FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja > 2015
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 133)
Naslovnica

Ukrepi delodajalca za preprečitev nadlegovanja in mobinga

FinD-INFO članki, 24.12.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 24.12.2015V praksi je najpogostejše vprašanje vsakega delodajalca, kateri splošni akti so zanj obvezni in ali je med njimi tudi pravilnik o mobingu.
Naslovnica

Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb - oprostitev plačila prispevkov delodajalca

FinD-INFO članki, 24.12.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 24.12.2015S 1. januarjem 2016 začne veljati Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), ki zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb.
Naslovnica

Nadurno delo

Pravna praksa, št. 49-50, 17.12.2015

Miha Šercer, Pravna praksa, 49-50/2015Eden od direktorjev družbe (kot tak je vpisan tudi v sodni register) se je z delavko dogovoril, da bo za družbo opravila dodatno delo. Delavka se je sicer vnaprej odpovedala plačilu za opravljeno nadurno delo, z direktorjem pa se je dogovorila, da si dodatne ure beleži in da jih bo lahko porabila po svoji izbiri. Ko je bilo delo opravljeno, pa glavni direktor o dogovoru ni želel nič slišati. Izgovarjal se je celo na to, da drugi direktor pravzaprav ni imel nobenih pristojnosti, da bi delavki naložil nadurno delo.
Naslovnica

Zrahljani okvirji nekaterih plačil javnim uslužbencem v letu 2016

FinD-INFO članki, 14.12.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 14.12.2015Javni uslužbenci so se prav gotovo razveselili objave Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), čeprav le-ta prinaša le nekaj drobnih popravkov pri dosedanjem zategovanje pasu.
Naslovnica

Nadomestno zaposlovanje učiteljev

Pravna praksa, št. 47, 3.12.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2015Učiteljica razrednega pouka bo konec marca prihodnje leto nastopila porodniški dopust, še prej pa bo izrabila letni dopust za leto 2016. Morda bo morala zaradi zdravstvenih razlogov prej nastopiti tudi bolniški dopust. Ravnatelj bi se želel izogniti temu, da bi učenci v času trajanja bolniškega dopusta oziroma letnega dopusta ostali brez učiteljice, zato bi rad ves postopek, povezan z zaposlitvijo, izpeljal že zdaj. Kolikor mu je znano, nekatere omejitve glede zaposlovanja učiteljev določa tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).
Naslovnica

Zaposlovanje starejših delavcev

Pravna praksa, št. 47, 3.12.2015

Luka Žnidarič, Pravna praksa, 47/2015Vlada RS je na seji dne 23. septembra 2015 sprejela besedilo predloga zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku. Tako kot številni ukrepi na delovnopravnem področju je tudi ta namenjen povečanju zaposljivosti določene ciljne skupine. Zadnje spremembe tako uvajajo začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb z namenom prispevati k doseganju njihove čim hitrejše in stabilne zaposlitve. Vendar pa, ali so za večjo integracijo starejših res potrebni ukrepi na področju njihovega zaposlovanja? Mar ne bi bilo bolj smiselno problem zaposlovanja starejših začeti reševati na drugi strani medalje?
Naslovnica

Ob novem ZJU - priložnost za utrditev vloge uradniškega sveta in strokovnosti državne uprave

Pravna praksa, št. 47, 3.12.2015

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 47/2015V uresničevanje Strategije razvoja javne uprave 2015-2020 se vključuje tudi predlog novega Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-1). Ker je pred vrati prva obravnava tega zakonskega predloga v Državnem zboru, so se v strokovni javnosti pojavili že številni predlogi in mnenja, ki želijo izboljšati predlagane rešitve. K tem odmevom v javnosti kaže dodati še pobudo za spremembo zdaj veljavne ureditve glede izbire visokih državnih uradnikov, kadar je iz postopka izločen uradniški svet. Slednji ima v sistemu državne uprave vlogo nekakšnega "filtra", ki prepušča v postopek izbire t. i. položajnih uradnikov zgolj tiste osebe, ki izpolnjujejo strokovne zahteve za ta delovna mesta. Veljavna ureditev pa dopušča izjemo, ko je iz postopka izbire izločen uradniški svet. V novi ureditvi bi bilo treba možnost take izjeme opustiti.
Naslovnica

Podatki za obračun plač za december 2015

FinD-INFO članki, 1.12.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 1.12.2015Podatki za obračun plač za december 2015
Naslovnica

Pravična odmena za delo na praznik

Pravna praksa, št. 45-46, 19.11.2015

Miha Šercer, Pravna praksa, 45-46/2015Zaradi narave dela morajo nekateri naši zaposleni delati tudi ob praznikih. Prišlo je do tega, da delavci za te dneve poleg rednega plačila za delo in dodatka zahtevajo še, da se jim za ves čas priznajo nadure. Pravijo, da ni pošteno, da so eni zaposleni na praznik doma in dobijo stoodstotno nadomestilo plače, drugi pa delajo in dobijo z dodatkom vred zgolj 150 odstotkov plače.
Naslovnica

Sodišče EU: Minimalna plača v drugi državi članici

FinD-INFO članki, 19.11.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.11.2015V okviru spora med družbo Bundesdruckerei GmbH  in mestom Dortmund, je bil vložen predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago člena 56 PDEU in člena 3(1) Direktive 96/71 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, zaradi obveznosti iz razpisne dokumentacije za...
Naslovnica

Ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi - aktivna legitimacija

Pravna praksa, št. 45-46, 19.11.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45-46/2015Delodajalec ne more naknadno, v sodnem postopku, uveljavljati ničnosti ali izpodbojnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jo je sam podal in ki že učinkuje. Tudi določbe ZDR delodajalcu ne podeljujejo aktivne legitimacije za izpodbijanje odpovedi, ki jo je sam podal.
Naslovnica

Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu

Pravna praksa, št. 45-46, 19.11.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45-46/2015Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delavcu praviloma vroča osebno, v prostorih delodajalca. Vročanje po pošti je izjema za primere, ko osebna vročitev ni mogoča. V primeru, ko delodajalec napoti delavca na začasno čakanje na delo doma, se odpoved vroča na naslovu, na katerem se delavec v tem času nahaja.
Naslovnica

Začasno napredovanje v naziv svetovalca

Pravna praksa, št. 45-46, 19.11.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45-46/2015Učitelj osnovne šole je leta 1993 napredoval v naziv svetovalec in prejel odločbo šolskega ministra o napredovanju, v kateri je zapisano, da se naziv podeli za dobo deset let. Učitelj in ravnatelj sta na omenjeno določilo pozabila.
Naslovnica

Rok za odpoved pri poskusnem delu

Pravna praksa, št. 44, 12.11.2015

Miha Šercer, Pravna praksa, 44/2015Kdaj je po ZDR-1 skrajni rok za odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela? Ali mora delodajalec odpoved podati najpozneje na zadnji dan poskusnega dela ali je to samo zadnji dan za oceno poskusnega dela in se odpoved lahko poda še pozneje?
Naslovnica

Premestitev javnega uslužbenca - sklep o premestitvi

Pravna praksa, št. 44, 12.11.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2015Sklep predstojnika o premestitvi in sklep Komisije za pritožbe kot celota predstavljata odločitev delodajalca o pravici oziroma obveznosti javnega uslužbenca. To pomeni, da presoja zakonitosti take odločitve ne more temeljiti zgolj na prvostopenjski odločbi. Ocena sodišča, da (prvostopenjski) sklep o premestitvi ni (zadosti) obrazložen, zato ne zadošča za zaključek, da je premestitev nezakonita.
Naslovnica

Vabilo na zagovor v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Pravna praksa, št. 42-43, 5.11.2015

Miha Šercer, Pravna praksa, 42-43/2015Po izdanem vabilu na zagovor v odpovednem postopku smo ugotovili nove delavčeve kršitve. Ali jih lahko delavcu predočimo neposredno na že napovedanem zagovoru ali mu moramo dati nov termin za zagovor?
Naslovnica

Ali redna delovna razmerja izginjajo?

Pravna praksa, št. 42-43, 5.11.2015

dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 42-43/2015Samostojni podjetniki, študenti in volonterski pripravniki, ki so v resnici delavci, uporabniki storitev, ki so dejansko delodajalci, pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki so dejansko za nedoločen čas, zaposlitve za krajši delovni čas, ki so v resnici za polni delovni čas. Vse te različne oblike prikritih delovnih razmerij so del današnje realnosti.
Naslovnica

Podatki za obračun plač za november 2015

FinD-INFO članki, 1.11.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 1.11.2015Podatki za obračun plač za november 2015
Naslovnica

Poklicno zavarovanje in ureditev dvojnega statusa upokojencev

FinD-INFO članki, 28.10.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 28.10.2015Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), ki se nanaša na poklicno zavarovanje in na ureditev dvojnega statusa upokojencev. V nadaljevanju objavljamo predstavitev kompromisnega predloga ureditve...
Naslovnica

Elementi delovnega razmerja

Pravna praksa, št. 41, 22.10.2015

Miha Šercer, Pravna praksa, 41/2015Namen imamo skleniti pogodbo o sodelovanju z zunanjim sodelavcem, ki je registriran kot samostojni podjetnik. Kako se lahko zaščitimo pred ugotovitvijo obstoja delovnega razmerja zaradi elementov delovnega razmerja?
Naslovnica

Še vedno preveč dela na črno

FinD-INFO članki, 21.10.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 21.10.2015Minuli mesec je Finančna uprava RS objavila poročilo o postopkih nadzora dela na črno, kjer je v enoletnem obdobju izvedla 11.385 postopkov nadzora dela in zaposlovanja na črno ter nedovoljenega oglaševanja. Največji delež kršitev je bil ugotovljen pri nadzoru nedovoljenega oglaševanja (24 %), sledita...
Naslovnica

Izplačilo dohodka dijaku na obvezni praksi

FinD-INFO članki, 13.10.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 13.10.2015V podjetje bomo dobili dijaka na obvezno delovno prakso. Po Kolektivni pogodbi za papirno in papirno predelovalno dejavnost je to urejeno v 64. členu. Dijaka je treba v času prakse zavarovati za primer poškodb pri delu na obrazcu M-12. Zanima nas, kam točno se nakaže znesek za poškodbo: na kateri TRR in kakšen sklic.
Naslovnica

Službene poti v Nemčijo ali napotitev delavca na delo v Nemčijo

FinD-INFO članki, 13.10.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 13.10.2015Vprašanje
Naslovnica

Nagrada zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu

FinD-INFO članki, 13.10.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 13.10.2015Vprašanje
Naslovnica

Ugotovitev zdravstvene nezmožnosti za delo

Pravna praksa, št. 39-40, 9.10.2015

Miha Šercer, Pravna praksa, 39-40/2015Na zdravstvenem pregledu, na katerega je bil napoten delavec, je naš pooblaščeni zdravnik medicine dela ugotovil, da delavec zdravstveno ni zmožen opravljati dela po pogodbi o zaposlitvi. Ali lahko temu delavcu odpovemo pogodbo o zaposlitvi?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(33) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(100)

Datum objave

< Vsi
2015(133)
> Januar(9) > Februar(13) > Marec(11) > April(10) > Maj(9) > Junij(15) > Julij(13) > Avgust(7) > September(14) > Oktober(14) > November(10) > December(8)