FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja > 2011
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 104)
Naslovnica

Zaposlovanje tujcev v javni upravi

Pravna praksa, št. 49-50, 22.12.2011

Delovna razmerja

Mateja Kosirnik, Pravna praksa, 49-50/2011 Ali lahko Republika Slovenija kot delodajalec zaposli tujca? Ali lahko v primeru, ko je tujec najprimernejši kandidat, a ni izbran, toži Republiko Slovenijo zaradi diskriminacije? Ali je pogoj aktivno znanje slovenskega jezika diskriminatoren? Gre za vprašanja, s katerimi sem se soočila v svoji
Naslovnica

Nezdružljivost županske in poslanske funkcije

Pravna praksa, št. 49-50, 22.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011Sklep US RS, št. U-I-317/11 z dne 9. decembra 2011 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega stavka 10. člena Zakona o poslancih in 2. člena Zakona o spremembi Zakona o poslancih se zavrne. Pasivna voli
Naslovnica

Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja - samozaposleni - pravna praznina

Pravna praksa, št. 49-50, 22.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011Sklep VIII Ips 284/2009, 5. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Psp 756/2008) ZPIZ-1 - tretji odstavek 66. člena ter 91., 92. in 161. člen ZUstS - 48. člen ZS - drugi odstavek 3. člena Ob izostanku ustrezne zakonske ureditve za samozaposlene, ki še vedno oprav
Naslovnica

ZZRZI vodi v spremembe nadzora invalidskih podjetij in izpolnjevanja kvotnega sistema

FinD-INFO članki, 16.12.2011

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 16.12.2011ZZRZI na novo opredeljuje poročevalske obveznosti invalidskih podjetij, njihovo pravico do povračila prispevkov ter spreminja določbe subvencioniranja plače in pravico do odpravnine odpuščenega invalida.
Naslovnica

Pravica do odpravnine

Pravna praksa, št. 48, 15.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Odločba US RS, št. U-I-210/10 z dne 1. decembra 2011 (Ur. l. RS, št. 100/01) Peti odstavek 55. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je bil v neskladju z Ustavo. Delavci na področju kulture, ki jim je bila odpovedana pogodba o zapos
Naslovnica

Statusno preoblikovanje in delovanje sveta delavcev

Pravna praksa, št. 48, 15.12.2011

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 48/2011• Ali statusna sprememba (preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo) kakorkoli vpliva na delovanje sveta delavcev v družbi (število zaposlenih je nespremenjeno)? Iz teorije statusnega prava izhaja, da gre pri spremembi pravnoorgan
Naslovnica

Dve izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu - učinkovanje odpovedi

Pravna praksa, št. 48, 15.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sodba VIII Ips 202/2010, 4. oktober 2011 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 504/2010) ZDR - 8. alineja prvega odstavka 111. člena ZJU - tretji odstavek 24. člena Dokončnost in izvršljivost (izredne) odpovedi, ki v obravnavani zadevi časovno sovpada z vročitvijo odločbe K
Naslovnica

Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu

Pravna praksa, št. 48, 15.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sodba I Ips 7226/2009-39, 15. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju II Kp 7226/2009) KZ-1 - prvi odstavek 197. člena V obravnavanem primeru je za ugotovitev obstoja zakonskih znakov kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu odločilnega pomena nastop prepovedanih posledic p
Naslovnica

Reintegracija in vrnitev delavca na delo

Podjetje in delo, št. 8, 14.12.2011

Delovna razmerja

Janez Novak, Podjetje in delo, 8/2011Prispevek obravnava vrnitev v delovno razmerje po pravnomočni sodbi, na prejšnje delovno mesto (reintegracija) ali na drugo ustrezno delovno mesto. Ta bistvena instituta sta obravnavana z vidika splošnih vprašanj in opredelitve pojmov. Sledijo podpoglavja o pravicah delavca v zvezi z vrnitvijo v delovno razmerje, o vrstah in oblikovanju tožbenih zahtevkov, sodbah delovnih sodišč, o vrnitvi delavca na delo in pozivu delodajalca delavcu, da naj se vrne na delo. Navedeni instituti so obravnavani tudi z vidika sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. V posebnem poglavju so obravnavane nekatere pravne značilnosti ureditev in sodne prakse v Avstriji, Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji in nekaterih drugih državah. Dodanih je nekaj aktualnih vprašanj v zvezi s potrebo po spremembi delovnopravne zakonodaje. V sklepnem delu so predlogi za spremembo ZDR in ZDSS-1.
Naslovnica

Negativna stimulacija v luči plačnih modelov zasebnega sektorja – 1. del

FinD-INFO članki, 13.12.2011

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 13.12.2011Glede na uporabo enega ali drugega modela je osnovna plača odraz ocene delovnega mesta in tudi doseganja kvalitete dela, ali le ocene delovnega mesta, kar pa posledično vpliva tudi na višino dodatkov na osnovno plačo.
Naslovnica

Vsebina kolektivne pogodbe

Pravna praksa, št. 47, 8.12.2011

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 47/2011 Pred kratkim je izšla monografija Vsebina kolektivne pogodbe: pravni vidiki s prikazom sodne prakse in primerjalnopravnih ureditev (GV Založba, Ljubljana 2011, 331 strani), ki je delo dr. Katarine Kresal Šoltes. Delo sistematično obravnava eno od področij kolektivnega delovnega prava. Taka dela
Naslovnica

Mednarodni sporazum o socialnem zavarovanju - ponovna odmera pokojnine

Pravna praksa, št. 47, 8.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2011Sodba VIII Ips 276/2009, 5. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Ljubljana Psp 547/2008) URS - 8., 50. in 153. člen Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško - 23., 36. in 37. člen Sporazum o socialnem zavarovanju med Republ
Naslovnica

Razlikovanje med delavci in javnimi uslužbenci glede poskusnega dela

Pravna praksa, št. 47, 8.12.2011

Delovna razmerja

Mateja Kosirnik, Pravna praksa, 47/2011 Ali institut poskusnega dela neutemeljeno, morda celo protiustavno, razlikuje med delavci in javnimi uslužbenci? Ali je Republika Slovenija kot delodajalka dolžna javnemu uslužbencu kljub vročeni odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela zagotoviti pravico do r
Naslovnica

Vračilo denarne socialne pomoči po smrti prejemnika

Pravna praksa, št. 47, 8.12.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2011 • Ali je država upravičena do prilastitve deleža posameznikove zapuščine zaradi prejemanja denarne socialne pomoči pokojnika? Če je odgovor pritrdilen, koliko lahko država zahteva povračila in v katerih primerih? • Kaj se zgodi v primeru, ko je posameznik nekaj časa prejemnik denarne socialn
Naslovnica

Kako lahko dokupimo pokojninsko oziroma zavarovalno dobo?

Pravna praksa, št. 46, 1.12.2011

Delovna razmerja

Nina Kos, Pravna praksa, 46/2011V življenju vsakega pride čas, ko začne razmišljati o tem, da bi se upokojil. Razlogi za tako odločitev so lahko različni. Nekomu ustreza oziroma prija dejstvo, da je delovno aktiven kar najdlje, drugi si želi mirno preživeti preostanek svojega življenja, tretji pa morda želi vsega po malem. Tisti, ki si želi čimprejšnje upokojitve, pa žal ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, lahko razmisli tudi o dokupu pokojninske oziroma zavarovalne dobe.
Naslovnica

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas na podlagi sodbe sodišča

Pravna praksa, št. 46, 1.12.2011

Delovna razmerja

mag. Tanja Pirnat, Pravna praksa, 46/2011Ali lahko sodišče sodno razveže pogodbo o zaposlitvi in prisodi odškodnino po 118. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), če ugotovi, da je delovno razmerje nezakonito prenehalo z iztekom časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (ki se šteje za pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas)?
Naslovnica

Obračunavanje časa prisotnosti na službenem potovanju

FinD-INFO članki, 25.11.2011

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 25.11.2011Tudi čas potovanja na službeni poti všteva v efektivni delovni čas, pri čemer pa je potrebno upoštevati tudi naravo dela.
Naslovnica

Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega in pravico do dopusta ter regresa

Pravna praksa, št. 45, 24.11.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 45/2011• Kako je treba obračunati regres in letni dopust, če je delavka zaposlena za manj kot štiri ure dnevno? Delavec se lahko zaposli s polnim ali pa tudi s krajšim delovnim časom. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) ureja pogodbo o zaposlitvi s krajšim delov
Naslovnica

Pravica do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja

Pravna praksa, št. 43, 10.11.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2011 Javna uslužbenka je v šolskem letu 2011/12 sklenila delovno razmerje za določen čas za opravljanje del in nalog vzgojitelja predšolskih otrok. V javnem vrtcu je razporejena na delovno mesto vzgojitelja in ima za opravljanje dela tudi ustrezno stopnjo in smer strokovne izobrazbe (končano Pedagoš
Naslovnica

Ali je potrebno soglasje ustanovitelja k izplačilu delovne uspešnosti direktorja muzeja

FinD-INFO članki, 7.11.2011

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 07.11.2011Pri ugotavljanju delovne uspešnosti iz različnih naslovov mora zavod v internih aktih opredeliti vlogo sveta zavoda in merila njegovega odločanja.
Naslovnica

Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu

Pravna praksa, št. 41-42, 27.10.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 41-42/2011Odločba US RS, št. U-I-245/10, U-I-181/10, Up-1002/10, 14. september 2011 (Ur. l. RS, št. 84/11) Prvi odstavek 102. člena in 103. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter četrti odstavek 40. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zapo
Naslovnica

Spremembe delovne zakonodaje so nujne za učinkovitejše izvrševanje v praksi

FinD-INFO članki, 27.10.2011

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.10.2011V okvir predvidenih sprememb ZDR bo potrebno vključiti večjo notranjo in zunanjo prožnost zaposlitve, opredeliti nove odpovedne roke, starejše delavce ter obveznost vključitve v kolektivno pogodbo.
Naslovnica

Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja - opredelitev poklica in invalidnost

Pravna praksa, št. 41-42, 27.10.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 41-42/2011Sklep VIII Ips 49/2010, 5. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Psp 272/2009) ZPIZ-1 - 15. člen, tretji odstavek 60. in 66. člena V skladu s tretjim odstavkom 66. člena ZPIZ-1 je treba utemeljenost (ne) priznanja pravic iz invalidskega zavarovanja z vidika pokli
Naslovnica

Prenehanje delovnega razmerja in izraba letnega dopusta

Pravna praksa, št. 41-42, 27.10.2011

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 41-42/2011Delavec je letos pridobil pravico do 25 dni letnega dopusta, od katerega mu je ostalo še 15 dni. Ker s 1. januarjem 2012 odhaja k novemu delodajalcu, želi ves preostali dopust izrabiti še pri trenutnem delodajalcu, ki pa mu tega zaradi novih naročil ne pusti. Kaj lahko stori?
Naslovnica

Odslej strožja merila in kazni pri izvajanju Zakona o varnosti in zdravju pri delu

FinD-INFO članki, 17.10.2011

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 17.10.2011Od 3. decembra 2011 bo vsako nespoštovanje določb ZVZD-1 delodajalcev in delavcev kaznovano strožje.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(104)

Datum objave

< Vsi
2011(104)
> Januar(5) > Februar(7) > Marec(12) > April(7) > Maj(11) > Junij(11) > Julij(4) > Avgust(5) > September(9) > Oktober(13) > November(4) > December(16)