 in ZUTD

Pravna praksa, št. 49-50, 22.12.2016

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 49-50/2016Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v javno razpravo poslalo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o inšpekciji dela (ZID-1) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD). Predloge in spremembe zakonov je MDDSZ prvič predstavilo na 294. seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) 18. novembra 2016. Vse spremembe temeljijo na dokumentu Za dostojno delo, ki predstavlja analizo stanja na trgu dela in je bil predstavljen na 285. seji ESS 1. aprila 2016.
Naslovnica

Kako veljavno skleniti sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi

FinD-INFO članki, 15.12.2016

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.12.2016Sporazum, ki ga skleneta delavec in delodajalec o prenehanju veljave pogodbe o zaposlitvi, je eden od načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi (1. odst. 81. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1).
Naslovnica

Počitek v primeru pripravljenosti na delo

Pravna praksa, št. 48, 8.12.2016

Miha Šercer, Pravna praksa, 48/2016• Ali je pravica do počitka med zaporednima dnevoma (155. člen Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1) kršena v primeru, če bi bil delavec v pripravljenosti za delo doma, in sicer od ponedeljka do petka po 8 ur na dan, v soboto, nedeljo in praznike pa po 16 ur na dan. Delavec ima sicer 8-urni delavnik od ponedeljka do petka.
Naslovnica

Status starejšega delavca

Pravna praksa, št. 47, 1.12.2016

Miha Šercer, Pravna praksa, 47/2016Smo javni zavod in po naši kolektivni pogodbi (Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva) zaposleni ob starosti 50 let pridobijo 5 dni dodatnega dopusta.
Naslovnica

Skozi oči prekariata

Pravna praksa, št. 47, 1.12.2016

Patricij Maček, Pravna praksa, 47/2016O prekarnem delu, ki ga Gibanje za dostojno in socialno družbo opredeljuje kot delo, ki "ni dolgotrajno, ne predstavlja stabilne oblike zaposlitve, zaslužek od prekarnega dela pa ne zagotavlja dostojnega preživetja", so na okrogli mizi Skozi oči prekariata, ki je 21. novembra potekala v Kinu Šiška v Ljubljani, spregovorili govorci z različnih področij.
Naslovnica

Prekarno delo in delovno razmerje

Pravna praksa, št. 47, 1.12.2016

dr. Janez Novak, Pravna praksa, 47/2016V slovenski laični javnosti in v strokovnem pravnem jeziku se že nekaj časa navajajo in uporabljajo pojmi: prekaren, prekeren, prekarij, prekarno/prekerno delo, celo prekarno/prekerno delovno razmerje (DR). Normativne in strokovne delovnopravne definicije navedenih pojmov nimamo ali pa so opredelitve pomanjkljive, zato strokovno gledano ne vemo, kaj pomenijo in kdaj oziroma v katerih primerih jih smemo uporabljati. Ni jasno, ali naj ta pojem navajamo in uporabljamo z "a" ali z "e", ali lahko govorimo o prekarnem/prekernem delu ali celo o prekarnem/prekernem delovnem razmerju. Če naj velja pravilo, da imajo različni slovnični pojmi (besede, izrazi) v strokovnem jeziku različen strokovni pomen (le tako je mogoče razlikovati posamezne strokovne pojme!), potem je v delovnem pravu uporaba pojma prekarij (in njegovih izvedenk) nejasna in ne vemo, kaj ta pojem v strokovnem smislu pomeni.
Naslovnica

Podatki za obračun plač za december 2016

FinD-INFO članki, 1.12.2016

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 1.12.2016Podatki za obračun plač za december 2016
Naslovnica

Delovna doba dijakov in študentov, ki opravljajo začasno in občasno delo

FinD-INFO članki, 28.11.2016

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 28.11.2016Na podlagi novele Zakona za uravnoteženje javnih financ - ZUJF-C, ki se je začela uporabljati s 1. februarjem 2015, je bilo uvedeno plačevanje polnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dohodkov na podlagi študentske napotnice, ki jih ob izplačilu dohodka obračuna in plača pooblaščena...
Naslovnica

Kolektivna pogodba dejavnosti - Podjetniška kolektivna pogodba - odmera letnega dopusta glede na skupno delovno dobo

Pravna praksa, št. 45-46, 24.11.2016

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45-46/2016V skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo se število dni letnega dopusta po kriteriju delovne dobe določi na podlagi meril, ki jih določa v času odmere letnega dopusta veljavna kolektivna pogodba dejavnosti, ne glede na to, ali je na podlagi veljavne kolektivne pogodbe dejavnosti to število večje ali manjše, kot bi bilo na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti kovinskih materialov in livarn Slovenije iz leta 2006, ki je veljala v času sklepanja Podjetniške kolektivne pogodbe.
Naslovnica

Spremembe na trgu dela

Pravna praksa, št. 45-46, 24.11.2016

Irena Vovk, Pravna praksa, 45-46/2016Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 21. novembra 2016 v javno razpravo poslalo predloge sprememb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) in Zakona o inšpekciji dela (ZID). Kot poudarjajo na ministrstvu, spremembe izhajajo iz analiz stanja na trgu dela, predlogov socialnih partnerjev in strokovnih ter izvajalskih institucij.
Naslovnica

Del plače za poslovno uspešnost

Pravna praksa, št. 45-46, 24.11.2016

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45-46/2016S spremembo Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se uvaja posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost (velja od 1. januarja 2017 dalje).
Naslovnica

Letna ocena javnega uslužbenca

Pravna praksa, št. 45-46, 24.11.2016

mag. Suzana Pisnik, Pravna praksa, 45-46/2016Letno oceno dobijo javni uslužbenci na podlagi letnega razgovora znotraj institucij javnega sektorja. Pri ocenjevanju delovne uspešnosti ne gre za strogo formalen postopek, ki bi bil podrobno urejen s procesnimi pravili, saj gre zgolj za preverjanje delovnih in strokovnih kvalitet javnega uslužbenca.
Naslovnica

Število let delovne dobe pri izračunu za delovno dobo

Pravna praksa, št. 44, 17.11.2016

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 44/2016Nekateri delavci v našem zavodu so bili pred leti zaposleni za krajši delovni čas od polnega (4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko), nekateri zaposleni so opravljali dela prek programa javnih del za krajši delovni čas od polnega delovnega časa.
Naslovnica

Ustreznost zaposlitve

Pravna praksa, št. 44, 17.11.2016

Miha Šercer, Pravna praksa, 44/2016Zaposlenemu nameravamo odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ponudili smo mu sicer drugo zaposlitev, vendar nas zanima, ali je taka zaposlitev ustrezna glede na zakonsko zahtevo, da kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri od kraja bivanja delavca. Vožnja z javnim prevozom v konkretnem primeru sicer traja manj kot tri ure skupaj, če pa se upošteva še čakanje na povezavo med dvema javnima prevozoma in pešačenje od doma do postaje in od postaje do kraja opravljanja dela, je ta časovna omejitev presežena.
Naslovnica

Skrajšanje delovnega časa

Pravna praksa, št. 44, 17.11.2016

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 44/2016• Kakšen je formalnopravni postopek, če želi delodajalec delavcu (sporazumno) skrajšati delovnik z osem na šest ur?
Naslovnica

Kolektivni spor - dejavnost bančništva - omejitev izplačil regresa za letni dopust

Pravna praksa, št. 43, 10.11.2016

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2016Določbo 5a. člena ZDIU12 je treba razlagati tako, da se omejitev višine regresa do višine minimalne plače za delavce v finančnih družbah nanaša tudi na leto 2015.
Naslovnica

Neplačana odsotnost z dela

Pravna praksa, št. 43, 10.11.2016

Miha Šercer, Pravna praksa, 43/2016Delavka, zaposlena v javni agenciji za nedoločen čas, je delodajalca povprašala o možnosti koriščenja 30 dni neplačanega dopusta za zasebno potovanje. Prejela je odgovor, da Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS ne predvidevata možnosti za odobritev takega dopusta.
Naslovnica

Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov

Pravna praksa, št. 43, 10.11.2016

dr. Valentina Franca, mag. Renata Vadnjal, Pravna praksa, 43/2016Prispevek obravnava sodišču pridruženo mediacijo za reševanje individualnih delovnih sporov. Mediacija je tudi v delovnem pravu eden od mirnih, neformalnih, hitrih in gospodarnih načinov reševanja sporov, pri katerem tretja, nevtralna oseba dejavno posreduje v sporu, da se strani sporazumeta in na ta način rešita svoj spor. Odločilna prednost mediacije pred sodnim postopkom je, da je predmet poravnave katerakoli pravica, obveznost ali pravno razmerje, s katerim lahko stranke razpolagajo. Posebnost mediacije je tudi njena fleksibilnost, saj je mediacijo mogoče poljubno spreminjati in jo prilagajati značilnostim in potrebam posamičnega spora. Mediacija je kot način reševanja sporov v znanstvenih prispevkih obsežno obravnavana in je tudi predmet številnih razprav. Naredili smo korak naprej v to smer in analizirali že zaključene mediacije ter primerjali teoretična izhodišča z izsledki raziskave.
Naslovnica

Kršitev delavskih pravic je preveč

Pravna praksa, št. 43, 10.11.2016

Nataša Trček, Pravna praksa, 43/2016Leto 2016 je skoraj pri koncu, zato bom poskusila narediti kratko primerjavo s preteklim letom. Z letom 2015 se je stanje v Sloveniji začelo korenito spreminjati, saj so se že krepko kazale izboljšane razmere na področju poslovanja podjetij, ugodnejše finančne razmere pa so nakazovale konec daljše finančne krize. Boljše gospodarsko in finančno stanje države navadno ugodno vpliva na pravice delavcev, pa naj gre za delovna razmerja ali za varnost in zdravje pri delu. Večji kolač lastnikov podjetij navadno pomeni tudi večji košček za delavce.
Naslovnica

Podatki za obračun plač za november 2016

FinD-INFO članki, 1.11.2016

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 1.11.2016Podatki za obračun plač za november 2016
Naslovnica

Odpoved v času bolniške odsotnosti

Pravna praksa, št. 41-42, 27.10.2016

Miha Šercer, Pravna praksa, 41-42/2016V podjetju zmanjšujejo stroške in sprejeta je bila odločitev, da odpovedo delovno razmerje delavcu, ki je že nekaj časa bolniško odsoten.
Naslovnica

Ali potek mandata vodilnega delavca pomeni prenehanje delovnega razmerja?

Pravna praksa, št. 41-42, 27.10.2016

Janja Cigoj, Pravna praksa, 41-42/2016Iz različnih razlogov se delodajalci odločajo, da zaposlijo vodilne delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ki je vezana na podelitev mandata. Običajno je to stimulativni razlog, saj naj bi bili delavci, ki so vezani na podelitev mandata, bolj ambiciozni in zavzeti za ohranjanje delovnega položaja kot delavci, ki so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas brez mandata. Mandatne pogodbe lahko uvrstimo v sklop t. i. tveganih oblik zaposlitve, glede katerih kritiki varnih oblik zaposlitev menijo, da so zaposleni na tovrstni podlagi bolj motivirani za večjo produktivnost, saj mora poslovodstvo na podlagi njihovega preteklega dela oceniti, ali se jim podeli nov mandat ali ne.
Naslovnica

Mobing na delovnem mestu

Pravna praksa, št. 41-42, 27.10.2016

mag. Suzana Pisnik, Pravna praksa, 41-42/2016Dostojanstvo je univerzalna vrednota. Ustava RS v 34. členu zagotavlja posamezniku pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Odnosi med delavci znotraj posameznega delovnega okolja predstavljajo enega izmed tistih dejavnikov, ki krojijo našo družbo ter naš obstoj v njej, saj so dobri odnosi na delovnem mestu ključnega pomena za uspešnost organizacije. Pri tem so ključne vrednote, ki močno vplivajo na splošno vzdušje v posamezni organizaciji, in komunikacija znotraj delovne skupine, ki se lahko najbolje razvije v obliki neformalnih druženj zaposlenih, na primer na raznih delavnicah, športnih prireditvah in podobno. Na tak način se lahko oblikuje sproščeno delovno okolje, pojavi se večja solidarnost med delavci, pa tudi konflikti in problemi se rešijo hitreje. V nasprotnem primeru sta lahko integriteta in vrednost delavca ogroženi že v tistem trenutku, ko posameznik začuti bolečino ponižanja. Tudi na delovnem mestu. Govorim namreč o šikaniranju (mobingu) delavcev na delovnem mestu, ki je vse bolj razširjena oblika psihičnega nasilja na delovnem mestu.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(33) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(93)

Datum objave

< Vsi
2016(126)
> Januar(8) > Februar(10) > Marec(12) > April(12) > Maj(9) > Junij(18) > Julij(12) > Avgust(5) > September(4) > Oktober(14) > November(13) > December(9)