FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > 2009
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 30
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 732)
Publikacija Članek
Naslovnica

Priprave programov na spremembe v obračunu DDV so se že začele

FinD-INFO članki, 2009

mag. Mojca Kunšek, 30.12.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 30.12.2009Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B), ki se bodo začele uporabljati v praksi od 1. januarja 2010 dalje narekujejo davčnim zavezancem, da pravočasno, vsekakor pa do prvih rokov poročanj po novem, spremenijo tudi svoje nastavitve obračunskih in poročevalskih programov. Glavne sprememb...
Naslovnica

Posebnosti izvrševanja davčnih obveznosti iz naslova najemnin

FinD-INFO članki, 2009

mag. Mojca Kunšek, 30.12.2009

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

FinD-INFO članki, 30.12.2009V skladu s 75. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) so obdavčljivi dohodki iz naslova dohodka oddajanja v najem najemnina in druga nadomestila v zvezi z oddajanjem premoženja v najem, ki vključujejo tudi: obveznosti in storitve, za katere se je zavezal ali jih je opravil najemnik, razen obratovalnih...
Naslovnica

Podatki za obračun plač za mesec december

FinD-INFO članki, 2009

IUS SOFTWARE d. o.o., 23.12.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 23.12.2009Število dni za obračun plač:- število koledarskih dni: 31- Število prazničnih dni: 2- Število delovnih dni: 22Podatki o plačah:1. Povprečna plača za mesec oktober je 1.448,13 €2. Povprečna bruto plača za obdobje avgust - oktober/09 je 1.432,37 € 3. Minimalna plača je 597,43 € 4. Zajamčena plača je 2...
Naslovnica

Stroški za počitniško hišico in davčna obravnava vinjete

FinD-INFO članki, 2009

Slovenski inštitut za revizijo, 22.12.2009

Davek od dohodkov pravnih oseb

FinD-INFO članki, 22.12.2009Vprašanje:Zastavili ste dve vprašanji: Podjetje je v juliju 2008 prodalo počitniško hišico ob morju, ki jo je uporabljalo za letovanje zaposlenih. V zvezi z vzdrževanjem te hišice je podjetje imelo tudi odhodke, vendar pa so prihodki (od prodaje hišice in od letovanja zaposlenih) višji od odhodkov...
Naslovnica

Zaračunanje nižje stopnje DDV

FinD-INFO članki, 2009

Slovenski inštitut za revizijo, 22.12.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 22.12.2009Vprašanje:Od dobavitelja boste kupili klimatske naprave z montažo in le-ta vam bo oboje zaračunal z 20-odstotnim DDV. Klimatske naprave z montažo boste v vaših maloprodajnih enotah prodajali končnim potrošnikom z določeno razliko v ceni. Sprašujete, ali lahko v tem primeru zaračunate 8,5-odstotni DD...
Naslovnica

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

FinD-INFO članki, 2009

Slovenski inštitut za revizijo, 22.12.2009

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

FinD-INFO članki, 22.12.2009Vprašanje:Zanima vas, ali je društvo dolžno obračunati dohodnino v višini 25% od 100-odstotne osnove ali je to dolžnost pooblaščenca najemodajalca. Navajate še naslednje: V kolikor bi moralo društvo obračunati in plačati dohodnino, bi bilo najbrž potrebno znesek iz najemne pogodbe preračunati v brut...
Naslovnica

Knjiženje kompenzacijskih poslov

FinD-INFO članki, 2009

Slovenski inštitut za revizijo, 22.12.2009

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 22.12.2009Vprašanje:Z vašim kupcem imate sklenjeno komercialno pogodbo in dvakrat letno vam zaračunava boniteto (za stalnost pogodbe, za humanitarne namene, prispevek za pospeševanje prodaje, boniteto za rast). Sprašujete, na katere konte morate to poknjižiti.Odgovor: Glede na to, da vam kupec dvakrat letno i...
Naslovnica

Povračilo stroškov na službeni poti

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 17.12.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 17.12.2009Vprašanje: Na kaj moramo biti pozorni pri obračunu in izplačilu povračila stroškov na službeni poti?Odgovor:Višina teh povračil stroškov je opredeljena z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Že iz samega naziva uredbe je razvidno, da določa višino pov...
Naslovnica

Obračun po podjemni pogodbi

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 17.12.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 17.12.2009Vprašanje:Na kaj moramo biti pozorni pri obračunu po podjemni pogodbi?Odgovor:V skladu s SRS 14.27 se plačila po pogodbah o delu oz. t.i. podjemnih pogodbah štejejo med stroške storitev. V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) se dohodek po podjemni pogodbi razvršča med dohodke iz drugega pogodbeneg...
Naslovnica

Izpolnitev REK - 2 obrazca ob izplačilu dohodka po podjemni pogodbi

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 17.12.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 17.12.2009Vprašanje:Kako izpolnimo in oddamo REK-2 obrazec ob izplačilu dohodka po podjemni pogodbi?Odgovor:Od 1.1.2009 dalje so vsi plačniki davka dolžni predlagati REK obrazce, ki so sestavljeni iz zbirnih podatkov ter individualnih podatkov po posameznih davčnih zavezancih - fizičnih osebah v elektronski o...
Naslovnica

Povračilo prehrane in prevoza na delo in z dela

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 17.12.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 17.12.2009Vprašanje: Na kaj moramo biti pozorni pri obračunu in izplačilu povračila stroškov dela iz naslova prehrane in prevoza na delo in z dela?Odgovor:V skladu s 130. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom in za prevoz na delo ...
Naslovnica

Povračilo stroškov dela

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 17.12.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 17.12.2009Vprašanje: Kaj spada med povračila stroškov dela in na kaj vse moramo biti pozorni ob izplačilu povračila stroškov v vezi z delom?Odgovor:V skladu s 130. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela...
Naslovnica

Izračun in knjiženje izplačila po podjemni pogodbi

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 17.12.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 17.12.2009Vprašanje:Kako izračunamo in knjižimo izplačilo dohodka po podjemni pogodbi?Odgovor:Predpostavimo, da mora podjetje izplačati izvajalcu storitve po podjemni pogodbi za opravljeno delo dohodek v višini 7.750 € - to je neto izplačilo. Glede na to, da gre za izplačilo dohodka iz drugega pogodbenega raz...
Naslovnica

Nove naloge izvajalcev plačilnega prometa pri evidentiranju plačilne nediscipline

FinD-INFO članki, 2009

mag. Mojca Kunšek, 17.12.2009

Statistična in druga poročila

FinD-INFO članki, 17.12.2009V skladu s pravkar objavljenim Navodilom o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih (v nadaljevanju Navodilo) morajo od 1. januarja 2010 ponudniki plačilnih storitev ...
Naslovnica

Kaj je boniteta

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 17.12.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 17.12.2009Vprašanje:Kaj je boniteta?Odgovor:Odgovor na vprašanje, kaj je boniteta, dobimo v 39. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2). V skladu s tem členom je boniteta vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ...
Naslovnica

Vrednotenje bonitete in vštevanje v davčno osnovo

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 17.12.2009

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 17.12.2009Vprašanje:Na kakšen način se določa vrednost bonitete in kako se vključuje v davčno osnovo?Odgovor:Pri odgovoru na to vprašanje moramo imeti pred očmi, da bonitete praviloma niso izplačane v denarju ampak so ponavadi zagotovljene s strani delodajalca v naravi, zaradi česar ima vrednotenje bonitet ve...
Naslovnica

Obvestilo o sprejetju spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (drugi del)

Pravna praksa, 2009/49-50

Avtor ni naveden, 17.12.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

DURS, Pravna praksa, 49-50/2009Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)2 se od 1. januarja 2010 dopolnjuje in spreminja vsebina veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).3 V nadaljevanju pojasnjujemo najpomembnejše spremembe in dopolnitve ZDDV-1B.
Naslovnica

Določenost navedbe nadomeščenega delavca

Pravna praksa, 2009/49-50

mag. Nataša Belopavlovič, 17.12.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 49-50/2009Delavka je sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas. V pogodbi je kot razlog sklenitve navedeno nadomeščanje sodelavke, vendar ta sodelavka ni navedena poimensko.
Naslovnica

Novosti pri oddaji podatkov za dohodnino 2009

FinD-INFO članki, 2009

mag. Mojca Kunšek, 15.12.2009

Obračun dohodnine

FinD-INFO članki, 15.12.2009Izplačevalci dohodkov morajo podatke o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2009 posredovati davčnemu organu do 31.12.2009, ostale podatke za odmero dohodnine za leto 2009 pa je do 1. februarja 2010.V skladu s spremembami Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davč...
Naslovnica

Vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Sloveniji v letu 2010

FinD-INFO članki, 2009

mag. Mojca Kunšek, 15.12.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 15.12.2009Pred kratkim objavljene spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki se bodo uporabljale od 1. januarja 2010 prinašajo poleg novosti kot so spremembe v določitvi kraja opravljanja storitev, pravici do odbitka DDV, višji prag za vključitev v ureditev plačane realizacije in višji stopnji p...
Naslovnica

Vračilo DDV davčnim zavezancem s sedežem v tretji državi v letu 2010

FinD-INFO članki, 2009

mag. Mojca Kunšek, 15.12.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 15.12.2009Pred kratkim objavljene spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki se bodo uporabljale od 1. januarja 2010 prinašajo poleg novosti kot so spremembe v določitvi kraja opravljanja storitev, pravici do odbitka DDV, višji prag za vključitev v ureditev plačane realizacije in višji stopnji p...
Naslovnica

Ukrepi preprečevanja davčnih goljufij po novem ZDDV-1

FinD-INFO članki, 2009

mag. Mojca Kunšek, 15.12.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 15.12.2009Zaradi boja proti davčnim goljufijam, povezanim s transakcijami znotraj Skupnosti, so s spremembami Direktiv ES določene spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki bodo veljale od 1. januarja 2010. Skupno vsem ukrepom preprečevanja davčnih goljufij je: večja vloga davčne uprave pri v...
Naslovnica

Vračilo na podlagi obračuna DDV v letu 2010

FinD-INFO članki, 2009

mag. Mojca Kunšek, 15.12.2009

Davek na dodano vrednost, carina in trošarine

FinD-INFO članki, 15.12.2009Pred kratkim objavljene spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki se bodo uporabljale od 1. januarja 2010 prinašajo poleg novosti kot so spremembe v določitvi kraja opravljanja storitev, pravici do odbitka DDV, višji prag za vključitev v ureditev plačane realizacije in višji stopnji p...
Naslovnica

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 10.12.2009

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 10.12.2009Vprašanje: Na kaj moramo biti pozorni pri obračunu in plačilu prispevkov za socialno varnost?Odgovor:Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v svojem 352. členu določa, da obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zd...
Naslovnica

Izračun plače ob upoštevanju posebne olajšave in brez bonitet

FinD-INFO članki, 2009

Vesna Bartolj Maver, 10.12.2009

Osnovni pojmi in pripomočki knjigovodstva, računovodstva in revizije

FinD-INFO članki, 10.12.2009Vprašanje: Kako se izračuna plača v primeru, da ima delavec prijavljena dva otroka kot vzdrževana družinska člana in nima nobene bonitete?Odgovor:Predpostavimo, da ima podjetje z zaposlencem (stalno bivališče je v Ljubljani) sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v kateri je določeno, da zaposlencu za poln...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 30 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(376)

Podjetje in delo(16)

Pravna praksa(268)

Pravni letopis(31)

Revija RDP(41)
   

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Pravni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2009(732)
> Januar(66) > Februar(39) > Marec(49) > April(79) > Maj(57) > Junij(65) > Julij(63) > Avgust(50) > September(86) > Oktober(60) > November(73) > December(45)

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž