FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > 2015
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 20
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 488)
Publikacija Članek
Naslovnica

Smernice za oblikovanje cen

FinD-INFO članki, 2015

Slovenski inštitut za revizijo, 30.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 30.12.2015Na podlagi 10. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) je svet Inštituta na svoji seji dne 23. aprila 2003 sprejel smernice za oblikovanje cen storitev davčnega svetovanja. Objavljene so bile v Revizorju 4-5/03.
Naslovnica

Smernice cen storitev

FinD-INFO članki, 2015

Slovenski inštitut za revizijo, 30.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 30.12.2015Na podlagi 6. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93) in 8. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo je svet Inštituta 7. marca 1994 sprejel smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev. Objavljene so bile v Revizorju 1/94.
Naslovnica

Smernice cen storitev ocenjevanja vrednosti

FinD-INFO članki, 2015

Slovenski inštitut za revizijo, 30.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 30.12.2015Na podlagi 10. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo je svet Inštituta 3. maja 2004 sprejel nove smernice za oblikovanje cen ocenjevanja vrednosti.
Naslovnica

Postopki ugotavljanja davčnega rezidentstva - sprememba praks

FinD-INFO članki, 2015

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 28.12.2015

Zavezanec za davek rezident nerezident in obseg davčne obveznosti

FinD-INFO članki, 28.12.2015Finančna uprava Republike Slovenije je spremenila dosedanjo prakso pri vodenju postopkov ugotavljanja rezidentskega statusa fizičnih oseb.
Naslovnica

Začasna spodbuda zaposlovanja starejših brezposelnih oseb - oprostitev plačila prispevkov delodajalca

FinD-INFO članki, 2015

Finančna uprava Republike Slovenije, 24.12.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 24.12.2015S 1. januarjem 2016 začne veljati Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), ki zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb.
Naslovnica

Davčne blagajne v praksi

FinD-INFO članki, 2015

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 24.12.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 24.12.2015Testno sistem davčnih blagajn že deluje. Za tiste ki morajo voditi poslovne knjige, so zavezani izdati račun po ZDDV-1 in prejmejo plačilo za opravljeno storitev ali dobavo blaga v gotovini, pa bodo davčne blagajne obvezne od 2.1.2016.
Naslovnica

Ukrepi delodajalca za preprečitev nadlegovanja in mobinga

FinD-INFO članki, 2015

Helena Polič Kosi, odvetnica, 24.12.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 24.12.2015V praksi je najpogostejše vprašanje vsakega delodajalca, kateri splošni akti so zanj obvezni in ali je med njimi tudi pravilnik o mobingu.
Naslovnica

Delodajalci - ne pozabite na oddajo obrazca KP - KPD za leto 2015

FinD-INFO članki, 2015

Vesna Bartolj Maver, 24.12.2015

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 24.12.2015Konec leta - 31.12.2015 - se izteka rok za oddajo kontrolnih podatkov za datoteko VIRVDC za leto 2015.
Naslovnica

Nove omejitve za pridobitev statusa s.p.

FinD-INFO članki, 2015

AJPES, 24.12.2015

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 24.12.2015Od 1.1.2016 začnejo veljati nove dodatne omejitve zaradi katerih oseba ne bo mogla pridobiti statusa s.p.
Naslovnica

Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev v javnem sektorju

FinD-INFO članki, 2015

dr. Tatjana Jovanović, 24.12.2015

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 24.12.2015Pravne osebe javnega prava bodo morale tudi za poslovno leto 2015, ki se bo zaključilo 31.12.2015 izdelati letno poročilo. Računovodski izkazi (bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov), ki so sestavni del tega letnega poročila morajo izkazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, kakor tudi prihodkov, odhodkov ter presežka oz. primanjkljaja.
Naslovnica

Nadurno delo

Pravna praksa, 2015/49-50

Miha Šercer, 17.12.2015

Miha Šercer, Pravna praksa, 49-50/2015Eden od direktorjev družbe (kot tak je vpisan tudi v sodni register) se je z delavko dogovoril, da bo za družbo opravila dodatno delo. Delavka se je sicer vnaprej odpovedala plačilu za opravljeno nadurno delo, z direktorjem pa se je dogovorila, da si dodatne ure beleži in da jih bo lahko porabila po svoji izbiri. Ko je bilo delo opravljeno, pa glavni direktor o dogovoru ni želel nič slišati. Izgovarjal se je celo na to, da drugi direktor pravzaprav ni imel nobenih pristojnosti, da bi delavki naložil nadurno delo.
Naslovnica

Iz javnega v nejavno: modernizacija avtonomnega urejanja korporativnega upravljanja

Pravna praksa, 2015/49-50

Igor Knez, 17.12.2015

Igor Knez, Pravna praksa, 49-50/2015V zadnjih letih se, predvsem pod pritiski in posledicami gospodarske krize v Sloveniji, v zvezi s težavami gospodarstva vse pogosteje omenja nujnost boljšega korporativnega upravljanja. In to ne glede na to, ali govorimo o družbah v državni ali o družbah v zasebni lasti. Razvita gospodarstva sveta v svojih nacionalnih okvirih zaradi spodbujanja večje produktivnosti sprejemajo avtonomna pravila korporativnega upravljanja, kot so kodeksi, smernice in priporočila. Taka avtonomna pravila korporativnega upravljanja so eden od pomembnejši virov "mehkega" prava v globalnem tržnem gospodarstvu. V tem pogledu Slovenija ne zaostaja veliko. Sprejet je Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Na drugi strani pa imamo resno pomanjkanje pravil na strani družb, ki ne kotirajo na borzi. In teh je čedalje več.
Naslovnica

Posredovanje osebnih podatkov nadzornemu svetu družbe

Pravna praksa, 2015/49-50

Irena Vovk, 17.12.2015

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2015Javnemu podjetju, ki je v stoodstotni lasti občine, je občina podelila tudi javno pooblastilo za izdajo soglasij za priklop na gospodarsko javno infrastrukturo in za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture. Predsednica nadzornega sveta pa je podjetje obvestila, da želi nadzorni svet pripraviti analizo vodenja in upravljanja s človeškimi, finančnimi in materialnimi viri. Ali sme podjetje članu nadzornega sveta posredovati osebne podatke zaposlenih? Ali se smejo z njimi seznaniti tudi drugi člani nadzornega sveta? Kako naj podjetje posreduje osebne podatke?
Naslovnica

Tudi predhodne odredbe razveljavljajo, mar ne?

Pravna praksa, 2015/49-50

mag. Jurij Rovere, 17.12.2015

mag. Jurij Rovere, Pravna praksa, 49-50/2015Ustavno sodišče je z odločbo v zadevi U-I-220/14-11, U-I-161/14-15, Up-559/14-14, U-I-21/15-7, Up-101/15-9, U-I-30/15-8, U-I-59/15-8 z dne 12. novembra 2015 ugotovilo, da novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F), kolikor se nanaša na upnike, ki so pred njegovo uveljavitvijo v postopkih zavarovanja dosegli izdajo predhodne odredbe zoper dolžnika, nad katerim se je začel stečajni postopek, pa je bil njihov postopek zavarovanja s predhodno odredbo ustavljen, opravljena dejanja pa razveljavljena na podlagi 4. točke tretjega odstavka 132. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica

Primeri prestrukturiranja v praksi DUTB

Pravna praksa, 2015/49-50

Matej Cerar, 17.12.2015

Matej Cerar, Pravna praksa, 49-50/2015Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.A ob vsakdanjem hitenju sprememb večinoma ne zaznamo, zato se je vsake toliko časa dobro ustaviti, se ozreti na prehojeno pot, opaziti morebitno odstopanje od začrtane in s tem zavedanjem načrtovati naprej. Včasih refleksijo načrtujemo, drugič nas doleti sama, kot je mene 2. decembra 2015 ob 18. uri ob vnovičnem snidenju z bručevsko sivo predavalnico PF Univerze v Ljubljani. Moje misli o gretju fakultetnih sedežev, prehojeni poti od diplome je prekinil predstavnik Ženevskega kluba PF (ŽK) Luka Preglej, ki je nekaj čez sto zbranih poslušalcev (med katerimi kar nekaj že uveljavljenih pravnikov) pozdravil na srečanju, ki ga je organizirala ekipa ŽK pod vodstvom Sare Makovec, namenjenem analiziranju (in refleksiji) koncepta slabe banke v slovenski normativni ureditvi in primerom prestrukturiranja v praksi Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki z nekaj več kot sto zaposlenimi upravlja s portfeljem v bruto vrednosti pet milijard evrov, ima 580 komitentov, od katerih jih je sto v postopku prestrukturiranja.
Naslovnica

Zrahljani okvirji nekaterih plačil javnim uslužbencem v letu 2016

FinD-INFO članki, 2015

mag. Mojca Kunšek, 14.12.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 14.12.2015Javni uslužbenci so se prav gotovo razveselili objave Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), čeprav le-ta prinaša le nekaj drobnih popravkov pri dosedanjem zategovanje pasu.
Naslovnica

Sporočanje podatkov o osnovah z iREK obrazcem

FinD-INFO članki, 2015

Martin Poček, univ. dipl. iur. in oec., 14.12.2015

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 14.12.2015Nova ureditev sporočanja podatkov o osnovah in oblikovanja osnov sicer na videz razbremenjuje delodajalce - izplačevalce dohodkov z ukinitvijo M-4 obrazcev, ustvarja pa sivo polje na področju obveščenosti delavcev o sporočenih podatkih in o kovanju njihove usode upokojenca.
Naslovnica

V položaju upnikov ni prišlo do spremembe

Pravna praksa, 2015/48

Avtor ni naveden, 10.12.2015

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2015Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kolikor se nanaša na upnike, ki so pred njegovo uveljavitvijo v postopkih zavarovanja dosegli izdajo predhodne odredbe zoper dolžnika, nad katerim se je začel stečajni postopek, pa je bil njihov postopek zavarovanja s predhodno odredbo ustavljen, opravljena dejanja pa razveljavljena na podlagi 4. točke tretjega odstavka 132. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni v neskladju z Ustavo. Ustavna pritožba družbe Viba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 789/2014 z dne 8. maja 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 384/2013 z dne 3. februarja 2014 se ne sprejme. Ustavna pritožba družbe Altana - Pst zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 368/2014 z dne 13. novembra 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 275/2011 z dne 22. avgusta 2014 se ne sprejme. Pobudnica oziroma pritožnica družba Altana - Pst sama nosi svoje stroške postopka s pobudo in z ustavno pritožbo.
Naslovnica

Kakšne spremembe prinaša novela ZGD-1I bodočim podjetnikom

Pravna praksa, 2015/48

mag. Mojca Kunšek, 10.12.2015

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2015Slovenija zagovarja načela svobodne podjetniške pobude in prek razvejane mreže točk VEM (vse na enem mestu) ali po elektronski poti zagotavlja hiter in preprost način ustanovitve družbe ali podjetnika. Tako je možno postati podjetnik že v enem dnevu, gospodarsko družbo oziroma družbo z omejeno odgovornostjo pa ustanoviti v treh dneh.
Naslovnica

Z novelo ZUJF se spreminjajo davčne stopnje za odmero dohodnine

FinD-INFO članki, 2015

Ministrstvo za finance, 10.12.2015

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 10.12.2015Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki ga pošilja v obravnavo in sprejetje DZ po nujnem postopku. Predlog za dve leti davčno razbremenjuje srednji sloj z zmanjšanjem obremenitve tretjega davčnega razreda in ohranja četrti...
Naslovnica

DDV pri najemu plovila

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 10.12.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 10.12.2015Prejeli smo račun od slovenskega zavezanca za najem barke (plovilo je bilo dano v najem na Hrvaškem) brez DDV po 30.b členu ZDDV-1. Glede na to, da smo prav tako davčni zavezanci, nas zanima, kako tak račun pravilno evidentiramo v svoje poslovne knjige. Ker storitev ni predmet obdavčitve v Sloveniji, bi morali verjetno davek plačati na Hrvaškem.
Naslovnica

DDV pri financiranju stroja za proizvodnjo blaga za kupca

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 10.12.2015

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 10.12.2015Naša stranka, družba z omejeno odgovornostjo, bo kupila stroj za izdelovanje vijakov. Podjetje iz Švice bi zaradi lastnih interesov (bo ekskluzivni zastopnik za prodajo teh vijakov v Švici) sofinanciralo nakup stroja v višini 50 odstotkov nabavne vrednosti.
Naslovnica

Vlaganja v tujo nepremičnino

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 10.12.2015

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 10.12.2015Z ženo sva solastnika podjetja pa tudi stavbe in dvorišča, kjer živimo. Ker imamo pogosto stranke iz tujine (svoje dobavitelje) in ker tudi kupci pogosto prihajajo na ogled razstavnih eksponatov, smo se odločili, da uredimo parkirne prostore z nadstrešnico.
Naslovnica

Izplačilo dobička na Nizozemsko

FinD-INFO članki, 2015

Inštitut za računovodstvo, 10.12.2015

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 10.12.2015Podjetje bi matični firmi na Nizozemskem izplačala dobiček. Zanima nas, kako je s plačilom davčnega odtegljaja.
Naslovnica

Minimalna plača delavcev pri izvajanju javnega naročila

Pravna praksa, 2015/48

Kim Sotlar, 10.12.2015

Kim Sotlar, Pravna praksa, 48/2015Sodišče EU je v zadevi Bundesdruckerei proti Stadt Dortmund septembra lani odločilo, da zahteva naročnika, da se delavcem podizvajalcev ponudnikov zagotovi minimalna plača, ki je določena v predpisu zvezne dežele naročnika, čeprav je sedež podizvajalca v drugi državi članici, ni sorazmerna in presega, kar je potrebno za zagotovitev uresničitve varstva delavcev, ter podizvajalcem onemogoča konkurenčno prednost zaradi razlik med zadevnimi urnimi postavkami, saj to pomeni dodatne ekonomske stroške in zmanjšanje privlačnosti izvajanja storitev v državi gostiteljici. Ponudnik je skladno s to sodbo upravičen, da izkorišča razlike v plačah med državami članicami, da si pridobi konkurenčno prednost. V najnovejši zadevi RegioPost GmbH & Co. KG proti Stadt Landau in der Pfalz je Sodišče EU obravnavalo podoben primer, a zavzelo drugačno stališče.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 20 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(200)

Podjetje in delo(64)

Pravna praksa(212)

Pravni letopis(12)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Pravni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2015(488)
> Januar(41) > Februar(49) > Marec(34) > April(41) > Maj(40) > Junij(51) > Julij(36) > Avgust(37) > September(39) > Oktober(42) > November(30) > December(48)

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž