FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja > 2013
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 117)
Naslovnica

Je novi zakon o delovnih razmerjih res prinesel večjo fleksibilnost

Podjetje in delo, št. 8, 31.12.2013

Miha Šercer, Podjetje in delo, 8/2013V prispevku so obravnavane nekatere nove rešitve, ki jih prinaša Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), predvsem z vidika njihovega vpliva na prakso v podjetjih. Predstavljene so nekatere dileme, ki v praksi nastajajo ob uporabi novih določb, hkrati pa so predstavljene nekatere možne rešitve in predlog drugačne ureditve. Avtor išče tudi odgovor na vprašanje, ali je novi zakon delodajalcem res prinesel večjo fleksibilnost.
Naslovnica

Odpoved v okviru reorganizacije s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

Podjetje in delo, št. 8, 31.12.2013

Marko Kirn, Podjetje in delo, 8/20131. Namen in metoda 2. Temeljne značilnosti instituta odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi 3. Sprejetje novega akta o sistemizaciji brez vsebinskih posegov v opis delovnih mest 4. Sprejetje novega akta o sistemizaciji z vsebinskimi posegi v opis delovnih mest 5. Sprejetje novega akta o si
Naslovnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavki pred upokojitvijo

Pravna praksa, št. 49-50, 19.12.2013

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 49-50/2013Februarja 2014 bomo zaprli eno od poslovnih enot in bomo nekaj delavcem morali odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Imamo delavko, ki ima manj kot pet let do upokojitve in naj bi se upokojila predvidoma januarja 2016. • Glede na to, da so delavci pred upokojitvijo varovana kategorija, ali morda kljub vsemu obstaja kakšna možnost za odpoved pogodbe iz poslovnega razloga?
Naslovnica

Podatki za obračun plač za december 2013

FinD-INFO članki, 18.12.2013

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 18.12.2013Število dni za obračun plač za december 2013:
Naslovnica

Transformacija v pogodbo za nedoločen čas - neizrabljen letni dopust

Pravna praksa, št. 48, 12.12.2013

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2013Decembra se mi izteče pogodba o zaposlitvi za določen čas dveh let. Ker mi je ostal dopust, mi je delodajalec ponudil sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas 17 dni. • Glede na to, da bom opravljala isto delo, ali to pomeni, da imam zdaj pravico do pogodbe za nedoločen čas?
Naslovnica

Neupravičena odsotnost z dela za manj kot pet dni

Pravna praksa, št. 48, 12.12.2013

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2013Imamo delavca, ki ga ni bilo v službo od ponedeljka do četrtka. O odsotnosti nas ni obvestil. V petek je prišel brez pojasnila, prav tako ni prinesel bolniškega lista. ZDR-1 dopušča izredno odpoved le, če je delavec odstoten najmanj pet dni zaporedoma. • Ali lahko tega delavca kljub temu odpustimo in kako?
Naslovnica

Dolžnost opravljanja dodatnih del

FinD-INFO članki, 11.12.2013

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 11.12.2013Ker pogodba o zaposlitvi ne more obsegati vseh opravil, ki jih je delavec dolžan opravljati v delovnem procesu, je treba s pogodbo določiti, da bo delavec delal tudi druga dela po nalogu nadrejenega, ki pa morajo vsebinsko spadati k bistvenim opravilom določenega delovnega mesta.
Naslovnica

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Pravna praksa, št. 47, 5.12.2013

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2013Javna uslužbenka se je iz Ljubljane, kjer je zaposlena, preselila v Novo mesto. S tem so se bistveno povišali stroški njenega prevoza na delo in z dela. • Ali smo ji kot delodajalec - javni zavod dolžni plačevati povišane stroške prevoza oziroma ali lahko v skladu s tretjim odstavkom 130. člena ZDR-1 povračilo stroškov ostane nespremenjeno in javni uslužbenki plačujemo enake stroške, kot smo jih plačevali pred selitvijo?
Naslovnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov - presežni delavci

