FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > 2017
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 27
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 656)
Publikacija Članek
Naslovnica

Sodišče EU o prenosu podjetja in delavcev

FinD-INFO članki, 2017

mag. Jasmina Potrč, 28.12.2017

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 28.12.2017Evropsko sodišče je ugotavljalo, ali se lahko izbor novega izvajalca v okviru javnega naročila šteje za "prenos podjetja" in posledično predstavlja obveznost prenosa delavcev iz starega na novega pogodbenika.
Naslovnica

Oprostitev plačila dohodnine pri izplačilu poslovne uspešnosti

FinD-INFO članki, 2017

Katja Novak, 28.12.2017

Oprostitve plačila dohodnine

FinD-INFO članki, 28.12.2017Stranka sprašuje, pod kakšnimi pogoji se lahko zaposlenim v letu 2017 izplača poslovna uspešnost brez plačila dohodnine?
Naslovnica

Davčna obravnava pogostitve in ogleda gledališke predstave s poslovnimi partnerji

FinD-INFO članki, 2017

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 28.12.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 28.12.2017Podjetja pogosto za svoje poslovne partnerje organizirajo družabna srečanja s pogostitvijo in darili. V nadaljevanju bomo na konkretnem primeru iz prakse obravnavali stroške pogostitve in ogled gledališke predstave z vidika treh različnih davkov: dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb in DDV.
Naslovnica

Z novim letom se bodo prihodki od pogodb evidentirali po MSRP 15

FinD-INFO članki, 2017

mag. Mojca Kunšek, 28.12.2017

Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP in MRS)

FinD-INFO članki, 28.12.2017Od 1. januarja 2018 bodo zavezanci za uporabo mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) morali upoštevati nov MSRP 9 in MSRP 15.
Naslovnica

Določitev najnižje višine odvetniške nagrade ni (vedno) v skladu s pravom Unije

Pravna praksa, 2017/49-50

Zoran Skubic, 21.12.2017

Zoran Skubic, Pravna praksa, 49-50/2017Vprašanje pravične odmene za profesionalne pravniške storitve že dolgo buri duhove tudi v Sloveniji. Spomnimo se samo peripetij v zvezi z uveljavitvijo novele Zakona o odvetništvu iz leta 2009, ki jo je po potrditvi v Državnem zboru pričakala zahteva za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Izvedbo samega referenduma je končno "ustavilo" šele Ustavno sodišče z najmanjšo možno večino - pet proti štiri. Tovrstni zapleti niso tuji niti drugim državam. Določitev pravične višine (zlasti) odvetniških nagrad namreč nikoli ne gre "iz mode", zlasti ko gre za rivalstvo med stanovsko zbornico in pristojnim ministrstvom. Tako se je Sodišče (EU) ukvarjalo s problematiko bolgarske področne ureditve, ki dogovor o nižji nagradi za odvetnika ali pravnega zastopnika celo sankcionira, in sicer ga opredeljuje kot disciplinsko kršitev. Je to res v skladu s (primarnim) pravom EU?
Naslovnica

Deljen delovni čas in pravica do odmora, ki se všteje v delovni čas

Pravna praksa, 2017/49-50

Anja Šlaus, 21.12.2017

Anja Šlaus, Pravna praksa, 49-50/2017Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 154. členu določa, da ima delavec, ki dela polni delovni čas, med dnevnim delom pravico do odmora, ki traja 30 minut. Peti odstavek istega člena nadalje določa, da se čas odmora med dnevnim delom všteva v delovni čas.
Naslovnica

Stečajni postopek nad pozneje najdenim premoženjem - zadržanje zastaranja zaradi nepremagljivih ovir

Pravna praksa, 2017/49-50

Avtor ni naveden, 21.12.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2017Zmotno je stališče, da v času od izbrisa družbe do začetka stečaja nad pozneje najdenim premoženjem (vselej) obstajajo nepremagljive ovire, ki zadržujejo tek zastaralnega roka. Upnik, ki ve za premoženje izbrisane osebe, mora namreč v skladu z načelom vestnosti in poštenja (5. člen OZ) ter v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika (6. člen OZ) predlagati začetek stečajnega postopka nad pozneje najdenim premoženjem, da njegova terjatev ne bi zastarala
Naslovnica

Objava prostega delovnega mesta pri podaljšanju pogodbe za določen čas

Pravna praksa, 2017/49-50

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 21.12.2017

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 49-50/2017Z delavcem imamo sklenjeno pogodbo za določen čas enega leta, ki se bo mu kmalu iztekla. Pogodbo mu nameravamo podaljšati še za določen čas enega leta.
Naslovnica

Prepozna odločba ZZZS o koncu bolniškega staleža

Pravna praksa, 2017/49-50

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 21.12.2017

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 49-50/2017Delavec, ki je pri nas zaposlen za nedoločen čas, je bil dlje časa v bolniškem staležu. V tem obdobju ga je nadomeščal drug delavec, ki smo ga zaposlili na novo za določen čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca v bolniškem staležu. Izteka njegove pogodbe nismo omejili datumsko, ampak smo napisali, da se mu izteče ob vrnitvi delavca iz bolniškega staleža. Od ZZZS smo dobili odločbo, s katero delavcu bolniški stalež ni bil podaljšan, vendar šele štiri dni po tem (tudi delavec), ko bi delavec, ki se vrača iz bolniškega staleža, moral začeti delati.
Naslovnica

Pravno varstvo neizbranega ponudnika po 26. novembru 2017

Pravna praksa, 2017/49-50

mag. Matjaž Kovač, 21.12.2017

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 49-50/2017Leta 2011 je začel veljati Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), s katerim je bil v naš pravni red prenesen poglavitni del Direktive Evropskega parlamenta in Sveta št. 2007/66/ES z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede vprašanja izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil. ZPVPJN je bil leta 2013 spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, s katerim se je povečala učinkovitost javnega naročanja na način, da se odpravita ugotavljanje in odprava nepravilnosti, ki glede na predmet naročanja in postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca niso bistvene ter zaradi katerih osebe, zainteresirane za dodelitev javnega naročila, niso oziroma ne bi mogle biti oškodovane.
Naslovnica

Se bodo "štempljali" tudi sodniki in poslanci?

Pravna praksa, 2017/49-50

Katarina Rajgelj, 21.12.2017

Katarina Rajgelj, Pravna praksa, 49-50/2017Pred kratkim mi je pod roke prišla odločba Inšpektorata za delo iz leta 2016. V tej odločbi inšpektor ugotavlja, da sodišče kot delodajalec ni zadostilo predpisom, ki urejajo vodenje evidenc delovnega časa, saj ni evidentiralo vseh z zakonom predpisanih podatkov. Kakšen greh je storilo sodišče? Sodišče za sodnike ni vodilo dnevne evidence o izrabi delovnega časa.
Naslovnica

Podatki za obračun plač za december 2017

FinD-INFO članki, 2017

IUS SOFTWARE, 15.12.2017

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.12.2017Podatki za obračun plač za december 2017
Naslovnica

Konec leta in možnosti nagrajevanja delavcev

FinD-INFO članki, 2017

Irena Kamenščak, univ. dipl. pravnica, BDO Svetovanje d. o. o., 14.12.2017

Dohodnina

FinD-INFO članki, 14.12.2017Ob koncu koledarskega leta številni delodajalci ugotavljajo, kako uspešno leto je za njimi ter se na tej podlagi odločajo ali bodo delavcem izplačali nagrado za njihovo delo in »so-prispevek« k uspešnosti družbe. V takšnih primerih gre vsebinsko za izplačilo, ki se nanaša na uspešno delovanje delodajalca...
Naslovnica

Obdavčitev daril

FinD-INFO članki, 2017

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 14.12.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 14.12.2017Prihaja čas obdarovanj in tema obdavčitve daril je spet aktualna. O obdavčitvi daril smo že pisali, in sicer v letu 2014, kjer smo obdavčitev daril predstavili precej na široko. Kaj se je od takrat spremenilo in kako je z obdavčitvijo daril, ki jih podarite prejemnikom v tujino, pišemo v nadaljevanju....
Naslovnica

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavPR-A

FinD-INFO članki, 2017

Finančna uprava Republike Slovenije, 14.12.2017

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 14.12.2017V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (novela ZDavPR-A), ki začne veljati 1. 1. 2018.
Naslovnica

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance - osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (Podrobnejši opis)

Pravna praksa, 2017/48

Avtor ni naveden, 14.12.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2017Pojasnilo FURS, 7. izdaja; veljavnost za obračunska obdobja od 1. januarja 2018 dalje. Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja obvezneg
Naslovnica

Informacija o novosti, ki jih prinaša novela ZDavP-2K

FinD-INFO članki, 2017

Finančna uprava Republike Slovenije, 14.12.2017

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 14.12.2017V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/17, z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2K), ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 9. 12. 2017.
Naslovnica

Ali lahko fizična oseba v postopkih javnega naročanja nastopa kot ponudnik - stališče Državne revizijske komisije

Pravna praksa, 2017/48

mag. Njives Prelog Neffat, 14.12.2017

mag. Njives Prelog-Neffat, Pravna praksa, 48/2017Senat Državne revizijske komisije je v odločitvi v zadevi št. 018-190/2017 Mestna občina Koper zavzel stališče, da je fizična oseba, ki nima registrirane dejavnosti in ni vpisana v poslovni register, gospodarski subjekt, kar pomeni, da lahko nastopa tudi v vlogi ponudnika. To ima za področje javnega naročanja lahko negativne posledice.
Naslovnica

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDDPO-2O

FinD-INFO članki, 2017

Finančna uprava Republike Slovenije, 14.12.2017

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 14.12.2017V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2O), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Naslovnica

Pravica do prenosa in kopičenja neizrabljene pravice do plačanega letnega dopusta

Pravna praksa, 2017/48

dr. Nana Weber, 14.12.2017

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2017Sodišče EU je odločilo, da mora imeti delavec možnost prenosa in kopičenja neizrabljene pravice do plačanega letnega dopusta, kadar mu delodajalec ne omogoči uresničiti njegove pravice do plačanega letnega dopusta.
Naslovnica

Razpihovanje pravne megle na področju ICO

Pravna praksa, 2017/48

Setnikar Nejc, Šutanovac Lena, 14.12.2017

Nejc Setnikar, Lena Šutanovac, Pravna praksa, 48/2017Tehnologija veriženja (podatkovnih) blokov (tudi veriga podatkovnih blokov), ki jo javnost bolje pozna pod angleško ustreznico blockchain, je eden izmed največjih tehnoloških izumov v zadnjih letih, primerljiv z izumom interneta. V zadnjem letu so se na tem področju zgodile številne velike spremembe. V nekaterih zveznih državah ZDA so uzakonili podlago za uporabo pametnih pogodb in pametnih registrov, na Švedskem in v Gruziji bo na tej tehnologiji temeljila zemljiška knjiga, Allianz, ena največjih zavarovalniških multinacionalk, bo svoje zavarovalne produkte dala v verigo podatkovnih blokov, v švicarskem kantonu Zug se bodo lahko upravne takse plačevale v za ta namen izdani kriptovaluti. To je le nekaj primerov uporabe tehnologije veriženja blokov. Tudi med potrošniki strmo naraščata zanimanje za in uporaba kriptovalut ter kriptožetonov. Javne ponudbe kriptožetonov (ang. initial coin offerings - ICO) so v porastu, tržna kapitalizacija je že presegla 3 milijarde dolarjev, zato se pojavlja pomembno pravno vprašanje: kakšno pravno naravo imajo kriptožetoni? Države se soočajo z dilemo, kako urediti področje kriptožetonov in dotičnega načina množičnega financiranja brez prevelikega posega v inovativne poslovne rešitve in uspešne podjetniške zgodbe.
Naslovnica

FURS nad oddajanje nepremičnin v turistični najem

Pravna praksa, 2017/48

Avtor ni naveden, 14.12.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2017Sporočilo za javnost - FURS, 3. december 2017 Finančna uprava RS bo v začetku leta 2018 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri fizičnih osebah, fizičnih osebah z dejavnostjo in pri pravnih osebah, ki so dosegale dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični najem (tudi preko spletnih port
Naslovnica

Prepozna identifikacija za namene DDV, obveznost obračunavanja DDV in pravica do odbitka DDV

Pravna praksa, 2017/48

Avtor ni naveden, 14.12.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2017Pojasnilo FURS, št. 4230-724/2017-1, 21. november 2017 Finančna uprava je posredovala novo pojasnilo na vprašanje, kako naj ravna davčni zavezanec, ki se je prepozno identificiral za namene DDV, in ali ima davčni zavezanec, ki je od takega davčnega zavezanca prejel račun z obračunanim in
Naslovnica

Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in odgovori)

Pravna praksa, 2017/48

Avtor ni naveden, 14.12.2017

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2017Pojasnilo FURS, 1. izdaja, maj 2015; veljavnost: 4. december 2017 Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta - Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (Vprašanja in odgovori), s pojasnilom glede obdavčitve prenosa lastninske pravice ob razdelitvi solastnine na nepremičnini.
Naslovnica

Predhodni zdravniški pregled

Pravna praksa, 2017/48

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 14.12.2017

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 48/2017Z novim delavcem smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas dveh mesecev. Ker se nam je z zaposlitvijo mudilo, smo šele po sklenitvi pogodbe delavca poslali na predhodni zdravniški pregled, ki pa ga ni opravil.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 27 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(318)

Podjetje in delo(44)

Pravna praksa(279)

Pravni letopis(15)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Pravni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2017(656)
> Januar(173) > Februar(27) > Marec(42) > April(51) > Maj(39) > Junij(56) > Julij(35) > Avgust(32) > September(63) > Oktober(54) > November(32) > December(52)

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž