FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja > 2008
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 69)
Naslovnica

Prožna varnost zaposlitve na trgu dela (flexicurity)

Podjetje in delo, št. 8, 20.12.2008

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, dr. Drago Mežnar, Podjetje in delo, 8/2008Avtor ugotavlja, kako se zaradi čedalje večje globalne konkurence, ki se zaostruje zlasti zaradi azijskih in drugih cenejših delovno intenzivnih držav, podjetja in države poskušajo prilagajati. Obravnava zlasti zahteve po večji prilagodljivosti gospodarstva in nenehnem tehničnem napredku. Ker vpliv ...
Naslovnica

Kako ravnati z delovnimi knjižicami po 1. januarju 2009?

Pravna praksa, št. 49-50, 18.12.2008

Delovna razmerja

Darija Perše-Zoretič, Darija Perše-Zoretič, Pravna praksa, 49-50/2008Pred sklenitvijo prve pogodbe o zaposlitvi (po zdaj veljavni ureditvi) delavec pri upravni enoti pridobi delovno knjižico. Po 1. januarju 2009 jih upravne enote ne bodo več izdajale. Zato je treba opozoriti na novelo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A),1 in sicer na spremembe, ki jih ZDR-A določa v ...
Naslovnica

Višina povračila stroška prehrane

Pravna praksa, št. 48, 11.12.2008

Delovna razmerja

mag. Slavi Pirš, mag. Slavi Pirš, Pravna praksa, 48/2008 Smo javno podjetje v stoodstotni lasti Mestne občine Maribor. Za nas velja Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, povračila pa izplačujemo na podlagi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP). Kolektivna pogodba komunalne dejavnosti v 54. členu določ...
Naslovnica

Procesni ugovor pobota v individualnih delovnih sporih

Pravna praksa, št. 46, 27.11.2008

Delovna razmerja

mag. Tanja Pirnat, mag. Tanja Pirnat, Pravna praksa, 46/2008S prehodom na pogodbeni princip urejanja delovnih razmerij se v individualnih delovnih sporih odpirajo nekatera vprašanja, značilna za civilno pravo in pravdi postopek. Eno izmed njih je povezano s procesnim ugovorom pobota, za katerega veljajo (bi morale veljati) nekatere posebnosti v delovnem proc...
Naslovnica

Zaposlovanje na črno - kaznivo dejanje in prekršek

Pravna praksa, št. 45, 20.11.2008

Delovna razmerja

Sodelavka Pravnap, Sodelavka Pravnap, Pravna praksa, 45/2008Ali je zaposlovanje na črno po novem Kazenskem zakoniku (KZ-1) res tudi kaznivo dejanje? Kakšni so znaki tega kaznivega dejanja? Kakšna je sankcija? Ali je zaposlovanje na črno še vedno tudi prekršek? Da, zaposlovanje na črno je po novem Kazenskem zakoniku,1 ki velja od 1. novembra 2008,...
Naslovnica

Poklicna rehabilitacija in pravica delavca do regresa

Pravna praksa, št. 44, 13.11.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2008Delavec je invalid II. kategorije zaradi posledic bolezni. Januarja mu je bila priznana pravica do poklicne rehabilitacije zaradi usposodobitve za drug poklic. Za čas poklicne rehabilitacije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcu izplačuje nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije.
Naslovnica

Neizplačilo regresa

Pravna praksa, št. 43, 6.11.2008

Delovna razmerja

Sodelavka Pravnap, Sodelavka Pravnap, Pravna praksa, 43/2008Dne 1. novembra se je iztekel skrajni rok za izplačilo letošnjega regresa za letni dopust. Ker nam ga delodajalec še ni izplačal, nas zanima, ali obstaja z zakonom določen rok za njegovo izplačilo.
Naslovnica

Kratkotrajne zaposlitve nerezidentov v Sloveniji

Pravna praksa, št. 43, 6.11.2008

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2008 Pojasnilo DURS, št. 42105-131/2007, 5. avgust 2008
Naslovnica

Nadomestilo plače za čas koriščenja letnega dopusta

Pravna praksa, št. 43, 6.11.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2008 Delavec je ves julij koristil letni dopust. Zaposlen je v družbi, ki jo zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, po kateri se delavcem nadomestila plače zagotavljajo pod pogoji in v višini, kot je določeno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR). Družba mu je obračunala nadomestilo samo v višini njego...
Naslovnica

Ureditev delovnega časa v slovenski delovni zakonodaji

Revija RDP, št. 11, 1.11.2008

Delovna razmerja

Revija RDP, 01.11.2008V prispevku je predstavljena zakonska ureditev dolžine delovnega časa, še bolj pa razporeditev delovnega časa, po eni strani upošteva potrebe delodajalcev v zvezi s fleksibilnejšo organizacijo delovnega časa, po drugi strani pa zahteve po varovanju varnosti in zdravja delavcev in po usklajevanju nji...
Naslovnica

Regres in letni dopust

Pravna praksa, št. 42, 30.10.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2008 Regres in letni dopust: delavec je zaposlen v podjetju npr. dve leti, poda pisno odpoved s 15. julijem 2008 zaradi zaposlitve v drugem podjetju. . Ali mu pripada le sorazmerni del regresa in dopusta? . Kako je z dopusti in regresi za delavce, ki se bodo upokojili v drugi polovici leta? Z novel...
Naslovnica

Odpravnina ob delni invalidski upokojitvi

Pravna praksa, št. 40-41, 17.10.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 40-41/2008Delavki, ki opravlja delo v javnem vrtcu, je bila z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) priznana III. kategorija invalidnosti zaradi posledic bolezni in se ji je priznala pravica do dela na delovnem mestu, na katero je razporejena s polovico polnega delovnega časa. Delavka...
Naslovnica

Kratkotrajno delo

Pravna praksa, št. 40-41, 17.10.2008

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 40-41/2008V Uradnem listu, št. 91/08, z dne 26. septembra 2008 je bilo na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno1 sprejeto in objavljeno Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela, ki je začelo veljati 27. septembra 2008. Navodilo podrobneje u...
Naslovnica

Delovno mesto in/ali vrsta dela

Podjetje in delo, št. 6-7, 13.10.2008

Delovna razmerja

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Etelka Korpič-Horvat, Podjetje in delo, 6-7/2008Avtorica v prispevku obravnava možnosti zaposlovanja za opravljanje del na delovnem mestu oziroma pri vrsti dela. Razčlenjuje predvsem ureditev in možnosti zaposlovanja za vrsto dela, ki naj bi omogočilo večjo prožnost in hkrati varnost delovnih razmerij. Pri tem opozarja na odprta vprašanja in na p...
Naslovnica

Aktualna vprašanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A

Podjetje in delo, št. 6-7, 13.10.2008

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava nekatera izbrana vprašanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po noveli ZDR-A. Sprememba zakonodaje je bila rezultat socialnega dialoga in je kompromis med zelo različnimi interesi delodajalcev in delavcev. Zakonodajalec je želel poenostaviti odpovedi za delodajalce, a hkrati ohrani...
Naslovnica

Nekatera vprašanja sklepanja pogodb o zaposlitvi po noveli ZDR-A

Podjetje in delo, št. 6-7, 13.10.2008

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, dr. Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na sklepanje pogodbe o zaposlitvi, vključno s posebnostmi pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in vodilnimi delavci. Pri tem navedene spremembe umesti v okvir uvajanja koncepta prožne varnosti in posodablj...
Naslovnica

Aktualna vprašanja sistema kolektivnih pogodb - pred novelo ZDR-A in po njej

Podjetje in delo, št. 6-7, 13.10.2008

Delovna razmerja

mag. Katarina Kresal-Šoltes, mag. Katarina Kresal-Šoltes, Podjetje in delo, 6-7/2008Prispevek obravnava vprašanja razmerja kolektivnih pogodb do nacionalnega prava in prava EU. Iz hierarhije delovnopravnih virov izhaja, da določbe kolektivnih pogodb lahko vsebujejo le za delavce ugodnejše pravice od zakonskega minimuma (pravilo in favorem), vendar pa so od tega pravila dopustne tud...
Naslovnica

Sedanja sodna praksa - pred novelo ZDR in po njej

Podjetje in delo, št. 6-7, 13.10.2008

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, dr. Janez Novak, Podjetje in delo, 6-7/2008Članek obravnava najprej pojem in pomen sodne prakse. Ugotavlja, da ima (v načelu) pomen le ustaljena sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki mu pravne norme in odločitve Ustavnega sodišča dajejo položaj sodišča, ki spremlja in oblikuje sodno prakso. Nato so obravnavane odločitve Vrho...
Naslovnica

Kratkotrajno delo

FinD-INFO članki, 8.10.2008

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 08.10.2008O kratkotrajnem delu govorimo takrat, kadar gre za delo osebe, ki ni v rednem delovnem razmerju, vendar ne gre za delo na črno, saj so izpolnjeni pogoji kot jih določa 12a. člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC).To pomeni, da gre za brezplačno opravljanje dela v mikro družb...
Naslovnica

Osebno dopolnilno delo

FinD-INFO članki, 8.10.2008

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 08.10.2008V skladu z 12. členom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) gre za osebno dopolnilno delo takrat, kadar posameznik osebno sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja druga manjša dela.Pri tem se za osebn...
Naslovnica

Odpoved delovnega razmerja zaradi krivdnega razloga

FinD-INFO članki, 8.10.2008

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 08.10.2008Med razloge za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi spada tudi krivdni razlog. Krivdni razlog je podan, če delavec krši svoje pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.V skladu z določbami 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) sodi odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kršenja pogodbeni...
Naslovnica

Odpoved in novo zaposlovanje

Pravna praksa, št. 38-39, 2.10.2008

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 38-39/2008 Uprava delodajalca je ob koncu leta 2007 ugotovila nujnost ukinitve poslovne enote družbe, o čemer je obvestila tudi tam zaposlene, tj. sporočila jim je, da bodo v nekaj mesecih prejeli redne odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. To je bilo 6. maja 2008 tudi storjeno, okoliščine pa so...
Naslovnica

Preklic odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Pravna praksa, št. 37, 25.9.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 37/2008 Delavka je dala pisno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Njen delodajalec je odpoved sprejel in se tudi pisno opredelil, se pravi izdal je soglasje na odpoved pogodbe o zaposlitvi in v njem določil odpovedni rok ter datum prenehanja. Ker pa se novi delodajalec ni držal dogovora o sprejetju v zaposlitev...
Naslovnica

Pravica do sorazmernega dela dopusta in regres za letni dopust

Pravna praksa, št. 37, 25.9.2008

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 37/2008Delavcu je pri prejšnjem delodajalcu (zasebni sektor) delovno razmerje prenehalo z 31. avgustom 2008. Do tega datuma je izkoristil ves letni dopust za leto 2008 in prejel celotni regres. S 1. septembrom 2008 se je zaposlil pri novem delodajalcu (javni sektor).
Naslovnica

V (pre)tesnem davčnem primežu

Pravna praksa, št. 35, 11.9.2008

Delovna razmerja

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 35/2008 "V Sloveniji potrebujemo novo razvojno paradigmo. Gospodarski sistem je namreč nekoč temeljil na marljivosti, v prihodnosti pa bo pomembnejše znanje. Po naših ocenah bo ta korak za Slovenijo precej težek, saj so davki in prispevki, povezani z delom, zelo visoki. Dokler bo slovensko gospodarstvo nad...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(69)

Datum objave

< Vsi
2008(69)
> Januar(6) > Februar(5) > Marec(4) > April(7) > Maj(6) > Junij(10) > Julij(2) > Avgust(2) > September(5) > Oktober(12) > November(7) > December(3)