FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > 2016
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 467)
Publikacija Članek
Naslovnica

Prodaja blaga v mesariji

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 29.12.2016
Naslovnica

Kapitalski dobiček ob zaprtju družbe

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Davčna osnova

FinD-INFO članki, 29.12.2016Podjetje je kupilo zemljišče in na njem zgradilo proizvodno halo. Zaradi krize zdaj halo prodaja. Nabavna vrednost je 350, prodaja jo za 500, in če prodaja uspe, mora na razliko 150 plačati 17 % davka od dohodka pravnih oseb.
Naslovnica

Kraj obdavčitve storitev servisiranja računalniške opreme in svetovanja

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 29.12.2016Na podlagi sklenjene pogodbe bo slovenski davčni zavezanec izvajal storitve servisiranja računalniške opreme in strokovnega svetovanja v zvezi s popravili za davčnega zavezanca iz EU, ki ima veljavno identifikacijsko številko za DDV.
Naslovnica

Učinki pridobitve in odtujitve nepremičnin

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Dohodek iz dejavnosti

FinD-INFO članki, 29.12.2016Naložbeno nepremičnino smo izkazovali po modelu nabavne vrednosti in jo odtujili z doseženo pozitivno razliko med knjigovodsko in prodajno vrednostjo, ki povečuje osnovo za davek od dohodkov iz dejavnosti.
Naslovnica

Poračun stroškov storitev

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 29.12.2016Pri družbi R smo nabavili programe za fakturiranje (naročnine, avtorske pogodbe), in sicer po pogodbi v letu 2006. Programe imamo njihove že vsaj 12 let. Vmes je tudi prišlo do implementacije (07/2011) in nove pogodbe - redno vsak mesec nam pošiljajo račune za vzdrževanje.
Naslovnica

Oprostitev storitev, opravljenih v carinski coni

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 29.12.2016Smo zavezanci za DDV. Našemu ladjarju v tujino smo zaračunali storitve in blago, opravljene zaradi manipulacije na blagu v prostocarinski coni v Kopru. Kontejnerska pošiljka se je izvozno carinila na Madžarskem, v Kopru je bila prenesena na ladjo za Bangladeš.
Naslovnica

Prodaja premičnin

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Dohodek iz kapitala in naložb

FinD-INFO članki, 29.12.2016Lastnik in direktor podjetja je kot fizična oseba kupil večjo količino blaga (žarnice, kupljene na dražbi stečaja). Zdaj bi rad te žarnice kot fizična oseba prodal v svoje podjetje po višjih cenah (ali mora cenitev opraviti sodni cenilec?).
Naslovnica

Prodaja blaga malim davčnim zavezancem v Italijo - način obdavčitve

FinD-INFO članki, 2016

Inštitut za računovodstvo, 29.12.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 29.12.2016Davčni zavezanec z identifikacijsko številko za DDV v Sloveniji prodaja blago za zobozdravstvo (ortodontijo) pravnim osebam v Italijo. Pri tem ne gre za potrošnike (fizične osebe), temveč zobozdravnike in podjetja, ki niso v sistemu VIES.
Naslovnica

V letu 2017 mesec in pol več časa za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

FinD-INFO članki, 2016

Finančna uprava Republike Slovenije, 27.12.2016

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 27.12.2016Rok za oddajo napovedi je 28. februar in ne 15. januar, kot je bilo to v preteklih letih.
Naslovnica

Z novim letom 5 dni več časa za plačevanje prispevkov

FinD-INFO članki, 2016

Finančna uprava Republike Slovenije, 27.12.2016

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 27.12.2016Z novim letom 5 dni več časa za plačevanje prispevkov
Naslovnica

DDV in spletna prodaja blaga v EU. Kakšne spremembe se obetajo na tem področju?

