FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Potrč Jasmina
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 56)
Publikacija Članek
Naslovnica

IZ SODNE PRAKSE: Izvršba zoper javno podjetje

FinD-INFO članki, 2019

mag. Jasmina Potrč, 26.7.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 26.07.2019Zakonsko določbo, da se zoper objekte, naprave in druge stvari, ki so dolžniku nujno potrebne za opravljanje javne službe, ne sme uvesti izvršba, se ne sme razlagati preširoko, temveč mora sodišče tehtno presoditi, ali prodaja konkretnega predmet pomeni ogrožanje javne službe do te mere, da je brez...
Naslovnica

IZ SODNE PRAKSE: Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kaznivega dejanja

FinD-INFO članki, 2019

mag. Jasmina Potrč, 3.6.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 03.06.2019Odpovedni razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je podan, če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja. Kot taka se šteje tudi podaja napačnih informacij delodajalcu z goljufivim namenom.
Naslovnica

IZ SODNE PRAKSE: Odvzem premoženjske koristi

FinD-INFO članki, 2019

mag. Jasmina Potrč, 13.5.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 13.05.2019Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi se odredi s sklepom, kasneje pa lahko sodišče na obrazložen predlog državnega tožilca to zavarovanje podaljša, lahko pa ga tudi odpravi oziroma odredi nov način zavarovanja in razveljavi prejšnji sklep o začasnem zavarovanju.
Naslovnica

Sprejeta je novela Zakona o kazenskem postopku

FinD-INFO članki, 2019

mag. Jasmina Potrč, 13.5.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 13.05.2019Konec marca je Državni zbor sprejel novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), katere osnovni cilj je implementacija t.i. Direktive o žrtvah, vsebuje pa tudi druge pomembne rešitve, ki so povezane s prenosom odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice,...
Naslovnica

Zavarovalno kritje

FinD-INFO članki, 2019

mag. Jasmina Potrč, 19.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.04.2019Vrhovno sodišče je v svoji sodbi presojalo sporno določilo zavarovalnice, ki naj bi omejevalo zavarovalno kritje glede na to, ali je oseba, ki se je poškodovala pri zavarovancu, njegov gost (ki je bil pri zavarovancu na zasebnem stiku) oziroma tretja oseba (ki je pri zavarovancu opravljal kakšno delo ipd.).
Naslovnica

Neprimerno obnašanje na delovnem mestu

FinD-INFO članki, 2019

mag. Jasmina Potrč, 26.2.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 26.02.2019Če je delavec pri odreditvi naloge razburjen in ima pripombe v zvezi z odrejeno nalogo, to še ne pomeni neprimernega obnašanja do nadrejene delavke, ki bi ga lahko šteli za kršitev pogodbenih obveznosti in na podlagi katerega bi mu lahko odpovedali pogodbo o zaposlitvi.
Naslovnica

IZ SODNE PRAKSE: Neenakomerna porazdelitev delovnega časa

FinD-INFO članki, 2019

mag. Jasmina Potrč, 14.1.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 14.01.2019Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev. Za izravnavo ur s prenašanjem v naslednja referenčna obdobja ni podlage, zato se ure morajo ure, za katere ni...
Naslovnica

Odškodninska odgovornost delodajalca

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 27.12.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.12.2018Pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti za poškodbe, ki jih je delavec utrpel v nesreči pri delu, se ugotavlja tako objektivna odgovornost delodajalca kot odgovornost delavca. Pri ugotavljanju delavčevega soprispevka je treba upoštevati njegovo ravnanje, kamor spada tudi njegovo (ne)upoštevanje...
Naslovnica

Iz sodne prakse: Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 2.11.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 02.11.2018Ga. Guigo je bila od 29. junija 2007 do 14. maja 2012 zaposlena v družbi Evrosileks OOD, ki ima sedež v Varni (Bolgarija). Bolgarsko okrožno sodišče je s sodbo z dne 26. junija 2013 družbi Evrosileks naložilo, naj ge. Guigo plača določene terjatve iz naslova neto nadomestila za plačani dopust, koriščen...
Naslovnica

Iz sodne prakse: Varstvo delavcev

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 2.11.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 02.11.2018Zaščita predstavnikov delavcev se skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) razlaga tako, da ščiti predstavnike delavcev pred prerazporeditvijo, znižanjem plače, disciplinskim in odškodninskim postopkom ter tudi pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe.
Naslovnica

IZ SODNE PRAKSE: Kršitev temeljnih pravic delavcev

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 8.10.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 08.10.2018Sklicevanje na nepoznavanje prava oziroma na ravnanje v pravni zmoti v primeru samostojne podjetnice, ki je zaposlovala tri osebe, ni utemeljeno, saj bi morala glede na svoje delo, vlogo ali siceršnji položaj poznati posebna pravna pravila.
Naslovnica

IZ SODNE PRAKSE: Odškodninska odgovornost za samovoljno ravnanje državnega organa

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 14.9.2018

Poslovne poti in stranpoti

FinD-INFO članki, 14.09.2018Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.
Naslovnica

Sodišče EU: Zavrnitev goljufivih potrdil s področja socialne varnosti

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 3.9.2018

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 03.09.2018Belgijska socialna inšpekcija je opravila pregled zaposlenosti delavcev belgijske družbe Absa, ki je dejavna v gradbenem sektorju v Belgiji. Ugotovili so, da družba Absa od leta 2008 dejansko ni imela zaposlenih in je vsa svoja gradbišča na podlagi podizvajalskih pogodb oddala bolgarskim podjetjem,...
Naslovnica

Sodna praksa: Izkoriščanje poslovnih skrivnosti

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 3.9.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 03.09.2018Očitanje nelojalne konkurence in izkoriščanja poslovnih skrivnosti mora biti določno in konkretizirano, zgolj prepoved abstraktnega dejanja ni dopustna.
Naslovnica

Zavrnitev odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 29.6.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 29.06.2018Višje sodišče je potrdilo stališče, da predstavlja brezplačno opravljanje funkcije direktorja v kapitalski družbi odpoved premoženjski pravici, to je pravici do plačila za opravljeno delo.
Naslovnica

Pojasnilna dolžnost banke pri kreditih

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 29.6.2018

Banke, zavarovalnice in drugi veliki gospodarski subjekti

FinD-INFO članki, 29.06.2018Pojasnilna dolžnost banke glede obstoja valutnega tveganja ni izčrpana že z vključitvijo tovrstne določbe v samo pogodbo, temveč je ključna presoja, ali je bilo valutno tveganje tožniku v zadostni meri vsebinsko pojasnjeno.
Naslovnica

Uveljavljanje osebne oprostitve v sistemu DDV

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 20.6.2018

Davek na dodano vrednost

FinD-INFO članki, 20.06.2018Davčni organ lahko davčnemu zavezancu, ki sicer izpolnjuje vse vsebinske pogoje za davčno oprostitev za mala podjetja, le-to zavrne, če ni izpolnil posebnih pogojev za takšno ureditev, ki jih določa nacionalno pravo.
Naslovnica

Ugotavljanje izgubljenega dobička

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 29.5.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 29.05.2018Izgubljen dobiček je tisti dobiček, ki bi ga bilo mogoče utemeljeno pričakovati glede na normalen tek stvari ali glede na posebne okoliščine, ki pa ga zaradi oškodovalčevega dejanja ali opustitve ni bilo mogoče doseči. Pri izračunu izgubljenega dobička se upošteva dobiček, ki je bil ustvarjen do...
Naslovnica

Zaveza štipendista za delo po končanem študiju

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 29.5.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 29.05.2018Štipendist, ki je imel sklenjeno pogodbo o štipendiranju, se mora po končanem študiju zaposliti pri štipenditorju za vsaj toliko časa, kolikor je dobival štipendijo. Pri tem je pomembno, da dejansko opravlja dela za delodajalca ter ne zgolj, da je sklenil z njim pogodbo o zaposlitvi.
Naslovnica

Prepoved opravljanja dejavnosti javnih uslužbencev

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 19.4.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.04.2018Tožnik je bil zaposlen kot inšpektor svetnik v Inšpektoratu za notranje zadeve. Opravljal je inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o orožju (ZOro-1) in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, pri pravnih osebah in podjetnikih, ki posedujejo orožje, se ukvarjajo s prometom orožja ali dejavnostjo strelišč.
Naslovnica

Omejitev izvršb na nepremičnine

FinD-INFO članki, 2018

mag. Jasmina Potrč, 8.3.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 08.03.2018Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, temeljni zakon, ki določa pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, bo začela veljati 25. marca.
Naslovnica

Sodišče EU o prenosu podjetja in delavcev

FinD-INFO članki, 2017

mag. Jasmina Potrč, 28.12.2017

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 28.12.2017Evropsko sodišče je ugotavljalo, ali se lahko izbor novega izvajalca v okviru javnega naročila šteje za "prenos podjetja" in posledično predstavlja obveznost prenosa delavcev iz starega na novega pogodbenika.
Naslovnica

Reorganizacija centrov za socialno delo

FinD-INFO članki, 2017

mag. Jasmina Potrč, 16.11.2017

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 16.11.2017Bodo reorganizacija centrov za socialno delo ter kasneje poenostavitev nekaterih postopkov in uvedba socialne aktivacije omogočili hitrejše in učinkovitejše delo centrov?
Naslovnica

Lažje uresničevanje pravic v primerih množičnih oškodovanj

FinD-INFO članki, 2017

mag. Jasmina Potrč, 24.10.2017

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 24.10.2017Nov Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), ki bo začel veljati 21. oktobra in se začel uporabljati pol leta zatem, bo posameznikom, ki jih je oškodovalo isto podjetje ali organizacija, omogočil, da zoper to vložijo skupinsko tožbo. Kolektivna tožba lajša dostop do sodnega varstva zlasti v zadevah,...
Naslovnica

Tujci in nepremičnine v Sloveniji

FinD-INFO članki, 2017

mag. Jasmina Potrč, 9.10.2017

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 09.10.2017Novi Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1) dodatno olajšuje tujcem nakup nepremičnin v Sloveniji, samo ugotavljanje vzajemnosti pridobitve lastninske pravice na nepremičninah je bilo pri nas nazadnje opredeljeno pred 16 leti, od takrat pa se je normativna ureditev precej spremenila.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(56)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

2019(7) 2018(14) 2017(15) 2016(1)
2015(9) 2014(10)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOP QRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: P