Pravna praksa, št. 47, 5.12.2013

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Če se določeno delo pri delodajalcu pojavlja v različnih oddelkih oziroma organizacijskih enotah z določenimi specifičnostmi, delavci v drugih oddelkih, v katerih se potreba po njihovem delu ne spreminja, pri reševanju manjšega števila presežnih delavcev zgolj v eni organizacijski enoti oziroma oddelku ne morejo biti zajeti v krog izbire delavcev, ki jim bo odpovedana pogodba o zaposlitvi.
Naslovnica

Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe

Pravna praksa, št. 47, 5.12.2013

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2013Tudi v primeru, ko kolektivno pogodbo na strani delodajalcev sklene poleg asociacije z obveznim članstvom tudi asociacija s prostovoljnim članstvom, v katero pa določen delodajalec ni včlanjen, kolektivna pogodba za tega delodajalca (ne pa tudi za druge delodajalce, ki so člani) preneha veljati z iztekom prehodnega obdobja iz 32. člena ZKOLP (na dan 6. maja 2009).
Naslovnica

Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva - dopolnitev

4.12.2013

Pojasnilo DURS, št. 4254-11/2013-3, 4. 12. 2013Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva - ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. V zvezi z izvajanjem navedene določbe smo pridobili mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na dodatno zastavljena vprašanja zavezancev, ki ga povzemamo v nadaljevanju. 1. Ali je treba v primeru prenehanja podjetja (stečaj, smrt samostojnega podjetnika) doplačati prispevke za
Naslovnica

Prenos avtorskih pravic s strani delodajalca na tretje osebe

Pravna praksa, št. 46, 28.11.2013

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 46/2013V okviru nekaterih poklicev, kot sta poklica visokošolskega učitelja ali novinarja, delavci dnevno ustvarjajo avtorska dela, kot so članki, predstavitve ali učna čtiva. Pri tem se postavita vprašanji, koliko je delodajalec upravičen ta avtorska dela izkoriščati in ali je upravičen pravice do izkoriščanja teh del prenesti na tretje osebe. Ti vprašanji sta še zlasti relevantni v primeru, ko pogodba o zaposlitvi oziroma katera druga pogodba med delavcem in delodajalcem tega ne ureja.
Naslovnica

Pogodba o zaposlitvi - razlaga pogodbe - pravica vodilnega delavca do dodatka za delovno dobo

Pravna praksa, št. 46, 28.11.2013

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2013Upoštevajoč določbe 30. in 129. člena ZDR se stranki pogodbe o zaposlitvi ne moreta veljavno dogovoriti, da delavcu pravica do dodatka za delovno dobo, določenega v kolektivni pogodbi ne pripada ali pa, da mu ta pripada v nižjem znesku, kot je določeno v kolektivni pogodbi. Po presoji revizijskega sodišča pa ni ovir za to, da se delavec in delodajalec ne bi mogla dogovoriti na primer, da se dodatek za delovno dobo ne izkazuje ločeno na plačilni listi, temveč se v pogodbi o zaposlitvi določi višja plača, ki poleg pripadajoče osnovne plače vsebuje tudi dodatek za delovno dobo; vse ob predpostavki, da je delavcu zagotovljen minimum pravic, ki so določene v delovnopravni zakonodaji in kolektivnih pogodbah.
Naslovnica

Plačilo nadur

Pravna praksa, št. 46, 28.11.2013

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 46/2013V tretjem odstavku 144. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da lahko nadurno delo traja največ 20 ur na mesec. • Ali to pomeni, da delavcu ni možno izplačati več kot 20 nadur na mesec? Če izhajam iz postavljenega vprašanja možnosti izplačila, ki ne bi kršilo kogentnih zak
Naslovnica

Prednostna pravica presežnih delavcev do zaposlitve

Pravna praksa, št. 46, 28.11.2013

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 46/2013• Ali imajo zaposleni, ki so bili odpuščeni kot presežni delavci, prednost pri zaposlitvi, če delodajalec vnovič zaposluje? Presežni delavci, ki jim je bila pogodba o zaposlitvi redno odpovedana iz poslovnega razloga, od 12. aprila 2013, ko je začel veljati novi Zakon o delovnih razmerjih (Z
Naslovnica

Dodatek za delovno dobo in odpovedi kolektivnih pogodb

Pravna praksa, št. 45, 21.11.2013

Katarina Rajgelj, Pravna praksa, 45/2013Konec letošnjega leta se izteče veliko kolektivnih pogodb dejavnosti, že poleti pa so delodajalci odpovedali kolektivno pogodbo dejavnosti kemične in gumarske industrije, kmalu zatem pa še pogodbo v gradbenih dejavnostih. Sindikati se bojijo, da je namen takih odpovedi kolektivnih pogodb znižanje stroškov dela, predvsem nadomestila za malico, prevoza na delo in tudi dodatka za delovno dobo. Bistven problem je v tem, da višina teh stroškov ni kogentno določena v določbah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), zaradi česar se v praksi pojavljajo mnenja, da delodajalci teh stroškov niso dolžni izplačati, če njihova višina ni določena tudi v kolektivni pogodbi dejavnosti. Višina stroškov v zvezi z delom (stroški za prehrano ter za prevoz na delo in z dela) se sicer določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ali s podzakonskim aktom, - to pomeni, da Vlada RS višino povrnitve teh stroškov lahko določi sama, če v kolektivni pogodbi dejavnosti ni določena -, višina dodatka za delovno dobo glede na drugi odstavek 129. člena ZDR-1 pa se določi zgolj v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti. Zakon torej ne predvideva določitve višine dodatka za delovno dobo tudi s podzakonskim aktom, če njegova višina v kolektivnih pogodbah ni določena.
Naslovnica

Pravice pomorščakov in pomorska zavarovanja

Pravna praksa, št. 45, 21.11.2013

Boris Jerman, Pravna praksa, 45/2013Dne 4. novembra 2013 je Društvo za pomorsko pravo Slovenije v Marini Portorož organiziralo okroglo mizo o pravicah pomorščakov in pomorskih zavarovanjih. Izbira tematike okrogle mize ni naključje. Z 20. avgustom 2013 je namreč začela veljati ena pomembnejših konvencij na področju pomorstva - Mednarodna konvencija o pomorskem delovnem pravu Mednarodne organizacije dela (Konvencija MOD št. 186).
Naslovnica

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - izdaja poslovne skrivnosti - pravica do odgovora na medijsko objavo

Pravna praksa, št. 45, 21.11.2013

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2013Za podatek, ki je predmet poslovne skrivnosti, je značilno, da je znan le določenemu omejenemu krogu ljudi. Podatek, ki je znan ali dostopen širšemu krogu, že po naravi stvari ne more veljati za poslovno skrivnost. Predmet poslovne skrivnosti so podatki, ki za podjetje pomenijo konkurenčno prednost v kakršnemkoli pogledu. Pri podatkih, ki na tržni konkurenčni položaj ne vplivajo, ne gre za poslovno skrivnost.
Naslovnica

Nastop dela po pogodbi in bolezen

Pravna praksa, št. 45, 21.11.2013

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 45/2013V pogodbi o zaposlitvi imam naslednje določilo: "Zaposleni bo delo po tej pogodbi nastopil 4. novembra 2013. Če zaposleni dela na ta dan ne nastopi iz kakršnegakoli razloga, na primer zaradi bolezni ali zaradi drugih osebnih okoliščin, velja kot datum začetka delovnega razmerja in datum nastopa dela dan, ko zaposleni dejansko začne opravljati dela in naloge po tej pogodbi o zaposlitvi." • Ali to pomeni, da če slučajno zbolim, sploh nimam sklenjene pogodbe o zaposlitvi in nimam nobenega zavarovanja?
Naslovnica

Prenehanje delovnega razmerja v času porodniškega dopusta

Pravna praksa, št. 45, 21.11.2013

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 45/2013Delavka se s porodniškega dopusta na delo vrne 1. februarja 2014. • Ali delavki lahko odpovemo pogodbo o zaposlitvi, preden se vrne na delo?
Naslovnica

Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva

Pravna praksa, št. 45, 21.11.2013

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2013Pojasnilo DURS št. 4254-11/2013-3, 17. oktober 2013 Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. V
Naslovnica

Podatki za obračun plač za november 2013

FinD-INFO članki, 20.11.2013

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 20.11.2013Število dni za obračun plač za november 2013:
Naslovnica

Pogodba o izobraževanju delavca javnega zavoda

Pravna praksa, št. 44, 14.11.2013

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2013Delodajalec (javni zavod) je s svojimi delavci do uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) sklepal pogodbe o izobraževanju. V njih se je delodajalec zavezal delavcu nuditi plačano odsotnost z dela za potrebe izobraževanja, dodaten plačan dopust za opravo strokovnega izpita in povračilo stroškov prvega opravljanja izpita. Delavci pa so se po opravljenem strokovnem izpitu zavezali ostati določen čas v delovnem razmerju pri delodajalcu. Delavka je v letu 2011 z delodajalcem sklenila pogodbo o izobraževanju, izobraževanje se je končalo 30. junija 2012, v pogodbi z delodajalcem pa se je zavezala, da bo obveznost po pogodbi (opravo strokovnega izpita) izpolnila do 30. junija 2013. Ker je delavka v avgustu 2012 nastopila porodniški dopust in se je na delo vrnila avgusta 2013, ji je delodajalec omogočil podaljšanje roka za opravo strokovnega izpita do 30. junija 2014 in z njo sklenil aneks. • Ali je delodajalec dolžan delavki v tem primeru zagotoviti pravico do plačanega dopusta in povrnitve stroškov prve oprave izpita, kot se je zavezal v pogodbi o izobraževanju, ali pa lahko v aneksu, s katerim je podaljšal rok za izpolnitev obveznosti, zapiše, da slednjega delavki zaradi 185. člena ZUJF ni dolžan omogočiti? • Ali lahko v tem primeru delavka od pogodbe o izobraževanju odstopi zaradi delodajalčeve neizpolnitve obveznosti? Ministrstvo za pravosodje je v dopisu 007-1107/2012/1 z dne 29. junija 2012 zapisalo, da ZUJF v že sklenjene pogodbe, ki veljajo v času njegove uveljavitve, ne posega. • Ali slednje velja tudi za aneks, sklenjen po uveljavitvi ZUJF, ki se nanaša na pogodbo o izobraževanju, sklenjeno pred uveljavitvijo ZUJF?
Naslovnica

Naknadna odprava inšpektorjevega soglasja za odpoved

Pravna praksa, št. 44, 14.11.2013

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 44/2013V družbi je bil sprejet sklep o prenehanju družbe s postopkom redne likvidacije. Vsem delavcem bodo odpovedane pogodbe o zaposlitvi. Imamo pa dve delavki na porodniškem dopustu, zato smo pred vročitvijo odpovedi pridobili odločbo inšpektorja za delo, v kateri z obema odpovedma soglaša. Delavki sta zoper odločbi inšpektorja za delo sprožili upravni spor. • Če bi bila v upravnem sporu katera od teh odločb odpravljena, ali bi lahko delavka v sodnem postopku uspela z zahtevkom za ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi?
Naslovnica

Odškodninska odgovornost delodajalca - objava osebnih podatkov delavca na oglasni deski

Pravna praksa, št. 42-43, 7.11.2013

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42-43/2013Sodba VIII Ips 63/2013, 16. september 2013 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 542/2012) ZDR - 44., 46. in 184. člen ZVOP-1 - 16. člen Objava tožnikovega imena na oglasni deski njegovega delodajalca, v zvezi z delom, ki ga pri njem opravlja, ne pomeni uporabe osebnega pod
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Davčni članki in komentarji(21) Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(95) Mnenja in pojasnila FURS(1)

Datum objave

< Vsi
2013(117)
> Januar(9) > Februar(5) > Marec(10) > April(10) > Maj(14) > Junij(9) > Julij(9) > Avgust(9) > September(7) > Oktober(9) > November(15) > December(11)