FinD - Vsebinsko kazalo
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Register Find-INFO vsebin > II.11. Delovna razmerja > 2010
 

Register davčno-finančnih vsebin

< Nazaj na seznam

II. Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

II.11. Delovna razmerja

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 81)
Naslovnica

Delovna obleka in obutev - dohodek iz zaposlitve

FinD-INFO članki, 27.12.2010

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.12.2010Vprašanje:Kot računovodski servis imate težave strankam dopovedati, kako je z nakupom »delovnih« oblek in obutve na račun podjetja. Stranke trdijo, da morajo biti za svoje poslovanje urejene in iz tega razloga kupujejo »delovne« obleke, kar se pa po davčni zakonodaji ve, kaj delovne obleke so. Zato...
Naslovnica

Delovna obleka in obutev - dohodek iz zaposlitve

FinD-INFO članki, 27.12.2010

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.12.2010Vprašanje:Kot računovodski servis imate težave strankam dopovedati, kako je z nakupom »delovnih« oblek in obutve na račun podjetja. Stranke trdijo, da morajo biti za svoje poslovanje urejene in iz tega razloga kupujejo »delovne« obleke, kar se pa po davčni zakonodaji ve, kaj delovne obleke so. Zato...
Naslovnica

Malo delo in njegov vpliv na delovna razmerja

Pravna praksa, št. 48, 9.12.2010

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica

Položajni dodatek javnih uslužbencev

Pravna praksa, št. 47, 2.12.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 47/2010Nova Uredba je bila sprejeta zaradi uskladitve z 9. členom in 18. členom novele Zakona o
Naslovnica

Se bodo plače uslužbencem EU zaradi gospodarske krize spremenile?

Pravna praksa, št. 47, 2.12.2010

Delovna razmerja

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 47/2010univ. dipl. pravnica, LL.M., svetovalka na Ustavnem sodišču Uredba, s katero je Svet zaradi finančne in gospodarske krize sprejel (le) 1,85-odstotno zvišanje plač uradnikov in dru
Naslovnica

Nerazumne rešitve preprečevanja dela na črno

Pravna praksa, št. 46, 25.11.2010

Delovna razmerja

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 46/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica

Premajhna ozaveščenost o mobingu

Pravna praksa, št. 44, 11.11.2010

Delovna razmerja

Alenka Mordej, Pravna praksa, 44/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica

Trg dela bo odslej na novo urejen

FinD-INFO članki, 11.11.2010

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 11.11.2010V veljavo je stopil Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki se bo začeluporabljati 1.januarja 2011. Nov zakonureja ukrepe države na trgu dela, s katerimi se zagotavljata izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter delovanje sistema zavarovanja ...
Naslovnica

Dodatni dnevi letnega dopusta za starejše delavce

Pravna praksa, št. 44, 11.11.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2010Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v drugem odstavku 159. členu določa, da starejšemu delavcu (po predhodnem obdobju za leto 2010, delavec s starostjo 53 let in štiri mesece) pripadajo najmanj trije dodatni dnevi dopusta, vendar pa Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije v sedmem odstavku 36. člena določa, da se delavcu, ki dopolni 50 let starosti, letni dopust poveča za pet dni. • Po kateri določbi je treba ravnati glede na to, da oba predpisa določata različno starost za upravičenost do dodatnih dni letnega dopusta in tudi različno število dodatnih dni letnega dopusta?
Naslovnica

Še o sklepanju podjemne pogodbe z lastnim delavcem

Pravna praksa, št. 44, 11.11.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2010V zvezi z odgovorom na vprašanje o možnosti sklepanja podjemne pogodbe z lastnim delavcem v javnem zdravstvenem zavodu, objavljenim v PP, št. 43/2010 (str. 22), moram nekoliko korigirati svoje mnenje in opozoriti na Uredbo o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe, ki jo je na podlagi 65. člena Zakona o zdravniški službi
Naslovnica

Sklepanje pogodbe o zaposlitvi z lastnim delavcem

Pravna praksa, št. 43, 4.11.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2010Smo javni zdravstveni zavod. Zaradi stalne odsotnosti - pomanjkanja ustreznih delavcev zobozdravnikov - ne moremo v celoti opraviti s pogodbo dogovorjenih programov zdravstvenih storitev. Do zdaj smo težavo reševali s povečanim obsegom dela, ki so ga zobozdravniki opravili v okviru rednega delovnega časa in za to prejeli plačilo na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz povečanega obsega dela za javne uslužbence.
Naslovnica

Odpoved kolektivne pogodbe

Pravna praksa, št. 43, 4.11.2010

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2010Ker Vlada s sindikati javnega sektorja ni dosegla dogovora o zamrznitvi plač v prihodnjih dveh letih, je 30. septembra Državno pravobranilstvo na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani vložilo tožbo za razvezo 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor. Ta člen namreč predpisuje roke za odpravo plačnih nesorazmerij in določa, da se morajo javnim uslužbencem oktobra zvišati plače (prvo izplačilo naj bi bilo 5. novembra 2010). Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs pa je na vse uporabnike proračunskih sredstev že pred tednom dni naslovila zahtevo, da za oktober ne smejo obračunati višjih plač.
Naslovnica

Omejitev avtorske pravice

Pravna praksa, št. 42, 28.10.2010

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 42/2010Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 44. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah se zavrže. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 1018/2007 z dne 19. marca 2009 se zavrne.
Naslovnica

Uveljavljenje pravice do povečanega letnega dopusta

Pravna praksa, št. 42, 28.10.2010

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 42/2010Ali predložitev odločbe centra za socialno delo o pravici do dodatka za nego otroka zadostuje za pridobitev pravice do treh dni dopusta po Zakonu o delavcih v državnih organih (ZDDO)? Delodajalec je namreč od posameznika zahteval zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki dokazuje, da gre za težje telesno oziroma zmerno, težje ali težko duševno prizadeto osebo.
Naslovnica

Štipendijski zakon

Pravna praksa, št. 42, 28.10.2010

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 42/2010Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je predstavilo predlog novega zakona o štipendiranju, "saj veljavni zakon pomanjkljivo ureja posamezne vrste štipendij tako vsebinsko kot tudi procesno, nekatere določbe zdaj veljavnega Zakona o štipendiranju niso dovolj jasne, nedvoumne in razumljive, za nekatere štipendije pa še vedno velja posebna ureditev", je 13. oktobra na novinarski konferenci pojasnil minister dr. Ivan Svetlik. Cilj novega zakona o štipendiranju je tako celovita in pregledna ureditev štipendiranja - tudi v javnem sektorju. Javna razprava pa bo potekala do 13. novembra.
Naslovnica

Avtorsko delo in pokojnina

Pravna praksa, št. 42, 28.10.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2010Upokojenka prejema honorar za avtorsko delo, ki je na letni ravni višji od zneska njene starostne pokojnine in zneska minimalne plače.
Naslovnica

Izračun odpravnine

Pravna praksa, št. 42, 28.10.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42/2010• Kako upoštevati leta dela za odpravnino ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcu, ki je bil v družbi zaposlen tri leta, nato odšel na služenje vojaškega roka in se po njem znova vrnil k istemu delodajalcu, pri katerem je delal vse do odpovedi?
Naslovnica

Mediacija v individualnih delovnih sporih zoper državo

Pravna praksa, št. 42, 28.10.2010

Delovna razmerja

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 42/2010Z uveljavitvijo Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) je zakonodajalec sledil napovedim in za spore, v katerih je kot stranka udeležena Republika Slovenija, predpisal obvezno reševanje spora z mediacijo. Država naj bi bila tako zgled in pripomogla k promociji mediacije kot sredstva za mirno zunajsodno reševanje sporov.
Naslovnica

Delo na črno

Pravna praksa, št. 40-41, 15.10.2010

Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2010"Predlog novega zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno se ukvarja predvsem z vprašanjem, kako odvračati delodajalce in delojemalce od tega, da bi na tak način delali, zato je v njem veliko prostora namenjenega sankcijam za kršitelje," je na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi predloga zakona, 6. oktobra pojasnil minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik. Delež sive ekonomije se namreč v Sloveniji giblje med 17 in 25 odstotki BDP. Predlog zakona je zdaj v enomesečni javni razpravi.
Naslovnica

Priznanje pravice do delne invalidske pokojnine - delo s krajšim delovnim časom

Pravna praksa, št. 40-41, 15.10.2010

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2010ZPIZ-1 - prva alineja drugega odstavka 93. člena, prvi odstavek 159. člena Začetek dela s krajšim delovnim časom ni pogoj za priznanje pravice do delne invalidske pokojnine, ampak le pogoj za začetek izplačevanja delne invalidske pokojnine.
Naslovnica

Arbitraža v delovnem sporu

Pravna praksa, št. 40-41, 15.10.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 40-41/2010S podjetniško kolektivno pogodbo imamo za reševanje delovnih sporov določeno arbitražo. V kolektivni pogodbi sta določena tudi sestava in postopek za delo arbitraže. • Ali se morata v primeru konkretnega spora, do katerega je prišlo, delavec in delodajalec podvreči arbitražnemu odločanju ali lahko gre delavec s svojo tožbo neposredno na sodišče?
Naslovnica

Ali potrebujemo spremembe delovne zakonodaje in kakšne

Podjetje in delo, št. 6-7, 6.10.2010

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Podjetje in delo, 6-7/2010Prispevek obravnava vprašanje, ali so potrebne spremembe delovne zakonodaje in če so, kakšni naj bi bili glavni cilji in načela nove ureditve delovnih razmerij. Kot možni cilji so oprede-ljeni: prožna varnost (flexicurity), upoštevanje staranja prebivalstva, zagotavljanje minimalnih pravic delavcev, usklajenost z mednarodnimi delovnopravnimi standardi in pravom EU, usklajenost z relevantno zakonodajo drugih področij (socialna varnost itd.), povečanje učinkovitosti delovnopravnega varstva.
Naslovnica

Pomen sodne prakse za razvoj delovnega prava

Podjetje in delo, št. 6-7, 6.10.2010

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Podjetje in delo, 6-7/2010V prispevku je prikazan vpliv, ki ga imata ustavnosodna praksa in praksa delovnih sodišč, bodisi neposredno bodisi posredno, na razvoj delovnega prava, predvsem na urejanje instituta prenehanja delovnega razmerja po prej veljavni delovnopravni zakonodaji, kakor tudi na razvoj instituta prenehanja pogodbe o zaposlitvi po novi delovnopravni zakonodaji. Po naši pravni ureditvi skrbi za enotno sodno prakso Vrhovno sodišče RS, zato je za razvoj delovnega prava posebej pomembna njegova praksa. Pomen argumenta precedensa seveda ni le v zagotavljanju enakosti pred zakonom, temveč tudi pravne varnosti, saj zagotavlja jasnost in predvidljivost sodnega odločanja.
Naslovnica

Malo delo in prožne oblike dela v prenovljeni delovni zakonodaji

Podjetje in delo, št. 6-7, 6.10.2010

Delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, Podjetje in delo, 6-7/2010Prispevek obravnava prožne oblike zaposlovanja, predvsem atipične pogodbe o zaposlitvi (pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku) in malo delo. Predstavljena je veljavna zakonska ureditev atipičnih pogodb o zaposlitvi in dejanske razmere na trgu dela, nato pa so nakazane potrebne zakonske spremembe. Prikazana je tudi predlagana zakonska ureditev malega dela in ocenjena njena ustreznost, tudi ob primerjavi z nemško ureditvijo neznatne zaposlitve.
Naslovnica

Ukrepi za povečanje zaposlenosti starejših v okviru spreminjanja delovne in socialne zakonodaje

Podjetje in delo, št. 6-7, 6.10.2010

Delovna razmerja

Polonca Končar, Podjetje in delo, 6-7/2010Avtorica poudarja, da se je spremenilo globoko zakoreninjeno prepričanje, da starost sama po sebi pomeni nezmožnost za delo in da v Evropi veliko razpravljajo o nujnosti politik v podporo konceptu aktivnega staranja, ki ga tudi pojasni. Avtorica obravnava pravne ukrepe, ki lahko prispevajo k podaljševanju delovnega življenja ljudi, in pri tem upošteva veljavno delovno zakonodajo kot tudi predvidene reforme delovne in socialne zakonodaje.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Finančno-računovodski in poslovni nasvet...(81)

Datum objave

< Vsi
2010(81)
> Januar(5) > Februar(17) > Marec(18) > April(7) > Junij(2) > Avgust(2) > September(5) > Oktober(13) > November(7) > December(5)