FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > 2014
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 21
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 507)
Publikacija Članek
Naslovnica

Podatki za obračun plač za december 2014

FinD-INFO članki, 2014

IUS SOFTWARE, 22.12.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 22.12.2014Podatki za obračun plač za december 2014
Naslovnica

Na pragu nove ureditve obdavčitve Slovencev na delu v tujini

FinD-INFO članki, 2014

mag. Mojca Kunšek, 19.12.2014

Rezidentski status

FinD-INFO članki, 19.12.2014V minulih mesecih je Ministrstvo za finance za sprejem po nujnem oz. skrajšanem postopku pripravilo predlog novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L), katere namen je po eni strani olajšati davčno breme rezidentom, ki dosegajo dohodke iz delovnega razmerja pri tujem...
Naslovnica

Kaj vse šteje za osebno dopolnilno delo - sistem vrednotnic

FinD-INFO članki, 2014

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 19.12.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.12.2014Z novim letom bo stopil v veljavo še zadnji del določb spremenjenega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki uvaja sistem vrednotnic. Razširil se bo nabor del, ki jih bo mogoče opravljati v okviru osebnega dopolnilnega dela in jih opredeljuje Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo.
Naslovnica

Povrnitev stroškov pooblaščenca, ki ni odvetnik

FinD-INFO članki, 2014

Julija Žičkar, višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču RS, 19.12.2014

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 19.12.2014Stranki s pooblaščencem, ki ni odvetnik, v primeru uspeha v upravnem sporu, ki sledi davčnemu postopku, ne pripada enak pavšalni znesek stroškov kot stranki, ki jo zastopa odvetnik. Ali je takšna ureditev skladna z Ustavo RS ?
Naslovnica

Nadzor nad delavcem

Pravna praksa, 2014/49-50

dr. Nana Weber, 18.12.2014

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 49-50/2014Delodajalec v zasebnem sektorju je predpisal, da mora delavec pri delu nositi delovno haljo, ki jo šteje za osebno varovalno opremo. Ker je pri povišanih temperaturah za delavce zaradi dolgih rokavov in težjega blaga neudobna, jo delavci med delom slečejo. Delodajalec želi tako ravnanje sankcionirati in od vodje zahteva, da pridobi izjavo priče (sodelavca) o slačenju, da vodja delavca brez halje fotografira, nato pa to pošlje delodajalcu oziroma od njega pooblaščeni osebi.
Naslovnica

Izbris dolžnika iz sodnega registra brez likvidacije - odgovornost za obveznosti izbrisane družbe

Pravna praksa, 2014/49-50

Avtor ni naveden, 18.12.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2014Od 17. novembra 2011 aktivni družbeniki pravnih oseb, izbrisanih po tem datumu, za njihove obveznosti ne odgovarjajo več. Pri tem ni pomembno, ali gre za obveznosti pravnih oseb, proti katerim so upniki pred izbrisom že pridobili pravnomočno odločbo o poplačilu obveznosti (ali proti katerim so sprožili ustrezne postopke za pridobitev take odločbe ali pa takih postopkov še niti začeli niso). Odločilen je samo datum prenehanja pravne osebe, pri gospodarskih družbah torej datum njenega izbrisa iz sodnega registra.
Naslovnica

Ujetost mednarodne finančne regulative

Pravna praksa, 2014/49-50

mag. Peter Skok, 18.12.2014

mag. Peter Skok, Pravna praksa, 49-50/2014Čeprav bi bilo mogoče pričakovati, da bi se od začetka globalne finančne krize leta 2008 do zdaj stališča o njenih vzrokih vsaj načeloma poenotila, so pričakovanja ostala neizpolnjena. Kljub različnim interesno pogojenim oziroma obarvanim pristopom v opredeljevanju vzrokov in analiziranju pomena in vpliva posameznih dejavnikov za nastanek krize ni mogoče prezreti pomena dejavnika, ki je označen kot neuspeh finančne regulative, v benevolentni kvalifikaciji, oziroma kot posledica ujetosti finančne regulative v jasnejši opredelitvi.
Naslovnica

Korporacijska kondikcija po izbrisu družbe iz registra

Pravna praksa, 2014/49-50

mag. Jerneja Prostor, 18.12.2014

mag. Jerneja Prostor, Pravna praksa, 49-50/2014Zelo preprosto lahko korporacijsko kondikcijo pojasnimo na naslednjem primeru: delniška družba ima štiri delničarje, trije so družbi zagotovili vsak po 25.000 evrov v obliki denarnega vložka, četrti pa 30.000 evrov v obliki stvarnega vložka, na primer avtomobila. Družba nato zaradi vpliva, ki ga ima četrti delničar v družbi, avtomobil čez tri leta proda četrtemu delničarju za 5.000 evrov manj, kot je takrat dejansko vreden. Pride do prepovedanega vračila vložka po 227. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Ta posel je torej nezakonit in je kot tak ničen v celoti, saj je kupnina bistvena sestavina (negospodarske) prodajne pogodbe, zato instituta delne ničnosti ne moremo uporabiti. Čeprav v tem primeru interes upnikov ni ogrožen, ker jih (denimo) družba lahko poplača, je treba zavarovati interes drugih delničarjev. Pravice delničarjev se bodo namreč v tej družbi uresničevale glede na njihovo udeležbo v osnovnem kapitalu, torej bo imel četrti delničar največji delež pravic, glede na dejanski vložek v družbo (25.000 evrov) pa bi moral vsak uresničevati četrtino pravic. Zato bodo preostali delničarji v tem primeru zainteresirani za uveljavljanje ničnosti posla, s katerim je prišlo do kršitve 227. člena ZGD-1 (do prepovedanega vračila vložka) in posledično do uveljavljanja korporacijskopravnega zahtevka družbe od četrtega delničarja na podlagi 233. člena ZGD-1 (zahtevek za vračilo avtomobila).
Naslovnica

Starostna pokojnina - pokojninska osnova

Pravna praksa, 2014/49-50

Avtor ni naveden, 18.12.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2014Odškodnina, izplačana na podlagi sporazuma o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi, je dohodek delavca iz delovnega razmerja, od katerega delodajalec obračuna in odvede davek in prispevke.
Naslovnica

Zastaranje terjatev upravnika večstanovanjske stavbe do etažnih lastnikov

Pravna praksa, 2014/49-50

Avtor ni naveden, 18.12.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2014Na podlagi 6. točke prvega odstavka 355. člena OZ zastarajo terjatve upravnikov večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja ter druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih, v enem letu. Zastaranje začne teči po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo (drugi odstavek 355. člena OZ). Presoja sodišč prve in druge stopnje, da so terjatve tožeče stranke, ki izvirajo iz računov, izstavljenih pred 1. januarjem 2010, zastarale, je pravilna. Tudi terjatev za povračilo obratovalnih stroškov, ki jih je upravnik založil za etažnega lastnika, namreč zastara v enem letu, saj gre za terjatve, ki dospevajo tri mesečno oziroma v krajših rokih. Slednje je edina razlikovalna okoliščina, ki vpliva na uporabo posebnega, krajšega zastaralnega roka namesto splošnega 5-letnega zastaralnega roka. Na uporabo zastaralnega roka v tem primeru ne vpliva pravna podlaga obligacijskega razmerja, saj za to v zakonu ni najti podlage.
Naslovnica

Jamčevanje za stvarne napake - OZ - ZVPot

Pravna praksa, 2014/49-50

Avtor ni naveden, 18.12.2014

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2014Sodba II Ips 68/2012, 18. september 2014 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru Cp 326/2011) ZVPot pravnih posledic stvarnih napak na nepremičninah ne ureja, zato je treba uporabiti OZ. OZ - prvi, drugi in tretji odstavek 468. člena ZVPot - 1. in 37.c člen Iz obrazloži
Naslovnica

Solidarnostna pomoč zaradi poškodbe zunaj dela

Pravna praksa, 2014/49-50

dr. Nana Weber, 18.12.2014

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 49-50/2014Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti določa, da delavcu pripada solidarnostna pomoč v primeru odsotnosti zaradi bolezni nepretrgano nad 90 dni.
Naslovnica

Samostojni podjetniki posamezniki ter obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Pravna praksa, 2014/49-50

mag. Irena Žagar, 18.12.2014

mag. Irena Žagar, Pravna praksa, 49-50/2014V poletnih mesecih je začela tleti zadeva o prejemnikih pokojnine, ki opravljajo samostojno dejavnost. Objavljenih je bilo več člankov o tem problemu, o grozečih izvršbah, o tem, da morajo upokojeni podjetniki vračati pokojnine, o možnosti, da upokojenim obrtnikom ne bo treba vračati pokojnin itd. V članku Nov minus v državni blagajni je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) pozval Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k spremembi zakonodaje, ZPIZ pa zadolžil, da s svojimi strokovnjaki ministrstvu pomaga najti ustrezno rešitev.
Naslovnica

Imenovanje prokurista

Pravna praksa, 2014/49-50

Miha Šercer, 18.12.2014

Miha Šercer, Pravna praksa, 49-50/2014Predvsem je treba poudariti, da prokurist po svoji pravni naravi ni zakoniti (korporacijski) zastopnik družbe, temveč upravičenje za zastopanje družbe črpa iz podelitve prokure kot posebne oblike splošnega poslovnega pooblastila za zastopanje družbe. Prokurist ni organ družbe.
Naslovnica

Oddajanje nepremičnin v najem v okviru dejavnosti podjetnika

FinD-INFO članki, 2014

Inštitut za računovodstvo, 12.12.2014

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice

FinD-INFO članki, 12.12.2014Samostojni podjetnik se ukvarja s prodajo storitev, svetovanje, ustanovitve ipd. Poleg tega ima kot fizična oseba v lasti stanovanje, ki ga oddaja v najem. Kakšne so možnosti, da to stanovanje oddaja kot s. p.: da bi prek s. p.-ja lahko uveljavljal strošek amortizacije in tudi vse stroške vzdrževanja, tekoče stroške ogrevanja, vode in elektrike?
Naslovnica

Vključujoče delovno okolje prinaša koristi

Pravna praksa, 2014/48

Jasmina Beganović, 11.12.2014

Jasmina Beganović, Pravna praksa, 48/2014Vključujoče delovno okolje ne izboljšuje zgolj položaja delavcev, temveč imajo od končnega rezultata korist predvsem delodajalci. Čeprav slovenske gospodarske družbe na tem področju na splošno zaostajajo za tujimi, nekatere med njimi vključujoče delovno okolje dosledno zagotavljajo že več let. Na Posvetu o etiki in vključujočem delovnem okolju, organiziranem na pobudo Inštituta za razvoj vključujoče družbe (IRVD), so bili 4. decembra 2014 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani strokovno predstavljeni učinki takega delovnega okolja in primeri dobre prakse v Sloveniji.
Naslovnica

Vloga centra za socialno delo pri urejanju stikov

Pravna praksa, 2014/48

mag. Nada Caharijaz Ferme, 11.12.2014

mag. Nada Caharijaz-Ferme, Pravna praksa, 48/2014Vloga centrov za socialno delo (CSD) se je na področju urejanja stikov med otrokom in starši v dobrih desetih letih precej spremenila. Do 1. maja 2014, dokler ni začela veljati novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-C), ki je prinesla spremembe in dopolnitve tudi na področje stikov, so o stikih odločali CSD, po tem datumu pa imajo ti predvsem svetovalno vlogo. Pričakovanja tistih, ki želijo imeti stike z otrokom, so do CSD običajno dosti večja kot pristojnosti, ki jih CSD daje zakonodajalec.
Naslovnica

Izvedba gradbenih storitev v Albaniji

FinD-INFO članki, 2014

Inštitut za računovodstvo, 11.12.2014

Odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidenta z virom izven Slovenije

FinD-INFO članki, 11.12.2014Izvajali bomo gradbeno storitev, sanacijo hidroelektrarne v Albaniji. Izvajalec je slovensko, naročnik pa švicarsko podjetje. Storitev se izvaja na nepremičnini v Albaniji.
Naslovnica

Bonitete in davčno priznani strošek

FinD-INFO članki, 2014

Inštitut za računovodstvo, 11.12.2014

Dohodek iz zaposlitve in boniteta

FinD-INFO članki, 11.12.2014Zanima nas, ali je davčno priznan strošek v primeru, da podjetje plačuje direktorju podjetja dodatno zdravstveno zavarovanje in drugi steber pokojninskega zavarovanja. Direktor podjetja je vpisan v sodni register, ni pa zaposlen v tem podjetju.
Naslovnica

Obdavčitev daril

FinD-INFO članki, 2014

Natalija Kunstek, davčna svetovalka, 11.12.2014

Drugi dohodki

FinD-INFO članki, 11.12.2014Prihaja čas obdarovanj in hkrati vprašanja v zvezi z obdavčitvijo daril. Kdaj darila niso predmet dohodnine, kdaj jih je potrebno obravnavati kot boniteto, kdaj so stroški daril davčno priznani odhodki za namene DDPO in kdaj darila niso predmet DDV, razkrivamo v nadaljevanju.
Naslovnica

Obresti od prejetega posojila

FinD-INFO članki, 2014

Inštitut za računovodstvo, 11.12.2014

Predmet obdavčitve in davčno obdobje

FinD-INFO članki, 11.12.2014Lastnik bo zaradi upokojitve zaprl d. o. o. V letu 2004 je dal posojilo svojemu podjetju in v pogodbi je napisano, da se obresti obračunajo na dan vrnitve posojila, v tem primeru 10. 10. 2014, po zakonski obrestni meri. Ali lahko obračunamo obresti za vsa leta nazaj ali je to davčno priznan strošek?
Naslovnica

Novela ZUJF: Obvezne starostne upokojitve v javni upravi

FinD-INFO članki, 2014

mag. Jasmina Potrč, 11.12.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 11.12.2014Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je prvotno določal, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
Naslovnica

Napotitev delavcev na delo v tujino

FinD-INFO članki, 2014

Inštitut za računovodstvo, 11.12.2014

Rezidentski status

FinD-INFO članki, 11.12.2014Izvajali bomo gradbeno storitev, sanacijo hidroelektrarne v Albaniji. Izvajalec je slovensko, naročnik pa švicarsko podjetje. Storitev se izvaja na nepremičnini v Albaniji.
Naslovnica

Proizvod za donacije

FinD-INFO članki, 2014

Inštitut za računovodstvo, 11.12.2014

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 11.12.2014V podjetju bomo izdelali proizvod (škatle), ki bo namenjen za donacijo humanitarni organizaciji. Kako to dobavo proizvoda fakturiramo?
Naslovnica

Ni zanemarljivo, skozi kakšna očala gledamo

Pravna praksa, 2014/48

Matej Tomažin, 11.12.2014

Matej Tomažin, Pravna praksa, 48/2014Ob izteku leta je v domačem ozračju še zmeraj občutek, kot da je razneslo bombo in je porušena večina mostov. Mnogi še vedno stokajo, da je vse narobe in da se nič ne da. Javna občila pa še vedno tekmujejo, kdo bo objavil najbolj negativno novico. Toda dvig nad ljubljansko (slovensko) meglo hitro razkrije, da je leto 2014 prineslo vsega po malem: od izrednih geopolitičnih zasukov do novih rekordov na nekaterih zahodnih borzah.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 21 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(162)

Podjetje in delo(72)

Pravna praksa(261)

Pravni letopis(12)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Pravni članki in nasveti

Leto objave

< Vsi
2014(507)
> Januar(50) > Februar(34) > Marec(40) > April(55) > Maj(23) > Junij(45) > Julij(38) > Avgust(35) > September(30) > Oktober(58) > November(41) > December(58)

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž