FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Weber Nana
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 108)
Publikacija Članek
Naslovnica

Brezplačno opravljanje dela in konkurenčna prepoved

Pravna praksa, 2018/23

dr. Nana Weber, 14.6.2018

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 23/2018Delavec v prostem času opravlja dejavnost, ki sodi v dejavnost delodajalca, vendar to počne brezplačno. Soglasja delodajalca nima.
Naslovnica

Osebni stečaj in plačilo posebnega pogoja po kazenski obsodilni sodbi

Pravna praksa, 2018/9

dr. Nana Weber, 8.3.2018

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 9/2018S pravnomočno sodbo sem bil spoznan za krivega določenega kaznivega dejanja, s to sodbo pa je bil predpisan posebni pogoj plačila 5.000 evrov v roku enega leta po pravnomočnosti. V tem roku sem izvedel osebni stečaj.
Naslovnica

Odpoved iz poslovnih razlogov starejši delavki - upoštevanje znižanja starostne meje

Pravna praksa, 2018/3-4

dr. Nana Weber, 25.1.2018

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 3-4/2018Delavka, stara 57 let, je prinesla potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da se lahko na podlagi upoštevanja znižanja starostne meje za otroke upokoji na določen datum, brez upoštevanja te meje pa pozneje.
Naslovnica

Ponovna zaposlitev upokojenke in pravica do odpravnine

Pravna praksa, 2018/2

dr. Nana Weber, 18.1.2018

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 2/2018Z 31. decembrom 2016 je delavki potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas. Ker so bili izpolnjeni tudi pogoji za upokojitev, se je delavka s 1. januarjem 2017 upokojila. Po internih aktih delodajalca delavcu ob upokojitvi pripada odpravnina, ki jo je delodajalec v celoti izplačal. V internem pravilniku je navedeno naslednje: "Zaposlenemu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih plač, če je to zanj ugodneje, delavec pa ni upravičen do odpravnine, če je zavod oziroma delodajalec zanj financiral dokup zavarovalne dobe. V tem primeru je delavec upravičen le do razlike odpravnine, če so bila sredstva, ki jih je zavod oziroma delodajalec prispeval za dokup zavarovalne dobe, manjša od zneska odpravnine."
Naslovnica

Pravica do prenosa in kopičenja neizrabljene pravice do plačanega letnega dopusta

Pravna praksa, 2017/48

dr. Nana Weber, 14.12.2017

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2017Sodišče EU je odločilo, da mora imeti delavec možnost prenosa in kopičenja neizrabljene pravice do plačanega letnega dopusta, kadar mu delodajalec ne omogoči uresničiti njegove pravice do plačanega letnega dopusta.
Naslovnica

Bolniška v času odpovednega roka

Pravna praksa, 2017/39-40

dr. Nana Weber, 13.10.2017

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 39-40/2017Prejel sem odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odpovedni rok se mi izteče v času, ko bom še na bolniški.
Naslovnica

Kako doseči izvršbo na izvršbo?

Pravna praksa, 2017/38

dr. Nana Weber, 5.10.2017

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 38/2017Sodišče je odločilo, da se terjatev, ki jo ima dolžnik do svojega dolžnika (dolžnikov dolžnik) in je bila zarubljena s sklepom istega sodišča, ki je pravnomočen, prenese upniku namesto plačila, in sicer do višine izvršljive terjatve upnika.
Naslovnica

Vštevanje dodatka za delovno dobo v osnovno plačo - II

Pravna praksa, 2017/36-37

dr. Nana Weber, 27.9.2017

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 36-37/2017V podjetju delavcem vštevajo delovno dobo v plačo tako, da za isto vsoto, kot se jim poviša dodatek za delovno dobo, znižajo bruto plačo. Konkretno je bila na primer dogovorjena plača 1.200 evrov, iz plačilne liste pa je razvidno, da je izplačanih 1.175 evrov bruto plače in 25 evrov dodatka na delovno dobo.
Naslovnica

Potni nalog in terenski dodatek - II

Pravna praksa, 2017/35

dr. Nana Weber, 21.9.2017

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 35/2017Na portalu IUS-INFO je pri 172. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ povezava do članka z naslovom Potni nalog in terenski dodatek.
Naslovnica

Smrt delavke, katere delo delavec nadomešča

Pravna praksa, 2017/24-25

dr. Nana Weber, 22.6.2017

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 24-25/2017Delavec je sklenil pogodbo za določen čas na podlagi 2. alineje 54. člena ZDR-1 (nadomeščanje delavke), in sicer v trajanju od 24. maja 2017 do vrnitve delavke na delo. Delavka pa je 19. junija umrla.
Naslovnica

Dopust javnega uslužbenca v javnem zavodu

Pravna praksa, 2017/23

dr. Nana Weber, 15.6.2017

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 23/2017Zakon o javnih uslužbencih v 1. členu določa, da je javni uslužbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju, javni sektor pa sestavljajo tudi javni zavodi. V 3. členu določa, da veljajo za delovna razmerja javnih uslužbencev ter za pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivna pogodba, če ta ali drug posebni zakon ne določa drugače. V prehodni določbi, tj. 1. točki prvega odstavka 203. člena, pa določa, da prenehajo veljati posamezne določbe (razen izvzetih) Zakona o delavcih v državnih organih.
Naslovnica

Upokojitev delavke in regres

Pravna praksa, 2017/22

dr. Nana Weber, 8.6.2017

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 22/2017Naša delavka se bo upokojila s 1. avgustom 2017. Smo fakulteta in nas zavezuje Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja.
Naslovnica

Počitnice z otrokom v tujini

Pravna praksa, 2017/20-21

dr. Nana Weber, 25.5.2017

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 20-21/2017Otrok živi pri materi, ki ima otroka v varstvu in vzgoji na podlagi sodne odločbe, stiki pa so določeni tako, da otrok med letnimi počitnicami preživi z očetom dvakrat po sedem dni. Otrok je star 13 let, mati pa je že dve leti zapored preprečila, da bi sin šel z očetom na počitnice v Turčijo, češ da je nevarno. Otrok je bil zelo razočaran, ker se je dopusta veselil, tudi sicer pa ga oče ne bi peljal na nevaren kraj, temveč v počitniško letovišče z all inclusive ponudbo. Tudi na upravno enoto je mati naslovila dopis, da prepoveduje, da oče izdela potni list za otroka.
Naslovnica

Odpravnina ob poteku pogodbe in hkratni upokojitvi

Pravna praksa, 2017/3-4

dr. Nana Weber, 26.1.2017

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 3-4/2017Delavka se je starostno upokojila 31. decembra 2016.
Naslovnica

Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor

Pravna praksa, 2016/48

dr. Nana Weber, 8.12.2016

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2016V najemni pogodbi za poslovni prostor ima najemnik določen šestmesečni odpovedni rok, najemodajalec pa ne. Najemnik je pravna oseba, najemodajalec pa fizična. Pogodba je sklenjena za dobo enega leta in pol.
Naslovnica

Skrajšanje delovnega časa

Pravna praksa, 2016/44

dr. Nana Weber, 17.11.2016

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 44/2016• Kakšen je formalnopravni postopek, če želi delodajalec delavcu (sporazumno) skrajšati delovnik z osem na šest ur?
Naslovnica

Ponovna zaposlitev tujca kot direktorja obstoječe družbe

Pravna praksa, 2016/25-26

dr. Nana Weber, 23.6.2016

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 25-26/2016Tujec, Kitajec, je v Sloveniji aprila 2015 registriral družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in je delo opravljal na podlagi delovnega dovoljenja. Ko mu je delovno dovoljenje poteklo, se je septembra 2015 vrnil na Kitajsko. Podjetje je od ustanovitve dalje registrirano za opravljanje trgovinskih dejavnosti. Od vrnitve tujca na Kitajsko nima dobička in zaposlenih.
Naslovnica

Veljavnost nezavezujoče kolektivne pogodbe

Pravna praksa, 2016/23

dr. Nana Weber, 9.6.2016

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 23/2016Podjetja ne zavezuje nobena kolektivna pogodba.
Naslovnica

Zastaranje odškodninske terjatve za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem

Pravna praksa, 2016/23

dr. Nana Weber, 9.6.2016

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 23/2016Kadar je škoda povzročena s kaznivim dejanjem, obstajajo posebni zastaralni roki, določeni za primere, kadar je za kazenski pregon predpisan daljši zastaralni rok od obligacijskega. Vprašanje, na katerega Obligacijski zakonik (OZ) ne daje odgovora, sodna praksa pa se mu (bolj ali manj) spretno izogiba, je, kako je treba izkazati obstoj kaznivega dejanja.
Naslovnica

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v času bolniškega staleža

Pravna praksa, 2016/16-17

dr. Nana Weber, 21.4.2016

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 16-17/2016Delodajalec mi želi odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Trenutno sem v bolniškem staležu in me zanima:
Naslovnica

Krajši delovni čas

Pravna praksa, 2015/31-32

dr. Nana Weber, 20.8.2015

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 31-32/2015Jeseni se vračam na delovno mesto v javni upravi in razmišljam o krajšem delovniku. Delovnik traja od ponedeljka do petka, brez nočnega dela in vikendov.
Naslovnica

Odločba o letnem dopustu

Pravna praksa, 2015/29-30

dr. Nana Weber, 23.7.2015

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 29-30/2015Maja 2014 sem se zaposlil. Dobil sem odločbo o letnem dopustu, da mi v letu 2014 pripada 18 dni letnega dopusta. Letos konec maja mi je pogodba potekla, vendar delo še vedno opravljam.
Naslovnica

Dodatek za delovno dobo

Pravna praksa, 2015/20-21

dr. Nana Weber, 21.5.2015

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 20-21/2015V 48. členu Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije je določeno, da delavcu pripada dodatek v višini 0,6 odstotka od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri zadnjem delodajalcu. Iz 129. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) izhaja, da delavcu pripada dodatek za delovno dobo, pri tem pa se višina dodatka za delovno dobo določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, iz 222. člena ZDR-1 pa, da delavci, ki imajo ob uveljavitvi ZDR-1 dodatek za delovno dobo najmanj v višini 0,5 odstotka od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe, ohranijo tak dodatek, razen če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače.
Naslovnica

Javni uslužbenec kot popoldanski s. p.

Pravna praksa, 2015/13

dr. Nana Weber, 2.4.2015

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 13/2015Ali javni uslužbenec na uradniškem delovnem mestu za odprtje popoldanskega s. p. potrebuje soglasje delodajalca? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot splošen predpis v prvem odstavku 39. člena določa, da delavec med trajanjem delovnega razmerja ne sm
Naslovnica

Izraba letnega dopusta

Pravna praksa, 2015/13

dr. Nana Weber, 2.4.2015

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 13/2015Delavec je vodjo v petek zaprosil za desetdnevni dopust, ki bi ga nastopil čez tri dni, v ponedeljek. Pravi, da je do dvotedenskega dopusta upravičen po zakonu. Vodja v tem času za celotni oddelek zaposlenih načrtuje začetek pomembnega projektnega dela, ki bo potekalo naslednjih nekaj mesecev.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


Podjetje in delo(1)

Pravna praksa(107)
   

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

2018(4) 2017(10) 2016(6) 2015(14)
2014(52) 2013(17) 2012(5)

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVW XYZŽ
< Prva črka priimka: W