FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki
 

Nasveti in članki

Stran 260 / 261
Dokumenti od 6476 do 6500 (od skupaj 6511)
Publikacija Članek
Naslovnica

Sporna ureditev nadomestil in taks v ZTVP-1

Pravna praksa, 2006/7-8

Avtor ni naveden, 23.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

, Pravna praksa, 7-8/2006Odločba US RS, št. U-I-213/03 z dne 12. 1. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št . 13/06 Členi 314, 315, 324, 329, 353, četrti odstavek 354. člena ter točka 1 drugega odstavka 325. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99, 86/04 in 26/05 – ur. p. b.) niso v neskladju z ustavo.
Naslovnica

Omejitev zastopniških pooblastil uprave delniške družbe

Pravna praksa, 2006/7-8

dr. Saša Prelič, 23.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 7-8/2006Družba A je organizirana v pravnoorganizacijski obliki delniške družbe. Družba B je eden izmed delničarjev družbe A in je imetnik 80 odstotkov njenih delnic. Med družbama A in B ni sklenjena nobena izmed podjetniških pogodb, edino pogodbeno razmerje med njima je razmerje iz naslova nakupa in dobave ...
Naslovnica

Investicijski skladi na Danskem

Pravna praksa, 2006/7-8

Boštjan Koritnik, 23.2.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 7-8/2006Pogled na zgodovino kolektivnega investiranja na Danskem kaže na zelo razgibano razvojno pot, z nekaj nenadnimi zasuki k razcvetu na eni in stagniranju na drugi strani. Njegove korenine segajo vse tja v 20. leta prejšnjega stoletja, prvi investicijski skladi kot posebni varčevalni mehanizmi v okviru...
Naslovnica

Upoštevanje dejavnika »insolventnosti« oziroma »neuspešnosti« podjetja v konkurenčni presoji koncentracij –failing firm defence

Podjetje in delo, 2006/1

dr. Martina Repas, 17.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Martina Repas, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. DEJAVNIKI PRESOJE KONCENTRACIJE V KONKURENČNEM PRAVU ES 3. SPLOŠNO O DEJAVNIKU INSOLVENTNOSTI OZIROMA NEUSPEŠNOSTI PODJETJA 4. UPOŠTEVANJE DEJAVNIKA INSOLVENTNOSTI PODJETJA V PRAKSI (FAILING FIRM DEFENCE) 1. Pristop Komisije v primeru Kali und Salz in Sodišča ES v primeru France v ...
Naslovnica

Slovensko mednarodno zasebno pravo družb

Podjetje in delo, 2006/1

dr. Barbara Rajgelj, 17.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Barbara Rajgelj, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. PRAVO TUJIH DRUŽB IN KOLIZIJSKO PRAVO DRUŽB 2.1. Pravo tujih družb 2.2. Kolizijsko pravo družb 2.2.1. Uvod 2.2.2. Osebni statut družbe 2.2.3. Navezna okoliščina: država ustanovitve ali država dejanskega sedeža 3. SLOVENSKO PRAVO TUJIH DRUŽB 3.1. Opredelitev tuje družbe ...
Naslovnica

Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z združevanjem delnic

Podjetje in delo, 2006/1

mag. Dušan Jovanovič, 17.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

mag. Dušan Jovanovič, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. SPLOŠNO O ZMANJŠANJU OSNOVNEGA KAPITALA 3. REDNO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA Varstvo upnikov 4. POENOSTAVLJENO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA 5. SKLEP Povzetek Avtor v prispevku obravnava ukrepe za zmanjšanje osnovnega kapitala v odvisnosti od predlaganih rešitev de lege fere...
Naslovnica

Enonivojsko in dvonivojsko upravljanje družb

Podjetje in delo, 2006/1

Simon Gabrijelčič, 17.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

Simon Gabrijelčič, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. GLAVNE ZNAČILNOSTI ORGANOV UPRAVLJANJA A. Združeno kraljestvo B. Slovenija 3. NADZORNA FUNKCIJA A. Združeno kraljestvo B. Slovenija 4. RAZMERJA Z DELNIČARJI A. Združeno kraljestvo B. Slovenija 5. SKLEP Povzetek Združeno kraljestvo in Slovenija imata različna sistema ...
Naslovnica

Iztisnitev manjšinskih delničarjev (squeeze-out) – primerjalnopravni pogled

Podjetje in delo, 2006/1

Daniel Katalinič, 17.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

Daniel Katalinič, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. PRIMERJALNOPRAVNI PRIKAZ 1. Evropska unija 2. Združene države Amerike 3. Velika Britanija 4. Kanada 5. Zvezna republika Nemčija 6. Avstrija 7. Švica 8. Francija 9. Belgija 10. Nizozemska 11. Italija 12. Portugalska 3. NAMESTO SKLEPA Povzetek Avtor predstavl...
Naslovnica