FinD-INFO članki, 2016

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 27.12.2016

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 27.12.2016Evropska komisija je 1.12.2016 predstavila sklop ukrepov za izboljšanje pogojev v zvezi z DDV za podjetja iz EU, ki se ukvarjajo s spletno prodajo blaga. Trenutni DDV sistem v EU je administrativno in finančno zelo zapleten za mikro, majhna, ter srednja podjetja, ki želijo blago prodajati končnim...
Naslovnica

Novosti priprave in predložitve letnega poročila nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava

FinD-INFO članki, 2016

mag. Mojca Kunšek, 27.12.2016

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 27.12.2016Koledarsko leto, ki je v večini primerov pravnih oseb tudi hkrati poslovno leto, se počasi zaključuje in vse več pravnih oseb se že intenzivno pripravlja tudi na izdelavo računovodskih izkazov in njihovo predložitev.
Naslovnica

Posebnosti izdelave in predložitve letnega poročila 2016 za zadruge

FinD-INFO članki, 2016

mag. Mojca Kunšek, 27.12.2016

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 27.12.2016Čeprav imajo zadruge čas za predložitev letnega poročila vse do konca meseca marca, pa je smiselno, da se na izdelavo in predložitev letnega poročila čim prej pripravijo.
Naslovnica

Novosti letnega poročila socialnih podjetij za leto 2016

FinD-INFO članki, 2016

mag. Mojca Kunšek, 27.12.2016

Letno poročilo in poslovni načrt

FinD-INFO članki, 27.12.2016Socialno podjetje je v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) nepridobitna organizacija, ki pridobi status socialnega podjetja zaradi opravljanja dejavnosti in zaposlovanja, ki temelji na načelih delovanja socialnega podjetništva in ki svojo naravnanost dokazuje z višino prihodkov...
Naslovnica

Spremembe ZDR-1, ZID-1 in ZUTD

Pravna praksa, 2016/49-50

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 22.12.2016

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 49-50/2016Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v javno razpravo poslalo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o inšpekciji dela (ZID-1) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD). Predloge in spremembe zakonov je MDDSZ prvič predstavilo na 294. seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) 18. novembra 2016. Vse spremembe temeljijo na dokumentu Za dostojno delo, ki predstavlja analizo stanja na trgu dela in je bil predstavljen na 285. seji ESS 1. aprila 2016.
Naslovnica

Davčne ovire pri ustanavljanju alternativnih investicijskih skladov

Pravna praksa, 2016/49-50

Zorman Gregor, Mercina Jure, 22.12.2016

Gregor Zorman, Jure Mercina, Pravna praksa, 49-50/2016Leta 2015 je bil tudi v Sloveniji sprejet Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS), s katerim se je v slovensko zakonodajo prenesla Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (direktiva o AIFM). Namen ZUAIS oziroma AIFMD je sprejem pravnega okvira za upravljavce alternativnih investicijskih skladov (AIS). S tem je bila postavljena pravna podlaga za upravljanje alternativnih investicijskih skladov, ki jih družbe za upravljanje v Sloveniji doslej niso smele tržiti. Zaradi posebne narave investicijskih skladov pa je za njihovo ustanavljanje poleg pravnega okvira odločilna tudi primerna davčna ureditev. Žal davčni okvir na tem področju še ni bil ustrezno prilagojen in ne predvideva posebnih in povsem jasnih določb pri obdavčitvi AIS in njihovih investitorjev, kar močno zavira njihov razmah v Sloveniji.
Naslovnica

Zasebno varovanje kot del možnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Pravna praksa, 2016/49-50

Vedenik Leon, Kovač Jožef, 22.12.2016

mag. Leon Vedenik, mag. Jožef Kovač, Pravna praksa, 49-50/2016Zagotavljanje varnosti in zdravja delavcem v organizacijah ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). V skladu z njegovim 5. členom mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu.
Naslovnica

Efektivno delo

Pravna praksa, 2016/49-50

Miha Šercer, 22.12.2016

Miha Šercer, Pravna praksa, 49-50/2016• Ali se v delovni čas zaposlenih šteje tudi čas vožnje do naročnika in nazaj, ki ga delavci opravijo že izven rednega delovnega časa?
Naslovnica

Specialna odškodnina in zastaralni roki zaradi odpovedi leta, velikih zamud ali zavrnitve vkrcanja

Pravna praksa, 2016/49-50

Mina Kržišnik, 22.12.2016

Mina Kržišnik, Pravna praksa, 49-50/2016V prispevku bodo predstavljene predpostavke za odškodninsko odgovornost in zastaralni roki za uveljavljanje odškodnine, ki jo potniki v letalskem prometu lahko uveljavljajo po Uredbi (ES) 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov (v nadaljevanju Uredba). V Uredbi so določene predpostavke za pridobitev pravice do odškodnine, obseg povrnitve škode in razlogi za razbremenitev odgovornosti letalskega prevoznika, ne ureja pa Uredba zastaralnih rokov za njihovo uveljavljanje. Prispevek bo obravnaval primer potnikov, ki so pred slovenskim sodiščem uveljavljali pravico do odškodnine, v katerem sta se sprožili vprašanji uporabe zakona za zastaranje zahtevka in zatrjevanja obstoja škode. Sodba, izdana na prvi stopnji novembra 2016 in trenutno v presoji pritožbenega sodišča, predstavlja pomemben premik v slovenski sodni praksi na tem področju in bo na kratko povzeta tudi v tem prispevku.
Naslovnica

Učinkovitejši nadzor nad pranjem denarja?

FinD-INFO članki, 2016

mag. Jasmina Potrč, 15.12.2016

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 15.12.2016Področje preprečevanja pranja denarja in nekoliko kasneje tudi preprečevanje financiranja terorizma je bilo v slovenskem pravnem redu urejeno že precej časa, vendar so bile zaradi globalizacije kriminala ter novih mednarodnih standardov potrebne spremembe obstoječega zakona.
Naslovnica

Kako veljavno skleniti sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi

FinD-INFO članki, 2016

Helena Polič Kosi, odvetnica, 15.12.2016

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 15.12.2016Sporazum, ki ga skleneta delavec in delodajalec o prenehanju veljave pogodbe o zaposlitvi, je eden od načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi (1. odst. 81. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR-1).
Naslovnica

Spremenjena pravila davčnega postopka pri obrestih

FinD-INFO članki, 2016

Irena Kamenščak, univ. dipl. pravnica, BDO Svetovanje d. o. o., 15.12.2016

Davčni postopek in davčna služba

FinD-INFO članki, 15.12.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J) prinaša nova pravila pri obračunavanju in plačevanju obresti. Spremembe se nanašajo na sistem izračuna in plačila obresti, ki se trenutno (do 1. 1. 2017) izračunavajo po pravilih, ki upoštevajo medbančno obrestno mero EURIBOR.
Naslovnica

Davki in dobrodelnost

FinD-INFO članki, 2016

Mojca Müller, univ. dipl. ekon., preizkušena davčnica, 15.12.2016

Davčne olajšave

FinD-INFO članki, 15.12.2016Kaj imajo skupnega davki in dobrodelnost? Na prvi pogled bi lahko rekli, da davki nimajo nobene povezave z dobrodelnostjo. Pa vendar ni tako. Če se družba odloči, da bo podarila denarna sredstva v dobrodelne namene,  se mora zavedati, da takšna donacija ni davčno priznana.
Naslovnica

Od 1. januarja bo mogoče na področju transfernih cen uporabiti vnaprejšnji cenovni sporazum

FinD-INFO članki, 2016

mag. Mojca Kunšek, 15.12.2016

Davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami

FinD-INFO članki, 15.12.2016Čeprav novela ZDavP-2I, ki je prinesla določbe o možnosti uporabe vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, velja že od 15. decembra 2015, pa tudi zadnja novela ZDavP-2J ni prinesla večjih sprememb, ki bi spremenile začetek uporabe teh določb s 1. januarjem 2017.
Naslovnica

Osnova za izvedbo inventure za poslovno leto 2016

FinD-INFO članki, 2016

Vesna Bartolj Maver, 15.12.2016

Uporaba slovenskih računovodskih standardov (SRS)

FinD-INFO članki, 15.12.2016Poslovno leto 2016 se neusmiljeno bliža koncu in s tem tudi dodatna opravila v organizacijah, katera je potrebno opraviti pred pripravo končnih računovodskih izkazov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 19 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(202)

Podjetje in delo(65)

Pravna praksa(189)

Pravni letopis(11)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Pravni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2016(467)
> Januar(55) > Februar(33) > Marec(36) > April(44) > Maj(24) > Junij(50) > Julij(33) > Avgust(37) > September(21) > Oktober(55) > November(37) > December(42)

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N OP QR S Š T U V W XYZ Ž