FinD - Strokovni članki
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Nasveti in članki > Belopavlovič Nataša
 

Nasveti in članki

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 189)
Publikacija Članek
Naslovnica

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu

Pravna praksa, 2018/22

mag. Nataša Belopavlovič, 7.6.2018

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 22/2018• Zanima nas, katera pravila veljajo v letu 2018 glede prenehanja delovnega razmerja za javne uslužbence, ki so že oziroma bodo letos izpolnili pogoje za starostno upokojitev?
Naslovnica

Odpravnina ob upokojitvi

Pravna praksa, 2018/16-17

mag. Nataša Belopavlovič, 26.4.2018

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 16-17/2018Delavka je bila pred upokojitvijo pri delodajalcu zaposlena manj kot pet let. Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije.
Naslovnica

Napotitev delavke k drugemu delodajalcu

Pravna praksa, 2018/15

mag. Nataša Belopavlovič, 19.4.2018

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15/2018Delavka, v podjetju zaposlena za nedoločen čas, je že več kot leto dni v bolniškem staležu in bo v kratkem predstavljena invalidski komisiji. Pooblaščena zdravnica medicine dela, ki je delavko pregledala, je ocenila, da delavka zaradi svojih poškodb ne bo mogla več opravljati dosedanjega dela. Delodajalec nima drugega delovnega mesta, na katerem bi lahko delavko zaposlil. Obstaja pa možnost, da bi ji ponudil delo v invalidskem podjetju, vendar bi ji v tem podjetju delo lahko zagotovili za največ eno leto.
Naslovnica

Določanje števila dni letnega dopusta direktorju

Pravna praksa, 2018/7-8

mag. Nataša Belopavlovič, 22.2.2018

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7-8/2018Smo javni zavod, ki deluje na področju kulture. Zanima nas, kako določiti število dni letnega dopusta direktorju.
Naslovnica

Pravica do jubilejne nagrade javnega uslužbenca, ki dela krajši delovni čas

Pravna praksa, 2017/45-46

mag. Nataša Belopavlovič, 23.11.2017

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 45-46/2017Delavka je leta 2007 v javnem zavodu sklenila pogodbo o zaposlitvi za delo s krajšim delovnim časom, tako da dela 20 ur tedensko.
Naslovnica

Dodatek za mentorstvo

Pravna praksa, 2017/24-25

mag. Nataša Belopavlovič, 22.6.2017

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 24-25/2017Smo javni zavod, v katerem se večkrat usposabljajo dijaki in študentje. Prav tako pri nas opravljajo pripravništvo mladi diplomanti, bodisi kot zaposleni bodisi kot volonterji.
Naslovnica

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidki

Pravna praksa, 2017/22

mag. Nataša Belopavlovič, 8.6.2017

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 22/2017Naši delavki je bila z odločbo invalidske komisije ZPIZ priznana III. kategorija invalidnosti s pravico do premestitve na drugo delovno mesto. Preverili smo različne možnosti za njeno premestitev, vendar ugotavljamo, da nimamo ustreznega dela zanjo. Delavka je stara 46 let in je bila pri nas zaposlena sedem let.
Naslovnica

Odpravnina ob upokojitvi

Pravna praksa, 2017/11

mag. Nataša Belopavlovič, 23.3.2017

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/2017V letošnjem letu se nameravam starostno upokojiti, zato me zanima, kakšna je višina ter kakšni so pogoji za izplačilo odpravnine.
Naslovnica

Odpravnina za delavca, zaposlenega po pogodbi za določen čas

Pravna praksa, 2017/9

mag. Nataša Belopavlovič, 9.3.2017

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 9/2017Pred šestimi meseci smo za določen čas zaposlili delavko. Pogodba o zaposlitvi za določen čas je bila sklenjena zaradi povečanega obsega dela. Ker naslednji mesec odhaja na porodniški dopust druga delavka, želimo prvo delavko, ki je do sedaj opravljala delo na drugem delovnem mestu, zaposliti na podlagi pogodbe za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke.
Naslovnica

Pravice in obveznosti delavke v času odpovednega roka

Pravna praksa, 2017/5

mag. Nataša Belopavlovič, 10.2.2017

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 5/2017Delavki smo redno iz poslovnega razloga odpovedali pogodbo o zaposlitvi. Ker gre za delavko, ki smo jo pred nekaj leti prevzeli od drugega delodajalca, smo ji kot njegov pravni naslednik dolžni zagotoviti relativno dolg odpovedni rok.
Naslovnica

Izredna odpoved delavca

Pravna praksa, 2017/3-4

mag. Nataša Belopavlovič, 26.1.2017

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3-4/2017• Kaj lahko stori delodajalec, ki prejme delavčevo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, očitane kršitve pa zavrača in meni, da na njegovi strani ne obstajajo utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe?
Naslovnica

Zdravstveni pregledi delavcev

Pravna praksa, 2017/1

mag. Nataša Belopavlovič, 12.1.2017

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 1/2017Zanima nas, kje so določene pravne podlage za predhodne, preventivne oziroma obdobne zdravstvene preglede delavcev.
Naslovnica

Začasno in občasno delo dijakov in študentov

Pravna praksa, 2016/27

mag. Nataša Belopavlovič, 7.7.2016

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 27/2016Vsako leto v času počitnic in dopustov postane delo dijakov in študentov nekoliko bolj aktualno. Dijaki in študentje v tem času iščejo možnosti za zaslužek, delodajalci pa velikokrat s študentskim delom nadomestijo zaradi letnih dopustov odsotne delavce.
Naslovnica

Kontrolni pregled zaradi ugotavljanja invalidnosti

Pravna praksa, 2015/39-40

mag. Nataša Belopavlovič, 9.10.2015

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 39-40/2015Od strokovne delavke na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo dobili informacijo, da lahko Zavod delavca, ki ima priznano III. kategorijo invalidnosti in dela s krajšim delovnim časom od polnega, ponovno pozove na pregled.
Naslovnica

Dogovor o poskusnem delu v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za določen čas

Pravna praksa, 2015/33

mag. Nataša Belopavlovič, 27.8.2015

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 33/2015Z delavko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas za nadomeščanje začasno odsotne delavke. Ker gre za daljše nadomeščanje, nas zanima, ali se je z novo delavko mogoče dogovoriti za poskusno delo?
Naslovnica

Izraba in prenos letnega dopusta

Pravna praksa, 2015/26

mag. Nataša Belopavlovič, 2.7.2015

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2015Delavki je ostalo še 20 dni letnega dopusta za leto 2014. Od 14. decembra 2014 do 19. junija 2015 je bila na bolniškem dopustu zaradi poškodbe. Od 20. junija do 30. julija 2015 pa bo delala po štiri ure na dan. Vendar bi za to obdobje rada porabila dopust. Kako je s preostankom lanskega letnega dopusta? Ali ji s 30. junijem 2015 zapade ali pa ga lahko izrabi do 31. decembra 2015?
Naslovnica

Začasno in občasno delo študentov

Pravna praksa, 2015/23

mag. Nataša Belopavlovič, 11.6.2015

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 23/2015• Kje je urejeno študentsko delo, kdo ga lahko opravlja oziroma ali ga lahko opravljajo tudi tuji študentje, ki študirajo pri nas, in pod kakšnimi pogoji?
Naslovnica

Spregled izobrazbe

Pravna praksa, 2015/22

Nataša Belopavlovič, 4.6.2015

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 22/2015Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo razvršča dela v tarifne razrede glede na zahtevnost dela in zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v splošnem aktu (7. člen). V drugem odstavku istega člena določa, da razvrstitev del po tej pogodbi ne posega v pristojnost delodajalca, da določi spregled izobrazbe, če kandidat izpolnjuje alternativno določene pogoje, kot so na primer daljše ob delu pridobljene delovne izkušnje. člen 217 Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 5. točki določa, da se z globo kaznuje, kdor sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela (22. člen - delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela).
Naslovnica

Kako odmeriti letni dopust delavki, ki dela s krajšim delovnim časom

Pravna praksa, 2015/20-21

mag. Nataša Belopavlovič, 21.5.2015

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 20-21/2015Smo javni zavod in nas zavezuje Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Delavka je začela januarja delati krajši delovni čas po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), in sicer tako, da dela po 20 ur na teden. Delovni čas ima razporejen na tri dni v tednu, in sicer v ponedeljek, sredo in petek. Kako se v tem primeru določi število dni letnega dopusta? Če bi delala polni delovni čas, bi ji pripadalo 27 dni za leto 2015. Ali ji zdaj pripada le delež glede na število delovnih dni ali pa je kako drugače, ker koristi pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva po ZSDP?
Naslovnica

Odpravnina ob upokojitvi

Pravna praksa, 2015/19

mag. Nataša Belopavlovič, 14.5.2015

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 19/2015Smo javni zavod z omejitvami, ki veljajo za javni sektor. Delavka, javna uslužbenka je dobila izračun, da se 27. marca 2016 lahko starostno upokoji. Takrat bo stara 61 let 10 mesecev in 11 dni ter bo imela 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Delavka se želi upokojiti 31. decembra 2016.
Naslovnica

Poskusno delo

Pravna praksa, 2015/15

mag. Nataša Belopavlovič, 16.4.2015

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15/2015Na objavo prostega delovnega mesta se je odzvalo večje število kandidatov, ki izpolnjujejo razpisane pogoje. Izmed kandidatov smo izbrali bodočega sodelavca, zdaj pa nas zanima, ali se lahko z njim dogovorimo za poskusno delo. Poudariti moramo, da poskusno delo v objavi ni bilo predvideno, prav tako pa ni določeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest. Če je poskusno delo mogoče uvesti, nas zanima še, na kaj moramo biti posebej pozorni.
Naslovnica

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Pravna praksa, 2015/14

mag. Nataša Belopavlovič, 9.4.2015

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 14/2015Pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela zagotavlja zakon, za nas, ki smo javni zavod, pa to natančneje ureja kolektivna pogodba dejavnosti oziroma aneks k tej pogodbi. Ker imamo veliko delavcev vozačev, ki prihajajo na delo iz različnih krajev in z različnimi javnimi prevoznimi sredstvi, nas zanima, kako naj ravnamo v primeru, ko je razdalja, ki jo ima delavec od doma do postajališča javnega prevoznega sredstva, krajša kot dva kilometra, prav tako pa je krajša tudi pot od postajališča do službe. Seštevek obeh poti, torej poti od doma do vstopne postaje ter od izstopne postaje do delovnega mesta, pa pomeni razdaljo, ki je daljša od dveh kilometrov.
Naslovnica

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu

Pravna praksa, 2015/5

mag. Nataša Belopavlovič, 5.2.2015

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 5/2015Evropska komisija je lani pripravila strateški okvir za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020, s katerim želi zagotoviti ukrepe za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v EU in spodbuditi države članice k večjemu sodelovanju na tem področju. Dokument z naslovom Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu svetu in Odboru regij o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 sta doslej pri nas obravnavala Ekonomsko-socialni svet, sredi letošnjega januarja pa tudi Strokovni svet za varnost in zdravje pri delu kot strokovno posvetovalno telo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Naslovnica

Odpravnina za določen čas v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas s strani delavca

Pravna praksa, 2015/1

mag. Nataša Belopavlovič, 8.1.2015

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 1/2015Zaposleni je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas do konca maja 2015, pred dnevi pa je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi, ob kateri smo se dogovorili, da dela le še do 30. novembra 2014.
Naslovnica

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Pravna praksa, 2014/42-43

mag. Nataša Belopavlovič, 6.11.2014

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 42-43/2014Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi naveden naslov stalnega bivališča, od koder naj bi redno prihajal na delo in od koder mu delodajalec tudi obračunava povračilo stroškov prihoda in odhoda na delo. Delodajalec sumi, da se je delavec preselil in ne živi več na tem naslovu, temveč približno 30 kilometrov bližje delovnega mesta, ter da neupravičeno prejema višje povračilo stroškov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Literatura


Podjetje in delo(2)

Pravna praksa(187)
   

Področja

Davčni članki in nasveti Finančno-računovodski in poslovni nasveti in članki

Leto objave

2018(4) 2017(8) 2016(1) 2015(11)
2014(10) 2013(24) 2012(31) 2011(23)
2010(16) 2009(37) 2008(22) 2007(1)
2006(1)

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: B