FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Ministrstvo za delo
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica

Za tujega delavca zaposlenega v RS velja enaka delovnopravna zakonodaja kot za slovenskega delavca

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 27.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.08.2019Za tuje delavce zaposlene v Slovenji, med katerimi jih je največ zaposlenih v panogi gradbeništva, velja delovnopravna zakonodaja v celoti, torej enako kot za slovenske delavce. V nadaljevanju posredujemo nekaj informacij vezanih na pogoje, ki jih morajo slovenski delodajalci izpolnjevati pred zaposlitvijo...
Naslovnica

Urejene evidence delovnega časa prinašajo prednosti tako za delavca kot za delodajalca

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 27.8.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 27.08.2019Z začetkom pogajanj za spremembe in dopolnitev Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti na ministrstvu beležimo večje število vprašanj o beleženju delovnega časa, hkrati pa tudi precej napačnih interpretacij novih predvidenih obveznosti delodajalcev, ki niso nove.
Naslovnica

Letni dopust in regres za letni dopust

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 19.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.04.2019Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti je na svoji spletni strani objavijo pogosta vprašanja in odgovore nanje glede ZDR-1 s področja letnega dopusta in regresa, ki jih posredujemo v nadaljevanju.
Naslovnica

Popis pravnih razmerij, ki so podlaga za vključitev v obvezna socialna zavarovanja

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 10.4.2019

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 10.04.2019Delovna skupine vlade za poenotenje zavarovalnih podlag in zavarovalnih osnov za vsa socialna zavarovanja je pripravila pregled pravnih razmerij, ki so podlaga za vključitev v obvezna socialna zavarovanja skupaj s posebnostmi, ki so opredeljene v posameznih področnih zakonih.
Naslovnica

Predstavljene novosti na področju pokojninske, socialne in zakonodaje s področja trga dela

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 9.4.2019

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 09.04.2019Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predloge spremembe treh zakonov, in sicer predloge sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih, predloge sprememb Zakona o urejanju trga dela in predloge sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem varstvu.
Naslovnica

Spremembe pri izdaji potrdil A1 za državljane tretjih držav na podlagi sodne prakse Sodišča EU

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 9.4.2019

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 09.04.2019Po novem bo mogoče potrdilo A1 pridobiti za državljane tretjih držav, ki v okviru delovnega razmerja s slovenskim delodajalcem opravljajo delo v dveh ali več državah članicah EU (razen Veliki Britaniji in Danski), tudi v primeru, ko v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega prebivališča.
Naslovnica

Uskladitev mej dohodkov za letne pravice za leto 2019

FinD-INFO članki, 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 4.2.2019

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 04.02.2019Z Odredbo o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2019 se na podlagi 21. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) s 1. februarjem 2019 usklajujejo meje dohodkov pri posameznih pravicah, in sicer za 1,4%.
Naslovnica

Novo na področju družinskih prejemkov in državnih štipendij

FinD-INFO članki, 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 3.12.2018

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 03.12.2018Od 1. 1. 2019 bodo stopile v veljavo spremembe pri družinskih prejemkih, te so naslednje:
Naslovnica

Kaj morate vedeti, če vam pravica poteče v mesecu decembru?

FinD-INFO članki, 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 3.12.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 03.12.2018S 1. 1. 2019 pričneta veljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Te spremembe že vplivajo na oddajanje vlog v mesecu decembru.
Naslovnica

S 1. oktobrom nova organizacijska struktura CSD-jev

FinD-INFO članki, 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 17.9.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 17.09.2018Državni zbor Republike Slovenije je 19. 9. 2017 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H), ki predstavlja pravno podlago za reorganizacijo centrov za socialno delo.
Naslovnica

Informacija v zvezi s sprejeto spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih

FinD-INFO članki, 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 29.5.2018

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 29.05.2018Žal dvig denarne socialne pomoči avtomatično ni mogoč in upravičenci bodo morali na pristojni center za socialno delo prinesti vlogo.
Naslovnica

Novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov

FinD-INFO članki, 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 27.3.2018

Prispevki za socialno varnost

FinD-INFO članki, 27.03.201817. 3. 2018 začnejo veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). Novela zakona prinaša nekaj pomembnih novosti, med drugim je pomoč ob rojstvu otroka spet univerzalna pravica, uvaja se nova pravica za velike družine in invalide do pomoči pri nakupu...
Naslovnica

Sprejeta novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

FinD-INFO članki, 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 8.3.2018

Gospodarsko pravne zadeve

FinD-INFO članki, 08.03.2018Novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih odpravlja začasni varčevalni ukrep na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov, ki je bil uveden z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, in sicer cenzus pri upravičenosti do pomoči ob rojstvu otroka.
Naslovnica

Informacija o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti

FinD-INFO članki, 2018

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 6.2.2018

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 06.02.2018Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), sodne prakse, Direktive 96/71/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 16.12.1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L, št. 18 z dne 21.1.1997; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 96/71/ES) ter Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti podaja informacijo o uporabi instituta napotitve na delo v tujino.
Naslovnica

Informacija o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti

FinD-INFO članki, 2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 16.11.2017

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 16.11.2017Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), sodne prakse, Direktive 96/71/ES ter Uredbe (ES) št. 883/2004, MDDSZ podaja informacijo o uporabi instituta napotitve na delo v tujino.
Naslovnica

Sprejeta je novela Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev

FinD-INFO članki, 2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 24.10.2017

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 24.10.2017S sprejeto novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev se delno prenašata dve novi direktivi EU, medtem ko so druge spremembe delno redakcijske narave oziroma se z njimi odpravlja določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona.
Naslovnica

Dodatek k plači na neugoden delovni čas

FinD-INFO članki, 2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 3.6.2016

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 03.06.2016Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot splošen predpis na področju delovnih razmerij določa vrsto plačil, osnovno plačo, delovno uspešnost, dodatke in višino dodatkov v členih od 126. do vključno 129. V skladu z drugim odstavkom 126. člena je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno...
Naslovnica

Kratkotrajna bolniška odsotnost brez zdravniškega potrdila

FinD-INFO članki, 2016

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 11.4.2016

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 11.04.2016Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih - ZDR-1 mora delavec vestno opravljati delo na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu (33. člen ZDR-1).
Naslovnica

Poklicno zavarovanje in ureditev dvojnega statusa upokojencev

FinD-INFO članki, 2015

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 28.10.2015

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 28.10.2015Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), ki se nanaša na poklicno zavarovanje in na ureditev dvojnega statusa upokojencev. V nadaljevanju objavljamo predstavitev kompromisnega predloga ureditve...
Naslovnica

Kaj vse šteje za osebno dopolnilno delo - sistem vrednotnic

FinD-INFO članki, 2014

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 19.12.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 19.12.2014Z novim letom bo stopil v veljavo še zadnji del določb spremenjenega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki uvaja sistem vrednotnic. Razširil se bo nabor del, ki jih bo mogoče opravljati v okviru osebnega dopolnilnega dela in jih opredeljuje Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo.
Naslovnica

Spremembe na področju študentskega dela in na področju zaposlovanja mladih

FinD-INFO članki, 2014

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake zmožnosti, 5.12.2014

Delovna razmerja

FinD-INFO članki, 05.12.2014Vlada je konec novembra sprejela predlog zakonske spremembe na področju študentskega dela in zaposlovanja mladih za nedoločen čas. Eden ključnih ciljev vlade je zmanjšati brezposelnost in prekernost dela med mladimi. Temu cilju so namenjeni tudi ukrepi in spremembe na dveh področjih: na področju...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


FinD-INFO članki(21)

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

2019(7) 2018(7) 2017(2) 2016(2)
2015(1) 2014(2)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLM NOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: M