FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja > 2014
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 135)
Naslovnica

Podatki za obračun plač za december 2014

FinD-INFO članki, 22.12.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 22.12.2014Podatki za obračun plač za december 2014
Naslovnica

Kaj vse šteje za osebno dopolnilno delo - sistem vrednotnic

FinD-INFO članki, 19.12.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.12.2014Z novim letom bo stopil v veljavo še zadnji del določb spremenjenega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki uvaja sistem vrednotnic. Razširil se bo nabor del, ki jih bo mogoče opravljati v okviru osebnega dopolnilnega dela in jih opredeljuje Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo.
Naslovnica

Nadzor nad delavcem

Pravna praksa, št. 49-50, 18.12.2014

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 49-50/2014Delodajalec v zasebnem sektorju je predpisal, da mora delavec pri delu nositi delovno haljo, ki jo šteje za osebno varovalno opremo. Ker je pri povišanih temperaturah za delavce zaradi dolgih rokavov in težjega blaga neudobna, jo delavci med delom slečejo. Delodajalec želi tako ravnanje sankcionirati in od vodje zahteva, da pridobi izjavo priče (sodelavca) o slačenju, da vodja delavca brez halje fotografira, nato pa to pošlje delodajalcu oziroma od njega pooblaščeni osebi.
Naslovnica

Solidarnostna pomoč zaradi poškodbe zunaj dela

Pravna praksa, št. 49-50, 18.12.2014

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 49-50/2014Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti določa, da delavcu pripada solidarnostna pomoč v primeru odsotnosti zaradi bolezni nepretrgano nad 90 dni.
Naslovnica

Diskriminacija pri plačilu dodatka

Pravna praksa, št. 48, 11.12.2014

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2014Nekateri delavci opravljajo (isto) delo na domu tudi zunaj rednega delovnega časa, ob vikendih. Delodajalec trem delavcem plačuje dodatek za nadurno delo, delavcu, ki je prišel zadnji, pa namesto dodatka omogoča koriščenje prostih ur. Delavec vseh prostih ur niti ne more koristiti, sicer pa bi želel izplačilo dodatka.
Naslovnica

Službeni telefon namesto dodatka

Pravna praksa, št. 48, 11.12.2014

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2014Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije omejuje čas pripravljenosti na delo na domu na največ pet dni v mesecu in določa dodatek k osnovni plači v višini 10 odstotkov. Delodajalec želi namesto uporabe instituta pripravljenosti na delo na domu delavcem dati službeni telefon, na katerega bi jih klical, ko bi jih potreboval. Pogodbe o zaposlitvi te obveznosti delavca ne določajo.
Naslovnica

Novela ZUJF: Obvezne starostne upokojitve v javni upravi

FinD-INFO članki, 11.12.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 11.12.2014Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je prvotno določal, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
Naslovnica

Vključujoče delovno okolje prinaša koristi

Pravna praksa, št. 48, 11.12.2014

Jasmina Beganović, Pravna praksa, 48/2014Vključujoče delovno okolje ne izboljšuje zgolj položaja delavcev, temveč imajo od končnega rezultata korist predvsem delodajalci. Čeprav slovenske gospodarske družbe na tem področju na splošno zaostajajo za tujimi, nekatere med njimi vključujoče delovno okolje dosledno zagotavljajo že več let. Na Posvetu o etiki in vključujočem delovnem okolju, organiziranem na pobudo Inštituta za razvoj vključujoče družbe (IRVD), so bili 4. decembra 2014 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani strokovno predstavljeni učinki takega delovnega okolja in primeri dobre prakse v Sloveniji.
Naslovnica

Spremembe na področju študentskega dela in na področju zaposlovanja mladih

FinD-INFO članki, 5.12.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 05.12.2014Vlada je konec novembra sprejela predlog zakonske spremembe na področju študentskega dela in zaposlovanja mladih za nedoločen čas. Eden ključnih ciljev vlade je zmanjšati brezposelnost in prekernost dela med mladimi. Temu cilju so namenjeni tudi ukrepi in spremembe na dveh področjih: na področju...
Naslovnica

Delodajalci in posledice prometnih nesreč

Podjetje in delo, št. 8, 1.12.2014

Damjan Možina, Podjetje in delo, 8/2014Ena od posledic poškodb v prometnih nesrečah je lahko tudi začasna nemožnost za delo. Če je oškodovanec zaposlen, mu mora nadomestilo plače v času do 30 delovnih dni odsotnosti izplačevati delodajalec, za daljšo odsotnost ta obveznost bremeni ZZZS. Kadar je za prometno nesrečo odgovorna tretja oseba, ima ZZZS glede izplačanega nadomestila (pavšalno) regresno pravico nasproti zavarovalnici, pri kateri je imel povzročitelj zavarovano avtomobilsko odgovornost. V skladu z ozko in formalistično razlago predpisov, ki prevladuje v sodni praksi, pa delodajalec takšne pravice nima. V tem delu sta zavarovalnica in tudi povzročitelj nesreče razbremenjena odgovornosti. Prispevek predstavlja pravni kontekst in opozarja na nekonsistentnost te, do delodajalcev nepravične rešitve, ki nasprotuje načelom odškodninskega prava in odstopa od rešitev v primerjalnem pravu. Ne glede na odsotnost izrecnih določb v ZOZP povrnitveni zahtevek izhaja iz splošnih pravil obligacijskega prava o subrogaciji.
Naslovnica

Prenehanje delovnega razmerja po bolniški odsotnosti

Pravna praksa, št. 46, 27.11.2014

Miha Šercer, Pravna praksa, 46/2014Delavcu je bila podana odpoved pogodbe o zaposlitvi, vendar je bil ob izteku odpovednega roka nezmožen za delo (bolniška odsotnost), tako da mu delovno razmerje takrat ni prenehalo.
Naslovnica

Vrnitev službenega telefona z dovoljeno zasebno uporabo

Pravna praksa, št. 46, 27.11.2014

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2014Delodajalec je delavcu pred skoraj desetimi leti dodelil v uporabo mobilni telefonski aparat s pripadajočo številko, ki ga je delavec z dovoljenjem delodajalca uporabljali za službene in za osebne namene (do določene vsote je delodajalec celo kril stroške osebne porabe). Zaradi razporeditve na drugo delovno mesto, na katerem delavcu ne pripada več uporaba službenega telefona, ga je moral nemudoma vrniti, delodajalec pa mu ni dovolil, da bi prevzel oziroma obdržal dosedanjo telefonsko številko. Ali gre v tem primeru za kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov?
Naslovnica

Podjemna pogodba - konkurenčna klavzula - smiselna uporaba ZDR

Pravna praksa, št. 46, 27.11.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2014Konkurenčna klavzula varuje le tiste podatke, znanja, izkušnje in zveze, ki so plod lastnih raziskav, dela in izkušenj zaščitenega pogodbenika. Kadar gre za splošna znanja, podatke, izkušnje in vsem dostopne zveze, že po naravi stvari same zaščita s konkurenčno klavzulo ni dopustna, saj je predmet zaščite splošno dostopen.
Naslovnica

Nagrajevanje inovacij iz delovnega razmerja

Pravna praksa, št. 46, 27.11.2014

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 46/2014Delodajalec v kovinski industriji je sprejel pravilnik o nagrajevanju inovacij iz delovnega razmerja in določil, da velja eno leto. Po poteku veljavnosti pravilnika je inovacijske dosežke še več let nagrajeval v skladu s pravilnikom. Med drugim je pravilnik določal tudi, da je delavec, ki v letu doseže največje število točk (točke so se pridobivale glede na število inovacij in gospodarske koristi), upravičen še do (dodatne) posebne denarne nagrade. Te nagrade pa delodajalec ni izplačeval.
Naslovnica

Iz sodne prakse: Prenos dejavnosti

FinD-INFO članki, 21.11.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 21.11.2014Za prenos dela dejavnosti je treba šteti tudi prenos posameznih pogodb naročnikov, pri katerih storitev opravljajo posamezni delavci, tudi če te skupine delavcev niso formalno organizirane kot gospodarska enota.
Naslovnica

Pojasnilo glede spremenjenega poročanja podatkov o povračilih stroškov v zvezi z delom

Pravna praksa, št. 45, 20.11.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2014Urejena pravna država, urejena infrastruktura, stabilno oziroma predvidljivo poslovno in politično okolje, dostop do trgov, usposobljenost delovne sile pa tudi zahtevnost administrativnih postopkov so v očeh potencialnih investitorjev tisti faktorji, ki v prvi fazi omogočajo realizacijo poslovnih ci
Naslovnica

Osebno dopolnilno delo in vrednotnica

FinD-INFO članki, 20.11.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.11.2014S 1. januarjem 2015 se bodo v praksi začele izvajati določbe Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno (ZPDZC-1), ki uvajajo novo vrsto »malega »dela v obliki osebnega dopolnilnega dela.
Naslovnica

Podatki za obračun plač za november 2014

FinD-INFO članki, 20.11.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.11.2014Podatki za obračun plač za november 2014
Naslovnica

Ocenjevanje tveganj

Pravna praksa, št. 45, 20.11.2014

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2014Spletno interaktivno orodje za ocenjevanje tveganj (Online Interactive Risk Assessment - OiRA) je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu slovenskim delodajalcem prvič predstavila leta 2011. To inovativno orodje številnim evropskim mikro in majhnim podjetjem pomaga izboljševati varnost in zdravje delavcev. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je skrbnik projekta OiRA v Sloveniji, je razvilo novo brezplačno orodje OiRA, namenjeno ocenjevanju tveganj pri delu v pisarnah za mikro in majhna podjetja.
Naslovnica

Odpravnina iz poslovnih razlogov

FinD-INFO članki, 20.11.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.11.2014Delavcu, ki je bil v podjetju zaposlen 25 let, preneha delovno razmerje. Na podlagi tega mu bomo izplačali odpravnino, ki je opredeljena v 108. členu ZDR-1 . Delavcu pripada tretjina osnove za vsako leto pri delodajalcu, saj je v našem podjetju delal kar 25 let.
Naslovnica

Vključujoče delovno okolje proti izključevanju in revščini delavcev

Pravna praksa, št. 45, 20.11.2014

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 45/2014Vključujoče delovno okolje je odziv na vse hujše posledice izključevanja pri zaposlitvi, na delovnem mestu ali v zvezi z delom. Te se prenašajo v zasebno in družbeno sfero, v kateri tudi pri nas predstavljajo strateška tveganja revščine in neenakosti, socialnih napetosti in odklonskosti.
Naslovnica

Digitalne fotografije zaposlenih, kontrola bolniške odsotnosti, interni telefonski imenik

Pravna praksa, št. 45, 20.11.2014

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2014Mednarodno podjetje želi z namenom identifikacije in izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti zaposlenih (na primer kontrola bolniške odsotnosti) pridobiti tudi digitalne fotografije zaposlenih. Ker jih nekateri zaposleni ne želijo dostaviti, podjetje zanima, na kateri podlagi jih lahko od njih zahtevajo? Digitalne fotografije pa želijo objaviti tudi v internem telefonskem imeniku in v nekaterih notranjih splošnih aktih, ki bodo objavljeni na interni spletni strani, do katere imajo dostop tudi zaposleni v drugih družbah v tretjih državah.
Naslovnica

Opredelitev glavnega delodajalca po Zakonu o dohodnini

Pravna praksa, št. 45, 20.11.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2014Erarjeve meje Pojasnilo FURS, št. 060-31/2014-5, 6. november 2014 V postopkih izvršbe, ko se izterjujejo sodbe delovnih sodišč o prisojenih dohodkih iz zaposlitve, se pojavljajo težave pri ugotavljanju neto zneskov. Ugotavljanje višine prispevnih i
Naslovnica

Obračun potnih stroškov

Pravna praksa, št. 44, 13.11.2014

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 44/2014Podjetje se je iz mesta preselilo na podeželje. Zaposlenemu po novem obračunajo stroške za prevoz na sledeč način: kilometrino za prevoz z avtomobilom od doma do prve postaje mestnega prometa, ceno vozovnice mestnega prometa do glavne avtobusne postaje, ceno primestnega prometa do Logatca in kilometrino za oddaljenost treh kilometrov od Logatca do delovnega mesta. Ker ni možnosti prevoza od avtobusnega postajališča v Logatcu do delovnega mesta, se zaposleni vozi na delo z lastnim prevozom in je tako pri povračilu stroškov prikrajšan.
Naslovnica

Odpravnina, nižja od zakonsko določene

Pravna praksa, št. 42-43, 6.11.2014

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 42-43/2014• Ali besedilo prvega odstavka 132. člena ZDR-1, "če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače", pomeni, da se lahko v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti določi odpravnina ob upokojitvi, ki je nižja od zakonsko določene?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(35) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(100)

Datum objave

< Vsi
2014(135)
> Januar(12) > Februar(10) > Marec(13) > April(16) > Maj(7) > Junij(20) > Julij(8) > Avgust(9) > September(8) > Oktober(6) > November(16) > December(10)