Davčnopravni vidik obdavčitve kapitalskih dobičkov pri prodaji poslovnega deleža po

Podjetje in delo, 2006/1

dr. Marijan Kocbek, 17.2.2006

Davek od dohodkov pravnih oseb

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2006 1. UVOD 2. POVEČANJE OK IZ SREDSTEV DRUŽBE - KORPORACIJSKOPRAVNI VIDIK 3. ANALIZA Z VIDIKA DAVČNEGA PRAVA 4. SKLEP Povzetek V prispevku avtor obravnava v poslovni in davčni praksi aktualno vprašanje davčnih obveznosti pri prodaji celotnega ali pa dela poslovnega deleža v družbah z omejeno o...
Naslovnica

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES z dne 26. oktobra 2005

Podjetje in delo, 2006/1

Avtor ni naveden, 17.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

, Podjetje in delo, 1/2006(Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA - ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44 Pogodbe, ob upoštevanju predloga Komisije, ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,1 v skladu s postopkom, določenim v členu 2...
Naslovnica

JUDIKAT VRHOVNEGA SODIŠČA1

Podjetje in delo, 2006/1

Avtor ni naveden, 17.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

, Podjetje in delo, 1/2006Tričetrtinska večina glasov je potrebna le za sprejem skupščinskega sklepa, s katerim se določi način odsvajanja lastnih delnic. IZREK Revizija se zavrne. Tožeča stranka je dolžna povrniti toženi stranki njene stroške odgovora na revizijo v višini 146.280,00 tolarjev, v 15 dneh. OBRAZLOŽITEV
Naslovnica

Sprejetje direktive o čezmejnih združitvah – deseta direktiva EU s področja prava družb – 2005/56/ES

Podjetje in delo, 2006/1

dr. Marijan Kocbek, 17.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2006Directive of the European Parliament and of the Council on Cross-Border Mergers of Companies with share capital Evropski parlament in svet EU sta ob koncu prejšnjega leta končno sprejela deseto direktivo o čezmejnih združitvah.1 Prizadevanja za sprejetje te direktive so bila stara že več kot 20 let...
Naslovnica

UPRAVLJALSKA UPRAVIČENJA DELNIC BREZ GLASOVALNE PRAVICE

Podjetje in delo, 2006/1

dr. Marijan Kocbek, 17.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Marijan Kocbek, Podjetje in delo, 1/2006VPRAŠANJE Družba je na podlagi sklepa skupščine iz leta 2004 šele v letu 2005 izdala nove delnice brez glasovalne pravice, ki so bile vpisane in vplačane v letu 2004. Niso še bile plačane nobene prednostne niti redne dividende in tudi za leto 2005 ni bilančnega vira za izplačilo. Kakšne so glasova...
Naslovnica

Preprečevanje dvojne obdavčitve v okviru sporazumov OECD in EU

Podjetje in delo, 2006/1

dr. Franc Pernek, 17.2.2006

Davek od dohodkov pravnih oseb

dr. Franc Pernek, Podjetje in delo, 1/20061. UVODNE MISLI 2. DAVČNI SPORAZUMI NA PODLAGI MODELOV OECD 1. Pomen vzorčnega sporazuma OECD 2. Dunajska konvencija o izogibanju dvojni obdavčitvi 3. Možnosti za večje mednarodno sodelovanje in spoštovanje davčnih pogodb 4. Običajna vsebina davčnih sporazumov OECD 5. Obdavčitev kapitalsk...
Naslovnica

Svobodna podjetniška pobuda in pravice delničarjev

Pravna praksa, 2006/6

dr. Borut Bratina, 16.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 6/2006Dolgotrajni proces lastninskega preoblikovanja družbenih podjetij v gospodarske družbe se v Sloveniji počasi končuje. Izbrani model lastninskega preoblikovanja s pomočjo lastniških certifikatov je nedvomno vplival na dolgotrajnost tega postopka, saj so se za zbiranje lastniških certifikatov in njiho...
Naslovnica

Investicijski skladi na Češkem

Pravna praksa, 2006/6

Boštjan Koritnik, 16.2.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 6/2006Razvoj češkega trga vrednostnih papirjev je močno povezan z množično privatizacijo prek sistema privatizacijskih vavčerjev, tj. nevladnih vrednostnih papirjev,1 v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja.2 Tako je želela vladajoča garnitura doseči podporo volilnega telesa in pospešiti privatizacijo...
Naslovnica

Odločba US RS

Pravna praksa, 2006/6

Avtor ni naveden, 16.2.2006

Gospodarsko pravne zadeve

, Pravna praksa, 6/2006Odločba US RS, št. U-I-253/04 z dne 19. 1. 2006 Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ugotovitvena odločba Prvi odstavek 125. člena in prvi odstavek 126. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) sta v neskladju z ustavo.
Naslovnica

Davčne novosti

Pravna praksa, 2006/6

Branka Neffat, 16.2.2006

Obračun dohodnine

Branka Neffat, Pravna praksa, 6/2006Na januarskem rednem srečanju članov Pravniškega društva Ljubljana je njegov član Klemen Šešok predstavil nekatere bistvene spremembe davčnih zakonov. Za uvod je v tabeli prikazal davčno lestvico razvrstitve držav v svetu po sorazmernem deležu davčnega bremena v stroških dela za leto 2005. Slovenija...
Naslovnica

Revizija

Pravna praksa, 2006/6

dr. Marko Novak, 16.2.2006

Javne finance in javna naročila

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 6/2006Beseda revizija kot (ponovni) pregled ima več pomenov, tudi v pravu. Tu je sicer najbolj znan pomen specifičnega pravnega sredstva. V tej zvezi pomeni izredno pravno sredstvo proti drugostopnim odločbam na Vrhovno sodišče, ki se vloži le zaradi pravnih kršitev (bistvenih kršitev postopka in nepravil...
Naslovnica

Pravno varstvo zoper akte državne revizijske komisije

Pravna praksa, 2006/5

Urška Vrbnjak, 9.2.2006

Javne finance in javna naročila

Urška Vrbnjak, Pravna praksa, 5/2006Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila je postopek, ki ga z vložitvijo zahtevka za revizijo začne aktivno legitimirana oseba, kadar meni, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kršil pravila javnega naročanja. Gre torej za spor o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila me...
Naslovnica

Direktiva o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje

Pravna praksa, 2006/5

Peter Pogačar, 9.2.2006

Delovna razmerja

Peter Pogačar, Pravna praksa, 5/2006Evropski parlament in Svet Evropske Unije sta 3. junija 2003 sprejela Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (direktiva IORP), ki je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije dne 23. septembra 2003. Države članice so mora...
Naslovnica

Državne pomoči

Pravna praksa, 2006/5

Jasmina Cigrovski, 9.2.2006

Javne finance in javna naročila

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 5/2006Komisija ES proti Italijanski republiki (C 66/02, 15. 12. 2005) V Italiji so v okviru reforme bančnega sistema začeli preoblikovati javne kreditne ustanove v delniške družbe. Leta 1998 sprejeti zakon št. 461 ter zakonski dekret iz leta 1999, ki je izvajal pooblastilo iz zakona in uvajal davčne ugod...
Naslovnica

Menica – še vedno problemi in težave

Pravna praksa, 2006/4

Miha Šlamberger, 2.2.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 4/2006Menica ostaja v slovenski praksi nujno zlo, ki se mu ni mogoče izogniti. Takšen bi lahko bil zaključek zunanjega opazovalca bančnega poslovanja po nekaj letih uveljavljanja menice v gospodarskem življenju. Akceptne naloge je zamenjala menica, znana tudi tuji poslovni praksi. Morebiti zaradi starosti...
Naslovnica

Avtorji končno na konju?

Pravna praksa, 2006/4

mag. Urša Chitrakar, 2.2.2006

Poslovne poti in stranpoti

mag. Urša Chitrakar, Pravna praksa, 4/2006Na svoji spletni strani je podjetje Grokster v začetku novembra objavilo, da je Vrhovno sodišče ZDA potrdilo, da je uporaba njihovih storitev za izmenjavo gradiva, varovanega z avtorskimi pravicami, nezakonita in da upajo, da bodo v kratkem ponudnikom omogočali storitve, ki bodo v skladu s predpisi....
Naslovnica

Investicijski skladi v Belgiji

Pravna praksa, 2006/3

Boštjan Koritnik, 26.1.2006

Investiranje, financiranje in finančna sredstva

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 3/2006Ne le da sega pojav investicijskih skladov v Belgiji zelo daleč v preteklost, celo ena sploh prvih oblik, recimo temu predhodnikov modernega investicijskega sklada, je bila ustanovljena v Belgiji, in sicer že daljnega leta 1822.1 Šlo je za zaprto obliko sklada, ideja tovrstnega instituta pa se je hi...
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 259 260 261 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(2673)

Podjetje in delo(645)

Pravna praksa(2888)

Pravni letopis(198)

Revija RDP(107)
   

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki Pravni članki in nasveti

Leto objave

2019(216) 2018(428) 2017(656) 2016(467)
2015(488) 2014(507) 2013(443) 2012(464)
2011(549) 2010(540) 2009(732) 2008(488)
2007(194) 2006(339)

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž