FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Scortegagna Kavčnik Nina
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 82)
Publikacija Članek
Naslovnica

Odpoved pogodbe po spremembi akta o sistemizaciji

Pravna praksa, 2018/32

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 30.8.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 32/2018Junija 2016 smo sprejeli nov akt o sistemizaciji delovnih mest, s katerim smo delavki ukinili delovno mesto. Konec septembra 2016 smo delavki želeli vročiti odpoved, vendar je istega dne prinesla potrdilo, da je noseča, zato ji odpovedi nismo vročili. Z oktobrom je odšla na bolniško in kasneje na porodniško. Od ukinitve delovnega mesta do odhoda na bolniško je opravljala enake delovne naloge kot do sprejetja novega akta. Dela za navedeno delavko nimamo več, vendar ona trdi, da ji odpovedi sedaj ne moremo vročiti, saj je opravljala enako delo tudi po ukinitvi delovnega mesta.
Naslovnica

Posnetek videonadzora kot dokaz

Pravna praksa, 2018/32

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 30.8.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 32/2018• Ali bi bil posnetek videonadzora, ki bi pokazal, da je zaposleni odtujeval predmete, ki se zbirajo v zbirnem centru komunalnega podjetja, veljaven dokaz o kršitvi pogodbe o zaposlitvi, za kar bi lahko bila (po postopku, kot ga določa ZDR-1) podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga?
Naslovnica

Koliko upokojencev lahko dela pri delodajalcu?

Pravna praksa, 2018/30-31

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 23.8.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 30-31/2018Delodajalec zaposluje več delavcev. Od teh jih je nekaj zaposlenih za nedoločen čas in določen čas s polnim in krajšim delovnim časom. Pri delodajalcu dela tudi nekaj študentov in izvajalcev, ki delajo po podjemni pogodbi.
Naslovnica

Stroški prevoza na delo

Pravna praksa, 2018/28-29

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 19.7.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 28-29/2018Skladno s Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije smo delavcem dolžni plačati minimalno 70 odstotkov zneska javnega prevoza od kraja, od koder delavec prihaja na delo, do kraja, kjer delavec opravlja svoje delo. V internem aktu imamo določeno, da imajo delavci pravico do 100-odstotnega povračila stroška mesečne vozovnice za medkrajevni prevoz in/ali mestni prevoz.
Naslovnica

Delovna doba pri delu s krajšim delovnim časom

Pravna praksa, 2018/27

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 12.7.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 27/2018Smo javni zavod na področju zdravstva. Vse več imamo delavk, ki delajo krajši delovni čas na podlagi pravic iz starševskega varstva.
Naslovnica

Dopolnilno delo več kot 8 ur na teden

Pravna praksa, 2018/26

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 5.7.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 26/2018Imamo delavko, ki na podlagi dopolnilnega dela 4 ure na teden opravlja vzgojno-izobraževalna dela. Zaradi narave dela bi radi delovni proces uredili tako, da bi nekaj mesecev delala po 40 ur na teden, nato pa nekaj mesecev ne bi delala.
Naslovnica

Jubilejna nagrada pri delu s krajšim delovnim časom (ne na podlagi posebnih predpisov)

Pravna praksa, 2018/24-25

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 21.6.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 24-25/2018Delavka je zaposlena v podjetju, ki ga zavezuje Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva. Štiri leta je bila zaposlena s polovičnim delovnim časom (ne po posebnih predpisih), zadnjih šest let pa je zaposlena za polni delovni čas.
Naslovnica

Čakanje na delo doma med postopkom odpovedi invalidu

Pravna praksa, 2018/24-25

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 21.6.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 24-25/2018Delavka je postala invalidka III. kategorije s pravico do premestitve na drugo ustrezno delovno mesto. Ker delodajalec meni, da zanjo nima ustreznega delovnega mesta, je pričel s postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi je podala negativno mnenje. Do odpovedi za zdaj še ni prišlo, prav tako ne do premestitve. Je pa delodajalec delavko po dokončnosti in pravnomočnosti navedene invalidske odločbe na podlagi 138. člena ZDR-1 poslal na čakanje na delo (na čakanju je še sedaj) z 80-odstotnim nadomestilom plače. Menimo, da je takšna odločitev delodajalca nezakonita, saj bi moral delavko poslati na čakanje do razrešitve situacije s 100-odstotnim nadomestilom plače po 137. členu ZDR-1.
Naslovnica

Nadomestilo za brezposelnost kljub odpovedi na podlagi negativnega mnenja?

Pravna praksa, 2018/22

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 7.6.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 22/2018Delavcu je bila z dokončno odločbo ZPIZ ugotovljena invalidnost III. kategorije. Delodajalec mu je nato kljub pridobljenemu negativnemu mnenju Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz razloga nezmožnosti za opravljanje dela zaradi invalidnosti. V sodni praksi se je uveljavilo stališče, da lahko delodajalec tudi ob negativnem mnenju komisije zakonito odpove pogodbo o zaposlitvi, če za delavca invalida nima ustreznega delovnega mesta. Pridobitev mnenja komisije je le procesna predpostavka za zakonitost postopka odpovedi, delodajalec pa na vsebino mnenja komisije ni vezan.
Naslovnica

Usklajevanje plač

Pravna praksa, 2018/20-21

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 24.5.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 20-21/2018V podjetniški kolektivni pogodbi je določeno, da je izhodiščna plača za I. tarifni razred 702,03 evra (upoštevajoč vsa povišanja do 1. januarja 2017) in da se usklajuje v skladu z rastjo izhodiščne plače po kolektivni pogodbi dejavnosti. Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti. Zneski najnižjih osnovnih plač se periodično usklajujejo, nazadnje s tarifno prilogo, ki velja od 1. januarja 2018, s katero so se najnižje osnovne plače zvišale za 1,7 odstotka tako, da najnižja osnovna plača za I. tarifni razred znaša 485,20 evra.
Naslovnica

Delovna doba v javnem sektorju pri jubilejni nagradi

Pravna praksa, 2018/18

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 10.5.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 18/2018Delavec je bil določeno delovno obdobje (več kot 4 leta) zaposlen v zasebnem zavodu s koncesijo ministrstva za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, preostalo obdobje skupno 10 let delovne dobe pa v javnem zavodu na področju socialnega varstva.
Naslovnica

Pravica do izrednega dopusta zaradi selitve

Pravna praksa, 2018/18

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 10.5.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 18/2018Delavka želi koristiti izredni dopust zaradi selitve. Naslov stalnega prebivališča je spremenila že pred pol leta, dejansko pa se je preselila pred nekaj dnevi. Ob prvotno odobrenem izrednem dopustu je zbolela, zato se je selila en vikend kasneje.
Naslovnica

Čakanje na delo doma, če je delavec varovana kategorija

Pravna praksa, 2018/16-17

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 26.4.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 16-17/2018• Ali lahko delodajalec delavcu odredi čakanje na delo doma, če je varovana kategorija kot delavec pred upokojitvijo?
Naslovnica

Ali lahko prokurist opravlja kratkotrajno delo?

Pravna praksa, 2018/15

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 19.4.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2018Upokojenec v podjetju s petimi zaposlenimi, katerega lastnik je njegov sin, opravlja funkcijo prokurista, in sicer na podlagi civilnopravne pogodbe o poslovodenju. Za dela, ki presegajo funkcijo prokurista, bi poleg pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojenca želel opravljati tudi kratkotrajno delo.
Naslovnica

Delo od doma le nekaj dni na mesec

Pravna praksa, 2018/15

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 19.4.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 15/2018V podjetju imamo kar nekaj delavcev, s katerimi smo dogovorjeni, da lahko po lastni presoji ostanejo doma in delajo od doma. V povprečju ti delavci od doma delajo pet dni na mesec.
Naslovnica

Pogodba o izobraževanju

Pravna praksa, 2018/11

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 22.3.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 11/2018Delavca, ki je pri nas zaposlen že 10 let, bomo poslali na izobraževanje, ki traja eno leto in stane približno 5.000 evrov. Ker gre za zelo specifično izobraževanje na področju letalstva, mora imeti delavec vsaj 10 let delovnih izkušenj, da se lahko udeleži tega izobraževanja.
Naslovnica

Izredna odpoved delavca brez predhodnega postopka

Pravna praksa, 2018/10

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 15.3.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 10/2018Delavec nam je vročil izredno odpoved, pri čemer nas ni niti predhodno pozval k odpravi kršitev niti ni o njih obvestil Inšpektorata RS za delo.
Naslovnica

Pripravljenost na delo

Pravna praksa, 2018/9

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 8.3.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 9/2018Naši delavci delajo v enakomerni razporeditvi delovnega časa od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00, nato pa so v pripravljenosti od 16.00 do 7.00, in sicer en delavec celoten mesec, ostali pa izmenjaje po pol meseca (od 1. do 15. in od 16. do zadnjega dne v mesecu). Ker je pomemben del našega dela tudi nudenje pomoči strankam, morajo biti delavci v pripravljenosti, s čimer se tudi sami strinjajo.
Naslovnica

Preizkus delavca pred zaposlitvijo in vrnitev stroškov

Pravna praksa, 2018/7-8

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 22.2.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 7-8/2018Naša družba se ukvarja z gostinstvom. Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi delavca pošljemo na zdravstveni pregled, opraviti mora usposabljanje za varno delo, izpit za HACCP, šele nato z njim sklenemo pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Velikokrat se nam zgodi, da delavec po nekaj dneh dela reče, da je delo zanj prezahtevno, in zaposlitev prekine. To postopanje delavcev nas kar nekaj stane.
Naslovnica

Kdaj je 58-letni delavec v kategoriji, varovani pred odpovedjo?

Pravna praksa, 2018/6

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 15.2.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 6/2018Z delavcem smo imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas dveh let, ki se je iztekla marca letos, delavec pa je februarja dopolnil 58 let. Z delavcem smo takoj (brez prekinitve) sklenili novo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
Naslovnica

Pozabili smo napisati razlog sklenitve pogodbe za določen čas - popravek zaradi spremembe sodne prakse VS

Pravna praksa, 2018/6

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 15.2.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 6/2018V PP št. 3-4/2018, str. 29, sem odgovorila na naslednje vprašanja bralca:
Naslovnica

Veriženje pogodb za določen čas in rok za izplačilo odpravnine

Pravna praksa, 2018/5

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 1.2.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 5/2018V podjetju imamo dva primera v povezavi s pogodbami za določen čas in izplačilom odpravnine. V prvem primeru je bila delavka zaposlena na podlagi pogodbe za določen čas zaradi povečanega obsega dela v trajanju tri mesece, nato štiri mesece zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke in nato ponovno tri mesece zaradi povečanega obsega dela. V drugem primeru imamo delavko, ki se ji bo iztekla že tretja pogodba, sklenjena za določen čas - pri vseh je bil razlog povečan obseg dela.
Naslovnica

Objava prostega delovnega mesta pri podaljšanju pogodbe za določen čas

Pravna praksa, 2018/3-4

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 25.1.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 3-4/2018Z delavcem imamo sklenjeno pogodbo za določen čas enega leta, ki se bo mu kmalu iztekla. Pogodbo mu nameravamo podaljšati za določen čas enega leta.
Naslovnica

Število delovnih ur delavke, ki dela s polovičnim delovnim časom štiri dni v tednu

Pravna praksa, 2018/3-4

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 25.1.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 3-4/2018Delavka je zaposlena za določen čas s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer za 20 ur na teden. Delo opravlja od ponedeljka do četrtka po pet ur na dan. Število delovnih ur v oktobru 2017 je bilo 168. Naša delavka bi morala v oktobru 2017 opraviti polovico teh ur, torej 84. V ponedeljek, 30. oktobra, je delavka koristila letni dopust, 31. oktobra pa je bil praznik.
Naslovnica

Pozabili smo navesti razlog sklenitve pogodbe za določen čas

Pravna praksa, 2018/3-4

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 25.1.2018

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 3-4/2018Z delavcem smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, vendar smo pozabili navesti razlog, zaradi katerega smo z delavcem sklenili pogodbo za določen čas (povečan obseg dela).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


Pravna praksa(82)

Področja

Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

2018(26) 2017(43) 2016(10) 2012(1)
2010(2)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRS ŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: S