FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > 2011
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 22
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 549)
Publikacija Članek
Naslovnica

Dvojno obdavčenje dediščine

FinD-INFO članki, 2011

mag. Jasmina Cigrovski, 28.12.2011

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 28.12.2011Države problem neenotnega obdavčenja rešujejo s sklepanjem sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčenja, vendar je treba na problem z vidika evropske perspektive gledati širše: Evropa mora na globalnem trgu nastopati enotno in bolj konkurenčno, zaradi česar je potrebna enotna ureditev tudi na področju...
Naslovnica

Oprostitev pri prevozni storitvi, povezani z izvozom

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 23.12.2011

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 23.12.2011Oprostitev pri prevozni storitev lahko zavezanec uveljavlja z dokazilom ali dokazili, ki jih pa predpisi natančneje ne določajo.
Naslovnica

Rušenje stavbe, gradnja poslovno-stanovanjskega objekta

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 23.12.2011

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 23.12.2011Pri izdajanju računov dobaviteljem mora biti jasno razvidno kolikšen del prodaje fizični osebi odpade na dejavnost, koliko pa na nosilca dejavnosti osebno.
Naslovnica

Kapitalski dobički pri prenosu vrednostnih papirjev v kapital druge družbe

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 23.12.2011

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 23.12.2011Pri prenosu vrednostnih papirjev je pomembna vsebina transakcije in ne le denarni tok.
Naslovnica

Fiduciarni račun – knjigovodstvo, prodaja delnic odvetnika, odvetniška storitev za švicarsko banko

FinD-INFO članki, 2011

Inštitut za računovodstvo, 23.12.2011

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 23.12.2011Kapitalski dobički odvetnika niso dohodki iz njegove dejavnosti in so obdavčeni po ZDoh-2 kot dohodki iz kapitala.
Naslovnica

Pošteno poslovanje kot priložnost za rast in dejavnik sprememb

Pravna praksa, 2011/49-50

Irena Tomažin, 22.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

Irena Tomažin, Pravna praksa, 49-50/2011 Svoj prispevek k trenutnemu stanju gospodarske krize je gotovo dala tudi korupcija. Ta je resen in realen problem v družbi, saj spodkopava dobro upravljanje in poštenost, izkrivlja konkurenco, ovira gospodarski razvoj ter ustvarja neenakost in nepravičnost. P
Naslovnica

Državne podpore v obliki posojil z nižjo (subvencionirano) obrestno mero

FinD-INFO članki, 2011

Silva Koritnik Rakela, univ. dip. ekon, p. r., DipIFR, 22.12.2011

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 22.12.2011V članku in priloženem vzorcu se predstavlja primer pravilnega knjiženja in izračuna posojila v obliki državne pomoči.
Naslovnica

Eno leto uporabe pravil Incoterms 2010

Pravna praksa, 2011/49-50

Friedl Andrej, Djinović Marko, 22.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Andrej Friedl, Marko Djinović, Pravna praksa, 49-50/2011Aktualna vprašanja v domači in mednarodni poslovni praksi Mineva eno leto, odkar so začela veljati prenovljena pravila Incoterms 2010. V tem času so se nova pravila Incoterms 2010 v poslovni praksi povsem uveljavila in v pogodbah učinkovito zamenjala "stara"
Naslovnica

Slaba in dobra stran zavarovalne kapice za družbenike, ki so hkrati poslovodje

FinD-INFO članki, 2011

Mateja Babič, univ. dipl. ekon., LL. M., 22.12.2011

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 22.12.2011Poslovodje v letih pred upokojitvijo so z omejitvami pri plačevanju socialnih preispevkov prikrajšane pri oblikovanju svoje pokojninske osnove, mladim podjetnikom pa tak sistem posredno nudi ugodnosti pri zagonu podjetja.
Naslovnica

Nova pravila gotovinskega poslovanja in uveljavljanja davčnega odloga

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 22.12.2011

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 22.12.2011Odslej večje omejitve pri poslovanju z gotovino, ugotavljanju premoženjskega stanja, uveljavljanju davčnega odloga ter vrsta sprememb in novosti pri davčnih obrazcih.
Naslovnica

Nezdružljivost županske in poslanske funkcije

Pravna praksa, 2011/49-50

Avtor ni naveden, 22.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011Sklep US RS, št. U-I-317/11 z dne 9. decembra 2011 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega stavka 10. člena Zakona o poslancih in 2. člena Zakona o spremembi Zakona o poslancih se zavrne. Pasivna voli
Naslovnica

Priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja - samozaposleni - pravna praznina

Pravna praksa, 2011/49-50

Avtor ni naveden, 22.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011Sklep VIII Ips 284/2009, 5. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Psp 756/2008) ZPIZ-1 - tretji odstavek 66. člena ter 91., 92. in 161. člen ZUstS - 48. člen ZS - drugi odstavek 3. člena Ob izostanku ustrezne zakonske ureditve za samozaposlene, ki še vedno oprav
Naslovnica

Zaposlovanje tujcev v javni upravi

Pravna praksa, 2011/49-50

Mateja Kosirnik, 22.12.2011

Delovna razmerja

Mateja Kosirnik, Pravna praksa, 49-50/2011 Ali lahko Republika Slovenija kot delodajalec zaposli tujca? Ali lahko v primeru, ko je tujec najprimernejši kandidat, a ni izbran, toži Republiko Slovenijo zaradi diskriminacije? Ali je pogoj aktivno znanje slovenskega jezika diskriminatoren? Gre za vprašanja, s katerimi sem se soočila v svoji
Naslovnica

Unija fiskalne stabilnosti: učinkovita, vzdržna, demokratična?

Pravna praksa, 2011/49-50

dr. Janja Hojnik, 22.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 49-50/2011 Potem ko je 13. decembra 2011 pričel veljati t. i. šesterček (ang. Six-Pack) - sveženj šestih zakonodajnih aktov, ki reformirajo zloglasni Pakt stabilnosti in rasti, se voditelji držav članic EU dogovarjajo o nadaljnji reformi pravil, ki bi zagotovila stabiln
Naslovnica

Vzorec pravilnika o blagajniškem poslovanju

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 19.12.2011

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 19.12.2011
Naslovnica

ZZRZI vodi v spremembe nadzora invalidskih podjetij in izpolnjevanja kvotnega sistema

FinD-INFO članki, 2011

mag. Mojca Kunšek, 16.12.2011

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 16.12.2011ZZRZI na novo opredeljuje poročevalske obveznosti invalidskih podjetij, njihovo pravico do povračila prispevkov ter spreminja določbe subvencioniranja plače in pravico do odpravnine odpuščenega invalida.
Naslovnica

Nadaljevanje postopkov zoper družbenike izbrisanih družb po ZFPPIPP je treba takoj ustaviti

Pravna praksa, 2011/48

mag. Boštjan Rejc, 15.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

mag. Boštjan Rejc, Pravna praksa, 48/2011 Začasno zadržanje Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-37/11 z dne 1. decembra 2011 po nepotrebnem povzroča podaljšanje stanja (agoni
Naslovnica

Slovo doktrine "too big to fail"

Pravna praksa, 2011/48

Peter Merc, 15.12.2011

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Peter Merc, Pravna praksa, 48/2011 Reševanje bank v težavah z različnimi shemami državnih pomoči je bilo med zadnjo finančno krizo kljub ogromnim stroškom nujno in neizbežno. Zato se bolj kot vprašanje smiselnosti in učinkovitosti takega načina reševanja že ves čas postavlja vprašanje, katere banke rešiti pred padcem in katere
Naslovnica

Pravica do odpravnine

Pravna praksa, 2011/48

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Odločba US RS, št. U-I-210/10 z dne 1. decembra 2011 (Ur. l. RS, št. 100/01) Peti odstavek 55. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je bil v neskladju z Ustavo. Delavci na področju kulture, ki jim je bila odpovedana pogodba o zapos
Naslovnica

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)

Pravna praksa, 2011/48

Matjaž Verbič, 15.12.2011

Javne finance in javna naročila

Matjaž Verbič, Pravna praksa, 48/2011 ZVJPN je bil sprejet v začetku junija, veljati je začel 3. julija 2011. Pri GV Založbi pa je izšla knjiga Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) z uvodnimi pojasnili dr. Vesne Krajnc in Vide Kostanjevec. Knjiga z zakonom obsega 138 strani, uvodna pojasnila pa so razdelje
Naslovnica

Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu

Pravna praksa, 2011/48

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sodba I Ips 7226/2009-39, 15. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju II Kp 7226/2009) KZ-1 - prvi odstavek 197. člena V obravnavanem primeru je za ugotovitev obstoja zakonskih znakov kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu odločilnega pomena nastop prepovedanih posledic p
Naslovnica

Statusno preoblikovanje in delovanje sveta delavcev

Pravna praksa, 2011/48

dr. Darja Senčur Peček, 15.12.2011

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 48/2011• Ali statusna sprememba (preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo) kakorkoli vpliva na delovanje sveta delavcev v družbi (število zaposlenih je nespremenjeno)? Iz teorije statusnega prava izhaja, da gre pri spremembi pravnoorgan
Naslovnica

Dve izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu - učinkovanje odpovedi

Pravna praksa, 2011/48

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sodba VIII Ips 202/2010, 4. oktober 2011 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 504/2010) ZDR - 8. alineja prvega odstavka 111. člena ZJU - tretji odstavek 24. člena Dokončnost in izvršljivost (izredne) odpovedi, ki v obravnavani zadevi časovno sovpada z vročitvijo odločbe K
Naslovnica

SOGLASJE NADZORNEGA SVETA K SPREMEMBI POGODBE, SKLENITEV KATERE JE NADZORNI SVET ŽE ODOBRIL

Podjetje in delo, 2011/8

Saša Prelič, 14.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

Saša Prelič, Podjetje in delo, 8/2011Statut neke delniške družbe določa primere, ko mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta. Poleg tega pa je določen tudi primer, ko mora nadzorni svet odločati o soglasju, kadar je takšen predlog uprave in gre za posel, ki sega čez okvir rednega poslovanja. * Če gre za posel zunaj okvira rednega poslovanja, pa se uprava odloči vprašanje predložiti nadzornemu svetu v odločanje glede soglasja, pa potem nadzorni svet soglasje podeli, ali mora uprava predložiti v odločanje glede soglasja tudi anekse, s katerimi se spreminjajo bistveni elementi pogodbe, h kateri je nadzorni svet podelil soglasje. Ali velja to v vseh primerih, torej tudi takrat, ko se izpostavljenost oziroma poslovno tveganje družbe v tem poslu zmanjšuje in uprava oceni, da soglasje nadzornega sveta ni več potrebno? Ali je uprava svobodna glede dogovarjanja o spremembi takšne pogodbe in nadzorni svet sproti obvešča, kako je ravnala? * Če gre za posel, za katerega uprava mora pridobiti soglasje, ali sprememba nebistvenih elementov posla povzroči zahtevo, da tudi o vsebini aneksa odloča nadzorni svet? Če je odgovor, da odločanje nadzornega sveta ni potrebno, kateri bi bili (primeroma) primeri sprememb pogodbe/posla, ki ne zahtevajo predložitve nadzornemu svetu?
Naslovnica

Za normativno ureditev čezmejnega prenosa sedeža na ravni EU

Podjetje in delo, 2011/8

Jerneja Prostor, 14.12.2011

Gospodarsko pravne zadeve

Jerneja Prostor, Podjetje in delo, 8/2011V članku je obravnavana dopustnost posameznih oblik čezmejnega prenosa sedeža družbe po odločbi Sodišča EU v zadevi Cartesio, ki je v ta vidik pravice do svobodnega ustanavljanja vnesla nemalo zmede. Avtorica skuša prikazati, zakaj je trenutno pravno stanje na tem področju nevzdržno. Zaradi zagotovitve pravne varnosti pri uresničevanju pravice do svobodnega ustanavljanja se pravna znanost zavzema za urgenten sprejem Štirinajste direktive s področja prava družb, na katero čakamo vse od odločitve Sodišča EU v zadevi Daily Mail, torej že več kot 20 let. Vendar se zapleti, ki utegnejo spremljati njen sprejem, kažejo tudi že pri oblikovanju statuta evropske zasebne družbe (SPE). V članku so okvirno predstavljeni tudi načini, kako bi lahko čezmejni prenos sedeža družbe uredili na ravni EU.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 22 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(179)

Podjetje in delo(74)

Pravna praksa(270)

Pravni letopis(26)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Pravni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2011(549)
> Januar(64) > Februar(53) > Marec(56) > April(40) > Maj(45) > Junij(56) > Julij(30) > Avgust(32) > September(33) > Oktober(65) > November(23) > December(52)

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž